Uijttewaal


In de kwartierstaat van Pieter, Anne en Thomas Hommelberg komt de naam Uijttewaal al in de tweede generatie voor (Ja, inderdaad, ik ben getrouwd met een Uijttewaal). Ik heb dan ook al aardig veel gegevens over Uijttewaaltjes in alle spellingsvarianten.
Een grote genealogie Uijttewaal begint met een Gherit Jansz uit Tull & 't Waal.

Een andere tak (die van de potten augurken en uitjes) zou mogelijk op de hoofdtak aan kunnen sluiten, maar waarschijnlijk is dat niet. Uittewaal of enige andere spellingsvariant is een achternaam die iedereen uit 't Waal kon krijgen zodra hij zijn woonplaats verliet.

Op de homepage van Leonard van Kessel wordt ook aandacht geschonken aan de augurken-en-uitjes-tak.
Op de homepage van Chris Uijtewaal, staat ook een parenteel van de tak uit 't Waal.  


Kies één van de volgende bestanden:

printvriendelijke versieGenealogie Jan Wttewael.htm
printvriendelijke versieGenealogie Teunis Jansz Uiterwaal.htm
printvriendelijke versieGenealogie v Jan Anthonisz Wttewael.htm
printvriendelijke versieGenealogie v Jan Claesz Wttewael.htm


Genealogie Jan Wttewael

Eerste Generatie

1. Jan Wttewael, geboren circa 1420, leefde .,  informatie van T.G. Uijttewaal. .  genealogie in tekstfile (WP) van de heer Frans Scheepens te Vleuten.
Gheryt Jansz Wtewael en Jan Jansz Wtewael waren tijdgenoten.
Of zij broers zijn is een aanname die louter gebaseerd is op naam en tijd.

Kinderen:

 1. Gherit Jans Wttewael, geboren circa 1450. zie gezin 2
 2. Jan Jansz Wtewael, geboren circa 1464. zie gezin 3

   

  Tweede Generatie


 

2. Gherit Jans Wttewael, geboren circa 1450.
Hij werd vermeld bij belending in 1530 in Honswijk. Hij trouwt circa 1475 de weduwe van Dirck van der Wey.

Kinderen:

 1. Adriaen Gheritsz Wttewael. zie gezin 4
 2. Jan Gheritsz Wttewael, geboren ca 1501. zie gezin 5
 3. Gherit Gheritsz Wttewael, geboren circa 1502. zie gezin 6

 

3. Jan Jansz Wtewael, geboren circa 1464, overleden voor 1556, scriver.
Hij verkrijgt het Utrechts burgerschap in 1500 (rek 1e kameraar 1500/1501 fol 11).
Hij trouwde Marycke Jan Woutersdr van de Pol, geboren circa 1490, (dochter van Jan Woutersz van de Pol en Feysgen Jan van Rodenburg) overleden 1572, begraven 1572 in Utrecht Buurkerk, leefde 10 Dec 1556 in Utrecht.  GAU 1 705, reg Tr. en Pl. fol. 136.
Zij koopt als die scrijvers weduwe, op 10 december 1556 een huis en hofstede aan de westzijde van de Laeckensnijdersstraat vanouds genaamd 'die Munt'.
Kinderen:

 1. Jan Jansz Wtewael, geboren circa 1510, scriver, notaris.
  Hij is de oudste zoon
 2. Aryaen Wtewael, geboren circa 1522,  GAU 1 610, lijfrenteregister, 1543 fol 85. overleden circa 1574.  rekeningen van de 1e kameraar, 1574/1575 fol 108.
  vijfde kind en vierde zoon van Jan Janss die scriver en Marycke Jan Woutersdr van de Pol. Volgens Booth (RAU hs 378 fol 1392) zou Aryaen Jan Janss Wtewael buitenlands zijn gestorven.
 3. Joest Wtewael, geboren 1524.  rekeningen van de 1e kameraar, 1533/1534 fol 34vo.
 4. Anthonis Wttewael, geboren circa 1529. zie gezin 7

   

  Derde Generatie


 

4. Adriaen Gheritsz Wttewael, overleden vr 1530.
Hij beleend 4 morgen land te Honswijk.

Kinderen:

 1. Anna Wttewael, overleden vr. 1530.

 

5. Jan Gheritsz Wttewael, geboren ca 1501, overleden kort voor 1590.
Hij was in 1534 kerkmeester te 't Waal en in 1542 gezworene. Hij was gebruiker van land in 't Waal en in Schalkwijk.

Kinderen:

 1. Gherit Jansz Wttewael, geboren ca 1535, overleden na 1590, leefde 1590 in Vreeswijk.
 2. Jan Jansz Wttewael, overleden vr 1590.
 3. Adriaen Janszn Wttewael, geboren ca 1540. zie gezin 8
 4. Alit Jansdr Wttewael, geboren vr 1580, overleden na 1603.

 

6. Gherit Gheritsz Wttewael, geboren circa 1502, leefde 1536.
Hij was ook genaamd "de Croeneman" en "de oude". In 1536 geland te Schalkwijk. Hij zat op hofstede "De Croon" (Tull en 't Waal)

Kinderen:

 1. Gherit Gheritszn Wttewael de jonge, geboren circa 1545. zie gezin 9

 

7. Anthonis Wttewael, geboren circa 1529,  GAU 1 590, rek 1e kam. 1544/1545 fol34vo. glasschilder.
achtste, tevens laatste kind en zevende zoon van Jan Janss die scriver en Marycke Jan Woutersdr van de Pol.
Hij trouwde Antonia van Schaijck.
Kinderen:

 1. Joachim Anthonisz Wttewael, geboren 1566. zie gezin 10
 2. Jan Wttewael. zie gezin 11

   

  Vierde Generatie


 

8. Adriaen Janszn Wttewael, geboren ca 1540,  Ned. Adelsboek, jaargang 1953. overleden 1575.  Ned. Patriciaat, jg 1931/1932.
Hij was de neef van de jonge gherit Wttewaal. Zij waren beide getrouwd met Cornelia van Schaijk. Hij was burger van Vianen, gegoed bij Vreeswijk en 't Waal.
Hij trouwde 1573, Cornelia Marcelisdr van Schaijk, (dochter van Marcelis van Schaijk) overleden na 15 Jan 1631 in Tull & 't Waal, leefde 1631 in Tull & 't Waal (zie info 1).
Kinderen:

 1. Marcelis Adriaensz Wttewael, geboren 2 Jan 1574. zie gezin 12

 

9. Gherit Gheritszn Wttewael de jonge, geboren circa 1545, overleden vr 1592.
Hij trouwde vr 1584, Cornelia Marcelisdr van Schaijk, (dochter van Marcelis van Schaijk) overleden na 15 Jan 1631 in Tull & 't Waal, leefde 1631 in Tull & 't Waal (zie info 2).
Kinderen:

 1. Adriaen Gheritszn Wttewaal, geboren circa 1580. zie gezin 13
 2. Gherit Gheritszn Wttewael, geboren circa 1590. zie gezin 14
 3. Huybert Gerritsz Wttewaal. zie gezin 15
 4. Anthonia Wttewael.

 

10. Joachim Anthonisz Wttewael, kunstschilder, geboren 1566 in Utrecht, overleden 1638.
Joachim Wtewael
Hij trouwde Christina Peters van Halen, (dochter van Peter Adamsz van Halen en Alidt van Schroyesteijn).
Christina van Halen
Kinderen:

 1. Eva Wttewael.
  Eva Wttewael
 2. Antonia Wttewaal, leefde 23 Mrt 1655 in Baarn.  Notaris: P. LIEFFS, Procuratie, Procuratie - om voor het gerecht van Baarn ten behoeve van Antonetta Wttewael, weduwe van Johan Pater, plecht van f.750,- te vestigen op twee opgaande erven, genaamd Ravensteyn 
Aktenummer:	 
232 
Datum:	 
23-03-1655 
Soort akte:	 
Procuratie 
Notaris:	 
P. LIEFFS 
Samenvatting:	 
om voor het gerecht van Baarn ten behoeve van Antonetta Wttewael, weduwe van Johan Pater, plecht van f.750,- te vestigen op twee opgaande erven, genaamd Ravensteyn 
Personen:	 
 	 
Constituant: Gerard Otto Schrasser 
Voornaam:	 Gerard Otto 
Achternaam:	 Schrasser 
Rol in akte:	 Constituant 
Woonplaats:	 Utrecht, Heerestraet 
 	 
Geconstitueerde: Johan van Snellderweert 
Voornaam:	 Johan 
Achternaam:	 van Snellderweert 
Rol in akte:	 Geconstitueerde 
Beroep:	 notaris 's hooffs van Utrecht 
Bijzonderheden:	 
lastgever ook als erfgenaam van zyn moeder Maria van Toornenburch van Reynesteyn, in leven weduwe van raadsheer N.N. Schrasser 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U045a001.
  Zij trouwde Johan Pater, leefde 25 Jul 1651,  Notaris: D. VAN RYSSEN, Kwitantie, Kwitantie - van ontvangst van f 3-3-0 waarmee alle wederzydse vorderingen vanwege geleverd goud door tweede party en geleverd werk, arbeidsloon en een schilderytje door eerste party, zyn vereffend 
Aktenummer:	 
7 
Datum:	 
25-07-1651 
Soort akte:	 
Kwitantie 
Samenvatting:	 
van ontvangst van f 3-3-0 waarmee alle wederzydse vorderingen vanwege geleverd goud door tweede party en geleverd werk, arbeidsloon en een schilderytje door eerste party, zyn vereffend 
Notaris:	 
D. VAN RYSSEN 
Personen:	 
 	 
Eerste Partij: Johannes Pater 
Voornaam:	 Johannes 
Achternaam:	Pater 
Rol in akte:	 Eerste Partij 
Woonplaats:	 Utrecht 
 	 
Tweede Partij: Lodewyck van Millingen 
Voornaam:	 Lodewyck 
Achternaam:	 van Millingen 
Rol in akte:	 Tweede Partij 
Woonplaats:	 Utrecht 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U050a001. overleden voor 1671.  Notaris: D. DE SWART, Procuratie, Procuratie - tot ontvangst van uitdeling van aandeel in aktie in de VOC te Amsterdam op naam van grootvader Jochum Anthonissen Wttewael, in leven raad in de vroetschap van Utrecht 
Aktenummer:	 
226 
Datum:	 
31-07-1671 
Soort akte:	 
Procuratie 
Samenvatting:	 
tot ontvangst van uitdeling van aandeel in aktie in de VOC te Amsterdam op naam van grootvader Jochum Anthonissen Wttewael, in leven raad in de vroetschap van Utrecht 
Notaris:	 
D. DE SWART 
Personen:	 
 	 
Constituant: Johan van Nellesteyn 
Voornaam:	 Johan 
Achternaam:	 van Nellesteyn 
Rol in akte:	 Constituant 
Echtgenoot:	 wedr. Hillegunda Pater 
Beroep:	 out burgermeester en de schepen van Utrecht 
 	 
Constituant: zyn onmondige dochter 
Achternaam:	 zyn onmondige dochter 
Rol in akte:	 Constituant 
 	 
Constituant: Jacob Martens 
Voornaam:	 Jacob 
Achternaam:	 Martens 
Rol in akte:	 Constituant 
Echtgenoot:	 x Aletta Pater 
Beroep:	 raidt in de vroetschap van Utrecht 
 	 
Geconstitueerde: Albert van Benthem 
Voornaam:	 Albert 
Achternaam:	 van Benthem 
Rol in akte:	 Geconstitueerde 
Beroep:	 bewinthebber van de VOC te Amsterdam 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U067a002.

 

11. Jan Wttewael.
Kinderen:

 1. Maria Jansdr Wttewael.
  De kunstschilder Joachim Anthonisz Wttewael was haar oom.
  Zij trouwde Geurt de Bree.

   

  Vijfde Generatie


 

12. Marcelis Adriaensz Wttewael, geboren 2 Jan 1574 in Utrecht, overleden 10 Aug 1658 in Utrecht, leefde in Vreeswijk gerecht van de Vaart.
Hij is grootontvanger der convooien en licenten te Vreeswijk. Hij kreeg van zijn moeder (akte 15 Jan 1631) vier morgen lands, min of meer gelegen in het gerecht van Schalkwijk strekkende van de Schalkwijkse wetering tot de opslag van de Waalse wetering.
Hij trouwde 22 Nov 1600 in Vianen, Johanna van Ommen, geboren 5 Mei 1574 in Vreeswijk, (dochter van Lubbert Hesselsz van Ommen en Johanna Blom) overleden 21 Okt 1630 in Vreeswijk, begraven 27 Okt 1630.
Kinderen:

 1. Adriaen Wttewael.
  Hij trouwde waarschijnlijk in ?, Ida Wttewael.
 2. Hessel Wttewael.
 3. Gijsbert Wttewael, geboren 12 Sep 1609. zie gezin 16
 4. Frederik Wttewael, leefde 1647 in Utrecht, Kanunnik van St Pieter.
 5. Cornelia Wttewael.  notaris M. van Lobbregt acte, 23 Okt 1710.
  Zij trouwde Frederik Wttewael de Breede, (zoon van Geurt de Bree en Maria Jansdr Wttewael).

 

13. Adriaen Gheritszn Wttewaal, geboren circa 1580, overleden 8 Aug 1630 in Vianen.
Hij kreeg van zijn moeder (akte 15 Jan 1631) vier morgen lands, gelegen naast de vier morgen die zijn halfbroer Marcelis Wttewaall kreeg.
Hij trouwde 1 Apr 1604 in (huw vw), Aaltgen Huybert Gerritsdr _, (dochter van Huybert Gerrits _ en Sophia Thonis Mauritsdr _).
Kinderen:

 1. Anthonia Uyttewaal.
  Zij trouwde 23 Mrt 1632 in (huw vw),  notaris W. Brecht huw vw. Jacob Willemsz de Montenegro, (zoon van Willem Jansz de Montenegro en Meynsgen Dirksdr _) steenfabrikant.
  Hij was een steenfabrikant onder Lexmond en Vianen.
 2. Antonis Adriaensz Wttewaal.
 3. Huijbert Uyttewaal, geboren vr 1631.
  Hij was in 1631 nog minderjarig.
 4. Marcelis Uyttewaal, geboren vr 1631.
  Hij was in 1631 nog minderjarig.

 

14. Gherit Gheritszn Wttewael, geboren circa 1590, leefde in Schalkwijk,  Procuratie,       Procuratie Wttewael c.s. 
 
Akte van procuratie - 4.11.1693 - Utrecht 
 
onderwerp:  Schalkwijk 
bewaarplaats: RAU 
archief:   Hof van Utrecht, procuraties 
inventarisnr: 236-3 
 
Gerrid Jansen Wttewael voor hem zelve en sterkmakend voor Arien, 
Huybert, Egbert en Jan Wttewael tesamen kinderen van Jan Gerritsz 
Wttewael en in die qualiteite voor 1/4 staeck mede erfgenamen van 
Gerrid Gerridsz Wttewael, oock sich sterkmakend voor Hendrick 
Dircksz en Jan Aertsz als gehuwd met Maria Dircks van Ockhuysen 
kinderen van Annigje Wttewael mede erfgenamen voor 1/4 staeck van 
den selven Gerrid Gerridsz Wttewael, item Cornelis Bastiaensz van 
Doorn als gelaste van sijne moeder Mayken Wttewael insgelijckx 
voor 1/4 staeck mede erfgenaam van voornoemde Wttewael ende sich 
voor deselve mede sterkmakende, mitsgaders Eerst Jansz van 
Schayck gehuwd met Mayken van Doorn, Hendrick Willemsz van Doorn, 
Dirck Gijsbertsz gehuwd met Catarijn van Doorn ende haar tesamen 
sterkmakende voor Jan Willemsz van Doorn haren broer en zwager 
gesamelijke kinderen van Teuntje Wttewael voor de laatste 4e 
staeck mede erfgenamen van de voornoemde Gerrid Gerridsz Wttewael 
constitueren Antonis Versteech in omnibus ad lites ... 
 
Gerrit Jansz Wttewael - erfgenaam. 
Arien Jansz Wttewael - erfgenaam. 
Huybert Jansz Wttewael - erfgenaam. 
Egbert Jansz Wttewael - erfgenaam. 
Jan Jansz Wttewael - erfgenaam. 
Jan Gerritsz Wttewael - vader erfgenaam. 
Gerrit Gerritsz Wttewael - erflater. 
Hendrick Dircksz van Ockhuysen - erfgenaam. 
Jan Aertsz - erfgenaam. 
Maria Dircks van Ockhuysen - erfgenaam. 
Annichgen Gerrits Wttewael - moeder erfgenaam. 
Cornelis Bastiaensz Bouwman - gevolmachtigde. 
Mayken Gerrits Wttewael - erfgenaam. 
Ernst Jansz van Schayck - erfgenaam. 
Maria Willems Bouwman - erfgenaam. 
Hendrick Willemsz van Doorn - erfgenaam. 
Dirck Gijsbertsz van Dijck - erfgenaam. 
Catharina Willems van Doorn - erfgenaam. 
Jan Willemsz van Doorn - erfgenaam. 
Teuntje Gerrits Wttewael - moeder erfgenaam.\par. landbouwer, overleden 1631 in Schalkwijk, overleden voor 14 Sep 1639, begraven in Schalkwijk.
Grafsteen Gherit Gherits Wttewael
Hij was schepen 1623, 1626, 1628-1631 van Schalkwijk. Er is een grafsteen in de vloer van de hervormde kerk in Schalkwijk met de tekst "GERRIT GERRITZ VYTTEWAAL, 1631". Hij kreeg van zijn moeder (akte 15 Jan 1631) vier morgen lands gelegen naast de vier morgen die zijn broer Adriaen kreeg.
Hij trouwde 1 Dec 1616, (kerkelijk huwelijk) 1625 in ?, Catharijne Jansdr (van Ravenswaaij?), ook bekend als Trijntje/Catharina van Raaij, ook bekend als Catharina Jansdr van Raeij ? (zie info 3), geboren circa 1590,  voorouders uit tekstfile van Casper van Burik. (dochter van Jan Gerritz (van Ravenswaaij?) en Grietgen Willems van Oostrum) overleden na 20 Dec 1645, leefde in Schalkwijk, .  notaris B. van Eck acte, 14 Sep 1639.
Kinderen:

 1. Maeychen Gheritsdr Wttewaal.
  Zij trouwde 20 Dec 1645 in ? (huw vw),  Huwelijkse voorwaarden, Op 20 DEC 1645 maken Bastiaen en Maeijchen huwelijkse voorwaarden. Als 
getuigen en huwelijksvrienden der bruid zijn daarbij aanwezig: 
-haar moeder Catharina (Trijntje) Jansdr, weduwe van Gerrit Gerritsz Wttewaell 
-haar broer Jan Gerritsz Wttewaell, 
-haar neven Adriaen Wttewaell en 
-Gijsbert Wttewaell (beide zoons van Marcelis Adriaensz Wttewaell), 
-Johan van Baern en 
-Jan Beerntsz. 
De bruid brengt mede in het huwelijk vijftienhonderd gulden, haar aangekomen 
uit de erfenissen van haar overleden vader en van haar grootmoeder, wijlen 
Cornelia van Schaijck, laatst weduwe van Huijch Jansz van Nesch. 
In en akte van 18 APR 1679 in het rechterlijk archief van Schalkwijk (RAU1303) 
wordt genoemd: Maeijchen Gerrits Wttewaell, weduwe van Zebastiaen Cornelisz 
Bauwman; zij woonde in 't Goy. Bastiaen Corneliszn Bouwman, ook bekend als Zebastiaen Bauwman, (zoon van Cornelis Bouwman) overleden vr. 18 Apr 1679, leefde in 't Goy.
 2. Jan Gheritszn Wttewaal. zie gezin 17
 3. Annichje Gheritsdr Wttewaal, ook bekend als Annichen Wttewaal, leefde in Themaat.
  Zij trouwde 21 Jan 1648,  Huwelijkse voorwaarden, Akte van huwelijksvoorwaarden op 21 Jan 1648 van Annichje Gerritsdr Wttewaell 
en Dirck Hendriksz van Ockhuijsen, zoon van Maeijchen Jan Vreemsdr, weduwe van 
Hendric Huijbertsz. Hun huwelijksakte is, blijkens een achter de akte vermelde 
kwitantie, ook gedateerd op 21 Jan 1648. Dirk neemt bij zijn huwelijk de 
boerderij met de inboedel over van zijn moeder, die bij het jonge paar blijft 
inwonen. 
      Huwelijkse voorwaarden van Ockhuysen/Wttewael 
 
[MK] Akte van huwelijkse voorwaarden - 21.1.1648 - Utrecht 
 
onderwerp:  Houten 
bewaarplaats: GAU 
archief:   not.archief nots. G. Wttewael 
inventarisnr: 
 
Maychgen Jans Vereem weduwe van Henric Huybertsz wonende op 
Ockhuysen, moeder, Egbert Hendricksz, broer, Huych Cornelisz, 
Gillis van Geerdingen, zwagers, Beernt Huybertsz tot Odijk, oom 
van Dirck Hendricksz toekomende bruidegom en Annichgen Gerrit 
Gerritsz Wttewaelsdr, bruid geassisteerd met Catharina Jansdr 
wonende Schalkwijk weduwe van Gerrit Gerritsz Wttewael, haar 
moeder, Jan Gerritsz Wttewael, broer, Bastiaen en Willem 
Cornelisz Bouwman, haar zwagers en Gijsbert Wttewael; huwelijkse 
voorwaarden ... 
 
Merrichgen Jans Vereem - moeder bruidegom. 
Henrick Hubertsz van Ockhuysen - vader bruidegom. 
Egbert Hendricksz van Ockhuysen - broer bruidegom. 
Huych Cornelisz - zwager bruidegom. 
Gillis van Geerdingen - zwager bruidegom. 
Bernt Hubertsz - oom bruidegom. 
Dirck Hendricksz van Ockhuysen - bruidegom. 
Annichgen Gerrits Wttewael - bruid. 
Catharina Jans - moeder bruid. 
Gerrit Gerritsz Wttewael - vader bruid. 
Jan Gerritsz Wttewael - broer bruid. 
Bastiaen Cornelisz Bouwman - zwager bruid. 
Willem Cornelisz Bouwman - zwager bruid. Dirck Hendricks Huijbertsz van Ockhuizen, (zoon van Hendrik Huybertszn van Ockhuijsen en Merrichgen Jan Aertsdr Vereem) leefde 26 Okt 1650.
 4. Teuntje Gheritsdr Wttewaal.
  Zij trouwde circa 1650, Willem Corneliszn Bouwman, (zoon van Cornelis Bouwman).
 5. Gerrit Gheritszn Wttewaal, geboren 1627.  Hypotheek, 12 maart 1689, 
Jacob Bollaen schout, Gerrit Gerritsz Wttewael ende Teunis Gerritsz van 
Pothuysen schepenen van Schalkwijck verklaren dat voor hen gekomen is Sr. 
Harmanius van der Pijll borger tot Culemborg als speciaal gemachtigde van 
Jochum Cornelisz van Pothuysen, wonende in 't Veerhuis te Culemborg. Hij 
verklaart een hypotheek ten behoeve van de heer Hendrick Jansz van Werckhoven 
schepen der stad Culemborg de somma van f 555,- te hebben gevestigd. Als 
zekerheid worden 12 morgen en 2 morgen, met daarop de herberg 'de 
Nadorst' belast, gelegen op Pothuysen.
  Hij was van 1671 - 1681 en 1687 - 1689 schepen van Schalkwijk.
  Hij trouwde 9 Jan 1664 in ? (huw vw),  notaris G. Wttewael huw vw, 9 Jan 1664. Petertje Jansdr Drost, (dochter van Jan Petersz Drost en Fychen Gerritsdr Biester).

 

15. Huybert Gerritsz Wttewaal, overleden vr. 1631.
Kinderen:

 1. Emmichgen Wttewaal.
 2. Jannichgen Wttewaal.

   

  Zesde Generatie


 

16. Gijsbert Wttewael, geboren 12 Sep 1609 in Vreeswijk, overleden 21 Dec 1687 in Utrecht, notaris.
Dr. Gijsbert Wttewael was hoogheemraad Lekdijk bovendams en notaris en procureur generaal voor het hof van Utrecht.
Hij trouwde 11 Jun 1637 in Utrecht, Cornelia van Weën, geboren 1615 in Utrecht, (dochter van Aert Jansz van Weën en Weyntgen van Vliet) overleden 8 Aug 1679.
Kinderen:

 1. Aernout Wttewael, geboren waarschijnlijk 1656. zie gezin 18

 

17. Jan Gheritszn Wttewaal, overleden vr. 11 Apr 1683,  Akte, In een akte van 11 Apr 1683 wordt genoemd Jannichje Hendriksdr van Ockhuijsen, weduwe van Jan Gerritsz. Wttewaell. 11 Apr 1683. landbouwer, leefde 21 Jan 1648.  Notaris G. Wttewael, Huwelijkse voorwaarden, Akte van huwelijksvoorwaarden op 21 Jan 1648 van Annichje Gerritsdr Wttewaell en Dirck Hendriksz van Ockhuijsen, zoon van Maeijchen Jan Vreemsdr, weduwe van Hendric Huijbertsz. Hun huwelijksakte is, blijkens een achter de akte vermelde kwitantie, ook gedateerd op 21 Jan 1648. Dirk neemt bij zijn huwelijk de boerderij met de inboedel over van zijn moeder, die bij het jonge paar blijft inwonen. 
      Huwelijkse voorwaarden van Ockhuysen/Wttewael 
Maychgen Jans Vereem weduwe van Henric Huybertsz wonende op Ockhuysen, moeder, Egbert Hendricksz, broer, Huych Cornelisz, 
Gillis van Geerdingen, zwagers, Beernt Huybertsz tot Odijk, oom van Dirck Hendricksz toekomende bruidegom en Annichgen Gerrit 
Gerritsz Wttewaelsdr, bruid geassisteerd met Catharina Jansdr wonende Schalkwijk weduwe van Gerrit Gerritsz Wttewael, haar moeder, Jan Gerritsz Wttewael, broer, Bastiaen en Willem 
Cornelisz Bouwman, haar zwagers en Gijsbert Wttewael; huwelijkse voorwaarden ... 
 
