Wammes


Genealogie Cornelis Wambois

Eerste Generatie

1. Cornelis Wambois, geboren circa 1520 in Culemborg?.
Kinderen:

 1. Cornelis Cornelisse Wambois den ouden, geboren circa 1550. zie gezin 2
 2. Aert Cornelisse Wambois, geboren circa 1552. zie gezin 3

   

  Tweede Generatie


 

2. Cornelis Cornelisse Wambois den ouden, geboren circa 1550 in Culemborg?, leefde 11 Okt 1608 in Culemborg, schipper.
Omdat deze Cornelis, zijn broer Aert, en waarschijnlijk ook hun vader, genoemd worden in de rekeningen van de haven van Culemborg, kunnen wij met zekerheid zeggen dat het schippers waren. In deze rekeningen werden de betalingen verantwoord. Gelden betaald door schippers die van den Stadsvrijdom van tollen gebruikt maakten en havengelden en verder gelden betaald door burgers die niet op de Stadswachten verschenen en die geen inkwartiering hadden of daarvoor dagelijks contributie gaven.

Kinderen:

 1. Cornelis Cornelisse Wambois den jongen, geboren circa 1575. zie gezin 4
 2. Jacob Cornelisse Wambois, geboren circa 1577 in Culemborg?, leefde 12 Mrt 1607 in Culemborg, schipper.

 

3. Aert Cornelisse Wambois, geboren circa 1552 in Culemborg?, schipper.
Kinderen:

 1. Jan Aertse Wambas, geboren circa 1580, overleden vr. 18 Okt 1638 in Culemborg.
  Hij trouwde vrouw van Jan Aertse Wambas, overleden Okt 1