Merrichgen Jans Vereem - moeder bruidegom. 
Henrick Hubertsz van Ockhuysen - vader bruidegom. 
Egbert Hendricksz van Ockhuysen - broer bruidegom. 
Huych Cornelisz - zwager bruidegom. 
Gillis van Geerdingen - zwager bruidegom. 
Bernt Hubertsz - oom bruidegom. 
Dirck Hendricksz van Ockhuysen - bruidegom. 
Annichgen Gerrits Wttewael - bruid. 
Catharina Jans - moeder bruid. 
Gerrit Gerritsz Wttewael - vader bruid. 
Jan Gerritsz Wttewael - broer bruid. 
Bastiaen Cornelisz Bouwman - zwager bruid. 
Willem Cornelisz Bouwman - zwager bruid. 21 Jan 1648 Utrecht.
Hij was schepen in de jaren 1656 en 1662.
Hij had op 24 Jun 1661 acht morgen land gekocht onder de Beest in Schalkwijk en vestigde op dit land een hypotheek van 1500 gulden, die hem verstrekt werd door zijn neef, notaris Gijsbert Wttewaell, borger te Utrecht, en diens echtgenote Cornelia van Weeen. De hypotheek wordt uiteindelijk afgelost 12 Feb 1717.
Hij trouwde 3 Nov 1649 in ? (huw vw),  Huwelijkse voorwaarden, Huwelijkse voorwaarden, Huwelijkse voorwaarden 
Aktenummer:	 
10 
Datum:	 
03-11-1649 
Soort akte:	 
Huwelijkse voorwaarden 
Notaris:	 
G. WTTEWAEL 
Personen:	 
 	 
Bruidegom: Jan Gerritss Wttewael 
Voornaam:	 Jan Gerritss 
Achternaam:	Wttewael 
Rol in akte:	 Bruidegom 
Woonplaats:	 Schalckwyck 
 	 
Ass: Catharina Jansdochter, moeder 
Achternaam:	 Catharina Jansdochter, moeder 
Rol in akte:	 Ass 
Echtgenoot:	 wed. Gerrit Gerritss Wttewael 
 	 
Ass: Gerrit Gerritss Wttewael, broer ( Geret wtte Waell 
Achternaam:	 Gerrit Gerritss Wttewael, broer ( Geret wtte Waell 
Rol in akte:	 Ass 
 	 
Ass: Bastiaen Bauwman 
Voornaam:	 Bastiaen 
Achternaam:	 Bauwman 
Rol in akte:	 Ass 
Echtgenoot:	 x Maychgen Gerrits Wttewaell, zuster 
 	 
Ass: Willem Bauwman 
Voornaam:	 Willem 
Achternaam:	 Bauwman 
Rol in akte:	 Ass 
Echtgenoot:	 x Teuntgen Gerrits Wttewaell, zuster 
 	 
Ass: Dirck Hendrickss van Ochuysen, broer van de bruid 
Achternaam:	 Dirck Hendrickss van Ochuysen, broer van de bruid 
Rol in akte:	 Ass 
Echtgenoot:	 x Annichgen Gerrits Wttewael, zuster 
 	 
Bruid: Jannichgen Hendricxdochter van Ochuysen 
Voornaam:	 Jannichgen Hendricxdochter 
Achternaam:	 van Ochuysen 
Rol in akte:	 Bruid 
 	 
Ass: Maychgen Jan Vreemsdochter, moeder 
Achternaam:	 Maychgen Jan Vreemsdochter, moeder 
Rol in akte:	 Ass 
Echtgenoot:	 wed. Hendrick Huybertss 
Woonplaats:	 Ochuysen 
onroerend goed:	 
 	 
4 mergen bouw- ende weylant met huyssinge, hoffstede c.a. - aanbreng bruidegom -; 
Soort object:	 4 mergen bouw- ende weylant met huyssinge, hoffstede c.a. - aanbreng bruidegom - 
Belendingen:	 boven: convent van Ste Cecilien t' Utrecht beneden: landen gehuurd door de kinderen van NN den Besten 
 	 
4 mergen bouwlant, weylant ende bogaerts; 
Soort object:	 4 mergen bouwlant, weylant ende bogaerts 
Gerecht:	 Schalckwyck 
Bijzonderheden:	 
bruidegom brengt tevens vee, gereedschap van de bouwery en melkery op betreffende hofstede en inboedel in bruidegom neemt van zyn moeder het recht van voorkoop van 10 morgen bouwland, weiland en boomgaard met huis te Tull en 't Waal over waarvan hy het bouwland ten halve mag gebruiken; bovendien neemt hy landen over die door zyn moeder gehuurd worden in hetgeen bruidegom meekrygt zy begrepen de erfporties in de nalaten- schappen van zyn vader en Cornelia van Schayck, grootmoeder, in leven weduwe van Huych Janss van Nesch met verklaringen d.d. 25-1-1650 en 5-10-1652 door Dirck Hendrickss, broer van de bruid, aangaande verrekening wederzydse vorderingen met kwitanties van betaling d.d. 1-5-1651, 7-8-1652, 20-2-1653 en 24-5-1656 aan Catharina Jansdochter en d.d. 14-1-1659, 15-2-1664, 17-3-1664 en 5-11-1664 aan haar kinderen na haar overlyden 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U039a001, 3 Nov 1649. Jannichje Hendriksdr van Ockhuizen, (dochter van Hendrik Huybertszn van Ockhuijsen en Merrichgen Jan Aertsdr Vereem) leefde .  Transport,       Transport van Ockhuysen 
 
Transportakte - 29.5.1662 - Houten 
 
onderwerp:  Houten 
bewaarplaats: RAU 
archief:   Dorpsgerechten 
inventarisnr: 1287 
 
Dirck en Egbert Henricksz van Ockhuysen, broers, Huych Cornelisz 
gehuwd met Cornelisgen Henricks van Ockhuysen, Jan Gerritsz 
Vyttewael gehuwd met Jannichgen Henricks van Ockhuysen, Gillis 
van Geerdingen gehuwd met Huybertgen Henricks van Ockhuysen en 
Gerrit Teunisz Wildschuth gehuwd met Evertgen Henricks van 
Ockhuysen kinderen en erfgenamen van Henrick Huybertsz van 
Ockhuysen en Maeychgen Jans Vereem, beide zaliger transporteren 
Claes Petersz van Haesberch 2 morgen bouwlandt bestaende uyt 4 
ackers op Delf aan de Leeslooth ... 
 
Dirck Hendricksz van Ockhuysen - verkoper. 
Egbert Hendricksz van Ockhuysen - verkoper. 
Huych Cornelisz - verkoper. 
Cornelisgen Hendricks van Ockhuysen - verkoper. 
Jan Gerritsz Wttewael - verkoper. 
Jannichgen Henricks van Ockhuysen - verkoper. 
Gillis van Geerdingen - verkoper. 
Huybertgen Hendricks van Ockhuysen - verkoper. 
Gerrit Teunisz Wildschuth - verkoper. 
Evertgen Henricks van Ockhuysen - verkoper. 
Henrick Hubertsz van Ockhuysen - erflater. 
Merrichgen Jans Vereem - erflater. 
Claes Petersz van Haesberch - koper.
Kinderen:

 1. Huijbert 'Hubert' Jansz Uijttewaal. zie gezin 19
 2. Adriaan Wttewaal.
 3. Gerrit Janszn Wttewaal, geboren circa 1658. zie gezin 20
 4. Egbert Janszn Uijtewaal, geboren circa 1660. zie gezin 21
 5. Johanna Wttewaal, overleden 4 Feb 1730 in Werkhoven.
  Zij trouwde 23 Feb 1720, Derrick Backer.

   

  Zevende Generatie


 

18. Aernout Wttewael, ook bekend als Mr. Aernout Wttewael, geboren waarschijnlijk 1656, gedoopt 11 Dec 1656 in Utrecht, overleden 20 Dec 1714 in Utrecht.
Kanunnik ten Dom en van St.Jan te Utrecht
Hij trouwde 14 Mei 1695 in Utrecht, Maria Simonides van Nijs, ook bekend als Maria (Simonides) van Nijs, geboren 31 Jul 1677 in Utrecht, (dochter van Johan Simonides van Nijs en Adriana van Nellesteijn) overleden 21 Jul 1700 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Hendrik Assuerus Wttewaal, geboren 26 Jan 1699. zie gezin 22

 

19. Huijbert 'Hubert' Jansz Uijttewaal, leefde in Werkhoven, leefde 23 Feb 1694 in Werkhoven,  Notaris H. VAN HEES, UTRECHT, Overdracht, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Huybert Janssen Wttewael 
Woonplaats eerste comparant: Werkhoven 
 
Naam comparant ter andere zyde: Barbara en Laurentiigasthuys 
Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht 
 
Inhoud rechtshandeling: vee en roerende goederen, wegens pachtschuld, Akte nr. U110a4-103, d.d. 23-2-1694. leefde 6 Jan 1700.  Notaris W. VAN RHEENEN, UTRECHT, Afstand, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Huybert Janz Wttewael 
Woonplaats eerste comparant: Werkhoven 
 
Naam comparant ter andere zyde: Johannes Meyndertsen van Broekbergen 
 
Inhoud rechtshandeling: van huur van huis en hofstede c.a. De Fyne Cost te 
: Werkhoven 
Bijzonderheden: uitgezonderd de weide, groot 5 mergen, met het huis, die de 
: huurder tot d.d. januari 1701 respectievelyk d.d. pasen 1701 
: aan zich behoudt 
Bijzonderheden: renversaal akte, Akte nr. U119a2-131, d.d. 6-1-1700.
Handtekening Huijbert Uijttewaal

Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 27 Jun 1687 in Wijk bij Duurstede (RK), Geertruida Cornelisdr van de Leemkolk, ook bekend als Geertruida Cornelia Leemkolk, geboren circa 1655, (dochter van Cornelis Dirck Eelgisz 'vd Leemkolk) en Margaretha Petersdr Verweij).
Kinderen:

 1. Cornelis Wttewaal, geboren waarschijnlijk 1690, gedoopt 26 Jan 1690 in Wijk bij Duurstede.

 

20. Gerrit Janszn Wttewaal, ook bekend als Gerrit Uyttewaell, geboren circa 1658,  Notaris W. VAN RHEENEN, UTRECHT, Attestatie, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Cors Aertz van Lent, 70 jaar 
Naam eerste comparant: Jacob de Cruyff, 64 jaar 
Naam eerste comparant: Antoni Pauw, 40 jaar 
Naam eerste comparant: Cornelis Baers, 55 jaar 
Naam eerste comparant: Rochus van Dyck, 40 jaar 
Naam eerste comparant: Gerrit Wttewael, 50 jaar 
Naam eerste comparant: Cornelis Vermeent, 50 jaar 
Naam eerste comparant: Willem van der Veer, 50 jaar 
Naam eerste comparant: Johan Gerrit van Vianen, 58 jaar 
Woonplaats eerste comparant: Schalkwyk 
 
Naam comparant ter andere zyde: Willem Geurtz 
Beroep comparant t.a.z.: koornmolenaer 
Woonplaats comparant t.a.z.: Tul en Twael 
 
Inhoud rechtshandeling: over het recht van requirant en zyn voorgangers om te malen 
: voor opgezetenen van Schalkwyk, Akte nr. U119a3-152, d.d. 5-8-1708. (zie info 4), 1681 - 1684 schepen van Schalkwijk, leefde 7 Nov 1700,  Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT, Huwelijkse voorwaarden, Akte nr. U114a4-178, d.d. 7-11-1700. leefde 8 Jun 1720,  Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT, Huwelijkse voorwaarden, Akte nr. U162a3-44, d.d. 8-6-1720. overleden 3 Feb 1730 in Schalkwijk.  notaris M. Lobbregt acte, 4 Feb 1730.
Handtekening Gerrit Janse Wttewaal

Hij trouwde 1694, Gerrigje 'Gauchje' Jansdr van Santen, ook bekend als Gougje/Gauchje van Santen, (dochter van Jan van Santen) geboren circa 1660.
Kinderen:

 1. Jan Gerritsz Wttewaal, geboren waarschijnlijk 1695. zie gezin 23
 2. Johanna 'Jannichje' Wttewaal, ook bekend als Jannichien Gerrits Uyttewaell, .  notaris J. Smit te Utrecht acte, 18 Jun 1763.
  Zij trouwde 25 Jun 1720 in Schalkwijk, huwelijkse voorwaarden 8 Jun 1720,  Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT, Huwelijkse voorwaarden, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Cornelis van Ryn 
Woonplaats eerste comparant: Werkhoven 
Naam assistent eerste party: ass.: Maria van Nykercken, moeder 
Echtgenote assistent 1e party: 
 
 
wed. Thomas van Ryn 
 
Naam comparant ter andere zyde: Jannichien Gerrits Uyttewaell 
Woonplaats comparant t.a.z.: Schalkwyk 
Naam assistent ter andere zyde: ass.: Gerrit Uyttewaell, vader 
 
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd, Akte nr. U162a3-44, d.d. 8-6-1720. Cornelis Maesz van Rijn, geboren waarschijnlijk 1687, (zoon van Thomas 'Maes' Cornelisz van Rijn en Maria Cornelisdr van Nijkercken) gedoopt 8 Jul 1687 in Wijk bij Duurstede, leefde in Werkhoven.

 

21. Egbert Janszn Uijtewaal, ook bekend als Egbert Jansz Wttewaal, geboren circa 1660 in Schalkwijk, leefde in Schalkwijk aan de Hogendijk, landbouwer, leefde 23 Jan 1697 in Honswijk,  Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT, Huur en verhuur, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Johan de Coten 
Naam eerste comparant: Splinterus de Coten, broer 
Naam eerste comparant: Margareta de Coten, zuster 
 
Naam comparant ter andere zyde: Egbert Jansz Wttewael 
Woonplaats comparant t.a.z.: Honswyck 
 
Omschrijving onroerend goed: ses mergen weylant, waerop de mole van Groot Vuylcop is 
: staende 
Adres: Schalckwycker Weteringe 
Naastgelegen percelen: achter: N.N., wed. Hendrick Willemsz aende dwaersdyck 
Gerecht w.o. het goed ligt: Schoonnauwen, int Groot Vuylcop, ten westen van de 
: Molevliet, Akte nr. U123a2-112, d.d. 23-1-1697. leefde 26 Jun 1706,  Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT, Scheiding, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Egbert Wttewael 
Echtgenote eerste party: wedr. Anna Jelis Goes, eerder wed. 
: Cornelis Bastiaensen van Doorn 
 
Naam comparant ter andere zyde: erven Anna Jelis Goes: 
Naam comparant ter andere zyde: onmondige kinderen van Anna Jelis Goes by 
: Cornelis Bastiaensen van Doorn: 
Naam comparant ter andere zyde: Bastiaen Corneliss van Doorn 
Naam comparant ter andere zyde: Jan Corneliss van Doorn 
Naam voogd ter andere zyde: voogd: Hendrick Bastiaensen van Doorn, oom 
Naam comparant ter andere zyde: onmondige kinderen van Anna Jelis Goes by 
: Egbert Wttewael: 
Naam comparant ter andere zyde: Jan Egbertsen Wttewael 
Naam comparant ter andere zyde: Cornelis Egebertsen Wttewael 
Naam voogd ter andere zyde: voogd: Jelis Goes, grootvader 
 
Omschrijving onroerend goed: drie mergen bouwlant - naar onmondige kinderen by Cornelis 
: Bastiaensen van Doorn - 
Naastgelegen percelen: ene zyde: Antony de Beer 
: andere zyde: kinderen van NN van der Dussen, Akte nr. U114a7-52, d.d. 26-6-1706. overleden na ca. 1720.
merk Egbert Jansz Uijtewaal

Hij kocht 1-7-1697 vier morgen land op Blokhoven te Schalkwijk.
Egbert leefde in Schalkwijk aan de Hogendijk en daarna in Honswijk.
Hij trouwde (1) 1697, huwelijkse voorwaarden 21 Okt 1696,  Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT, Huwelijkse voorwaarden, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Egbert van Uyttewael 
 
Naam comparant ter andere zyde: Fychien Jans Verwey 
Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Cornelis Cornelisz van der Wel 
Woonplaats comparant t.a.z.: Tul, Akte nr. U93a31-29, d.d. 21-10-1696. Feijgje Jansdr Verweij, geboren circa 1665.
Hij trouwde (2) 1 Aug 1701 in gerecht Houten, huwelijkse voorwaarden 7 Nov 1700,  Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT, Huwelijkse voorwaarden, Uittreksel: 
Naam eerste comparant: Egbert Wttewael 
Echtgenote eerste party: wedr. Fygjen Verwey 
Woonplaats eerste comparant: Schalckwyck 
Naam assistent eerste party: ass.: Gerrit Jansen Wttewael, broer 
Woonplaats assistent 1e party: 
 
 
Schalkwyck 
 
Naam comparant ter andere zyde: Anna Jelis Goes 
Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Cornelis Bastiaense van Doorn 
Woonplaats comparant t.a.z.:, Akte nr. U114a4-178, d.d. 7-11-1700. Anna Jelisdr Goes, geboren circa 1660, (dochter van Jelis Jansz Goes en Grietje Jansen) overleden vr. 12 Jun 1706.
Handtekening Anna Goes

Hij trouwde (3) huwelijkse voorwaarden 12 Jun 1706,  Notaris J. WANTENAAR, Huwelijkse voorwaarden (12-06-1706), Huwelijkse voorwaarden 
dd 12-06-1706 
Aktenummer 51 
Notaris J. WANTENAAR 
Bruidegom: Egbert Jansen Uuttewael, wedr. Anna Jelis Goes, woonplaats 't Goy, Hogendyk 
Assistenten: Gerrit en Adriaan Jansen Uuttewael, broers 
Bruid: Maria Cornelis van der Leemkolck, woonplaats Schalckwyk 
Assistenten: 
Willem Cornelissen van der Leemkolck, broeder, woonplaats	Twael 
Dirck en Jan Gysbertsen Pauw, ooms 
Bijzonderheden: bruidegom heeft vier kinderen (bij + Anna Goes) (2 stiefkinderen + 2 kinderen) 
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, inventarisnummer U114a007, 1560-1905, inventarisnummer U114a007. Jul 1707,  Huwelijkse voorwaarden,       Huwelijkse voorwaarden Wttewaal/van de Leemkolk 
 
Akte van huwelijkse voorwaarden - 12.6.1706 - Utrecht 
 
onderwerp:  Schalkwijk 
bewaarplaats: GAU 
archief:   not.archief nots. J. Wantenaar 
inventarisnr: U114a007 
 
Egbert Jansz Wttewael, toekomende bruidegom, wonende aan de 
Hogendijck, weduwnaar van Anna Jelis, geassisteerd met Gerrit 
Jansz en Adriaen Jansz Wttewael, broers ter eenre en Maria 
Cornelis van de Leemkolk, wonende Schalkwijk, j.d. van competente 
ouderdom, geassisteerd met Willem Cornelisz van de Leemkolk, 
wonende in 't Wael, haar broer, Dirck Gijsberts Pauw, wonende 
Schalkwijk, haar oom en Jan Gijsberts Pauw, mede haar oom; 
huwelijkse voorwaarden.... 
 
Egbert Jansz Wttewael - bruidegom. 
Anna Jelis - weduwe bruidegom. 
Gerrit Jansz Wttewael - broer bruidegom. 
Arien Jansz Wttewael - broer bruidegom. 
Maria Cornelis van de Leemkolk - bruid. 
Willem Cornelisz van de Leemkolk - broer bruid. 
Dirck Gijsbertsz Pauw - oom bruid. 
Jan Gijsbertsz Pauw - oom bruid. Maria Cornelisdr van de Leemkolk, geboren circa 1680, (zie info 5), (dochter van Cornelis Adriaensz van de Leemkolk en _ Arends van Noort) leefde 19 Nov 1735,  Notaris:	M. OVERVEST, Huur en verhuur, Huur en verhuur 
Aktenummer:	 
79 
Datum:	 
19-11-1735 
Soort akte:	 
Huur en verhuur 
Notaris:	M. OVERVEST 
Personen:	 
 	 
Verhuurder: Nicolaas Nelleman senior 
Voornaam:	 Nicolaas Nelleman 
Achternaam:	 senior 
Rol in akte:	 Verhuurder 
Woonplaats:	 Utrecht 
 	 
Huurder: Cornelis Hendriksen van Oort 
Voornaam:	 Cornelis Hendriksen 
Achternaam:	 van Oort 
Rol in akte:	 Huurder 
Echtgenoot:	 x Maria Corneliss van de Leemkolck 
onroerend goed:	 
 	 
7 mergen bouwlandt; 
Soort object:	 7 mergen bouwlandt 
Gerecht:	 Schalkwyck, ontrend de Heul 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U176a002, U176a002. leefde 10 Jun 1741,  Notaris: M. OVERVEST, Huur en verhuur, Huur en verhuur 
Aktenummer:	 
68 
Datum:	 
10-06-1741 
Soort akte:	 
Huur en verhuur 
Notaris: M. OVERVEST 
Personen:	 
 	 
Verhuurder: Nicolaas Nelleman senior 
Voornaam:	 Nicolaas Nelleman 
Achternaam:	 senior 
Rol in akte:	 Verhuurder 
Woonplaats:	 Utrecht 
 	 
Huurder: Cornelis Hendrickse van Oort 
Voornaam:	 Cornelis Hendrickse 
Achternaam:	 van Oort 
Rol in akte:	 Huurder 
Echtgenoot:	 x Maria Cornelis van de Leemkolck 
onroerend goed:	 
 	 
7 mergen bouwlandt; 
Soort object:	 7 mergen bouwlandt 
Gerecht:	 Schalckwyck, ontrent de Heul 
Toegangsnummer:	 
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:	 
U176a003, U176a003. leefde 4 Dec 1741,  notaris Dirk Lobbrecht acte, 4 Dec 1741. overleden voor Jul 1762.  Notaris	P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT, Testament (03-07-1762), Akte	Inventarisnummer U252a1, aktenummer 110 
Aktedatum	03-07-1762 
Aktesoort	Testament 
Notaris	P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT 
Uittreksel	Naam eerste partij: Cornelis Hendrikse van Oort 
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria van der Leemkolk, eerder wed. Egbert Uyttewaal 
Woonplaats eerste partij: het Gooy 
Naam tweede partij: Cornelis Uyttewaal, stiefzoon, Inventarisnummer U252a1, aktenummer 110.
Kinderen van Anna Jelisdr Goes:

 1. Jan Egbertsen Uijtewaal, geboren circa 1703 (zie info 6).
 2. Cornelis Egbertsen Uijtewaal, geboren circa 1705. zie gezin 24
Kinderen van Maria Cornelisdr van de Leemkolk:
 1. Maria Uijtewaal.
 2. Geertruida Uijtewaal.
 3. Egbert Uijtewaal.

   

  Achtste Generatie


 

22. Hendrik Assuerus Wttewaal, geboren 26 Jan 1699 in Utrecht, overleden 8 Jan 1775 in Utrecht.
Mr Hendrik Assuerus Wttewaal was raad en burgemeester te Utrecht 1729 - 1752, en hoogheemraad Lekdijk bovendams
H. Wttewaal van Stoetwegen
Hij trouwde 2 Jul 1724 in Hoorn, Margaretha van Suchtelen, geboren 22 Sep 1696 in Stoetwegen, overleden 24 Feb 1760 in Utrecht.
Vrouwe van Stoetwegen (Zeist) en van Wickenburgh ('t Goy)
Kinderen:

 1. Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen. zie gezin 25
 2. Johannes Wttewaall, geboren 21 Jan 1735. zie gezin 26

 

23. Jan Gerritsz Wttewaal, geboren waarschijnlijk 1695, gedoopt 5 Jun 1695 in Schalkwijk, overleden voor Apr 1727.
Hij trouwde 11 Mei 1724 in Wijk bij Duurstede, Anthonia Gerrits van Roijen, (dochter van Gerrit van Roijen).
Kinderen:

 1. Gaugje Wttewaal.  notaris M.v. Lobbregt uitkoop, 17 Apr 1727.

 

24. Cornelis Egbertsen Uijtewaal, geboren circa 1705 (zie info 7), leefde in 't Goy boerderij "den Oord", leefde 30 Sep 1758,  Notaris J.J. KRUYDER, UTRECHT, Akte van Uitkoop (30-09-1758), Notariële akte U224a2 - 29: Notaris J.J. KRUYDER, UTRECHT 
Inventarisnummer U224a2, aktenummer 29 
Akte van Uitkoop, 30-09-1758 
Uittreksel	 
Eerste partij: Cornelis Uyttewaal, weduwnaar van Geertruy van Bennekom 
Tweede partij: de minderjarige kinderen van + Geertruy van Bennekom: 
Egbert Uyttewaal, 15 jaar 
Jan Uyttewaal, 13 jaar 
Maria Uyttewaal, 12 jaar 
Jaapje Uyttewaal, 7 jaar 
Jannigje Uyttewaal, 6 jaar 
Cornelis Uyttewaal, 3 jaar 
voogd: Dirk van Bennekom 
voogd: Jan van Bennekom 
Samenvatting inhoud akte: 
uit de boedel van hun ouders. U224a2, aktenummer 29. landbouwer, overleden 27 Jul 1789 in 't Goy.
In een akte van Scheiding van 12 jun 1706 worden Jan Egbertsen Uijtewaal en Cornelis Egbertsen Uijtewaal genoemd als kinderen van Egbert Jansz Uijtewaal en Anna Jelisdr Goes. Egbert Jansz Uijtewaal hertrouwt in 1707 met Maria Cornelisdr van de Leemkolk. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.
De Cornelis Egbertsen Uijtewaal, die met Geertruy van Bennekom trouwt, is waarschijnlijk de zoon geb circa 1705 van Anna Jelisdr Goes, maar helemaal zeker is dit niet. Het is ook mogelijk dat hij een na 1707 geboren zoon is van Maria Cornelisdr van de Leemkolk.
Woonde tot ongeveer 1751 in Werkhoven, daarna in 't Goy aan de Hogendijk (lekdijk) in boerderij den Oord.
Vermogen in 1790 was 18722 gld en in 1805 29650 gld. Hij gebruikte 52 morgen land en was als dijkwachtplichtige van de Lekdijk Bovendams vrijgesteld.
Hij trouwde (1) 28 Jan 1741 in Schalkwijk, burg.ondertrouw 29 Jan 1741 in 't Goy,  gerecht van Houten en t Goy, trouwboek, BRON: trouwboek gerecht van Houten en t Goy 
Datum ondertrouw: 29-01-1741 
Man: Cornelis Uijttewaal 
Geboren te: 't Goy 
Vrouw: Geertruij van Bennekom 
Geboren te: Werkhoven 
Opmerking: Huw. in Werkhoven, 29-01-1741. (kerkelijk huwelijk) 14 Feb 1741 in Werkhoven (RK), Geertruy van Bennekom, ook bekend als Geertruida van Bennekom, geboren waarschijnlijk 1714 in Werkhoven, (dochter van Jacob Peters van Bennekom en Maagje Jans van Doorn) gedoopt 9 Mei 1714 in Werkhoven, overleden Mei 1757 in 't Goy.
Hij trouwde (2) 3 Okt 1758 in Schalkwijk, Adriana 'Aartje Jansdr' Goes, ook bekend als Aartje Goes, geboren waarschijnlijk 1731, (dochter van Joannes 'Jan' Goes en Petronella de With) gedoopt 29 Okt 1731 in Schalkwijk,  notaris Koppen acte, 3 Apr 1790. overleden 29 Okt 1808 in 't Goy,  notaris P.A.Schermbeek testament, 24 Okt 1808. leefde in .  notaris Koppen acte, 19 Dec 1805.
Kinderen van Geertruy van Bennekom:

 1. Egberta Uijtewaal, gedoopt 11 Apr 1741 in Werkhoven (zie info 8).
 2. Egbert Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1742, gedoopt 24 Apr 1742 in Werkhoven (RK) (zie info 9), overleden 24 Mrt 1802 in Schalkwijk,  Verkoop, 28-1-1774 (GAU U211a004 fol.1, nots W.G. van Nes) 
Egbert Uyttewael als gehuwd met Hendrickje Huygen van Rekom als erfgename 
van haere broers en zuster Gerrit, Willem en Weyntje Huygen van Rekom 
verkopen Dirk van Avesaat 1e 4 morgen bouwland (..) te Cothen..... leefde tot 1799 in Markenburg.  notaris Koppen testament, 2 Mrt 1799.
  een Egbert Uijtewaal wordt 1776-1785 en 1795-1796 vermeld als schepen van Schalkwijk
  Hij trouwde 9 Okt 1768,  notaris W.G. van Nes, huwelijkse voorwaarden, Huw.voorw. Egbert Uyttewaall meerderj. j.m. en Hendrickje van Rekom 
meerderj. wonende beide onder Houten en 't Goy. Hendrickje heeft oudste 
zuster Maria v.R.; Cornelis Uyttewaall is vader van Egbert. 29-10-1768 GAU U211a003 fol.19. (kerkelijk huwelijk) 9 Nov 1768 in Wijk bij Duurstede (RK), Hendrikje van Reeckum/Rekom, (dochter van Hendrik Huijgen van Reckum en Maria Teunis de Cruijf) overleden na 1762,  notaris. A. van den Doorslagh, akte, Willem Huygen van Reckum en Gerrit Huygen van Reckum gebroeders wonende 
gerecht Houten en 't Goy, hebben met hun zuster Wijntje Huygen van Reckum 
mutueel testament gemaakt voor nots Jacob van de Doorslagh d.d. 8/4/1724 
en 27/11/1745, hun zuster is nu overleden en zij zijn erfgenaam geworden, 
conformiren de testamentaire dispositie en dat na overlijden van de gemelde 
zuster bij haar comparanten in hare huishouding hadden gewoond en alsnog 
wonende zijn Maria, Jannichje en Hendrikje van Reckum nagelaten kinderen 
van haren broer Hendrick Huygen van Reckum, legateren aan hen boven het 
prelegaat van f500,= bij voorgaande dispositie besproken f50,- jaarlijks; 
tekenen met kruisjes. 17/4/1762 GAU U195a005 fol.224. begraven na 1774.  notaris W.G. van Nes, Verkoop, Egbert Uyttewael als gehuwd met Hendrickje Huygen van Rekom als erfgename 
van haere broers en zuster Gerrit, Willem en Weyntje Huygen van Rekom 
verkopen Dirk van Avesaat 1e 4 morgen bouwland (..) te Cothen..... 28-1-1774 GAU U211a004 fol.1,.
 3. Joannes 'Jan' Uijtewaal,  notaris H.J. van Loenen testament, 21 Mrt 1812. ook bekend als Johannes (Jan de oudste) Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1744, gedoopt 5 Nov 1744 in Werkhoven (RK) (zie info 10), overleden 22 Mei 1821 in Schalkwijk.
  Hij trouwde 17 Apr 1785 in Schalkwijk,  notaris Koppen acte, 1785. Willemijntje Pouw, geboren waarschijnlijk 1738, (dochter van Gijsbert Jansz Pouw en Hazina/Hester 'Haasje' Vermeent) gedoopt 29 Sep 1738 in Schalkwijk (RK), leefde 1779.  notaris Koppen acte, 28 Mrt 1779.
 4. Marie Uijtewaal, gedoopt 19 Okt 1746 in Werkhoven (RK) (zie info 11).
 5. Maria Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1747, gedoopt 11 Okt 1747 in Werkhoven (RK) (zie info 12), overleden 1782 in 't Goy.
  Zij trouwde 13 Jan 1781 in Schalkwijk, Dirk van Avesaet, geboren waarschijnlijk 1738, (zoon van Dirk Gosens Avesaet en Baligje 'Bartje' Huygen van Scherpenzeel) gedoopt 21 Aug 1738 in Schalkwijk.
  28/2/1767 (GAU U256c004 nots. C. de Wijs) Huwelijkse voorwaarden van Dirk van Avezaat bruidegom ter eenre en Jannigje van Recum bruid ter andere zijde, beide comparanten meerderjarig en wonende onder het gerecht van 't Goy, lijftochten elkaar in al hun goederen, langstlevende wordt voogd over hun kinderen.
 6. Jacobus Uijtewaal, gedoopt 7 Mei 1750 in Werkhoven (RK) (zie info 13).
 7. Johanna 'Jannigje' Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1752, gedoopt 19 Nov 1752 in Schalkwijk (RK) (zie info 14), overleden 17 Jun 1820 in Houten.
  Zij trouwde 2 Mei 1787 in Houten,  notaris B. Sluyterman huw vw, 28 Apr 1787. (kerkelijk huwelijk) 2 Mei 1787 in Schalkwijk (RK), Theodorus 'Dirk' de Goeij, geboren waarschijnlijk 1746 in Houten, (zoon van Dirck Sanders de Goeij en Cornelia Hovelingh) gedoopt 30 Jan 1746 in Schalkwijk (RK), overleden 1802 in Houten.
  Hij boerde op de hofstede "den Oord" te Houten.
 8. Cornelis Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1755. zie gezin 27
Kinderen van Adriana 'Aartje Jansdr' Goes:
 1. Jan de jongste Uijtewaal, geboren 7 Nov 1758. zie gezin 28
 2. Geertruida Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1760, gedoopt 23 Jan 1760 in Schalkwijk (zie info 15).
  Zij trouwde 10 Mei 1793, Arie Vermeulen.
 3. Anthonius 'Theunis' Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1761. zie gezin 29
 4. Cornelia Uijtewaal, gedoopt 19 Nov 1763 in Schalkwijk (RK) (zie info 16).
 5. Cornelia Uijtewaal, ook bekend als Cornelia de oudste Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1765, gedoopt 23 Sep 1765 in Schalkwijk (zie info 17), leefde in Markenburg.
  Zij trouwde 6 Mei 1799 in Schalkwijk, Nicolaas de Bree, geboren waarschijnlijk 1761, (zoon van Gerrit de Bree en Aaltje Burgers) gedoopt 17 Feb 1761 in Schalkwijk.
 6. Antonius Uijtewaal, gedoopt 25 Aug 1767 in Schalkwijk (RK) (zie info 18).
 7. Anthonius Uijtewaal. zie gezin 30
 8. Aart Uijtewaal, ook bekend als Cornelia de jongste Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1770, gedoopt 21 Sep 1770 in Schalkwijk (zie info 19).
 9. Gerardus Uijtewaal, gedoopt 21 Sep 1770 in Schalkwijk (RK) (zie info 20).
 10. Petronella Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1772, gedoopt 23 Feb 1772 in Schalkwijk (zie info 21), overleden 12 Nov 1823 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 5 Nov 1805 in Schalkwijk, Arnoldus Vermeulen, (zoon van Anthony Vermeulen en Niesje van Lent).
 11. Jacobus Uijtewaal. zie gezin 31

   

  Negende Generatie


 

25. Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen.
wapen WttewaallJhr. Mr. Ferdinand Wttewaall-van-Stoetwegen Heer van Stoetwegen en van Wickenburgh

Kinderen:

 1. Gerrit Cornelis Wttewaall v Stoetwegen, geboren 1780. zie gezin 32

 

26. Johannes Wttewaall, geboren 21 Jan 1735 in Utrecht, overleden 10 Sep 1812 in Houten Wickenburgh.
Dr. Johannes Wttewaall is de stamvader van het geslacht Wttewaal in 't Goy
Hij trouwde 28 Jan 1760 in Batavia, Clara Johanna van der Burgh, geboren 10 Jun 1743 in Malakka, overleden 18 Aug 1804 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Gerard Wttewaall, geboren 26 Apr 1776. zie gezin 33

 

27. Cornelis Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1755 in 't Goy, gedoopt 30 Okt 1755 in Schalkwijk (RK) (zie info 22), overleden 21 Dec 1833 in Amerongen.
In 1830 woonde hij in bij zijn schoondochter Cornelia van Achthoven.
Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 7 Mei 1783 in Wijk bij Duurstede (RK), Maria de Kruijf, (dochter van Joost Cornelisz de Cruijf en Alberta 'Bartje' van Hazendonk) overleden vr 1830.
Kinderen:

 1. Cornelis Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1784. zie gezin 34
 2. Alberta 'Bartje' Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1786, gedoopt 15 Jan 1786 in Schalkwijk, overleden 18 Nov 1849 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr 130. begraven in Wijk bij Duurstede (RK), melkverkoopster.
  Zij trouwde 29 Jun 1820 in Amerongen,  Genlias Huwelijksakte, aktenr. 6. Cornelius van Oostrom, geboren waarschijnlijk 1785 in Amerongen, (zoon van Cornelis van Oostrom de oude en Maria Scholman) gedoopt 16 Sep 1785 in Wijk bij Duurstede, koopman.
 3. Josina 'Joosie' Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1787, gedoopt 22 Apr 1787 in Schalkwijk.
 4. Jacobus Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1788, gedoopt 5 Jul 1788 in Schalkwijk.
 5. Jacobus Uiterwaal, geboren circa 1790 in Wijk bij Duurstede?, leefde in Amerongen, landbouwer.
  Hij trouwde 29 Jan 1819 in Langbroek,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.236 aktenr.3. Petronella Lokhorst, geboren in Leersum, (dochter van Willem Lokhorst en Cornelia Broekhuyse).
  Peternel Lockhorst
 6. Geertruida Uijterwaal, geboren circa 1791 in Wijk bij Duurstede, overleden 30 Jun 1852 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 42. begraven in Wijk bij Duurstede, leefde in Wijk bij Duurstede.
  Geertruida Uijtewael
  Zij trouwde 13 Apr 1826 in Amerongen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.196 aktenr.4. Hermanus van Schaik, geboren circa 1790, (zoon van Jan Aarts van Schaik en Aletta van Schaik) overleden vr 1853, leefde in Schalkwijk.
 7. Wilhelmina Uyterwaal, geboren circa 1794 in Wijk bij Duurstede, overleden 8 Nov 1862 in Langbroek, begraven in Wijk bij Duurstede.
  Zij trouwde 25 Nov 1822 in Amerongen,  Genlias Huwelijksakte, aktenr. 13. Joannis Bernardus Schwalwenberg, geboren circa 1793 in Marl, Westfalen, Deutschland, (zoon van Johan Wilhelm Schwalwenberg en Anna Catharina van Erllen).

 

28. Jan de jongste Uijtewaal, geboren 7 Nov 1758 in 't Goy boerderij "den Oord", gedoopt 7 Nov 1758 in Schalkwijk (RK) (zie info 23, 24), overleden 1 Okt 1834 in 't Goy (zie info 25), begraven 6 Okt 1834 in Schalkwijk (RK),  bidprentje. leefde in 't Goy boerderij "den Oord",  notaris van Strijen te Wijk bij Duurstede acte, 22 Dec 1834. landbouwer.
bidprentje Jan Uijtewaal
Handtekening Jan Uijtewaal


De jaarlijkse personele belasting 18 Jul 1808 Houten was 96 gld 10 stuivers.
Boerderij 'den Oord' heet thans 'Den Hedra Oord' en staat achter in 't Goy vlak bij de Lekdijk (adres is Beusichemseweg 146).
Er stond altijd een heel oude schaapskooi naast. 18e eeuws met een rieten schilddak. De boerderij is ook een dwarshuisboerderij en is deels witgepleisterd. Er is wel wat aan verbouwd, maar onder de pleisterlaag gaat nog 16e eeuws muurwerk schuil.  IKSM, Meer info? Zie RAU IKSM 772; GAH 1093-1095; kad minuut 1832.
Hij trouwde 28 Jan 1806 in Schalkwijk, Hendrika Vermeulen, geboren 4 Mrt 1784 in Utrecht, (dochter van Huibert 'Huijg' Vermeulen en Cornelia van Rijn) overleden 11 Jan 1864 in 't Goy, begraven 14 Jan 1864 in Schalkwijk.
Handtekening Hendrika Vermeulen

Kinderen:

 1. Cornelis Uytewaal, geboren 5 Feb 1807. zie gezin 35
 2. Hugo 'Huijg' Uijttewaal, geboren 15 Mei 1808 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 21 Feb 1879, pastoor te Loenersloot.
 3. Adriana 'Aartje' Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1809 in 't Goy, gedoopt 13 Okt 1809 in Schalkwijk (RK), overleden 24 Jul 1866 in Wijk bij Duurstede.
  Zij trouwde (1) 19 Apr 1836 in Houten, Anthonie de Rooij,  notaris Marienhof te Wijk bij Duurstede test, 29 Mei 1854. geboren waarschijnlijk 1787 in Neerlangbroek, (zoon van Cornelis de Rooij en Antonia Elisabeth Pauw) gedoopt 3 Nov 1787 in Werkhoven, overleden 2 Jun 1856 in Wijk bij Duurstede, bouwman (1830).
  korenbouwer (1850). Hij had in 1854 een vermogen van 790 gulden.
  Zij trouwde (2) 21 Apr 1857 in (huw vw),  notaris Marienhof te Wijk bij Duurstede huw vw, 21 Apr 1857. Albertus van de Nieuwendijk, overleden 24 Jun 1861 in Wijk bij Duurstede, leefde in Wijk bij Duurstede aan Melkweg, landbouwer.
  Vermogen 2400,-
 4. Cornelia Uytewaal, geboren 7 Feb 1811 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 5 Dec 1900 in Schalkwijk, begraven 10 Dec 1900 in Schalkwijk (RK), leefde in Bunnik.  notaris Verhoef te Wijk bij Duurstede test, 10 Sep 1891.
  Zij trouwde 18 Apr 1831 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.846 aktenr.2. Willem Vulto, ook bekend als Wilhelmus Vulto, geboren 3 Sep 1797 in Bunnik, (zoon van Gerardus 'Gerrit' Vulto en Cornelia van Benthum) gedoopt 26 Sep 1797 in Bunnik (RK), overleden 23 Feb 1868 in Schalkwijk, begraven 27 Feb 1868 in Schalkwijk (RK), landbouwer.
 5. Henricus 'Hendrik' Uijttewaal, geboren 12 Jan 1813. zie gezin 36
 6. Jacobus Uijtewaal, geboren 31 Mei 1815. zie gezin 37
 7. Hermanus Uijtewaal, geboren 26 Aug 1817. zie gezin 38
 8. Jannigje Uijttewaal, geboren in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 19 Jun 1821.
 9. Maria Uytewaal, geboren 18 Feb 1825 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 15 Nov 1906 in Schalkwijk, begraven 17 Nov 1906 in Schalkwijk (RK).
  Zij trouwde 19 Jan 1865 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.847 aktenr.1. Hendrik Terwey, geboren circa 1822, (zoon van Dirk Terwey en Maria de Goeij).
 10. Johannes 'Jan' Uijttewaal, geboren 4 Jan 1829. zie gezin 39

 

29. Anthonius 'Theunis' Uijtewaal,  notaris Marienhof inv, 11 Jan 1841. geboren waarschijnlijk 1761, gedoopt 30 Dec 1761 (zie info 26, 27), overleden 9 Okt 1840 in Schalkwijk,  notaris Marienhof inv, 4 Jan 1841. leefde in Schalkwijk hoeve "Den Engh".
Hij kocht in 1793 hoeve Den Engh te Schalkwijk van zijn oom Aart in den Engh. Door aankopen erfenissen en door een rijk tweede huwelijk werd Teunis eigenaar van vijf boerderijen in 't Goy en Schalkwijk. Hij bleef boeren op Den Engh; het overige land verpachtte hij. Zijn vermogen was 134.780,-.
Hij trouwde (1) huwelijkse voorwaarden 13 Apr 1793,  notaris Koppen huw vw, 19 Apr 1793. Johanna van Rooijen, geboren in de Eng.
Hij trouwde (2) 20 Okt 1830 in Houten (acte), Francisca 'Francina' Beving/Beeving, geboren waarschijnlijk 1793 in Neerlangbroek, (dochter van Antonie Beving/Beeving en Elisabeth Kuijten) gedoopt 8 Okt 1793 in Werkhoven (RK) (zie info 28), overleden 3 Jul 1879 in Schalkwijk.
Kinderen van Francisca 'Francina' Beving/Beeving:

 1. Antonia Uijtewaal.
 2. Cornelis 'Cees' Uijtewaal. zie gezin 40

 

30. Anthonius Uijtewaal, gedoopt 14 Mrt 1769 in 't Goy (zie info 29), overleden 6 Aug 1827 in 't Goy, landbouwer.
Hij trouwde 14 Okt 1807, (kerkelijk huwelijk) 3 Nov 1807 in Wijk bij Duurstede (RK), Wilhelmina van Loenen, geboren waarschijnlijk 1767, (dochter van Wilhelmus 'Willem' van Loenen en Cornelia van Hattum) gedoopt 8 Okt 1767 in Wijk bij Duurstede, begraven 3 Aug 1840 in Houten.
Kinderen:

 1. Cornelis Uijttewaal, geboren waarschijnlijk 1809. zie gezin 41

 

31. Jacobus Uijtewaal, gedoopt 22 Apr 1774 in Schalkwijk (RK), overleden 5 Feb 1854 in Utrecht, leefde in Kockengen, later naar Utrecht.
Hij trouwde 17 Nov 1805, Adriana van Rijn, geboren 1784 in Houten, (dochter van Adrianus 'Janus' van Rijn en Maria Felix/Velings/Velis) overleden 15 Apr 1848 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Adrianus Uijtewaal, geboren 2 Feb 1807. zie gezin 42
 2. Aartje Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1807, gedoopt 1807 in Teckop.
  Zij trouwde 30 Mei 1838 in Utrecht, Henricus Vonk, geboren in IJsselstein, (zoon van Johannes Vonk en Jannetje van Schaik).
 3. Antonie Uijtewaal, gedoopt in Teckop.

   

  Tiende Generatie


 

32. Gerrit Cornelis Wttewaall v Stoetwegen, geboren 1780, overleden 1863.
Heer van Stoetwegen. Werd bij koninklijk besluit van 4 september 1841, nr 80, in de nederlandse adel verheven.
Hij trouwde 1807, Anna Cornelia van Dam van Isselt.
Kinderen:

 1. Ferdinand Wttewaall van Stoetwegen, geboren 1807/08 in Utrecht, overleden 14 Dec 1868 in Utrecht, militair.
  Hij trouwde (1) Anna Jacoba Kamphuis.
  Hij trouwde (2) 18 Okt 1855 in Rijssen, Anna Maria Westenberg, geboren 1823/24 in Deventer, (dochter van Bitter Johan Coninck Westenberg en Anna Petronella de Grient Dreux) overleden Dec 1859 in Zwolle (vermoedelijk).
  Hij trouwde (3) Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters.
 2. Henri Assuérus Wttewaall v Stoetwegen, geboren 1812. zie gezin 43

 

33. Gerard Wttewaall, geboren 26 Apr 1776 in Utrecht, overleden 6 Jul 1838 in Houten Wickenburgh, leefde in Houten Wickenburgh (zie info 30).
Prof. Mr. Gerard Wttewaall was schepen te Utrecht en hoogleraar in de landhuishoudkunde te Leiden
Hij trouwde 14 Apr 1805 in Utrecht, Bernardina Antonia Cornelia Visscher, geboren 7 Feb 1780 in Utrecht, overleden 11 Jul 1856 in Leiden.
Kinderen:

 1. Bartholomeus Willem Wttewaall, geboren 16 Jul 1807. zie gezin 44
 2. Jan Wttewaall, geboren 6 Sep 1810. zie gezin 45
 3. Jacoba Henrietta Wttewaall, geboren circa 1812.
  Zij trouwde 18 Sep 1843 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.847 aktenr.5. Gijsbertus Martinus van der Linden, (zoon van Adrianus Floruszoon van der Linden en Petronella Wilhelmina Heyligers) leefde in Dordrecht.

 

34. Cornelis Uijtewaal, geboren waarschijnlijk 1784 in 't Goy, gedoopt 24 Mei 1784 in Schalkwijk (RK), overleden 25 Aug 1829 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 36. boer, landbouwer.
Op de hofstede Schalk en Gijs nummer 36.
Hij trouwde 15 Apr 1812 in Wijk bij Duurstede, (kerkelijk huwelijk) 16 Apr 1812 in Wijk bij Duurstede (RK), Cornelia Maria van Agthoven, geboren waarschijnlijk 1787, (dochter van Cornelis Jans van Agthoven en Clara van Wijk) gedoopt 18 Mei 1787 in Wijk bij Duurstede, overleden VR. 1867.
Kinderen:

 1. Cornelia Maria Uiterwaal, geboren 19 Sep 1812 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr 47. overleden 10 Jan 1833 in Wijk bij Duurstede.  GA Wijk bij Duurstede, aktenr 3.
  ongehuwd in het huis bij de Veldpoort.
 2. Cornelis Franciscus Uitterwaal, geboren 17 Feb 1814. zie gezin 46
 3. Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 3 Feb 1817. zie gezin 47

 

35. Cornelis Uytewaal, geboren 5 Feb 1807 in 't Goy, gedoopt 5 Feb 1807 in Schalkwijk (RK), overleden 1 Okt 1895 in 't Goy, begraven 5 Okt 1895 in 't Goy (RK).
Hij trouwde 12 Jul 1827 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.227 aktenr.5. Antonia 'Toontje' van Kooten, geboren circa 1804 in Houten?, (dochter van Pieter van Kooten en Elisabeth van Ewijk) leefde in Houten.
Kinderen:

 1. Petronella Uytewaal, geboren 1828 in Houten.
  Zij trouwde (1) 12 Nov 1861 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Petronella 33 jaar, Inv.847 aktenr.5. Johannes 'Jan' Zangers, (zoon van Hermanus Zangers en Jaantje Kuik) leefde in Vreeswijk.
  Zij trouwde (2) 9 Mei 1878 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.5. Gerrit van den Berg, geboren circa 1835, (zoon van Gerrit van den Berg en Cornelia Goes) leefde in Houten.
 2. Elisabeth Uytewaal, geboren 1829 in Houten.
  Zij trouwde 12 Nov 1862 in Willeskop,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.991 aktenr.7. Willem Schoordijk, geboren circa 1829 in Willeskop?, (zoon van Cornelis Schoordijk en Sijgje van Dijk) leefde in IJsselstein.
 3. Johanna Uytewaal, geboren in Houten, overleden 4 Mrt 1836.
 4. Hendrika Uytewaal, geboren in Houten, overleden 7 Jul 1833.
 5. Hendrika Uytewaal, geboren in Houten.
  Zij trouwde Cornelis Huboer.
 6. Jan Uytewaal, geboren 1837 in Houten.
 7. Cornelis Uytewaal, geboren 1838 in Houten, overleden 2 Mei 1909 in 't Goy, begraven 5 Mei 1909 in 't Goy (RK).
 8. Hubertus Uytewaal, geboren 27 Dec 1839. zie gezin 48
 9. Antonie Uyttewaal, geboren circa 1841 in Houten, overleden 21 Mrt 1909 in Cothen.
  Hij trouwde 4 Feb 1870 in Cothen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.826 aktenr.1. Joanna de Graaf, geboren circa 1841, (dochter van Joannes de Graaf en Maria de Rooij) leefde in Cothen.
 10. Petronella Uytewaal, geboren 1842 in Houten.
 11. Maria Uytewaal, geboren 1843 in Houten.
  Zij trouwde 16 Feb 1870 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.1. Arie van de Bosch, geboren circa 1835, (zoon van Joannes 'Jan' van den Bosch en Elisabeth van den Heiligenberg) leefde in Langbroek, arbeider.
 12. Lijsbeth Uytewaal, geboren 1843 in Houten.

 

36. Henricus 'Hendrik' Uijttewaal, geboren 12 Jan 1813 in 't Goy boerderij "den Oord", gedoopt 28 Feb 1813 in Schalkwijk (RK), leefde in Schalkwijk Helenahoeve, overleden 4 Dec 1887 in Houten de Poel, begraven 7 Dec 1887 in Schalkwijk (RK), landbouwer.
Hij was landbouwer op boerderij de Poel en wethouder van Houten.
In 1882 was hij executeur testementair van Jan van Wijk.
Vermogen van Hendrik in 1884: 92500,-
Hij trouwde  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 929 akte 4. 20 Nov 1837 in Schalkwijk,  Huwelijksacte, 20 Nov 1837. Lamberta 'Lambertie' de Wit, geboren 14 Mrt 1814 in Schalkwijk de Posthoorn, (dochter van Johannes 'Hannes' de Wit en Jacoba van Kooten) overleden 23 Jan 1892 in Schalkwijk, begraven 27 Jan 1892 in Schalkwijk (RK).
Vermogen in 1892 was 67200

Hendrik UijttewaalLamberta de Wit


Kinderen:
 1. Joannes Uijttewaal, geboren 19 Okt 1837. zie gezin 49
 2. Jan Uijttewaal, ook bekend als Jan Hendrik Uijttewaal, geboren 9 Feb 1840, overleden 2 Mei 1856 in 't Goy, begraven 7 Mei 1856 in Schalkwijk (RK).
 3. Adrianus 'Arie' Uijttewaal, geboren 19 Apr 1841. zie gezin 50
 4. Hendrica Uijttewaal, geboren 28 Jul 1842, overleden 3 Jan 1906 in Jutphaas, begraven 9 Jan 1906 in Jutphaas (RK).
  Zij trouwde 21 Jan 1874 in Houten, Henricus 'Henk' Vlooswijk, geboren 30 Aug 1833 in Jutphaas, (zoon van Albertus Vlooswijk en Antonia Pouw).
 5. Jacoba Lamberta Uijttewaal, geboren 30 Okt 1843 in Houten, overleden 5 Mrt 1930 in Schalkwijk, begraven 8 Mrt 1930 in Schalkwijk (RK).
  Zij trouwde (1) 24 Apr 1876 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.4. Adrianus 'Arie' van Wijk, geboren waarschijnlijk 1839, (zoon van Adrianus 'Arie' van Wijk en Johanna 'Hanna' Pouw) gedoopt 24 Aug 1839 in Jutphaas, overleden 7 Mei 1881 in Schalkwijk.
  Zij trouwde (2) 7 Jan 1884 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 930 akte 1. Gerardus 'Ger' de Bie, geboren 16 Jun 1851 in Werkhoven, (zoon van Cornelis de Bie en Petronella Mocking).
 6. Anthonius Uijttewaal, geboren 15 Dec 1844. zie gezin 51
 7. Johanna Uijttewaal, geboren 29 Apr 1846 in Houten,  akte, 29 Apr 1846. overleden 5 Jun 1918 in Schalkwijk, begraven 10 Jun 1918 in Schalkwijk (RK).
 8. Lamberta Uijttewaal, geboren 2 Jun 1851 in Houten, overleden 1852 in 't Goy.
 9. Hugo Uijttewaal, geboren 29 Sep 1853 in Houten, overleden 29 Apr 1854 in 't Goy.
 10. Hugo Uijttewaal, geboren 20 Nov 1855, overleden 12 Aug 1856 in 't Goy.
 11. Joannes 'Jan' Uijttewaal, geboren 14 Feb 1858 in Houten, overleden 26 Jun 1927 in Deventer, begraven 30 Jun 1927 in Deventer (RK), Pastoor te Deventer.
  Priester gewijd 15 Aug 1887. Eerst assistent in 't Goy en in Cothen. Toen ruim 12 jaar kapelaan in Wijk bij Duurstede en per 15 Mrt 1903 belast met de oprichting van het H.Hart te Deventer.

 

37. Jacobus Uijtewaal, geboren 31 Mei 1815 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 3 Mrt 1891 in Utrecht op de Hooge Weide, begraven 6 Mrt 1891 in Utrecht aan de Stadsdam (RK), leefde in Hogeweide, landbouwer, bouwman.
Hij trouwde 9 Okt 1839 in Utrecht, Gijsberta Spruijt, geboren 19 Jun 1816 in Utrecht, (dochter van Adrianus 'Arie' Spruijt en Cornelia Peek) overleden 1 Apr 1899 in Utrecht, landbouwster.
Kinderen:

 1. Johannes Uijtewaal, geboren 16 Sep 1840 in Utrecht, overleden 21 Apr 1928 in Maarssen, begraven 26 Apr 1928 in Vleuten (RK), bouwman.
  Hij trouwde 21 Sep 1877 in Haarzuilens, Huberta Vulto, geboren 6 Jan 1848 in Haarzuilens, (dochter van Johannes Vulto en Anna Maria Oosterlaak).
 2. Cornelia Uijtewaal, geboren 27 Nov 1841 in Utrecht, overleden 17 Feb 1886 in Oudenrijn.
  Zij trouwde 20 Okt 1869 in Utrecht, Johannes Uyterwaal, geboren 14 Jan 1833 in Oudenrijn, (zoon van Antonie Uyterwaal en Johanna Vermeulen) overleden 14 Dec 1886 in Oudenrijn, veehouder.
 3. Adrianus Uijtewaal, geboren 25 Mrt 1843. zie gezin 52
 4. Hugo Uijtewaal, geboren 25 Okt 1844. zie gezin 53
 5. Wilhelmus Uijtewaal, geboren 19 Apr 1846. zie gezin 54
 6. Hendrikus Uijtewaal, geboren 5 Nov 1847. zie gezin 55
 7. Gijsberta Uijtewaal, geboren 18 Jan 1849 in Utrecht.
  Zij trouwde 15 Nov 1871 in Utrecht, Theodorus van Vliet, geboren in Linschoten, (zoon van Cornelis van Vliet en Hendrika Straver).
 8. Johanna Maria Uijtewaal, geboren 23 Aug 1850 in Utrecht.
  Zij trouwde (1) 3 Mei 1882 in Utrecht, Cornelis Nederend.
  Zij trouwde (2) 20 Jan 1898 in Bunnik,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.822 aktenr.1. Gerrit de Bree, geboren circa 1865, (zoon van Cornelis de Bree en Cornelia van Zijl) leefde in De Bilt.
  Michiel of Machiel van Zijl, hovenier, liet in 1850 een boerderij bouwen aan de zuidzijde van de latere Utrechtseweg (de weg van Utrecht naar Zeist), ongeveer ter hoogte van het huidige Shel benzinestation. In 1868 vertrok Machiel van Zijl, veehouder, naar Utrecht en werd opgevolgd door dochter Cornelia van Zijl en Cornelis de Bree (, geboren in Schalkwijk) met wie zij in 1862 getrouwd was (toen resp. 32 en 22 jr.). Volgens het kadaster kregen zij ca. 1864 de eigendom van deze boerderij (Colenberg genaamd). Op deze boerderij werd Gerrit de Bree dus geboren. In 1882 kochten zij ook de grond tegenover de boerderij. Deze grond en boerderij Colenberg werden in 1891 "geruild" tegen een boerderij aan de grens van Zeist, de monumentale Hoeve Seyde aan de Noordweg 2, 2a, waar de familie De Bree nog steeds woont.
 9. Hendrika Uijtewaal, geboren 24 Jan 1852 in Utrecht, overleden 1949 in Zeist.
  Zij trouwde 21 Jan 1885 in Utrecht, Hermanus Nieuwenhuysen, (zoon van Dirk Nieuwenhuysen en Appolonia van Leeuwen).
 10. Maria Uijtewaal, geboren 3 Mei 1853 in Utrecht.
  Zij trouwde 5 Nov 1884 in Utrecht, Teunis Kleuver, geboren in Benschop, (zoon van Reijer Kleuver en Aaltje Lieverse).
 11. Jacob Uijtewaal, geboren 17 Jan 1855 in Utrecht.
 12. Cornelis Uijtewaal, geboren 5 Sep 1856 in Utrecht.
 13. Lamberta Uijtewaal, geboren 7 Apr 1858 in Utrecht.

 

38. Hermanus Uijtewaal, geboren 26 Aug 1817 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 20 Mei 1889 in 't Goy, leefde in 't Goy de Oort.  notaris Hermans te Houten huw vw, 6 Feb 1854.
Vermogen 13700,-
Hij trouwde (1) 6 Feb 1854 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.847 aktenr.2. Anna Maria 'Jannigje' de Bruijn, (dochter van Dirk de Bruijn en Anna Maria de Bree) overleden 4 Dec 1869 in Schalkwijk.
Hij trouwde (2) 18 Nov 1870 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.16. Antonia Niekerk, geboren circa 1841, (dochter van Joannes Niekerk en Huberta van Bentum) leefde in Bunnik.  notaris van Buma te Houten, huwelijkse voorwaarden.
Kinderen van Anna Maria 'Jannigje' de Bruijn:

 1. Johannes Theodorus Uitewaal, geboren 16 Mei 1855. zie gezin 56
 2. Marinus Joannes Uijtewaal, geboren circa 1861, leefde in Schalkwijk.
  Hij trouwde 17 Apr 1896 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.3. Mechtildis Middelweerd, leefde in Houten.
 3. Hendrika Maria Uijtewaal, geboren 1862 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 25 Apr 1884 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.2. Cornelis Nederend, geboren circa 1851, (zoon van Willem Nederend en Johanna Dorrestein) leefde in Bunnik.
 4. Johannes Uijtewaal, geboren 1 Feb 1865. zie gezin 57
 5. Johannes Uijtewaal.
Kinderen van Antonia Niekerk:
 1. Johannes Antonius Uijttewaal, geboren 8 Dec 1871 in Houten, overleden 15 Apr 1922 in Utrecht.
  Hij trouwde 20 Aug 1913 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Johannes Uijttewaal, 41 jaar zoon van Hermanus Uijttewaal en Anthonia Niekerk, inv 32 akte 2. Jacoba Wilhelmina Middelweert, geboren 17 Okt 1862 in Wijk bij Duurstede, (dochter van Adrianus Middelweert en Maria Anna den Hartog) overleden 4 Sep 1930 in Houten.
 2. Alberta Uijtewaal, geboren 1874, leefde in Houten.
  Zij trouwde 25 Feb 1897 in Houten, Arnoldus Willibrordus Ponsioen, geboren 1870 in Tiel, (zoon van Johannes Lucas Andreas Ponsioen en Johanna Elisabeth Maria van Luijk) loodgieter.
 3. Johannes Antonius Uijttewaal, geboren circa 1877, leefde in Houten.
  Hij trouwde 30 Apr 1903 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Johannes Antonius Uijttewaal 26 jaar. 
zoon van Hermanus Uijttewaal en Anthonia Niekerk, Inv.40 aktenr.4. Gijsberta van Koten, geboren circa 1873, (dochter van Albertus van Koten en Theodora Miltenburg) leefde in Houten.

 

39. Johannes 'Jan' Uijttewaal, geboren 4 Jan 1829 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk (RK), overleden 23 Sep 1910 in 't Goy, begraven 27 Sep 1910 in 't Goy (RK).
Hij trouwde 2 Nov 1870 in Tull & 't Waal,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.12. Willemina Wennekes, geboren 8 Apr 1840, (dochter van Theodorus 'Dirk' Wennekes en Adriana Peek).
Kinderen:

 1. Joannes Uijttewaal, geboren 7 Sep 1872. zie gezin 58
 2. Adriana Uijttewaal, geboren 19 Feb 1874.
  Zij trouwde 11 Jul 1912 in Wijk bij Duurstede, Hendrikus Spaan, geboren 1862, (zoon van Jan Spaan en Johanna 'Annigje' Terweij).
 3. Hendrika Uijttewaal, geboren 1 Dec 1875.
  Zij trouwde 18 Nov 1908 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 46 akte 5. Martinus van de Brink, geboren 1867 in Driebergen, (zoon van Wessel van den Brink en Maria Beving).

 

40. Cornelis 'Cees' Uijtewaal, overleden 9 Mei 1869 in Schalkwijk, leefde in Schalkwijk hoeve "Den Engh".
Hij trouwde 12 Mei 1860 in Schalkwijk (huw vw),  notaris Borret huw vw, 12 Mei 1860. Johanna Smorenburg, (dochter van Willem Smorenburg en Johanna 'Hanna' Miltenburg).
Kinderen:

 1. Antonia Uijtewaal, geboren 6 Mrt 1861 in Schalkwijk, overleden 4 Nov 1942 in Utrecht, begraven 7 Nov 1942 in Schalkwijk (RK).
  Zij trouwde 23 Okt 1884 in Schalkwijk, Johannes Gerardus van Dijk, geboren 1857, (zoon van Antonie van Dijk en Johanna 'Anna' van de Worp).
 2. Johannes Antonius 'Jan' Uijtewaal, geboren 14 Jul 1865. zie gezin 59

 

41. Cornelis Uijttewaal, geboren waarschijnlijk 1809 in 't Goy, gedoopt 12 Apr 1809 in Wijk bij Duurstede, overleden 31 Jul 1873 in Houten.
Vermogen 34000,-. In 1863 initiatiefnemer bouw RK kerk 't Goy
Hij trouwde  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 929 akte 1. 25 Jan 1841 in Schalkwijk,  notaris van Strijen te Wijk bij Duurstede test, 27 Mei 1841. Geertrui Verdam, geboren waarschijnlijk 1811, (dochter van Jan Verdam en Anna Cornelia van Rossum) gedoopt 20 Jan 1811 in Schalkwijk, overleden 1 Apr 1897 in Houten.
Kinderen:

 1. Antonie Uijttewaal, geboren 1844. zie gezin 60
 2. Johannes 'Jan' Uijtewaal, geboren 1845 in Houten.
  geen kinderen.
  Hij trouwde 9 Nov 1893 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.14. Elizabeth de Goeij, geboren circa 1853, (dochter van Johannes de Goeij en Annigje Daalderop) leefde in Houten.
 3. Gerrit Uijtewaal, geboren 1846.
  Hij trouwde 10 Feb 1882 in Maarssen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.890 aktenr.2. Aaltje Kemp, geboren circa 1848 in Maarssen, (dochter van Dirk Kemp en Anna Cornelia van Rooijen).
 4. Willem Uijtewaal, geboren Jul 1849, overleden jong.
 5. Wilhelmina Uijtewaal, geboren 4 Mei 1853, overleden jong.

 

42. Adrianus Uijtewaal, geboren 2 Feb 1807 in Teckop, gedoopt 1807 in Teckop.
Hij trouwde (1) 5 Apr 1837 in Utrecht, Petronella van Dam, geboren 21 Dec 1812 in Utrecht, (dochter van Johannes Nicolaas van Dam en Petronella Beek) overleden 9 Jan 1849 in Utrecht.
Hij trouwde (2) Magdalena 'Magcheltje' Baars, geboren 15 Jan 1823 in Willeskop, (dochter van Gerrit Baars en Helena Rietvelt).
Kinderen van Petronella van Dam:

 1. Jacobus Uijtewaal, geboren 20 Nov 1837 in Zuilen.
 2. Johannes Uijtewaal, geboren 12 Mrt 1840. zie gezin 61
 3. Johannes Uijtewaal, geboren 1841 in Zuilen.
  Hij trouwde 18 Nov 1868 in Utrecht, Johanna van Soestbergen, (dochter van Cornelis van Soestbergen en Johanna Agterberg).
 4. Cornelia Uijtewaal, geboren 1842 in Zuilen, overleden 12 Jan 1876 in Utrecht.
  Zij trouwde 18 Nov 1868 in Utrecht, Jan Gresnigt, (zoon van Dirk Gresnigt en Elisabeth Verheul).
 5. Adriana Uijtewaal, geboren 28 Okt 1843 in Zuilen.
 6. Petrus Uijtewaal, geboren 12 Feb 1846. zie gezin 62
 7. Maria Uijtewaal, geboren 29 Jun 1847 in Zuilen.
Kinderen van Magdalena 'Magcheltje' Baars:
 1. Petronella Uijtewaal, geboren 20 Jan 1853 in Woerden (akte), overleden waarschijnlijk vroeg.
 2. Petronella Uijtewaal, geboren 30 Sep 1856 in Woerden (akte).
 3. Gerrit Uijtewaal, geboren 3 Nov 1858 in Woerden (akte).

   

  Elfde Generatie


 

43. Henri Assuérus Wttewaall v Stoetwegen, geboren 1812, overleden 1866.
Hij trouwde Elsabé Polina Sandberg.
Kinderen:

 1. Albertus Wttewaall van Stoetwegen, geboren 1839. zie gezin 63
 2. Edmund Willem Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren 3 Okt 1840 in Kampen, overleden 28 Okt 1908 in 's Gravenhage.
  Edmund Wttewael van Stoetwegen
  Hij trouwde (1) Donna Beatrice Josephine Stuart de la Figanière e Morao, overleden 2 Sep 1876 in Parijs.
  Hij trouwde (2) 3 Apr 1879, Jacqueline Maria Claire van Dam van Isselt, geboren 1855, overleden 9 Mrt 1939 in Milaan.

 

44. Bartholomeus Willem Wttewaall, geboren 16 Jul 1807 in Utrecht, overleden 18 Nov 1890 in Utrecht.
lid gemeenteraad te Leiden
Hij trouwde 30 Jun 1841 in Leiden, Maria Cornelia Hartevelt, geboren 22 Dec 1816 in Leiden, overleden 2 Apr 1894 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Maria Cornelia Gerhardina Joh. Wttewaall, geboren 29 Mei 1846 in Leiden, overleden 15 Sep 1910 in Utrecht.
 2. Antonia Etta Wttewaall, geboren 24 Jul 1850 in Leiden, overleden 30 Mei 1925 in Montreux.
 3. Joanna Diderica Wttewaall, geboren circa 1852, leefde in Leiden.
  Zij trouwde 29 Mei 1873 in Houten, Pieter Wilhelm Adrianus Cort vd Linden, geboren circa 1846, (zoon van Gijsbertus Martinus van der Linden en Jacoba Henrietta Wttewaall) leefde in 's Gravenhage.
 4. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, geboren 16 Jun 1856. zie gezin 64

 

45. Jan Wttewaall, geboren 6 Sep 1810 in Leiden, overleden 2 Aug 1862 in Utrecht.
Hij trouwde 30 Jun 1843 in Utrecht, Helena Emilia van Eelde, geboren 2 Jan 1821 in Utrecht, overleden 19 Mei 1866 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Gerard Wttewaall, geboren 13 Jun 1844. zie gezin 65

 

46. Cornelis Franciscus Uitterwaal, geboren 17 Feb 1814 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 8. gedoopt in Wijk bij Duurstede, overleden 7 Jun 1866 in Wijk bij Duurstede, begraven 11 Jun 1866 in Wijk bij Duurstede, timmerman.
Vermogen 4800,-
Hij trouwde 21 Dec 1838 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 20. Adriana 'Jaantje' Vernooy, geboren 19 Aug 1816 in Wijk bij Duurstede, (dochter van Willem Vernooij en Hermina 'Hermeintje' Middelweerd) overleden 3 Mei 1882 in Wijk bij Duurstede, begraven in Wijk bij Duurstede.
Kinderen:

 1. Wilhelmina Maria Cornelia'Mina' Uitewaal, geboren 3 Jan 1840 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr 1. gedoopt 4 Jan 1840 in Wijk bij Duurstede (RK).
  Zij trouwde 9 Jan 1873 in Wijk bij Duurstede, Cornelis Carolus de Rooij, geboren 3 Nov 1842 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr 71. (zoon van Anthonie de Rooij en Adriana 'Aartje' Uijtewaal) gedoopt 4 Nov 1842 in Wijk bij Duurstede (RK), leefde in Wijk bij Duurstede, bierbrouwer.
 2. levenloos kind Uijtewaal, geboren 16 Nov 1841 in Wijk bij Duurstede, overleden 16 Nov 1841 in Wijk bij Duurstede.  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 55.
 3. Cornelis Joannes Uitewaal, geboren 22 Jun 1843 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 23 Jun 1843 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 6 Feb 1844 in Wijk bij Duurstede.  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 7.
  In de overlijdensakte wordt gesproken van een dochter 229 dagen oud.
 4. Cornelis Franciscus Wilhelmus Uitewaal, geboren 10 Mrt 1845 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 23. gedoopt 10 Mrt 1845 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 7 Mei 1910 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 19. begraven 10 Mei 1910 in Wijk bij Duurstede, timmerman.
  Knelis Uitewaal was bij zijn overlijden houthandelaar.
  Hij trouwde Maria Petronella Schulte, geboren 7 Mei 1851 in Amsterdam, overleden vr 1911.
 5. Wilhelmus Antonie Henricus Uitewaal, geboren 9 Sep 1848. zie gezin 66
 6. Joannes Cornelis Josephus Uitewaal, geboren 25 Mei 1851. zie gezin 67
 7. Antonius Joannes Jacobus Uitewaal, geboren 12 Aug 1853. zie gezin 68
 8. Cornelia Maria Wilhelmina Uyttewaal, geboren 2 Feb 1856 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 11. gedoopt 2 Feb 1856 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 15 Jul 1873 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 48. begraven in Wijk bij Duurstede.
 9. Jacobus Hendrikus Uitewaal, geboren 18 Apr 1859 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 10:30. overleden 18 Apr 1859 in Wijk bij Duurstede.
  Het kind heeft slechts enkele uren geleefd.

 

47. Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 3 Feb 1817 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 10. gedoopt in Wijk bij Duurstede, broodbakker (1846).
werkman (1852), broodbakker (1857), zonder beroep (1860).
Hij trouwde 22 Apr 1846 in Wijk bij Duurstede, Cornelia 'Keetje' Vernooy, geboren 3 Apr 1822 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr. 18. (dochter van Willem Vernooij en Hermina 'Hermeintje' Middelweerd).
Kinderen:

 1. Wilhelmus Cornelis Uiterwaal, geboren 13 Nov 1846. zie gezin 69
 2. Cornelia Geertruida Uiterwaal, geboren 25 Nov 1848 in Utrecht.
  Zij trouwde 11 Feb 1874 in Utrecht, Petrus Josephus ten Berg, geboren circa 1847, (zoon van Willem Christiaan ten Berg en Elisabeth Cornelia Catharina Huinck).
 3. Cornelis Franciscus Uiterwaal, geboren 12 Mrt 1851 in Utrecht, overleden 8 Apr 1851 in Utrecht.
 4. Cornelis Franciscus Uiterwaal, geboren 25 Jul 1852 in Utrecht.
 5. Hermina Adriana Uiterwaal, geboren 10 Feb 1857 in Utrecht.
 6. Johannes Josephus Uiterwaal, geboren 20 Mrt 1860 in Utrecht.

 

48. Hubertus Uytewaal, geboren 27 Dec 1839 in Houten, overleden 27 Feb 1928 in Werkhoven, begraven 1 Mrt 1928 in Werkhoven (RK).
Hij trouwde 27 Nov 1874 in Werkhoven, Anna Maria van den Boogaard, geboren 11 Apr 1847 in Werkhoven, (dochter van Jan van de Boogaard en Jannigje de Rooij) overleden 22 Jan 1894 in Werkhoven.
Kinderen:

 1. Antonia Uijtewaal, geboren 1875 in Werkhoven.
  Zij trouwde 12 Nov 1901 in Cothen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.827 aktenr.7. Cornelis Wennekes, geboren circa 1869 in Langbroek, (zoon van Antonie Wennekes en Maria van Vulpen).
 2. Anna Uijtewaal, geboren 6 Jul 1879 in Werkhoven.
  Zij trouwde 10 Nov 1911 in Werkhoven, Adrianus de Ligt, geboren 1884 in Werkhoven, (zoon van Antonius de Ligt en Alida van Schaik).
 3. Cornelia Uijtewaal, geboren 30 Dec 1882 in Werkhoven.
  Zij trouwde 17 Jan 1908 in Zuilen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.514 aktenr.1. Jacobus Adrianus Atteveld, geboren circa 1879, (zoon van Richardus Augustinus Atteveld en Johanna Maria Gram).
 4. Johannes Uijtewaal, geboren 2 Mei 1885. zie gezin 70
 5. Cornelis Uijtewaal, geboren Sep 1886 in Werkhoven, overleden 30 Nov 1886.
 6. Hendrika Uijtewaal, geboren 24 Jan 1890 in Werkhoven.

 

49. Joannes Uijttewaal, geboren 19 Okt 1837, overleden 22 Sep 1909 in Schalkwijk de Posthoorn, begraven 25 Sep 1909 in Schalkwijk (RK), leefde in Schalkwijk de Posthoorn, landbouwer.
Hij was broedermeester van de Kevelaerse processie. Hij was raadslid van Schalkwijk 27 feb 1880 tot 22 sep 1909 en wethouder 23 jun 1885 tot 22 sep 1909. Geboren 5 Jul 1837 of 21 Okt 1838 of 19 Okt 1837 ?
Hij trouwde 22 Apr 1868 in Jutphaas,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.854 aktenr.4. Margaretha van Wijk, geboren 13 Nov 1836 in Jutphaas Batau, (dochter van Adrianus 'Arie' van Wijk en Johanna 'Hanna' Pouw) overleden 7 Nov 1901 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Lamberta Maria Uijttewaal, geboren 29 Mrt 1869 in Jutphaas, overleden 24 Jun 1937 in IJsselstein, begraven 28 Jun 1937 in IJsselstein (RK).
  Zij trouwde 7 Mei 1894 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 931 akte 3. Sijbrand van de Anker, geboren 1862 in IJsselstein, (zoon van Christiaan van de Anker en Janna de Vos).
 2. Adrianus 'Arie' Uijttewaal, geboren 5 Mei 1870 in Jutphaas, overleden 8 Okt 1945 in Schalkwijk, begraven 11 Okt 1945 in Schalkwijk (RK).
  wethouder der gemeente Schalkwijk
  Hij trouwde 2 Mei 1905 in Wijk bij Duurstede (huw vw), Wilhelmina Vernooij, geboren 5 Mei 1874 in Wijk bij Duurstede, (dochter van Anthony Vernooij en Anthonia van Bemmel).
 3. Hendricus Johannes Uijttewaal, geboren 29 Jan 1872 in Jutphaas.
 4. Johannes Uijttewaal, geboren 24 Nov 1873 in Jutphaas.
 5. Hendrika Johanna Uijttewaal, geboren 26 Okt 1875 in Jutphaas.
  Zij trouwde 19 Nov 1902 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 931 akte 7. Willem Hugo Peek, geboren 1878 in Bunnik, (zoon van Hendrikus Peek en Elisabeth Vernooy).
 6. Hendricus Antonius 'Toon' Uijttewaal, geboren 2 Aug 1878. zie gezin 71

 

50. Adrianus 'Arie' Uijttewaal, geboren 19 Apr 1841 in Schalkwijk, gedoopt 21 Apr 1841, overleden 19 Jan 1913 in Schalkwijk, begraven 22 Jan 1913 in Schalkwijk (RK), leefde in Schalkwijk Helenahoeve, landbouwer.
Hij trouwde 15 Mei 1874 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 930 akte 3. Antonia 'Ant' Oostrom, geboren 8 Mei 1851 in Tull & 't Waal, (dochter van Johannes 'Jan' Oosterom en Henrica van der Worp).
Kinderen:

 1. Henrica Antonia Uijttewaal, geboren 25 Jul 1875 in Schalkwijk, overleden 12 Mrt 1918 in Linschoten, begraven 15 Mrt 1918 in Montfoort (RK).
  Zij trouwde 6 Okt 1903 in Schalkwijk, Albertus Antonius 'Bart' Vlooswijk, geboren 1877 in Linschoten, (zoon van Cornelis Vlooswijk en Johanna Velthuijsen).
 2. Hendrikus 'Henk' Uijttewaal, geboren 16 Sep 1876 in Schalkwijk, overleden 28 Sep 1952 in IJsselstein, begraven 2 Okt 1952 in IJsselstein (RK).
  Hij trouwde (1) Geertruida Jacoba van der Worp.
  Hij trouwde (2) 12 Nov 1914 in Bunnik,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.238 aktenr.16. Catharina 'Kaatje' van Oostrom, geboren circa 1886, (dochter van Antonius Oostrum en Hendrika Catharina van Zijl) leefde in Bunnik.
  Hij trouwde (3) Catharina Petronella 'Catrien' van Veen.
 3. Joannes Antonius 'Jan' Uijttewaal, geboren 26 Okt 1877. zie gezin 72
 4. Lamberta Geertruida 'Bertha' Uijttewaal, geboren 13 Dec 1878 in Schalkwijk, kloosterzuster.
 5. Geertruida Lamberta 'Trui' Uijttewaal, geboren 6 Jul 1880 in Schalkwijk, overleden 13 Apr 1932 in Rosmalen "Coudewater", begraven 15 Apr 1932 in Rosmalen, leefde ongehuwd.
 6. Hendrika Antonia 'Drieka' Uijttewaal, geboren 13 Mrt 1882 in Schalkwijk, overleden 23 Sep 1964 in IJsselstein Huize Mariënstein, begraven 26 Sep 1964 in Jutphaas (RK).
  Zij trouwde 11 Mei 1905 in Jutphaas,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.495 aktenr.3. Wilhelmus 'Willem' van Miltenburg, geboren 8 Mrt 1873 in Jutphaas, (zoon van Cornelis Miltenburg en Johanna 'Jannigje' Schoonderwoerd) overleden 10 Aug 1947 in Jutphaas, begraven 13 Aug 1947 in Jutphaas (RK).
 7. Antonius Sebastianus 'Toon' Uijttewaal, geboren 16 Nov 1883 in Schalkwijk, priester.
 8. Allegonda 'Da' Uijttewaal, geboren 7 Sep 1885 in Schalkwijk, overleden 10 Mei 1965 in Doesburg St.Elisabeth Pension, begraven 13 Mei 1965 in Schalkwijk (RK).
  Zij was ongehuwd
 9. Johanna Adriana Uijttewaal, geboren 25 Jun 1887 in Schalkwijk.
 10. Adrianus Johannes 'Arie' Uijttewaal, geboren 11 Jul 1889. zie gezin 73
 11. Antonius Jacobus 'Antoon' Uijttewaal, geboren 5 Apr 1897. zie gezin 74
 12. Johan Uijttewaal.
  Hij trouwde (1) Magda Maiburg, geboren circa 1886, overleden 17 Okt 1928 in Utrecht, leefde in Arnhem.
  Hij trouwde (2) (kerkelijk huwelijk) 20 Nov 1929 in Zaandam (RK), Marie Karskens, leefde in Zaandam.

 

51. Anthonius Uijttewaal, geboren 15 Dec 1844 in Houten,  akte, 16 Dec 1844. (zie info 31), overleden 1 Feb 1909 in 't Goy, begraven 5 Feb 1909 in Schalkwijk (RK), leefde in 't Goy boerderij "de Poel", landbouwer.
Hij was eigenaar van boerderij "de Poel"
Hij trouwde 20 Sep 1888 in Jutphaas,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.230 aktenr.12. Anna 'Annigje' van Wijk, geboren 6 Mei 1857 in Jutphaas Batau, (dochter van Adrianus 'Arie' van Wijk en Johanna 'Hanna' Pouw) overleden 16 Jan 1919 in Schalkwijk.

Anthonius UijttewaalAnnigje van Wijk


Kinderen:
 1. Henricus Joannes 'Henk' Uijttewaal, geboren 24 Dec 1890. zie gezin 75
 2. Johanna Margreta Uijttewaal, geboren 10 Feb 1892 in 't Goy, overleden 17 Mei 1984 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 18 Mei 1920 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, inv 32 akte 5. Cornelis Wilhelmus Sturkenboom, geboren 8 Jan 1890 in Houten, (zoon van Johannes Josephus Sturkenboom en Johanna Maria Oostveen) overleden 18 Mei 1967 in Schalkwijk.
 3. Lamberta Hendrica 'Berta' Uijttewaal, geboren 2 Jul 1893 in 't Goy, overleden Dec 1990 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 1 Mei 1947, (kerkelijk huwelijk) 2 Mei 1947, Cornelis Marinus Blom, geboren 10 Jun 1883 in IJsselstein, overleden 11 Jun 1967 in Schalkwijk, begraven 14 Jun 1967 in Schalkwijk (RK).
 4. Adriana Johanna Uijttewaal, geboren 12 Jan 1895 in 't Goy, overleden 6 Apr 1984 in Heeswijk-Dinther, Kloosternon J.M.J. 1914.
 5. Johannes Adrianus Uijttewaal, geboren 27 Nov 1896 in 't Goy, overleden 19 Aug 1901.
 6. Margaretha Cornelia Uijttewaal, geboren 24 Mei 1898 in 't Goy, gedoopt in Schalkwijk, overleden 16 Jan 1959 in Nijmegen, begraven in Nijmegen Heilig-Land-Stichting (RK).
  Zij trouwde Dr. Lucas Antonius Veeger.
 7. Jacoba Johanna Uijttewaal, geboren 23 Feb 1900 in 't Goy, overleden 23 Sep 1962 in Schalkwijk, begraven 26 Sep 1962 in Schalkwijk (RK).
 8. Anna Maria Uijttewaal, geboren 31 Mei 1902 in 't Goy, overleden 19 Mei 1978.
  Zij trouwde 1939 in Den Meern, Gijsbertus vd Weijde.

 

52. Adrianus Uijtewaal, geboren 25 Mrt 1843 in Utrecht, overleden 31 Jan 1913 in Woerden, leefde in Woerden,  bevolkingsregister 1862 - 1881, dl 6 fol.941 b.105. landbouwer, bouwman.
woonde op Hoogerijndijk 381, omgenummerd naar 472.
Hij trouwde 15 Jan 1874 in Woerden, Janna van Dijk, geboren 29 Mrt 1847 in Woerden, (dochter van Henricus van Dijk en Gerrigje Kooijman) overleden 21 Jul 1925 in Woerden.Kinderen:
 1. Jacobus Uijtewaal, geboren 25 Nov 1874 in Woerden, overleden 13 Jul 1949 in Woerden, landbouwer, veehouder.
 2. Gerarda Geertruida Uijtewaal, geboren 30 Okt 1875 in Woerden, overleden 18 Apr 1902 in Woerden.
 3. Hendriekus Leonardus Uijtewaal, geboren 21 Dec 1876. zie gezin 76
 4. Adrianus Cornelis Uijtewaal, geboren 9 Jun 1878. zie gezin 77
 5. Sebastianus Uijtewaal, geboren 19 Apr 1880 in Woerden, overleden 5 Aug 1880 in Woerden.
 6. Joseph Bastiaan Uijtewaal, geboren 19 Mrt 1882. zie gezin 78
 7. Gijsbertus Uijtewaal, geboren 24 Mrt 1883 in Woerden, overleden 27 Mrt 1883 in Woerden.
 8. Gerardus Uijtewaal, geboren 24 Mrt 1883 in Woerden, overleden 4 Jul 1884 in Woerden.
 9. Gijsberta Johanna Uijtewaal, geboren 8 Apr 1884 in Woerden.
 10. Johanna Helena Uijtewaal, geboren 27 Apr 1885 in Woerden, overleden 25 Apr 1971 in Harmelen.
  Zij trouwde 8 Feb 1912 in Woerden, Cornelis Johannes van Rooijen, geboren 24 Jun 1885 in Barwoutswaarder, (zoon van Adrianus van Rooijen en Johanna Veldhuijzen) overleden 4 Mei 1963 in Bodegraven, vleeschhouwer.
 11. Cornelis Johannes Uijtewaal, geboren 27 Mei 1887. zie gezin 79
 12. Leonardus Uijtewaal, geboren 5 Sep 1888. zie gezin 80
 13. Gerardus Joannes Uijtewaal, geboren 29 Sep 1890 in Woerden, overleden 6 Dec 1890 in Woerden.
 14. levenloos Uijtewaal, geboren 16 Okt 1891 in Woerden, overleden 16 Okt 1891 in Woerden.

 

53. Hugo Uijtewaal, geboren 25 Okt 1844 in Utrecht.
Hij trouwde 21 Jan 1885 in Utrecht, Adriana Dorresteijn, geboren circa 1855, (dochter van Antonius Dorrestein en Adriana Brandse).
Kinderen:

 1. Jacobus Uijtewaal, geboren 10 Apr 1886. zie gezin 81
 2. Anthonius Hugo Uijtewaal, geboren 19 Jul 1890 in Utrecht.
 3. Gijsberta Hendrika Uijtewaal, geboren 16 Mrt 1892 in Utrecht, overleden 30 Nov 1961 in Woerden, leefde in Utrecht.
  Zij trouwde 20 Aug 1919 in Jutphaas,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.243 aktenr.15. Marinus Johannes van Wiggen, geboren circa 1891, (zoon van Cornelis van Wiggen en Maria Magdalena Verhaar) overleden 30 Nov 1961 in Woerden, leefde in Jutphaas.
 4. Hugo Johannes Uijtewaal, geboren 25 Feb 1894. zie gezin 82
 5. Adriaan Hendrikus Uijtewaal, geboren 3 Jun 1895 in Utrecht.

 

54. Wilhelmus Uijtewaal, geboren 19 Apr 1846 in Utrecht, overleden 28 Sep 1916 in Utrecht, caféhouder in wijk C.
Hij trouwde (1) 21 Jan 1885 in Utrecht, Adriana Dorrestein, geboren circa 1855, (dochter van Antonius Dorrestein en Jannigje Rofferse).
Hij trouwde (2) 14 Mei 1883 in Utrecht, Gerritje Vernooij, geboren 14 Jun 1854 in Utrecht, (dochter van Bart Vernooij en Jannigje Roffers).
Kinderen van Adriana Dorrestein:

 1. Johanna Gerarda Uijtewaal, geboren 1891 in Utrecht.
  Zij trouwde 24 Aug 1911 in Utrecht, Dirk van den Vondel, (zoon van Dirk van den Vondel en Alida Tussenbroek).
Kinderen van Gerritje Vernooij:
 1. Albertus Johannes 'Albert' Uijtewaal, geboren circa 1886. zie gezin 83

 

55. Hendrikus Uijtewaal, geboren 5 Nov 1847 in Utrecht.
Hij trouwde 21 Apr 1882 in Veldhuizen,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.314 aktenr.3. Hendrika Maria van Peer, geboren circa 1854, (dochter van Antonie van Peer en Wijnanda 'Wijntje' van Zijl) leefde in Harmelen.
Kinderen:

 1. _ Uijtewaal.
 2. Antonie Uijterwaal, geboren circa 1884 in Benschop.
  Hij trouwde 23 Jun 1910 in IJsselstein, Diona Mulder, geboren circa 1887 in IJsselstein, (dochter van Bernardus Mulder en Antonia van Schaik).

 

56. Johannes Theodorus Uitewaal, geboren 16 Mei 1855 in Schalkwijk, overleden 17 Okt 1929 in Megchelen.
Hij trouwde 29 Apr 1896 in Gendringen, Wilhelmina Maria Poodt, geboren 25 Mei 1864 in Gendringen, (dochter van Theodor Johan Poodt en Johanna Otten). Zij woonden in Megchelen, Meetkamp, boerderij 't Sonderen.
Kinderen:

 1. Rosa Uiterwaal, geboren 2 Mrt 1897.
 2. Anna Wilhelmina Maria Uiterwaal, geboren 31 Aug 1898.
 3. Hermanus Josephus Uitewaal, geboren 16 Feb 1900. zie gezin 84
 4. Willibrordus Theodorus Uiterwaal, geboren 7 Mei 1902.
 5. Hugo Uitewaal, geboren 22 Jul 1904 in Gendringen?, overleden 3 Feb 1969 in Zwaag.
  geen kinderen. Volgens het bevolkingsregister van Hoorn was hij afkomstig uit Gendringen.
  Hij trouwde Catharina Maria Jong, geboren 30 Okt 1908 in Zwaag, (dochter van Johannes Jacobus Jong en Wilhelmina Zwart) overleden 30 Jul 1981 in Zwaag.
 6. Monica Catharina Uiterwaal, geboren 1 Jan 1906.

 

57. Johannes Uijtewaal, geboren 1 Feb 1865 in Schalkwijk, overleden 2 Mrt 1942 in 't Goy, begraven 6 Mrt 1942 in 't Goy (RK).
Hij trouwde 7 Mei 1896 in Werkhoven, Anna Maria Spithoven, geboren 20 Jan 1875 in Werkhoven, (dochter van Antonius Spithoven en Maria van Echtelt).
Kinderen:

 1. Johanna Antonia Hendrika Uijttewaal, geboren 25 Aug 1905 in 't Goy, overleden 11 Feb 1999 in Nieuwegein, begraven 15 Feb 1999 in 't Goy (RK), leefde ongehuwd.

 

58. Joannes Uijttewaal, geboren 7 Sep 1872 in Tull en 't Waal, overleden 14 Jan 1960 in Abcoude, begraven 18 Jan 1960 in Abcoude (RK).
Hij trouwde 20 Jan 1909 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 46 akte 3. Joanna de Kruijf, geboren 19 Sep 1884 in Schalkwijk, (dochter van Dirk de Kruijf en Gijsberta van de Brink).
Kinderen:

 1. J.Th.M. Uijttewaal, geboren 1922. zie gezin 85

 

59. Johannes Antonius 'Jan' Uijtewaal, geboren 14 Jul 1865 in Schalkwijk, overleden 10 Feb 1947 in Schalkwijk, begraven 13 Feb 1947 in Schalkwijk (RK), leefde in Schalkwijk hoeve "Den Engh".
Hij trouwde 16 Aug 1892 in Schalkwijk, (kerkelijk huwelijk) 17 Aug 1892, Johanna van der Worp, ook bekend als Joanna van der Worp, geboren 16 Okt 1866 in Schalkwijk, (dochter van Bastiaan van der Worp en Cornelia de Goeij).
Kinderen:

 1. Cornelis Sebastianus Uijtewaal, geboren 16 Jun 1893 in Schalkwijk.
 2. Cornelia Johanna Uijtewaal, geboren 12 Okt 1894 in Schalkwijk.
 3. Johanna Cornelia Uijtewaal, geboren 21 Mei 1896 in Schalkwijk.
  Zij trouwde Adrianus Johannes van Zijl, geboren 20 Jan 1896 in Schalkwijk, overleden 20 Apr 1965 in Schalkwijk.
 4. Alegonda Josina Uijtewaal, geboren 30 Nov 1897 in Schalkwijk.
 5. Sebastianus Cornelis Uijtewaal, geboren 12 Jul 1899. zie gezin 86

 

60. Antonie Uijttewaal, geboren 1844 in Houten.
Hij trouwde (1) 20 Okt 1892 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.13. Cornelia Middelweerd, geboren circa 1864, (dochter van Johannes 'Jan' Middelweerd en Antonia Smorenburg) leefde in Houten.
Hij trouwde (2) 20 Jun 1900 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, Inv.848 aktenr.11. Anna Maria Appelhof, geboren circa 1875, (dochter van Arnoldus Appelhof en Dirkje van Rijn) leefde in Schalkwijk.
Kinderen van Cornelia Middelweerd:

 1. Geertruida Antonia Uijttewaal, geboren circa 1895, leefde in Houten.
  Zij trouwde 24 Jun 1920 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.28 aktenr.10. Hubertus Cornelis van der Maat, geboren circa 1879, (zoon van Dirk van der Maat en Willemina Johanna Bokke) leefde in Houten.
Kinderen van Anna Maria Appelhof:
 1. Cornelis Arnoldus Uijttewaal, geboren circa 1903.
  Hij trouwde 16 Jul 1931 in Houten, Johanna Hendrika Sturkenboom, geboren 15 Nov 1907 in Houten, (dochter van Adrianus Franciscus Nicolaas Sturkenboom en Maria Vernooij) overleden 23 Mrt 2005 in Houten.

 

61. Johannes Uijtewaal, geboren 12 Mrt 1840 in Zuilen, leefde in Utrecht, zaadhandelaar.
Hij trouwde (1) in Vleuten, Cornelia de Goeij, (dochter van Johannis 'Jan' de Goeij en Maria van Rooijen).
Hij trouwde (2) 20 Nov 1874 in Haarzuilens, Cornelia Petronella Broekhuijse, (dochter van Hendrikus Broekhuijse en Cornelia Mocking).
Kinderen van Cornelia Petronella Broekhuijse:

 1. Hendrikus Johannes Uijtewaal, geboren circa 1876. zie gezin 87
 2. Maria Cornelia Uijtewaal, geboren 1878 in Utrecht.
  Zij trouwde 29 Jun 1905 in Utrecht, Hendrikus Albertus Maria Vocking, (zoon van Johannes Hendrikus Vocking en Wilhelmina Johanna Scheers).
 3. Cornelis Wilhelmus Uijterwaal, geboren circa 1881. zie gezin 88
 4. Johannes Jacobus Uijtewaal, geboren circa 1884, overleden 1 Jun 1946 in Utrecht.
 5. Cornelia Johanna Uijtewaal.
 6. Petronella Johanna Uijtewaal.

 

62. Petrus Uijtewaal, geboren 12 Feb 1846 in Zuilen.
Hij trouwde 30 Apr 1873 in Utrecht, Cornelia van Leeuwen, (dochter van Johannes van Leeuwen en Catharina Ebskamp).
Kinderen:

 1. Johannes Petrus Uijtewaal, geboren 1877.
  Hij trouwde 5 Jul 1899 in Utrecht, Maria van Veenendaal, geboren circa 1870, (dochter van Dirk van Veenendaal en Cornelia van Leeuwen).
 2. Petronella Catharina Uijtewaal, geboren 1 Aug 1882 in Utrecht, overleden 11 Nov 1970 in Zeist.
  Zij trouwde 2 Mei 1901 in Utrecht, Petrus Johannes Wilhelmus van der Veer, geboren 12 Mei 1873 in Zeist, (zoon van Marinus Cornelis van der Veer en Alida van Ling) overleden 27 Jul 1955 in Zeist, begraven 30 Jul 1955 in Zeist.

 3. Adrianus Johannes Uijterwaal, geboren 10 Mrt 1885. zie gezin 89

   

  Twaalfde Generatie


 

63. Albertus Wttewaall van Stoetwegen, geboren 1839, overleden 1876.
Hij trouwde Henriëtte Berkhorst, geboren 1844, overleden 1922.
Kinderen:

 1. Henri Alexander Wttewaall v Stoetwegen, geboren 7 Apr 1867. zie gezin 90
 2. Albert Edmond Wttewaall van Stoetwegen, geboren 1872.

 

64. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, geboren 16 Jun 1856 in Leiden.
Hij trouwde Francoise Elisabeth van Eelde.
Kinderen:

 1. Clasina Johanna Henriëtte Wttewaall, geboren circa 1883 in Houten, leefde 5 Okt 1921 in Teteringen.
  Zij trouwde 29 Dec 1902 in Houten, Pieter Binkhorst, geboren circa 1877, (zoon van Louis Willem Binkhorst en Dorothea Hermsen) leefde in Amsterdam.
 2. Gerard Frans Wttewaall, geboren 11 Jan 1885. zie gezin 91
 3. Bartholomeus Willem Wttewaall, geboren 5 Apr 1886. zie gezin 92
 4. Joanna Diderica Wttewaall, geboren circa 1890 in Utrecht?, leefde 5 Okt 1921 in Houten.
  Zij trouwde 2 Feb 1915 in Houten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.28 aktenr.3. Willem Voorbeytel Cannenburg, geboren circa 1884 in Deventer, (zoon van Willem Voorbeytel Cannenburg en Antoinette Charlotte Croockewit) luitenant ter zee.
 5. Françoise Elisabeth Wttewaall, geboren 12 Apr 1891 in Utrecht, leefde 5 Okt 1921 in Houten, kraamverzorgster.
  Zij trouwde 17 Feb 1927 in Houten, Wilhelmus Frederik van Beeck Calcoen, geboren 18 Jul 1880 in Cothen.
 6. Antonie Clarus Johannes Wttewaall, geboren 18 Apr 1892. zie gezin 93
 7. Bartholomeus Marie Wttewaall, geboren 7 Apr 1898. zie gezin 94

 

65. Gerard Wttewaall, geboren 13 Jun 1844 in Voorst, overleden 22 Nov 1919 in Arnhem.
Mr. Gerard Wttewaall
Hij trouwde 21 Mei 1874 in Amsterdam, Adele Crommelin, geboren 15 Okt 1852 in Driebergen, overleden 11 Mei 1908 in Arnhem.
dr. van Reinhard en Frederica Wilhelmina Crommelin.
Kinderen:

 1. Helena Emilia Wttewaall, geboren 12 Feb 1875 in 's Gravenhage.
 2. Armanda Jacoba Wttewaall, geboren 15 Nov 1876 in 's Gravenhage.
  Zij trouwde 2 Okt 1906 in Arnhem, Herman Philipse.
 3. Jan Wttewaall, geboren 22 Sep 1878 in 's Gravenhage.
  Hij trouwde Cornelia Johanna Maria Manders.
 4. Frederik Willem Reinhart Wttewaall, geboren 25 Mei 1880 in 's Gravenhage, overleden 6 Nov 1959 in Deventer.
  Mr. Frederik Willem Reinhart Wttewaall
  Hij trouwde 7 Sep 1912 in Kassel, Antoinette Marie Eugenie Betty Freiin von Mansbach, geboren 27 Okt 1891 in Mansbach (D), (dochter van Carl Philipp Georg Adalbert von Mansbach en Sara Jacoba Cornelia van Rappard) overleden 1975.
 5. Gerardus Bernardus Wttewaall, geboren 22 Nov 1882. zie gezin 95
 6. Reinhard Anne Wttewaall, geboren 25 Nov 1886 in Alkmaar.
  Ir. Reinhard Anne Wttewaall
 7. Maria Elisabeth Wttewaall, geboren 28 Sep 1888 in Alkmaar.

 

66. Wilhelmus Antonie Henricus Uitewaal, geboren 9 Sep 1848 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr.50. gedoopt 9 Sep 1848 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 27 Jan 1901 in Utrecht, leefde in Utrecht, winkelier.
Hij trouwde Maria Antoinetta Josephina Thissen, geboren 16 Jul 1858 in Echt, Limburg.
Kinderen:

 1. Adriana Maria Wilhelmina "Sjaan" Uitewaal, geboren 8 Nov 1883 in Utrecht, overleden in Montfoort.
 2. Maria Christina Uitewaal, geboren 12 Jan 1885 in Utrecht.
 3. Cornelis Johannes 'Cor' Uitewaal, geboren 12 Mrt 1886. zie gezin 96
 4. Wilhelmus Johannes Uitewaal, geboren 21 Sep 1888 in Utrecht.
  Hij verhuist op 25 Nov 1904 naar Zaltbommel en via Bussum op 27 Jan 1908 terug naar Utrecht.
 5. Johannes Hermanus Martinus Uitewaal, geboren 11 Nov 1889. zie gezin 97
 6. Johanna Christina Uitewaal, geboren 10 Feb 1891 in Utrecht, winkelierster.
 7. Willebrordus Franciscus X. Uitewaal, geboren 7 Nov 1892 in Utrecht, overleden 28 Aug 1977 in Heilig Landstichting, begraven 31 Aug 1977 in Oirschot, pater.
  Hij is 52 jaar lang werkzaam geweest in de missie van Malawi. Hij was pater Montfortaan en ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij verhuist op 1 Okt 1906 naar Schimmert en is op 21 Mei 1921 tot priester gewijd.
 8. Anthonia Wilhelmina Uitewaal, geboren 4 Jul 1894 in Utrecht.
 9. Aloïsius Ernest Hilarius Uitewaal, geboren 7 Okt 1895 in Utrecht.
 10. Adriaan Joseph Antoon Uitewaal, geboren 7 Apr 1899 in Utrecht.
  Hij verhuist op 15 Sep 1910 samen met zijn broer Hubertus Josephus naar Schin op Geul.
 11. Hubertus Joseph Uitewaal, geboren 19 Dec 1900 in Utrecht.
  Hij verhuist op 15 Sep 1910 samen met zijn broer Adriaan naar Schin op Geul.

 

67. Joannes Cornelis Josephus Uitewaal, geboren 25 Mei 1851 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 27 Mei 1851 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 28 Sep 1931 in Utrecht, leefde in Wijk bij Duurstede, tapper (1890).
koffiehuishouder (1892), kuiper.
Hij trouwde Johanna Catharina Massa, geboren 17 Jul 1859 in Amersfoort, overleden 1 Nov 1928 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Adriana Maria Wilhelmina Uitewaal, geboren 6 Mei 1887 in Utrecht.
  Sjaan Uitewaal.
  Zij trouwde Cornelis Marinus van Hamersveld, geboren in Leiden.
 2. Cornelia Franciska Theresia Uitewaal, geboren 19 Sep 1890 in Utrecht, overleden 8 Apr 1986 in Utrecht, begraven 11 Apr 1986 in Utrecht.
  Cor Uitewaal.
 3. Engelberta Josephina Catharine Uitewaal, geboren 25 Dec 1891 in Utrecht, overleden 11 Okt 1984 in Utrecht.
  Zij trouwde Wilhelmus Johannes Ponsen, geboren in Dordrecht, overleden 1990 in Utrecht.
 4. Cornelis Wilhelmus Uitewaal, geboren 27 Nov 1893 in Utrecht, overleden 6 Jul 1917 in Utrecht.

 

68. Antonius Joannes Jacobus Uitewaal, geboren 12 Aug 1853 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 12 Aug 1853 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 10 Mei 1941 in Wijk bij Duurstede, begraven 14 Mei 1941 in Wijk bij Duurstede, leefde in Harmelen, kuiper.
Hij trouwde 16 Mei 1881 in Wijk bij Duurstede, Johanna Maria van Schaik, geboren 3 Feb 1857 in Varik, Gelderland, (dochter van Hendrik van Schaik en Johanna Maria van Zijl) overleden 20 Jan 1939 in Wijk bij Duurstede, begraven 23 Jan 1939 in Wijk bij Duurstede (RK).
Kinderen:

 1. Adriana Johanna Maria Uitewaal, geboren 11 Mei 1887 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 11 Mei 1887 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 21 Aug 1982 in Wijk bij Duurstede.
  Zij trouwde 21 Apr 1914 in Wijk bij Duurstede, (kerkelijk huwelijk) 21 Apr 1914 in Wijk bij Duurstede, Wilhelmus Jacobus Lambertus L. Smit, geboren 17 Aug 1884 in Bedum, Groningen, (zoon van Harmanus Smit en Margaretha Leber) overleden 29 Mei 1975 in Wijk bij Duurstede.
 2. Hendrikus Anthonius Uitewaal, geboren 25 Aug 1889 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr.66. gedoopt 25 Aug 1889 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 27 Jan 1898 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr.5. begraven in Wijk bij Duurstede.
 3. Cornelis Franciscus Uitewaal, geboren 5 Apr 1891. zie gezin 98
 4. Johannes Josephus Uitewaal, geboren 12 Mrt 1894 in Wijk bij Duurstede,  GA Wijk bij Duurstede, aktenr.23. gedoopt 12 Mrt 1894 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden 11 Okt 1895 in Wijk bij Duurstede.  GA Wijk bij Duurstede, aktenr.64.
 5. Antonius Joannes 'Toon' Uitewaal, geboren 6 Apr 1897 in Wijk bij Duurstede, overleden 6 Apr 1932 in Utrecht, begraven 11 Apr 1932 in Utrecht.
  Hij trouwde Hortensia Maria van der Hart, geboren 24 Aug 1894 in Hoofdplaat, overleden 21 Mei 1978, begraven 24 Mei 1978 in Zeddam.
 6. Hendrikus Antonius Uitewaal, geboren 19 Dec 1898. zie gezin 99
 7. Johanna Maria 'Jo' Uitewaal, geboren 27 Mrt 1900 in Wijk bij Duurstede, overleden 1 Mei 1928 in Wijk bij Duurstede, begraven 5 Mei 1928 in Wijk bij Duurstede.

 

69. Wilhelmus Cornelis Uiterwaal, geboren 13 Nov 1846 in Utrecht.
Hij trouwde 21 Apr 1875 in Utrecht, Johanna Petronella Fischer, geboren 26 Jul 1852 in Hagen (D), (dochter van Joseph Hendrik Fischer en Petronella Johanna Baljet).
Kinderen:

 1. Petronella Johanna Gijsberta Uiterwaal, geboren circa 1876 in Utrecht.
  Zij trouwde 4 Aug 1910 in Utrecht, Hendrikus de Mari, geboren circa 1871 in Utrecht, (zoon van Hendrikus de Mari en Francisca Helwegen).
 2. Johanna Geertruida Maria Uiterwaal, geboren circa 1884 in Utrecht.
  Zij trouwde 4 Aug 1910 in Utrecht, Jacob Smit, geboren circa 1878 in Heerhugowaard, (zoon van Cornelis Smit en Aafje de Groot).
 3. Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 18 Sep 1887. zie gezin 100
 4. Wilhelmus Cornelis Uiterwaal, geboren circa 1889 in Utrecht.
  Hij trouwde 6 Mei 1915 in Utrecht, Jacomina Johanna van Soest, geboren circa 1893 in Utrecht, (dochter van Wilhelmina Jenner en Everardus Theodorus van Soest).
 5. Johanna Petronella Uiterwaal, geboren circa 1894 in Utrecht.
  Zij trouwde 17 Jun 1915 in Utrecht, Fredericus Theodorus Jacobus A. Wüstenberg, geboren circa 1984 in Utrecht, (zoon van Fredericus Gustav Wüstenberg en Angeline Dominica H. van den Bogaard).

 

70. Johannes Uijtewaal, geboren 2 Mei 1885 in Werkhoven.
Hij trouwde 17 Nov 1911 in Werkhoven, Geertruida Maria Middelweert, geboren 15 Aug 1886 in Houten, (dochter van Antonie Middelweerd en Johanna van Wijngaarden).
Kinderen:

 1. Maria Antonia Uijtewaal, geboren 10 Nov 1917 in Werkhoven.
  Zij trouwde 11 Jun 1947, Gerardus de Bruijn, geboren 30 Mrt 1917 in Utrecht.
 2. Hubertus Uijttewaal.

 

71. Hendricus Antonius 'Toon' Uijttewaal, geboren 2 Aug 1878 in Schalkwijk de Posthoorn, overleden 1 Jul 1973 in Schalkwijk.
Hij trouwde 25 Jan 1910 in Cothen, Cornelia Wilhelmina Vernooij, geboren 13 Nov 1883 in Maurik, (dochter van Theodorus 'Dirk' Vernooij en Johanna van de Leemkolk) overleden 1 Sep 1965 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Theodorus Adrianus Uijttewaal, geboren 15 Okt 1916. zie gezin 101
 2. Adrianus Joseph Uijttewaal, geboren 11 Okt 1922 in Schalkwijk de Posthoorn, overleden 1998, leefde in Schalkwijk Provincialeweg 59.
  Hij trouwde 14 Okt 1957 in Schalkwijk, Hendrika van Bennekom, ook bekend als Hendrika Wilhelmina Petronella Bennekom, geboren 2 Apr 1932 in Schalkwijk, (dochter van Gerrit van Bennekom en Joanna van Dijk).
 3. Hannes Uijttewaal.
  Hij trouwde _ van Rensum.
 4. Cees Uijttewaal, geboren 29 Sep 1925. zie gezin 102
 5. Wim Uijttewaal, leefde na 1954 in Utrecht.
 6. Antonius Josephus Uijttewaal, geboren 4 Mrt 1924. zie gezin 103
 7. Wilhelmina Uijttewaal, geboren in Schalkwijk.
  Zij trouwde Willem van Rooijen, geboren in Beusichem, (zoon van Wilhelmus Gijsbertus van Rooijen en Adriana Schippers).

 

72. Joannes Antonius 'Jan' Uijttewaal, geboren 26 Okt 1877 in Schalkwijk, overleden 24 Okt 1957 in Vlist, begraven 28 Okt 1957 in Haastrecht (RK).
Hij trouwde (1) 29 Mei 1908 in Snelrewaard,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.46 aktenr.2. Maria Johanna Blommestein, geboren circa 1878, (dochter van Dirk Blommestijn en Cornelia van Oostrum) leefde in Snelrewaard.
Hij trouwde (2) Maria Cornelia Kromwijk.
Kinderen van Maria Cornelia Kromwijk:

 1. Maria Antonia Uijttewaal.
  Zij trouwde Cornelis Sluijs.
 2. _ Uijttewaal.
 3. _ Uijttewaal.

 

73. Adrianus Johannes 'Arie' Uijttewaal, geboren 11 Jul 1889 in Schalkwijk, overleden 18 Jul 1961 in Culemborg St.Barbara-ziekenhuis, begraven 21 Jul 1961 in Schalkwijk (RK), leefde in Schalkwijk Helenahoeve.
Hij trouwde Catharina Martina 'Kaat' Vernooij.
Kinderen:

 1. _ Uijttewaal. zie gezin 104

 

74. Antonius Jacobus 'Antoon' Uijttewaal, geboren 5 Apr 1897 in Schalkwijk, overleden 23 Jul 1984, leefde in Schalkwijk Helenahoeve.
Hij had twaalf kinderen. Twee van zijn eerste vrouw,waarvan één inmiddels is overleden nl. joop Uijttewaal. Hij had 10 kinderen van zijn tweede vrouw waarvan Dora Uijttewaal is overleden
Hij trouwde (1) Maria Anna 'Marie' Hoogland, geboren in Schalkwijk, overleden 18 Okt 1927 in Schalkwijk, begraven 21 Okt 1927 in Schalkwijk (RK).
Hij trouwde (2) Maria Theodora 'Marie' Miltenburg, geboren 1 Mei 1902, overleden 14 Aug 1990.
Kinderen van Maria Anna 'Marie' Hoogland:

 1. Toos Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Bunde.
 2. Joop Uijttewaal, overleden voor 2000, leefde in Bussière Galant Frankrijk.
  Hij trouwde Nel van Dijk.
Kinderen van Maria Theodora 'Marie' Miltenburg:
 1. Arie Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Sprang-Capelle.
  Hij trouwde Bep Wijgerde.
 2. Anna 'Ans' Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Houten.
  Zij trouwde Jacobus 'Co' Sturkenboom, leefde 1993 in Houten.
 3. Riet Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Schalkwijk.
  Zij trouwde Bart Geelen.
 4. Wilhelmus Theodorus Jozef 'Wim' Uijttewaal, geboren 16 Mrt 1934. zie gezin 105
 5. Gon Uijttewaal, leefde Apr 2001 in 's Hertogenbosch.
 6. Toon Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Ter Apel.
  Hij trouwde Lia Wijnbergen.
 7. Henk Uijttewaal, leefde Apr 2001 in Kerk Avezaath.
  Hij trouwde Dorien Verheul.
 8. Dora Uijttewaal, geboren 21 Mei 1939 in Schalkwijk, overleden 20 Jul 1978, begraven in Schalkwijk (RK).
 9. Theo Uijttewaal. zie gezin 106
 10. Antoon Uijttewaal, geboren 16 Okt 1944. zie gezin 107

 

75. Henricus Joannes 'Henk' Uijttewaal, geboren 24 Dec 1890 in 't Goy, overleden 2 Jun 1967 in Culemborg St.Barbara-ziekenhuis, begraven 6 Jun 1967 in Schalkwijk (RK), leefde in 't Goy boerderij "de Poel", landbouwer.
Hij trouwde 4 Nov 1920 in Vleuten,  Genlias Huwelijksakte Toegang 263, Inv.259 aktenr.15. (kerkelijk huwelijk) 9 Nov 1920, Adriana Allegonda 'Jaantje' van Oostrom, geboren 26 Aug 1891 in Oudenrijn, (dochter van Antonie van Oostrom en Johanna Oostveen) overleden 28 Jan 1941 in 't Goy boerderij "de Poel", begraven 1 Feb 1941 in Schalkwijk (RK).

Henk UijttewaalJaantje van Oostrom


Kinderen:
 1. Antonius Joannes 'Toon' Uijttewaal, geboren 11 Sep 1921. zie gezin 108
 2. Johannes 'Joop' Uijttewaal, geboren 27 Jan 1923. zie gezin 109
 3. Anna Theresia 'Ank' Uijttewaal, geboren 9 Jul 1924, leefde 1997 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 30 Jun 1954, Dirk Miltenburg,  Bidp. ook bekend als Dirk Joannes Miltenburg, geboren 29 Okt 1919 in Schalkwijk Geerhoeve, (zoon van Joannes Miltenburg en Wilhelmina Cornelia Martina Vulto) overleden 30 Jan 1988 in Schalkwijk, begraven 3 Feb 1988 in Schalkwijk (RK), Boer.
 4. Joannes Gerardus 'Jan' Uijttewaal, geboren 6 Apr 1926, leefde 1993 in Nuenen, broeder Beek bij Nijmegen.
  Broeder Ambrosius.
 5. Anthonia 'Toosje' Uijttewaal, geboren 3 Dec 1927, overleden 1 Nov 1931.
 6. Lambertha M 'Bep' Uijttewaal, geboren 29 Mrt 1929, leefde 1997 in Amsterdam, kloosternon St Josef.
  Zuster Angela.
 7. Hendrik Uijttewaal, geboren 24 Nov 1930, overleden 8 Feb 1931.
 8. Hendricus 'Henk' Uijttewaal, geboren 26 Nov 1934. zie gezin 110

 

76. Hendriekus Leonardus Uijtewaal, geboren 21 Dec 1876 in Woerden, overleden 3 Jan 1956 in Woerden, los werkman, bouwman.
Hij trouwde 27 Sep 1900 in Woerden, Theodora Maria van Rooijen, geboren 19 Jul 1878 in Woerden, (dochter van Leonardus van Rooijen en Dirkje Kok) overleden 24 Aug 1953 in Vinkeveen.
Kinderen:

 1. Janna Theodora Uijtewaal, geboren 28 Feb 1902 in Woerden, overleden 3 Okt 1977 in Woerden.
  Zij trouwde 1 Jul 1939 in Rietveld, Cornelis Kleijne, geboren 10 Jun 1889 in Rietveld, overleden 26 Okt 1948 in Rietveld.
 2. Leonardus Uijtewaal, geboren 18 Jul 1904. zie gezin 111
 3. Adrianus Gerardus Uijtewaal, geboren 25 Mrt 1906. zie gezin 112
 4. Theodora Uijtewaal, geboren 5 Jun 1908 in Woerden.
 5. Hendrikus Leonardus Uijtewaal, geboren 1 Jan 1912. zie gezin 113
 6. Jacobus Uijtewaal, geboren 2 Jun 1915 in Woerden.
 7. Johannes Uijtewaal, geboren 2 Sep 1918. zie gezin 114

 

77. Adrianus Cornelis Uijtewaal, geboren 9 Jun 1878 in Woerden, overleden 31 Jan 1953 in Zevenhoven, begraven 4 Feb 1953 in Zevenhoven, tuinder, timmerman.
Hij is wegens overmatig drankgebruik en geldverkwisting door zijn familie verstoten en in Zevenhoven gaan wonen.
Hij trouwde 25 Jul 1912 in Zevenhoven, (kerkelijk huwelijk) 29 Jul 1912 in Zevenhoven (RK), Gijsberta van Rooijen, geboren 8 Sep 1875 in Woerden, (dochter van Leonardus van Rooijen en Dirkje Kok) overleden 7 Jul 1938 in Leiden, begraven 11 Jul 1938 in Zevenhoven.
Kinderen:

 1. Joanna 'Janna' Uijtewaal, geboren 14 Feb 1913 in Zevenhoven, gedoopt 15 Feb 1913 in Zevenhoven (RK), overleden 10 Nov 1986 in Rhijnaterswoude, begraven in Leimuiden.
  Zij trouwde 2 Mei 1935 in Zevenhoven, (kerkelijk huwelijk) 9 Mei 1935 in Zevenhoven (RK), Petrus Johannes van der Hoorn, geboren 2 Mei 1912 in Alkemade, (zoon van Jacobus van der Hoorn en Alida Wesselman) overleden 13 Apr 1960 in Leiden, begraven 16 Apr 1960 in Leimuiden, leefde in Roelofarendsveen, winkelbediende.
 2. Adrianus Cornelis Uijtewaal, geboren 27 Mrt 1916. zie gezin 115

 

78. Joseph Bastiaan Uijtewaal, geboren 19 Mrt 1882 in Woerden, overleden 15 Dec 1970 in Gouda, veehouder, cafehouder.
Hij trouwde 10 Jun 1909 in Woerden, Johanna Gijsbertha Lieverse, geboren 24 Jan 1884 in Lopik, (dochter van Dirk Lieverse en Anna van den Houdijk) overleden 18 Feb 1942 in Woerden, dienstbode.
Kinderen:

 1. Johanna Adriana Uijtewaal, geboren 26 Aug 1910 in Woerden, overleden 20 Jan 1980 in Utrecht.
  Zij trouwde 7 Sep 1933 in Woerden, Johannes Bartholomeus van Miltenburg, geboren 11 Apr 1905 in Willeskop, overleden 21 Jun 1983 in Utrecht, slagerspatroon.
 2. Anna Theodora Uijtewaal, geboren circa 1915 in Woerden, overleden 18 Nov 1918 in Woerden.
 3. Adriana Gerarda Uijtewaal, geboren 2 Dec 1916 in Woerden.
 4. Theodorus Johannes Bastiaan Uijtewaal, geboren 20 Jul 1924. zie gezin 116

 

79. Cornelis Johannes Uijtewaal, geboren 27 Mei 1887 in Woerden, overleden 27 Dec 1969 in Woerden, los werkman.
Hij trouwde 18 Jun 1931 in Woerden, Clasina Goes, geboren 21 Aug 1893 in Hagestein, (dochter van Willibrordus Goes en Theodora van Oostrom) overleden 19 Feb 1951 in Woerden.
Kinderen:

 1. Adrianus Jacobus Uijtewaal, geboren in Woerden.
  Hij trouwde J.P.C. van Dam.
 2. Johanna Clasina Uijtewaal, geboren in Woerden.
  Zij trouwde A.J. van Spanjen.
 3. Cornelis Leonardus Uijtewaal, geboren in Snelrewaard.
  Hij trouwde A.P. van der Linden.

 

80. Leonardus Uijtewaal, geboren 5 Sep 1888 in Woerden, overleden 15 Jun 1969 in Woerden.
Hij trouwde 24 Mei 1934 in Snelrewaard, Maria Wijnanda Kasbergen, geboren 7 Okt 1897 in Snelrewaard, (dochter van Teunis Kasbergen en Adriana Vendrig) overleden 29 Mrt 1984 in Woerden.
Kinderen:

 1. Adrianus Jacobus Uijtewaal, geboren 13 Aug 1935 in Woerden.
 2. Adriana Maria Uijtewaal, geboren 3 Dec 1936 in Woerden.
  Zij trouwde 20 Sep 1963, B.A. Wilbrink.
 3. Johanna Gerarda Maria Uijtewaal, geboren 21 Aug 1938 in Woerden.
  Zij trouwde 18 Dec 1974, M. de Waard.

 

81. Jacobus Uijtewaal, geboren 10 Apr 1886 in Utrecht, overleden 29 Mei 1948 in Houten, veehouder.
Hij trouwde 8 Apr 1926, (kerkelijk huwelijk) 13 Apr 1926 in Utrecht, Everdina Alida 'Da' van Rossum, geboren 22 Mei 1896 in Utrecht, (dochter van Hendrikus Jacobus van Rossum en Everdina Alida Oremus) overleden 28 Aug 1973 in Houten.
Kinderen:

 1. Hugo Uijtewaal, geboren 19 Jan 1927. zie gezin 117
 2. Hendrikus Jacobus 'Henk' Uijtewaal, geboren 24 Jul 1928. zie gezin 118
 3. Adrianus Anthonius 'Ad' Uijtewaal, geboren 9 Feb 1930. zie gezin 119
 4. Alida Everdina Maria 'Alie' Uijtewaal, geboren 4 Sep 1931 in Houten, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk).
  Zij trouwde Hermanus Goes, leefde in Wijk bij Duurstede, veehouder.
 5. Jacobus Cornelis 'Kobus' Uijtewaal, geboren 9 Feb 1934. zie gezin 120
 6. Cornelia Maria 'Corrie' Uijtewaal, geboren 29 Aug 1935 in Utrecht, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk).
  Zij trouwde Cornelis Henrikus Maria Sturkenboom, geboren 2 Aug 1936 in Houten, (zoon van Wilhelmus Franciscus Gerardus Sturkenboom en Josepina Jacoba 'Jaatje' Oostveen).

 

82. Hugo Johannes Uijtewaal, geboren 25 Feb 1894, leefde in Utrecht.
Hij had een boerderijtje op Hoograven.
Hij trouwde 26 Mei 1920 in Jutphaas, Antonia Johanna Achterberg, geboren circa 1898, (dochter van Albertus Achterberg en Gijsberta van Kuijk) leefde in Jutphaas.
Kinderen:

 1. Albertus Antonius 'Bertus' Uijtewaal, geboren 23 Mrt 1923. zie gezin 121
 2. Adriaan Uijtewaal.
 3. Antoon Uijtewaal.
  Hij had een melkzaak in de Bokkenbuurt (bij het Houtense Pad).
 4. Aj Uijtewaal.
  Zij trouwde _ Ernens.
 5. Bep Uijtewaal.
  Zij trouwde _ van de Hoop.
 6. Sjaan Uijtewaal.
  Zij trouwde _ van Kesteren.

 

83. Albertus Johannes 'Albert' Uijtewaal, geboren circa 1886, overleden 30 Jan 1961, slager.

Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 30 Aug 1921 in Utrecht (RK), Cornelia Maria Sophia 'Cor' van Soest, (dochter van Wilhelmus van Soest en Anna Maria Peek) overleden Nov 1929.
Oma "Cor" overleed op het kraambed, ongeveer 10 dagen na de geboorte van de kleine "Rietje".

Kinderen:

 1. Wilhelmina Gerarda Maria 'Wimmie' Uijtewaal, leefde Apr 2006.
  ongehuwd
 2. Gerardus Wilhelmus 'Gert-Willem' Uijtewaal.
  ongehuwd, overleden
 3. Anny 'Ans' Uijtewaal, geboren 6 Mei 1925.
  Zij trouwde 11 Jul 1961, Johannes 'Joop' Uijttewaal, geboren 27 Jan 1923, (zoon van Henricus Joannes 'Henk' Uijttewaal en Adriana Allegonda 'Jaantje' van Oostrom) leefde 1997 in Houten, landbouwer, overleden 1 Jan 2011.
  Boerde in 't Goy op boerderij de Poel.

 4. Maria Cornelia Albertina Maria 'Rietje' Uijtewaal, geboren 14 Nov 1929, overleden 25 Feb 2004.
  Zij trouwde Anton Clemens 'Ton' Kaffka genaamd Dengler, (zoon van Johann Joseph 'Seppel' Kaffka genaamd Dengler en _ van Gantevoort).

 

84. Hermanus Josephus Uitewaal, geboren 16 Feb 1900.
Hij heeft in Megchelen de boerderij aan de Meetkamp voortgezet en heeft 5 dochters.
Hij trouwde Dorothea Wilhelmina Hubers.
Kinderen:

 1. dochter Uitewaal.
 2. dochter Uitewaal.
 3. dochter Uitewaal.
 4. dochter Uitewaal.
 5. dochter Uitewaal.

 

85. J.Th.M. Uijttewaal, geboren 1922.
Kinderen:

 1. C.A.M. Uijttewaal.

 

86. Sebastianus Cornelis Uijtewaal, geboren 12 Jul 1899 in Schalkwijk, overleden 30 Mrt 1987 in Schalkwijk, leefde in Schalkwijk hoeve "Den Engh", veehouder.
Hij trouwde 4 Nov 1925 in Bunnik, Johanna Cornelia van Zijl, geboren 17 Aug 1897 in Bunnik, (dochter van Pieter van Zijl en Margaretha Klaasina de Jong).
Zij richtte de afdeling Schalkwijk van de Katholieke Plattelandsvrouwen op.
Kinderen:

 1. Jan Uijterwaal, geboren ca 1928.
 2. Piet Uijterwaal, geboren 21 Sep 1930. zie gezin 122

 

87. Hendrikus Johannes Uijtewaal, ook bekend als Henricus Johannes Uijterwaal, geboren circa 1876 in Utrecht, overleden 1951.
Hij trouwde 16 Jan 1919 in Utrecht, Cornelia Maria Margaretha Akkerman, geboren circa 1887, (dochter van Jan Hendrik Akkerman en Marianne Christina Philomena Focchetti) overleden 28 Apr 1961 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Johannes P.J. 'Jan' Uijterwaal, geboren 6 Dec 1919, leefde ongehuwd.
  Utrecht, Haarlem, tegenwoordig woonachtig in Schiedam.
 2. Hendrikus Johannes Jozef Uijterwaal, geboren 9 Jul 1922. zie gezin 123

 

88. Cornelis Wilhelmus Uijterwaal, geboren circa 1881, overleden 18 Apr 1946 in Utrecht, arts.
Hij trouwde 30 Jun 1921 in Utrecht, Johanna Hendrika Bredero, geboren circa 1887, (dochter van Richard Hubertus Bredero en Johanna Tibou) overleden 2 Jun 1955.
Kinderen:

 1. J.R.J. Uijterwaal. zie gezin 124
 2. J.M.H. Uijterwaal, leefde in Utrecht.
 3. C.P.M Uijterwaal, leefde in Vught.

 

89. Adrianus Johannes Uijterwaal, geboren 10 Mrt 1885 in Utrecht, overleden 27 Mei 1951 in Utrecht.
Hij trouwde (1) 11 Jun 1908 in Zeist, gescheiden Okt 1911, Bernardina Petronella de Goede, geboren Jun 1887 in Zeist, (dochter van Johannes de Goede en Maria van der Veer).
Hij trouwde (2) in De Bilt?, Maria Wilhelmina van Brussel, geboren 19 Nov 1893 in Utrecht, overleden 29 Mei 1967 in Delft.
Kinderen van Maria Wilhelmina van Brussel:

 1. Piet Uijterwaal. zie gezin 125
 2. Jan Cornelis Maria Uijterwaal, geboren 10 Aug 1927. zie gezin 126
 3. Adrianus Maria 'Ad' Uijterwaal. zie gezin 127
 4. Ria Uijterwaal.

   

  Dertiende Generatie


 

90. Henri Alexander Wttewaall v Stoetwegen, geboren 7 Apr 1867, leefde in Tebing Tinggie, Indonesië.
Hij trouwde Catharina Cornelia van Swinderen, geboren 18 Jun 1871, (dochter van Petrus Johannes van Swinderen en Christina Wilhelmina Isabella van Imhoff) leefde in Groningen, overleden Dec 1930.
Kinderen:

 1. Christine Wilhelmine Isabelle Wttewaall van Stoetwegen, geboren 1 Jan 1901 in Amsterdam, overleden 15 Okt 1986 in 's Gravenhage.
  Ongehuwd.
  Lid Tweede Kamerder Staten-Generaal.
  Zij had 3 broers en 2 zusters.
  freule Wttewaall van Stoetwegen

  Zie wikipedia. Zie ook www.inghist.nl

 

91. Gerard Frans Wttewaall, geboren 11 Jan 1885 in Houten, leefde 5 Okt 1921 in Houtrijk en Polanen, civiel ingenieur.
Hij trouwde 27 Jan 1914 in Delft, Cornelia Henriette Cardinaal, geboren 13 Mei 1890 in Rotterdam.
Kinderen:

 1. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, geboren 31 Jan 1915. zie gezin 128
 2. Françoise Elisabeth Wttewaall, geboren 9 Aug 1916 in Tilburg.
  Zij trouwde een Fransman in Baarn en woonde de rest van haar leven in Frankrijk.
 3. Jacob Wttewaall, geboren 4 Aug 1918. zie gezin 129

 

92. Bartholomeus Willem Wttewaall, geboren 5 Apr 1886 in Houten, leefde 5 Okt 1921 in Houten, landbouwkundige.
Hij trouwde (1) 9 Jan 1913 in 's Gravenhage, Anna Maria Slinkers.
Hij trouwde (2) 16 Aug 1926 in Houten, Lucretia Fenna Moens, geboren 13 Jun 1902 in Beverwijk.
Kinderen van Anna Maria Slinkers:

 1. Eleonora Marina Wttewaall, geboren 21 Nov 1913 in Houten.
Kinderen van Lucretia Fenna Moens:
 1. Gerarda Elisabeth Wttewaall, geboren 11 Nov 1927 in Houten.
 2. Lucretia Fenna Wttewaall, geboren 15 Feb 1929 in Houten.

 

93. Antonie Clarus Johannes Wttewaall, geboren 18 Apr 1892 in Utrecht, leefde 5 Okt 1921 in Vleuten, tuinbouwkundige.
Hij trouwde 15 Mei 1919 in Zutphen, Johanna Massink, geboren 31 Mei 1895 in Pandan Aroem, (dochter van Aart Massink en Son Koeweh Nio).
Kinderen:

 1. Marianne Eliabeth Wttewaall, geboren 24 Feb 1920 in Vleuten.
 2. Gerda Johanna Wttewaall, geboren 5 Jan 1922 in Vleuten.
 3. Hendrik Willem Wttewaall, geboren 1 Jul 1923 in Vleuten.
 4. Antonie Gerard Aart Wttewaall, geboren 23 Sep 1925 in Vleuten.
 5. Francoise Elizabeth Wttewaall, geboren 28 Dec 1926 in Vleuten.
 6. Herman Johan Wttewaall, geboren 21 Jul 1929 in Vleuten.

 

94. Bartholomeus Marie Wttewaall, geboren 7 Apr 1898 in Houten, leefde 5 Okt 1921 in Houten.
Bartholomeus Marie Wttewaall ging met vrouw en 2 zonen naar Nova Scotia Canada en voegde wettelijk de naam 'van Wickenburgh' toe.
Een van de kleinzonen is Harry John (email harryjohn@ca.ibm.com)
Hij trouwde 4 Nov 1924 in Houten, Theodora Geertruida Henriette vd Feltz, geboren 9 Sep 1901 in Velp.
Kinderen:

 1. Bartholomeus Marie Wttewaall, geboren 4 Sep 1925 in Soest.
 2. Gustaaf Wolfgang Wttewaall, geboren 4 Nov 1926 in Houten.

 

95. Gerardus Bernardus Wttewaall, geboren 22 Nov 1882 in 's Gravenhage.
Hij trouwde 17 Jun 1914 in Hilversum, Charlotte Louise Testas, geboren 8 Okt 1890 in Houten.
Kinderen:

 1. Maria Anna Wttewaall, geboren 24 Mei 1915 in Rijswijk.
 2. Adèle Wttewaall, geboren 26 Aug 1917 in Rijswijk.

 

96. Cornelis Johannes 'Cor' Uitewaal, geboren 12 Mrt 1886 in Utrecht, overleden 19 Jun 1947 in Utrecht, schilder.
Hij verhuist op 31 Aug 1908 naar Sevenum in Limburg.
Hij trouwde 6 Apr 1921 in Utrecht, (kerkelijk huwelijk) in Utrecht, Johanna Anthonia Hulst, geboren 29 Nov 1895 in Utrecht, overleden 14 Okt 1962 in Utrecht, huisvrouw.
Kinderen:

 1. Josephina Maria Xaveria Uitewaal, geboren 22 Mei 1922 in Utrecht.
 2. Johanna Anthonia Maria Uitewaal, geboren 11 Mei 1923 in Utrecht.
 3. Adriana Maria Wilhelmina Uitewaal, geboren 7 Mrt 1925 in Utrecht.
 4. Theresia Maria Uitewaal, geboren 18 Aug 1929 in Utrecht.
 5. Johannes Cornelis 'Jan' Uitewaal, geboren 17 Jul 1931. zie gezin 130
 6. Maria Christina Uitewaal, geboren 21 Jul 1935 in Utrecht.

 

97. Johannes Hermanus Martinus Uitewaal, geboren 11 Nov 1889 in Utrecht, overleden 28 Feb 1972 in Heerlen, begraven in Heerlen.
Hij trouwde Anna Maria Elisabeth van Wersch, geboren 18 Jul 1898 in Heerlen, overleden 22 Jun 1955 in Heerlen.
Kinderen:

 1. Franciscus Maria Xaverius Uitewaal, geboren 15 Mei 1927. zie gezin 131
 2. Johannes Uitewaal, geboren 16 Jul 1929 in Heerlen.
 3. Willie Uitewaal, geboren in Heerlen.

 

98. Cornelis Franciscus Uitewaal, geboren 5 Apr 1891 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 5 Apr 1891 in Wijk bij Duurstede (RK), overleden vr 1956.
Hij trouwde 22 Apr 1922 in Hilversum, (kerkelijk huwelijk) 25 Apr 1922 in Hilversum, Anna Maria Pieternella Snellen, geboren 20 Apr 1892 in Hilversum, (dochter van Cornelis Snellen en Gerardina Donders) overleden 27 Jan 1956 in Hilversum, begraven 30 Jan 1956 in Bunnik.
Kinderen:

 1. Antonius Joannes Maria 'Ton' Uitewaal, geboren 6 Jan 1924. zie gezin 132

 

99. Hendrikus Antonius Uitewaal, geboren 19 Dec 1898 in Wijk bij Duurstede, overleden 21 Jun 1965 in Utrecht, begraven 24 Jun 1965 in Maarn (RK), kuiper.
later timmerman en aannemer. Zelf beweerde hij, volgens zijn dochter Jacoba Johanna, dat hij "Henricus" heette.
Hij trouwde 14 Okt 1926 in Langbroek, Cornelia Stephana Hofman, geboren 22 Feb 1902 in Langbroek, (dochter van Nicolaas Hofman en Jacoba Lindeman) overleden 28 Dec 1978 in Amersfoort, begraven 2 Jan 1979 in Maarn.
Kinderen:

 1. Antonius Joannes Jacobus 'Toon' Uitewaal, geboren 6 Okt 1927. zie gezin 133
 2. Jacoba Johanna 'Co' Uitewaal, geboren 14 Mrt 1929 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 14 Mrt 1929 in Wijk bij Duurstede (RK).
  Zij trouwde 29 Dec 1953 in Maarn, (kerkelijk huwelijk) 6 Nov 1954 in Maarn, Wilhelmus Johannes Maria Nelis, geboren 14 Jul 1929 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gedoopt 14 Jul 1929 in Haarlemmerliede (RK).
 3. Johannes Maria Uitewaal, geboren 6 Feb 1934 in Wijk bij Duurstede, overleden 17 Mrt 1934 in Wijk bij Duurstede.
 4. Johanna Maria 'Ans' Uitewaal, geboren 19 Apr 1943 in Utrecht, gedoopt 20 Apr 1943 in Wijk bij Duurstede (RK).
  Zij trouwde 7 Apr 1964 in Maarn, Ben van Schaik, geboren 28 Jun 1942 in Utrecht.

 

100. Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 18 Sep 1887 in Utrecht.
Hij trouwde 10 Mei 1917 in Utrecht, Theodora Koster, geboren 6 Jul 1881 in Utrecht, (dochter van Lambertus Koster en Hendrika Maria van Ewijk).
Kinderen:

 1. Wilhelmus 'Pim' Cornelis Uiterwaal, geboren 1918. zie gezin 134
 2. Johanna 'An' Petronella Uiterwaal, geboren 25 Sep 1921 in Utrecht.
  Ongehuwd, geen kinderen
 3. Lambertus 'Ber' Uiterwaal. zie gezin 135
 4. Theodorus Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 25 Sep 1929. zie gezin 136

 

101. Theodorus Adrianus Uijttewaal, geboren 15 Okt 1916 in Schalkwijk, leefde vanaf 1946 in Sittard, leefde in Nieuwstad Limburg, overleden 18 Aug 1988 in Sittard.
Hij trouwde 1946, Willemien 'Mien' Miltenburg, geboren 1914 in Geerhoeve, (dochter van Joannes Miltenburg en Wilhelmina Cornelia Martina Vulto) overleden 22 Aug 2009.
Kinderen:

 1. Antonius 'Ton' Uijttewaal, geboren 24 Mrt 1947, leefde in Marum.
  Hij trouwde 1970, Jacqueline van Boekholdt, geboren 2 Jan 1947.
 2. Willemien Uijttewaal, geboren 6 Jul 1948, overleden 8 Apr 1957 in Echt, doodsoorzaak leukemie.
 3. Cornelia "Lian" Uijttewaal, geboren 5 Nov 1949, leefde in Groningen.
  Zij trouwde gescheiden ., Peter Kooke. Zij kregen 17 Jul 1979 een tweeling (Sara en Tamar).
 4. Hans Uijttewaal, geboren 18 Jan 1951. zie gezin 137
 5. Theo Uijttewaal, geboren 8 Jun 1952. zie gezin 138

 

102. Cees Uijttewaal, geboren 29 Sep 1925 in Schalkwijk.
Hij trouwde 1 Aug 1957 in Schalkwijk, Jopie Fontaine, geboren 6 Nov 1934 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Tonnie Uijttewaal, geboren 9 Mei 1958. zie gezin 139
 2. Adrie Uijttewaal, geboren 21 Apr 1959. zie gezin 140
 3. Ria Uijttewaal, geboren 25 Mei 1960 in Schalkwijk.
  Zij trouwde Walter van Egeraat.
 4. Corrie Uijttewaal, geboren 24 Okt 1961 in Schalkwijk.
 5. Diane Uijttewaal, geboren 27 Okt 1963 in Schalkwijk.
  Zij trouwde Leo Vergeer, geboren 9 Okt 1963 in Waddinxveen.
 6. Koen Uijttewaal, geboren 6 Jan 1964. zie gezin 141
 7. Christiaan Uijttewaal, geboren 13 Aug 1970 in Schalkwijk. Woont samen met IJsselstein, Berlinda Klomp.

 

103. Antonius Josephus Uijttewaal, geboren 4 Mrt 1924 in Schalkwijk, overleden 13 Dec 1988.
Hij trouwde 24 Apr 1950 in Groningen, Maria Alegonda Timmer, geboren 18 Dec 1927 in Groningen.
Kinderen:

 1. André Uijttewaal, geboren 7 Jan 1960 in Vleuten-de Meern, overleden 12 Sep 2010.
 2. Norbertus Maria Uijttewaal, geboren 6 Jun 1961 in Vleuten-de Meern.
 3. Victor Bernardus Henricus Uijttewaal, geboren 24 Jul 1962 in Vleuten-de Meern.
 4. Laurentia Elisabeth 'Ellen' Uijttewaal, geboren 2 Mrt 1965 in Vleuten-de Meern.
  Zij trouwde 1 Jun 1989 in Zeist, Johannes Dirk Isabella, geboren 31 Aug 1962 in Curacao.

 

104. _ Uijttewaal.
Kinderen:

 1. Wim Uijttewaal, leefde 1998 in Delft?.

 

105. Wilhelmus Theodorus Jozef 'Wim' Uijttewaal, geboren 16 Mrt 1934 in Schalkwijk, leefde in Schalkwijk Helenahoeve.
Hij heeft de Helenahoeve overgenomen van zijn vader Antoon.
Hij trouwde 22 Mei 1962 in Breukelen, Geertruida Johanna Maria 'Truus' Vendrig, geboren 7 Apr 1937 in Ruwiel, overleden 2014.
Kinderen:

 1. Antonius Wilhelmus Jozef 'Anton' Uijttewaal, geboren 21 Mrt 1963. zie gezin 142
 2. Wilhelmus Albertus Maria 'Wim' Uijttewaal, geboren 8 Sep 1964. zie gezin 143
 3. Maria Allegonda 'Marianne' Uijttewaal, geboren 24 Feb 1966 in Schalkwijk.
  Zij trouwde 14 Sep 1990 in Schalkwijk, Jos van Bentum, geboren 23 Feb 1963 in Bunnik.
 4. Yvonne Geertruida Maria 'Yvonne' Uijttewaal, geboren 10 Jan 1969 in Schalkwijk. Woont samen met Jacob Boelens, geboren 11 Nov 1961 in Groningen.
 5. Suzanne Maria Uijttewaal, geboren 18 Mrt 1974 in Utrecht. Heeft een relatie met Benno Kuijf.
 6. Anita Wilhelmina Uijttewaal, geboren 18 Mrt 1974 in Utrecht. Woont samen met tot 2013 Mark Kersten.

 

106. Theo Uijttewaal, geboren in Schalkwijk, leefde Apr 2001 in Minnetonka U.S.A., leefde sinds 2002 in Frankrijk.
Hij trouwde Ans Peters.
Kinderen:

 1. Otto Uijttewaal, leefde sinds Nov 2001 in Jakarta.
  Website: http://www.uijttewaal.net

  Hij trouwde 29 Jun 2001 in Leiden, (kerkelijk huwelijk) 30 Jun 2001 in Oegstgeest, Olivie van Seggelen, (dochter van Jan-Evert van Seggelen en Hanneke _).
 2. Inge Uijttewaal, leefde 2002 in Amsterdam.
  Zij trouwde Peter _.

 

107. Antoon Uijttewaal, geboren 16 Okt 1944 in Schalkwijk, overleden 5 Apr 2001, begraven 9 Apr 2001 in Heiloo, leefde in Heiloo.
Hij trouwde Dity Wolters, leefde 5 Apr 2001 in Heiloo.
Kinderen:

 1. Hedwig Uijttewaal.
  Zij trouwde Mark _.
 2. Bas Uijttewaal. zie gezin 144

 

108. Antonius Joannes 'Toon' Uijttewaal, geboren 11 Sep 1921 in 't Goy boerderij "de Poel", leefde 1960 in Schalkwijk "Vogelenzang", leefde 1980 in t Goy Tiendweg (fruitbedrijf), leefde 1990 in Houten Pr. Willem de Zwijgerlaan, overleden 3 Okt 1993 in Houten, doodsoorzaak hartaanval, begraven 6 Okt 1993 in Houten, fruitteler, kleur ogen blauw.
Hij trouwde 27 Apr 1955 in Houten, (kerkelijk huwelijk) 4 Mei 1955 in 't Goy (RK), Anna Cornelia 'An' van Bentum, geboren 25 Dec 1919 in 't Goy Benjo, (dochter van Henrikus Petrus 'Henk' van Bentum en Elisabeth Maria Jongerius) gedoopt 26 Dec 1919 in 't Goy,  Extractum e registro baptismali. leefde in Houten.

Toon UijttewaalAn van BentumKinderen:
 1. Adriana Allegonda Josepha 'Janneke' Uijttewaal, geboren 7 Mrt 1956 in Schalkwijk, leefde 1993 in Eindhoven.
  (Janneke)
  Zij trouwde (1) 28 Mrt 1980 in Eindhoven, Hans Peters, geboren 28 Apr 1954 in Eindhoven, leefde 1997 in Eindhoven.
  Zij trouwde (2) 29 Apr 1993 in Geldrop, Sjoerd de Jong, ook bekend als Albertus Sjoerd de Jong, geboren 1 Mrt 1957 in Willemstad Curacao, (zoon van B. de Jong) gedoopt neen.
 2. Elisabeth Maria Henrica 'Liesbeth' Uijttewaal, geboren 12 Mei 1957 in Schalkwijk, leefde 1993 in Utrecht.
 3. Henricus Joannes 'Henk' Uijttewaal, geboren 6 Sep 1958. zie gezin 145
 4. Maria Lamberta Hermina 'Mieke' Uijttewaal, geboren 11 Mei 1960 in Schalkwijk, gedoopt in Schalkwijk (RK), 1982 - 1988 onderwijzeres, administratief medewerkster, kleur ogen groen.
  Zij trouwde 2 Apr 1985 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 2 Apr 1985 in Schalkwijk (RK), Gijsbertus Bernardus Petrus Maria 'Ber' Hommelberg, geboren 28 Sep 1958 in Schalkwijk, (zoon van Petrus Carolus 'Piet' Hommelberg en Geertruida Alberdina 'Truus' Wammes) gedoopt 29 Sep 1958 in Schalkwijk (RK), leefde in Houten, systeemontwikkelaar, kleur ogen bruin.
 5. Henricus Petrus 'Eric' Uijttewaal, geboren 11 Dec 1961. zie gezin 146

 

109. Johannes 'Joop' Uijttewaal, geboren 27 Jan 1923, leefde 1997 in Houten, landbouwer, overleden 1 Jan 2011.
Boerde in 't Goy op boerderij de Poel.
Hij trouwde 11 Jul 1961, Anny 'Ans' Uijtewaal, geboren 6 Mei 1925, (dochter van Albertus Johannes 'Albert' Uijtewaal en Cornelia Maria Sophia 'Cor' van Soest).Kinderen:
 1. Jan Uijttewaal, geboren 21 Jul 1962. zie gezin 147
 2. Wim A. M. Uijttewaal, geboren 31 Jul 1965, leefde 1993 in Utrecht.
  Hij trouwde Simone Knijff.

 

110. Hendricus 'Henk' Uijttewaal, geboren 26 Nov 1934, leefde 1993 in Rotterdam, overleden 1 Jan 2005 in Rotterdam.
Hij trouwde 22 Jul 1965, Riet Koster, geboren 23 Jun.
Kinderen:

 1. Els Uijttewaal, geboren 22 Apr, leefde 1993 in Almere.
  Zij trouwde Remco Zomer.
 2. Dick Uijttewaal, geboren 13 Sep.
 3. Gonnie Uijttewaal, geboren 8 Mrt, leefde 1993 in Amsterdam.
  Zij trouwde Marco _.

 

111. Leonardus Uijtewaal, geboren 18 Jul 1904 in Woerden, overleden 8 Nov 1959 in Utrecht, leefde in Harmelen, cafehouder.
Hij trouwde 9 Dec 1926 in Woerden, Clasina van 't Hoog, geboren 5 Jun 1905 in Harmelen, (dochter van Arie van 't Hoog en Johanna van Roon) overleden 12 Jan 1980 in Woerden, cafehoudster.
Kinderen:

 1. Clasina Uijtewaal, geboren 4 Aug 1923 in Woerden, overleden 22 Jun 1991 in Leiden, machinebreister,stopster.
  Zij trouwde 16 Nov 1950, Johan Marie Huijbers, geboren 27 Jul 1924 in Rotterdam.
 2. Hendrikus Leonardus Uijtewaal, geboren 6 Apr 1927. zie gezin 148

 

112. Adrianus Gerardus Uijtewaal, geboren 25 Mrt 1906 in Woerden, overleden 17 Apr 1969 in Amsterdam, kaaspakhuisknecht.
handelaar in zuivelprodukten, winkelier
Hij trouwde 16 Jun 1927 in Woerden, Elize Kamerbeek, geboren 9 Jan 1907 in Woerden, (dochter van Jan Kamerbeek en Clazina Lam) overleden 19 Feb 1979 in Amsterdam.
Kinderen:

 1. Adrianus Gerardus Uijtewaal, geboren 12 Mei 1927 in Utrecht.
  Hij trouwde 11 Okt 1961, M.J. Vonk.
 2. Clazine Elize Uijtewaal, geboren 1 Aug 1928 in Woerden.
  Zij trouwde 1 Mei 1951, C. Lucke.
 3. Theodora Maria Uijtewaal, geboren 23 Mrt 1934 in Woerden.
  Zij trouwde 25 Okt 1955, A.W. Mast.
 4. Elize Maria Uijtewaal, geboren 6 Aug 1940 in Woerden.
  Zij trouwde 26 Sep 1967, D. van Leeuwen.
 5. Hendrikus Leonardus Uijtewaal, geboren 12 Apr 1945 in Amsterdam.
  Hij trouwde 21 Mei 1968, C.J.M. Spruijt.
 6. Johanna Uijtewaal, geboren 9 Nov 1946 in Amsterdam.
 7. Jan Uijtewaal, geboren 27 Aug 1949 in Amsterdam.
  Hij trouwde M.A.C. Heus.

 

113. Hendrikus Leonardus Uijtewaal, geboren 1 Jan 1912 in Woerden, overleden 18 Sep 1981 in Utrecht, carosseriebouwer, chauffeur, pompbediende.
Hij trouwde (1) in Woerden, gescheiden in Woerden, Johanna Carolina van Miert, geboren in Bodegraven.
Hij trouwde (2) in Utrecht, Gerarda Maria Stellaard, geboren in Utrecht.
Kinderen van Johanna Carolina van Miert:

 1. Theodora Maria Uijtewaal.

 

114. Johannes Uijtewaal, geboren 2 Sep 1918 in Woerden, overleden 22 Sep 1998 in Utrecht.
Hij trouwde (1) 28 Mrt 1940 in Woerden, Johanna Gijsberta Hoveling, geboren 18 Jan 1919 in Woerden, (dochter van Gijsbertus Hoveling en Gerarda Helena de Vroege).
Hij trouwde (2) Gijsberta Gerarda Hoveling.
Kinderen van Johanna Gijsberta Hoveling:

 1. Henny Uijtewaal.
Kinderen van Gijsberta Gerarda Hoveling:
 1. Johannes Gijsbertus Uijtewaal. zie gezin 149
 2. Joke Uijtewaal.

 

115. Adrianus Cornelis Uijtewaal, geboren 27 Mrt 1916 in Zevenhoven, gedoopt 28 Mrt 1916 in Zevenhoven (RK), overleden 22 Aug 1970 in Haarlem, begraven 26 Aug 1970 in Haarlem, los arbeider.
magazijnbediende, controleur bij de KLM
Hij trouwde 2 Jun 1943 in Haarlem, (kerkelijk huwelijk) 3 Nov 1943 in Haarlem (RK), Joanna Geertruida Adriana Groeneveld, geboren 9 Sep 1916 in Mijdrecht, (dochter van Marinus Groeneveld en Cornelia Maijenburg) overleden 12 Apr 2001, begraven 18 Apr 2001.
Kinderen:

 1. Adrianus Marinus 'Ed' Uijtewaal, geboren 10 Mei 1946. zie gezin 150
 2. Marinus Hendricus 'Rien' Uijtewaal, geboren 11 Dec 1947. zie gezin 151
 3. Gijsbertus Leonardus 'Ben' Uijtewaal, geboren 10 Feb 1951 in Haarlem, overleden 22 Aug 1966 in Haarlem, begraven 26 Aug 1966 in Haarlem.

 

116. Theodorus Johannes Bastiaan Uijtewaal, geboren 20 Jul 1924 in Woerden, overleden 18 Okt 1994 in Woerden.
Hij trouwde 29 Jan 1946 in Woerden, Theodora Jacoba van Wijk, geboren 29 Apr 1925 in Woerden.
Kinderen:

 1. Carola Johanna Maria Uijtewaal, geboren 3 Mrt 1967 in Woerden.

 

117. Hugo Uijtewaal, geboren 19 Jan 1927 in Houten, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk), veehouder.
Hij trouwde 30 Dec 1958 in Linschoten, (kerkelijk huwelijk) 28 Jan 1959, Adriana Cornelia Anna 'Sjaan' Vlooswijk, geboren 26 Jul 1934 in Linschoten, (dochter van Cornelis Antonius Vlooswijk en Pieternella Maria Bunnik).
Kinderen:

 1. Jacobus Cornelis Hendrikus 'Sjaak' Uijtewaal, geboren 31 Dec 1959 in Houten.
 2. Cornelis Jacobus Jozef 'Kees' Uijtewaal, geboren 26 Mrt 1961 in Houten.
 3. Hugo Hermanus Antonius Uijtewaal, geboren 3 Jun 1962 in Houten.
 4. Petrus Maria Adrianus 'Pieter' Uijtewaal, geboren 25 Dec 1965 in Houten.
 5. Everardus Adrianus Maria 'Ed' Uijtewaal, geboren 28 Jun 1967 in Houten.
  Eddy
 6. Adrianus Antonius Gerardus 'André' Uijtewaal, geboren 29 Okt 1968 in Houten, exploitant cateringbedryf/groentezaak.
  Hij trouwde 16 Apr 1993 in Houten, Anna Hermina 'Annemiek' Spithoven, geboren 15 Jan 1970 in Houten, (dochter van Anthonie Johannes 'Toon' Spithoven en Hermina Johanna Anna Mocking).

 

118. Hendrikus Jacobus 'Henk' Uijtewaal, geboren 24 Jul 1928 in Houten, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk), overleden 5 Mei 1997 in IJsselstein, chauffeur.
Hij trouwde 1 Okt 1953 in Utrecht, Helena Ida Maria 'Lenie' Tilleman, geboren 27 Sep 1928 in Utrecht, (dochter van Lodovicus Alphonsius Tilleman en Cornelia Schinkel).
Kinderen:

 1. Jacobus Lodovicus Hendrikus Uijtewaal, geboren 31 Okt 1954 in Houten.
  Hij trouwde Clasina Gijsberta Maria Gresnigt.
 2. Lodovicus Jacobus Uijtewaal, geboren 28 Dec 1955 in Houten.
  Hij trouwde Adriana Elisabeth Hienen, geboren 12 Dec 1956.
 3. Hendricus Hermanus Uijtewaal.
  Hij trouwde Jantje Geertje Nieuwhof, geboren 29 Apr 1955.
 4. Petrus Hendricus Uijtewaal, geboren 21 Jul 1958 in Houten.
  Hij trouwde Johanna Everdina van Eck, geboren 7 Okt 1957 in Houten.
 5. Everdina Cornelia Elisabeth Uijtewaal, geboren 20 Apr 1960.
  Zij trouwde (kerkelijk huwelijk) in IJsselstein, Nicolaas _.

 

119. Adrianus Anthonius 'Ad' Uijtewaal, geboren 9 Feb 1930 in Houten, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk), leefde in Vianen.
Hij trouwde 3 Mei 1966 in Vianen, Agatha Anthonia Baars, geboren 16 Feb 1928 in Vianen, (dochter van Jacobus Baars en Agatha van de Bouter).
Kinderen:

 1. Jacobus Everardus Adrianus Hugo Uijtewaal, geboren 24 Okt 1967 in Vianen.
 2. Angela Adriana Geertruida Francisca Uijtewaal, geboren 10 Aug 1969 in Vianen.

 

120. Jacobus Cornelis 'Kobus' Uijtewaal, geboren 9 Feb 1934 in Houten, gedoopt in Jutphaas (H. Nicolaaskerk), leefde in Schalkwijk (de Trip).
Hij trouwde Elisabeth J.G. 'Bep' Bennekom, geboren 7 Mrt 1935 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Everdina Uijtewaal, geboren 8 Jan 1959 in Schalkwijk.
 2. Margaretha Uijtewaal, geboren 29 Mrt 1960 in Schalkwijk.
 3. Jacobus H.H. Uijtewaal, geboren 20 Aug 1961 in Schalkwijk.
 4. Johanna S.H. Uijtewaal, geboren 18 Sep 1964 in Schalkwijk.
 5. Esther Uijtewaal, geboren 22 Jul 1971 in Schalkwijk.

 

121. Albertus Antonius 'Bertus' Uijtewaal, geboren 23 Mrt 1923 in Jutphaas, overleden 2 Apr 2002 in Houten, doodsoorzaak auto-ongeluk.
Hij trouwde Lies van der Velden, (dochter van _ van der Velden).
Kinderen:

 1. Tonny Uijtewaal.
 2. Nico Uijtewaal.
 3. Bertus Uijtewaal.
 4. Huub Uijtewaal.
 5. Annelies Uijtewaal.
 6. Jeannette Uijtewaal.
 7. Bruno Uijtewaal.
 8. Sjaak Uijtewaal.
 9. Cor Uijtewaal.
 10. José Uijtewaal.

 

122. Piet Uijterwaal, geboren 21 Sep 1930, leefde in Schalkwijk hoeve "Den Engh".
Kinderen:

 1. Sebastiaan Simon Johannes Uijterwaal, geboren 8 Mrt 1966. zie gezin 152

 

123. Hendrikus Johannes Jozef Uijterwaal, geboren 9 Jul 1922 in Utrecht.
Hij trouwde 19 Jul 1951, Elizabeth Leonarda Maria Cox, geboren 30 Sep 1920.
Kinderen:

 1. Hendrikus Alphonsus Jozef Richard Uijtew, geboren 30 Nov 1960.
  In 1998 nog ongehuwd.
 2. Jozef Marie Willem Frederik Uijterwaal, geboren 23 Apr 1963 in Utrecht.
  In 1998 nog ongehuwd.

 

124. J.R.J. Uijterwaal, leefde in 's Hertogenbosch.
Hij trouwde A.J.M. Driessen.
Kinderen:

 1. Richard-Jan Uijterwaal.
 2. Marc Uijterwaal.
 3. Inigo Uijterwaal.
 4. Anne José Uijterwaal, geboren circa 1958, overleden 28 Aug 1963.

 

125. Piet Uijterwaal, beroepsmilitair.
Hij trouwde (1) Dora _.
Hij trouwde (2) Emmy _.
Hij trouwde (3) Ria _, leefde in Breda.
Kinderen van Dora _:

 1. Agnes Uijterwaal.
 2. Ad Uijterwaal.
  overleden als gevolg van een motorongeluk.
 3. Charlotte Uijterwaal.
Kinderen van Emmy _:
 1. Peter Uijterwaal.
 2. Jan Uijterwaal.
 3. Leo Uijterwaal.
 4. Ciska Uijterwaal.

 

126. Jan Cornelis Maria Uijterwaal, geboren 10 Aug 1927 in Utrecht, overleden 6 Feb 1998.
Hij trouwde 6 Okt 1954 in Utrecht, Anna Maria van Vliet, geboren 13 Feb 1931 in Amsterdam, overleden 16 Nov 2005 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Adrianus Theodorus Maria Uijterwaal, geboren 9 Jul 1955. zie gezin 153
 2. Theodorus Adrianus Maria "Theo" Uijterwaal, geboren 15 Dec 1957. zie gezin 154
 3. Helena Maria "Ellen" Uijterwaal, geboren 6 Jan 1959, leefde in Utrecht.
 4. Theadora Maria "Thea" Uijterwaal, geboren 8 Mei 1963, leefde in Culemborg.
  Zij trouwde Jan Gerritsen.
  zij hebben 2 dochters:
  Claudia geboren 19-3-1988 en Madelon geboren 26-7-1990
 5. Eric Jan "Eric" Uijterwaal, geboren 28 Mrt 1966. zie gezin 155

 

127. Adrianus Maria 'Ad' Uijterwaal, accountant, overleden 6 Nov 1985.
Hij trouwde 1 Jun 1950 in De Bilt, Divera Maria Ursem, overleden 5 Apr 2006 in Hurghada, Egypte.
Kinderen:

 1. Marijke Uijterwaal, geboren 11 Jan 1951, leefde 2009 in Woudrichem.
  Zij trouwde Adri J.J. van der Aar. Ze hebben 3 dochters (Sjarda 1973, Maroesja 1977 en Kim 1979).
 2. Yvonne Uijterwaal, geboren 2 Sep 1952, leefde 2009 in Opmeer.
  Zij hebben 1 dochter, Rachel, die bij de geboorte is overleden op 26 Nov 1975, en 3 zoons, Raymond geboren 24 Jan1977, Egidio, geboren 23Jun 2008 en Yorick, geboren 2 Nov 1981.
  Zij trouwde J.Th.F. 'Jan' Oude Groen, geboren 15 Okt 1948, overleden 21 Apr 2005.
 3. Nico Uijterwaal, geboren 8 Jan 1955. zie gezin 156
 4. Robertus 'Rob' Uijterwaal, geboren 28 Nov 1956. zie gezin 157
 5. Vera Uijterwaal, geboren 29 Sep 1960, leefde 2009 in Almere.
  Vera en Epko hebben 2 zonen en 1 dochter.
  Zij trouwde (1) Epko van Maaren.
  Zij trouwde (2) Wim Tessers, overleden voor 2009.
 6. Anna Margaretha Divera (Annette) Uijterwaal, geboren 23 Mei 1967.
  Zij wonen in Den Haag en hebben 1 dochter: Charley Ellis Driessen geboren op 02-08-2003.
  Zij trouwde Bastiaan Michael Driessen, geboren 21 Jun 1965.

   

  Veertiende Generatie


 

128. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall, geboren 31 Jan 1915 in Tilburg, overleden 31 Okt 2003 in Den Haag.
Hij adopteert later de zoon van Oedini Bloemkolk.
Hij trouwde (1) 17 Okt 1942 in Delft, Maria Elisabeth Hoogeveen.
Hij trouwde (2) Oedini Bloemkolk.
Kinderen van Maria Elisabeth Hoogeveen:

 1. Henrietta Gerarda Elisabeth Wttewaal, geboren 21 Jan 1944 in Wageningen.
  tr. 2 keer en woont nu in Florida USA.
 2. Annemieke Wilhelmina Wttewaall, geboren 7 Feb 1946.
  tr 2 keer en woont nu in Somerset England.
Kinderen van Oedini Bloemkolk:
 1. Frederick Leroy Wttewaall, geboren 23 Apr 1945. zie gezin 158
 2. Veronica Oedina Wttwaall, geboren 22 Dec 1951 in Merauke, Nw-Guinea.
  Zij trouwde Ronald Winfred van Ling, (zoon van Nelly Eugenie van Ling).

 

129. Jacob Wttewaall, geboren 4 Aug 1918 in Lieshout, leefde 1998 in 't Goy, overleden circa 2002.
Hij trouwde 1943 in Delft (zie info 32), Wilhelmina (? Miep) van der Velden.
Kinderen:

 1. Otto J. Wttewaall, leefde 1998 in 't Goy.
  Otto Wttewael
 2. Gerard W. 'Pim' Wttewaall, leefde 1998 in 't Goy.
 3. Jacob Wttewaall.

 

130. Johannes Cornelis 'Jan' Uitewaal, geboren 17 Jul 1931 in Utrecht, logistiek manager.
Hij trouwde 13 Jul 1955 in Utrecht, (kerkelijk huwelijk) 14 Feb 1956 in Utrecht, Maria Cornelia 'Riet' van Leeuwen, geboren 5 Mrt 1934 in Utrecht, (dochter van Jacobus van Leeuwen en Henriëtte Theodora de Groot) huisvrouw.
Kinderen:

 1. Johannes Cornelis Martinus Uitewaal, geboren 23 Jan 1957. zie gezin 159
 2. Jacobus 'Jack' Uitewaal, geboren 31 Jan 1965. zie gezin 160

 

131. Franciscus Maria Xaverius Uitewaal, geboren 15 Mei 1927 in Heerlen, overleden 13 Jan 1997 in Emmeloord, begraven 16 Jan 1997 in Heerlen.
Hij trouwde 1951 in Heerlen, Aleida Francisca Theresia te Kaath, geboren 12 Apr 1933 in Heerlen.
Kinderen:

 1. Wilhelmina Francica Theresia 'Ineke' Uitewaal, geboren 6 Jul 1952 in Heerlen.
  Zij trouwde Louis Maria Leo Gommans, geboren 1 Aug 1960 in Brunssum, (zoon van Leopold Gommans en Maria Degens).
 2. Johannes Marie 'Hans' Uitewaal, geboren 28 Aug 1953. zie gezin 161

 

132. Antonius Joannes Maria 'Ton' Uitewaal, geboren 6 Jan 1924 in Driebergen, boekhandelaar.
Hij trouwde 8 Jun 1950 in Bunnik, (kerkelijk huwelijk) 20 Jun 1950 in Bunnik (RK), Carolina Gerarda van de Kant, geboren 11 Jun 1923 in Bunnik, (dochter van Hendrik van de Kant en Elisabeth van Dam).
Kinderen:

 1. Cornelis Franciscus Johannes Uitewaal, geboren 13 Mei 1951. zie gezin 162
 2. Elisabeth Theresia Maria Uitewaal, geboren 20 Aug 1953 in Hilversum, gedoopt 20 Aug 1953 in Hilversum (RK).
 3. Paulus Johannes Maria Uitewaal, geboren 3 Aug 1957 in Utrecht, gedoopt 3 Aug 1957 in Utrecht (RK).
 4. Carolina Anna Quirina Uitewaal, geboren 26 Apr 1960 in Utrecht, gedoopt 27 Apr 1960 in Utrecht (RK), leerkracht.

 

133. Antonius Joannes Jacobus 'Toon' Uitewaal, geboren 6 Okt 1927 in Wijk bij Duurstede, gedoopt 6 Okt 1927 in Wijk bij Duurstede (RK), aannemer, overleden 12 Aug 2002 in Maarn.
Hij trouwde 26 Aug 1953, Jacoba Lucie 'Co' Boerrigter, geboren 7 Okt 1927 in Haarlem, overleden 24 Sep 2002 in Doorn.
Kinderen:

 1. Hendrikus Anthonius 'Henk' Uitewaal, geboren 31 Mei 1954. zie gezin 163
 2. Catharina Rudolphina Maria 'Ineke' Uitewaal, geboren 23 Okt 1956 in Maarn, gedoopt 23 Okt 1956 in Maarn (RK).
  Zij trouwde 12 Jan 1976 in Maarn, (kerkelijk huwelijk) 12 Jan 1976 in Maarn, Wiepko Mulder, geboren 25 Dec 1954 in Woudenberg.
 3. Johannes Bartolomeus 'John' Uitewaal, geboren 6 Apr 1959. zie gezin 164
 4. Cornelia Stephana 'Corina' Uitewaal, geboren 9 Sep 1962 in Maarn, gedoopt 9 Sep 1962 in Maarn (RK).

 

134. Wilhelmus 'Pim' Cornelis Uiterwaal, geboren 1918 in Utrecht, overleden 1994 in Roermond.
Hij trouwde 1948, Maria 'Riet' Hekkens.
Kinderen:

 1. Kees Uiterwaal, geboren 17 Feb 1949. zie gezin 165
 2. Noud Uiterwaal, geboren 30 Mei 1951, overleden 1997 in Eindhoven.
  Hij trouwde Brigitte Ramaekers.
 3. Frank Uiterwaal, geboren 29 Jul 1953. zie gezin 166
 4. Paul Uiterwaal, geboren 7 Mrt 1954. zie gezin 167
 5. Peter Uiterwaal, geboren 31 Dec 1955. zie gezin 168
 6. Dorien Uiterwaal, leefde in Nijmegen.
  Zij trouwde Ludo Doomernik.
 7. Ton Uiterwaal, geboren 30 Dec 1958. zie gezin 169
 8. Joop Uiterwaal, geboren 30 Dec 1958. zie gezin 170

 

135. Lambertus 'Ber' Uiterwaal, geboren in Utrecht, overleden in Haarlem.
Hij trouwde G.J. 'Ina' Barends.
Kinderen:

 1. Perpetua Uiterwaal.
 2. Sabien Uiterwaal.
 3. Birgit Uiterwaal.
 4. Bart Uiterwaal.
 5. Inger Uiterwaal.
 6. Ray Uiterwaal.

 

136. Theodorus Cornelis Josephus Uiterwaal, geboren 25 Sep 1929 in Utrecht.
Hij trouwde Jantina Alida van 't Zand, geboren 18 Mei 1940 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Theodorus Martinus Michaël W. Uiterwaal, geboren 3 Dec 1963. zie gezin 171
 2. Kees Uiterwaal. zie gezin 172
 3. Steven Uiterwaal.
 4. Andries Uiterwaal.

 

137. Hans Uijttewaal, geboren 18 Jan 1951, leefde in Maaseik (B).
Hij trouwde J.H.F.E.E. Koolen, geboren 2 Mrt 1948 in Maaseik (B).
Kinderen:

 1. David Uijttewaal. zie gezin 173
 2. Bas Uijttewaal, geboren 14 Jun 1974. zie gezin 174

 

138. Theo Uijttewaal, geboren 8 Jun 1952, leefde in Utrecht.
Hij trouwde Maria Louise van Heusden, geboren 17 Feb 1959 in Bedum.
Kinderen:

 1. Anne Uijttewaal, geboren 26 Mrt 1986 in Utrecht.
 2. Julia Uijttewaal, geboren 11 Jul 1990 in Utrecht.

 

139. Tonnie Uijttewaal, geboren 9 Mei 1958 in Schalkwijk.
Tonnie woont met zijn gezin in Modena.
Hij trouwde Michela Taina, geboren 29 Sep 1959 in Italië.
Kinderen:

 1. Andrea Uijttewaal, geboren 16 Sep 1989 in Italië.
 2. Nicolle Uijttewaal, geboren 29 Jan 1995 in Italië.

 

140. Adrie Uijttewaal, geboren 21 Apr 1959 in Schalkwijk, leefde 1993 in Maurik.
Hij trouwde Helma Groenen, geboren 16 Sep 1959 in Houten.
Kinderen:

 1. Erik Uijttewaal, geboren 25 Aug 1987 in Maurik. Woont samen met 's Hertogenbosch, Tessa _.
 2. Niels Uijttewaal, geboren 30 Sep 1989 in Maurik. Woont samen met Ravenswaaij, Anouk van Wijk, geboren 28 Jul 1989.

 

141. Koen Uijttewaal, geboren 6 Jan 1964 in Schalkwijk.
Hij trouwde 7 Mei 1993 in 's Hertogenbosch, Caroline Smulders, geboren 8 Mrt 1964.
Kinderen:

 1. Maarten Uijttewaal, geboren 6 Sep 1996 in 's Hertogenbosch.

 

142. Antonius Wilhelmus Jozef 'Anton' Uijttewaal, geboren 21 Mrt 1963 in Schalkwijk.
Hij trouwde 20 Jan 1989 in Schalkwijk, Anja van Dijk, geboren 23 Jun 1964 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Manon Uijttewaal, geboren 27 Jul 1991 in Houten.
 2. Esra Uijttewaal, geboren 27 Dec 1993 in Schalkwijk.

 

143. Wilhelmus Albertus Maria 'Wim' Uijttewaal, geboren 8 Sep 1964 in Schalkwijk.
Hij trouwde 20 Aug 1999 in Schalkwijk, Angelique van Duin, geboren 2 Jan 1970 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Siri Uijttewaal, geboren 8 Jun 2001 in Schalkwijk.
 2. Mara Uijttewaal, geboren 3 Aug 2003.
 3. Jeb Uijttewaal, geboren 27 Jan 2006.

 

144. Bas Uijttewaal.
Hij trouwde Ursula _.
Kinderen:

 1. Seb Uijttewaal.

 

145. Henricus Joannes 'Henk' Uijttewaal, geboren 6 Sep 1958 in Schalkwijk, leefde 1993 in 't Goy, fruitteler.
Hij trouwde 18 Jan 1985, Doreen de Bruin, geboren 4 Feb 1962, (dochter van Stephanus 'Stef' de Bruin en Annie de Keizer).
Kinderen:

 1. Karlijn Uijttewaal, ook bekend als Johanna Maria Uijttewaal, geboren 1 Feb 1988 in Nieuwegein Anthonius ziekenhuis, gedoopt 8 Mei 1988 in Houten (RK).
 2. dochter Uijttewaal, geboren 1990.
 3. Erkan Uijttewaal, geboren 26 Okt 2005.

 

146. Henricus Petrus 'Eric' Uijttewaal, geboren 11 Dec 1961 in Schalkwijk, leefde 1992 in Ottawa, Ontario, Canada.
Hij trouwde (1) 4 Aug 1990 in Owen Sound, Canada, Andrea Langhammer, ook bekend als Andrea Marion Langhammer, geboren 28 Mei 1960 in Hamilton, Ontario, Canada, (dochter van Rudolf Langhammer en Liliane Maresch) leefde 1993 in Canada.
Hij trouwde (2) 14 Feb 1999 in Canada, Shelley Burnside, geboren 24 Jul 1964.
Kinderen van Shelley Burnside:

 1. Maven Uijttewaal, geboren 14 Sep 2000 in Ottawa, Ontario, Canada.
 2. Avery Uijttewaal, geboren 28 Mei 2003 in Ottawa.

 

147. Jan Uijttewaal, geboren 21 Jul 1962, leefde 1993 in Houten "de Poel", leefde 2002 in Horssen, overleden 30 Nov 2014 in Horssen.
boerderij de Poel is onteigend in 2002 i.v.m. de groeitaak van de gemeente Houten.
Hij trouwde Sep 1990, Antoinette van Overbeek.
Kinderen:

 1. Simone Uijttewaal, geboren Dec 1992.
 2. Judith Theresia Bernadette Uijttewaal, geboren 28 Jul 1994.
 3. Inez Uijttewaal, geboren Jun 1998.

 

148. Hendrikus Leonardus Uijtewaal, geboren 6 Apr 1927 in Woerden, overleden 22 Aug 1980 in Utrecht.
rund- en varkensslagersknecht, kassenbouwer, militair, chauffeur, gemeente werkman, pompbediende.
Hij trouwde 17 Jul 1957 in Harmelen, Adriana Oskam.
Kinderen:

 1. Marja Uijtewaal, geboren 2 Aug 1958 in Harmelen.
  Zij trouwde (1) 20 Aug 1980, P.N. Boeijen.
  Zij trouwde (2) in Vleuten, Ed Börger, kok bij een cateringbedrijf.
 2. Marco Uijtewaal, geboren 30 Aug 1961 in Harmelen.
 3. Peter Uijtewaal, geboren 9 Dec 1963 in Harmelen.

 

149. Johannes Gijsbertus Uijtewaal, geboren in Zuilen.
Hij trouwde Helena Sprangers, geboren in Alkmaar.
Kinderen:

 1. Mirella Uijtewaal, geboren 2 Apr 1983, leefde in Nieuwegein.

 

150. Adrianus Marinus 'Ed' Uijtewaal, geboren 10 Mei 1946 in Haarlem, instellingskok, overleden 8 Jun 2002 in Haarlem, begraven 12 Jun 2002 in Driehuis (crematie).
Hij trouwde (1) 23 Dec 1971 in Haarlem, (kerkelijk huwelijk) 23 Dec 1971 in Haarlem, Pauline van der Zalm, geboren 22 Dec 1950 in Noordwijk.
Hij trouwde (2) 24 Feb 1998 in Haarlem, Jenny Johanna Duin, geboren 8 Jun 1941 in Hoofddorp.
Kinderen van Pauline van der Zalm:

 1. Christian Cecil 'Chris' Uijtewaal, geboren 17 Okt 1972. zie gezin 175
 2. Robert Rogier 'Rob' Uijtewaal, geboren 1 Feb 1975 in Haarlem.

 

151. Marinus Hendricus 'Rien' Uijtewaal, geboren 11 Dec 1947 in Haarlem, muziekgrafeur.
administratief medewerker
Hij trouwde 4 Mrt 1977 in Grootebroek, (kerkelijk huwelijk) 4 Mrt 1977 in Lutjebroek, Annemarie Groot, geboren 22 Jan 1953 in Grootebroek.
Kinderen:

 1. Maaike Elisabeth Uijtewaal, geboren 1 Aug 1979 in Utrecht, gedoopt 16 Mrt 1980 in Culemborg (RK).
 2. Renate Elvira Uijtewaal, geboren 15 Feb 1982 in Culemborg, gedoopt 4 Jul 1982 in Culemborg (RK).

 

152. Sebastiaan Simon Johannes Uijterwaal, geboren 8 Mrt 1966, leefde in Schalkwijk hoeve "Den Eng".
Bastiaan Uijterwaal
Hij trouwde Maria Alida 'Mary' Segers, geboren 28 Feb 1965.
Kinderen:

 1. Paulien Alice Maria Uijterwaal, geboren 9 Mei 1996.
 2. Moniek Agnita Maria Uijterwaal, geboren 27 Mrt 1998.
 3. Pieter Bastiaan Uijterwaal, geboren 26 Dec 2000.

 

153. Adrianus Theodorus Maria Uijterwaal, geboren 9 Jul 1955 in Utrecht, leefde 2006 in Lelystad.
Hij heeft nog 2 broers en 2 zusters en 2 dochters.
Hij trouwde (1) 9 Jun 1978, gescheiden 1999, Els van der Wal, geboren 19 Okt 1952.
Hij trouwde (2) 2 Mei 2000, Maria Theresia "Marijke" Reith.
Kinderen van Els van der Wal:

 1. Margot Uijterwaal, geboren 7 Feb 1980, leefde in Amsterdam.
 2. Charlotte Uijterwaal, geboren 10 Okt 1982, leefde in Lelystad.

 

154. Theodorus Adrianus Maria "Theo" Uijterwaal, geboren 15 Dec 1957, leefde in Houten.
Hij trouwde gescheiden ja, Anja de Grijs.
Kinderen:

 1. Michael Uijterwaal, geboren 21 Nov 1986.
 2. Caitlin Uijterwaal, geboren 8 Sep 1989.

 

155. Eric Jan "Eric" Uijterwaal, geboren 28 Mrt 1966. Woont samen met België, Lydia Peerboom.
Kinderen:

 1. Robin Ricky Uijterwaal, geboren 13 Okt 1994.
 2. Noe Juan Uijterwaal, geboren 1 Okt 1998.

 

156. Nico Uijterwaal, geboren 8 Jan 1955, leefde 2009 in Abcoude, bankdirecteur.
Hij trouwde (1) Thea Schreven.
Hij trouwde (2) Alzira Fernandez.
Kinderen van Thea Schreven:

 1. Mirjam Uijterwaal, leefde 2009 in Sleeuwijk.
  2 kinderen Stijn en Isis.
  Zij trouwde Rob Eggebeen.
 2. Rianne Uijterwaal, leefde 2009 in Lissabon.
  1 kind Sarah
  Zij trouwde Pedro Antunes.
Kinderen van Alzira Fernandez:
 1. Sarah Uijterwaal, geboren 2000.
 2. Lucas Uijterwaal, geboren 2003.

 

157. Robertus 'Rob' Uijterwaal, geboren 28 Nov 1956, leefde 2009 in Almere, 2009 directeur van een intermanagement en consultancy bureau in Houten.
Hij trouwde 5 Nov 1976, Maria Antonia "Marianne" Verhoef, geboren 1958 in Baarn.
Kinderen:

 1. Jos Uijterwaal, geboren 1980. zie gezin 176
 2. Rob Uijterwaal, geboren 1981. zie gezin 177
 3. Maarten Uijterwaal, geboren 1986 in Naarden, 2009 interieurstylist.
  Hij trouwde Trevor Elliott Entong.
 4. Wessel Uijterwaal, geboren 1991 in Blaricum, 2009 student.

   

  Vijftiende Generatie


 

158. Frederick Leroy Wttewaall, geboren 23 Apr 1945 in Brisbane Australië.
Hij is de zoon van Oedina Wttewaall die op jonge leeftijd door BWG Wttewaall is geadopteerd.

Kinderen:

 1. Roy Wttewaall.

 

159. Johannes Cornelis Martinus Uitewaal, geboren 23 Jan 1957 in Utrecht, woninginrichter.
Hans Uitewaal
Hij trouwde 2 Mrt 1979 in Utrecht, (kerkelijk huwelijk) 2 Mrt 1979 in Utrecht, Maria Petronella Christina Kraaijkamp, geboren 17 Sep 1958 in Utrecht, (dochter van Hendrikus Hermanus Kraaijkamp en Geertruida Maria Rosier) ziekenverzorgster.
Kinderen:

 1. Maria Louise 'Marloes' Uitewaal, geboren 26 Okt 1983 in Nieuwegein.
 2. Geertruida Maria 'Martine' Uitewaal, geboren 25 Jan 1986 in Nieuwegein.
 3. Johannes Robertus 'Robin' Uitewaal, geboren 6 Nov 1989 in Nieuwegein.

 

160. Jacobus 'Jack' Uitewaal, geboren 31 Jan 1965 in Utrecht, chauffeur.
Hij trouwde 25 Sep 1987 in Vianen, (kerkelijk huwelijk) 25 Sep 1987 in Vianen (RK), Petronella Maria 'Nelly' van Veen, geboren 5 Jun 1965 in Lexmond, (dochter van Johannes Christiaan 'Joop' van Veen en Nicolazina Petronella 'Klazina' Jansen) huisvrouw.
Kinderen:

 1. Jacobus Cornelis 'Ted' Uitewaal, geboren 27 Sep 1988 in Utrecht.
 2. Petronella Cornelia 'Sanne' Uitewaal, geboren 25 Jan 1995 in Nieuwegein.
 3. Silke Johanna Maria Uitewaal, geboren 21 Apr 1998 in Nieuwegein.

 

161. Johannes Marie 'Hans' Uitewaal, geboren 28 Aug 1953 in Heerlen, bankwerker.
Hij trouwde Waltraud Marianne Simons, geboren 23 Aug 1959 in Stolberg, Deutschland, (dochter van Hubert Simons en Luzia 'Margot' Logen) huisvrouw.
Kinderen:

 1. Nicole Uitewaal, geboren 25 Okt 1979 in Heerlen.
 2. Patrick Uitewaal, geboren 12 Mei 1985 in Heerlen.

 

162. Cornelis Franciscus Johannes Uitewaal, geboren 13 Mei 1951 in Hilversum, gedoopt 14 Mei 1951 in Hilversum (RK), uitgever.
Kees Uitewaal
Hij trouwde 25 Aug 1976 in 's Gravenhage, (kerkelijk huwelijk) 25 Aug 1976 in 's Gravenhage (RK), Irina Elisabeth Poslawsky, geboren 27 Jan 1954 in Utrecht, (dochter van Elie Poslawsky en Henriette Elizabeth van Dieren) verpleegkundige.
Kinderen:

 1. Ruth Elisabeth Uitewaal, geboren 17 Apr 1978 in Utrecht.
 2. Arnout Johan Uitewaal, geboren 10 Mrt 1981 in Utrecht.
 3. Jasper Elie Uitewaal, geboren 12 Mei 1983 in Utrecht.

 

163. Hendrikus Anthonius 'Henk' Uitewaal, geboren 31 Mei 1954 in Maarn, gedoopt 31 Mei 1954 in Maarn (RK).
Hij trouwde 13 Apr 1977 in Zeist, (kerkelijk huwelijk) 13 Apr 1977 in Maarn (RK), Annelies Stam, geboren 13 Okt 1955.
Kinderen:

 1. Sabine Uitewaal, geboren 12 Mrt 1982 in Wijk bij Duurstede.
 2. Sander Uitewaal, geboren 8 Aug 1984 in Wijk bij Duurstede.

 

164. Johannes Bartolomeus 'John' Uitewaal, geboren 6 Apr 1959 in Maarn, gedoopt 7 Apr 1959 in Maarn (RK).
Hij trouwde 19 Mei 1982 in Doorn, (kerkelijk huwelijk) 19 Mei 1982 in Maarn, Cornelia Marta 'Conny' Niekerk.
Kinderen:

 1. Djamilla Hennie Antoinette Uitewaal, geboren 21 Nov 1985 in Maarn, gedoopt 23 Jun 1991 in Maarn (RK).
 2. Djoëlla Lucie Regina Uitewaal, geboren 17 Nov 1987 in Maarn, gedoopt 23 Jun 1991 in Maarn (RK).
 3. Djordi Bennie Rudolph Uitewaal, geboren 17 Jan 1991 in Maarsbergen, gedoopt 23 Jun 1991 in Maarn (RK).

 

165. Kees Uiterwaal, geboren 17 Feb 1949, leefde in Kerkrade.
Hij trouwde Rickie Huberts.
Kinderen:

 1. Marieke Uiterwaal, geboren 1985.
 2. Frank Uiterwaal, geboren 1987.
 3. Saskia Uiterwaal, geboren 1991.

 

166. Frank Uiterwaal, geboren 29 Jul 1953, leefde in Nijmegen.
Hij trouwde Renee Jenniskens.
Kinderen:

 1. Winnie Uiterwaal, geboren 1988.

 

167. Paul Uiterwaal, geboren 7 Mrt 1954, leefde in Voorschoten.
Hij trouwde Heleen Bierens.
Kinderen:

 1. Susan Uiterwaal, geboren 1985.
 2. Florien Uiterwaal, geboren 1987.
 3. Jasper Uiterwaal, geboren 1989.

 

168. Peter Uiterwaal, geboren 31 Dec 1955, leefde in Roermond.
Hij trouwde Petra Snelders.
Kinderen:

 1. Anneke Uiterwaal, geboren 1997.

 

169. Ton Uiterwaal, geboren 30 Dec 1958, leefde in Breda.
Hij trouwde Paulien Kuijpers.
Kinderen:

 1. Daan Uiterwaal, geboren 1988.
 2. Lisa Uiterwaal, geboren 1990.
 3. Niels Uiterwaal, geboren 1994.
 4. Karlijn Uiterwaal, geboren 1995.

 

170. Joop Uiterwaal, geboren 30 Dec 1958, leefde in Geleen.
Ton en Joop zijn een tweeling.
Hij trouwde Brigitte Brouns.
Kinderen:

 1. Britta Uiterwaal, geboren 1987.
 2. Jessyca Uiterwaal, geboren 1988.
 3. Eva Uiterwaal, geboren 1992.
 4. Imke Uiterwaal, geboren 1994.
 5. Stan Uiterwaal, geboren 1997.

 

171. Theodorus Martinus Michaël W. Uiterwaal, geboren 3 Dec 1963 in Utrecht, leefde in Houten.
Theodorus Martinus Michaël Wilhelmus Uiterwaal
Hij trouwde Katja Eleonore van Staveren, geboren 2 Nov 1965 in Oslo.
Kinderen:

 1. Maria Lucia Ragnhild Uiterwaal, geboren 24 Jun 2000 in Utrecht.
 2. Einar Lucas Jonathan Uiterwaal, geboren 29 Jun 2001 in Utrecht.

 

172. Kees Uiterwaal.
Hij trouwde Gertruda 'Trudie' Maria Teijink.
Kinderen:

 1. Stella Florentien Uiterwaal, geboren 1996 in Heraklion (Griekenland).
 2. Timo Pepijn Uiterwaal, geboren 1998 in München Deutschland.
 3. Celeste Muriel Uiterwaal, geboren 2001 in München Deutschland.

 

173. David Uijttewaal.
Hij trouwde Miranda van Waesberghe.
Kinderen:

 1. Skyler Uijttewaal, geboren 16 Jun 2002 in Bree België.
 2. Jazz Johannes Uijttewaal, geboren 5 Apr 2004 in Bree België.
 3. Silver Donna Uijttewaal, geboren 28 Mei 2010.

 

174. Bas Uijttewaal, geboren 14 Jun 1974, leefde in Den Helder. Woont samen met Lisette Koning.
Kinderen:

 1. Kian Robertus Johannes, geboren 23 Aug 2010.

 

175. Christian Cecil 'Chris' Uijtewaal, geboren 17 Okt 1972 in Haarlem, leefde in Lelystad.
Hij trouwde 28 Apr 1998 in Haarlem, Marjo Caroline Russcher, geboren 12 Jan 1962 in Amsterdam.Kinderen:
 1. Lisanne Uijtewaal, geboren 21 Nov 1998 in Lelystad.
  Lengte 51 centimeter, 3325 gram, ogen van de moeder.

 

176. Jos Uijterwaal, geboren 1980 in Naarden, marketeer. Woont samen met Baarn, Ilona van Burgsteden.
Kinderen:

 1. Lianne Uijterwaal, geboren 13 Nov 2009.

 

177. Rob Uijterwaal, geboren 1981 in Naarden, eigenaar hoveniersbedrijf.
Hij trouwde Annemarie Ris.
Kinderen:

 1. Lucas Uijterwaal, geboren 2007.
 2. Marcus Uijterwaal, geboren 13 Sep 2009.


Info 1: Zij woonde volgens testament laatst in Tull en 't Waal (1631).

Info 2: Zij woonde volgens testament laatst in Tull en 't Waal (1631).

Info 3: achternaam waarschijnlijk niet juist!

Info 4: In 1708 was een Gerrit Wttewaal 50 jaar.

Info 5: Zij is niet de dochter van Cornelis Willems en Annigen Gijsberts Pauw
getuigen bij haar huwelijk waren Jan en Dirk Gijsberts Pauw. Jan Gijsberts Pauw was haar oom als zwager van haar vader. Dirck Gijsberts Pauw is broer van Jan (echter geen oom?)
zie akten 13 Sep 1741, 4 Dec 1741 en 14 Jul 1742 notaris Lobbrecht.

Info 6: geboren tussen 1 aug 1701 en jun 1706.

Info 7: geboren tussen 1 aug 1701 en jun 1706.

Info 8: get. Maria van de Leemkolk

Info 9: get. Maria de Bie

Info 10: get. Everijn van Bennekom

Info 11: get. Marie van Bennekom

Info 12: get. Maria van Bennekom

Info 13: get. Marie van Bennekom

Info 14: get. Maria van Bennekom

Info 15: get. Jannetje in den Engh

Info 16: get. Peternel Goes

Info 17: get. Maria Uijtewaal

Info 18: get. Jannetje in den Engh

Info 19: get. Cornelia Spithoven

Info 20: get. Cornelia Spithoven

Info 21: get. Jannetje in den Engh

Info 22: get. Maria van Bennekom

Info 23: get. Teuntje de Wit

Info 24: gedoopt 7 Nov 1758 maar soms wordt vermeld gedoopt: 19 Nov 1759 ??

Info 25: Volgens bidprentje bijna 81 jaar oud ovl = geb 1753. Dus verschil van 5 jaar ?

Info 26: get. Egbert Uijtewaal

Info 27: gedoopt 30 Dec 1761 maar soms wordt vermeld 25 Aug 1761 ??

Info 28: doopgetuige: Paulus Kuijten

Info 29: get. Jannetje in den Engh

Info 30: WTTEWAALL VAN WICKENBURGH, Gerard; NB: Benoemd tot een van de drie Rechter-plaatsvervangers van de rechtbank van 1e aanleg van Utrecht.
Nam zijn functie niet aan; had volgens Thorbecke een afkeer van Napoleon en wilde niet dienen onder vreemde heerschappij. Personalia: * Utrecht 26-4-1776 - + Utrecht (huis Wickenburgh) 6-7-1838; zn. van Johannes, resident van Gorontalo, en Clara Johanna van der Burgh; tr. 1805 Bernardina Antonia Cornelia Visscher, dr. van mr. Bartholomeus Willem; Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1801); heemraad van het college van de Lekdijk-Bovendams (tractement ( 350,-), sinds mrt 1803 schepen Utrecht (tractement ( 1200,-), 1810 lid Commissie van Landbouw Utrecht, 1822 hoogleraar landhuishoudkunde Leiden; Opgave 1810: verklaarde dat het inkomen uit zijn vermogen onzeker was door de tijdsomstandigheden; hij was toen gehuwd en had vier kinderen; Bronnen: NP 1 (1910) 483; NNBW II 1474-1475; Nationaal Archief MJP, 331,46; Levenbericht in Alg. Konst en Letterbode 1838 van J.R. Thorbecke, en afgedrukt in Historische schetsen;

Info 31: 31 jaar oud op 4 Sep 1875

Info 32: Uit dit huwelijk 3 zonen.
Laatste wijziging: 25 Maart 2016 23:45:13.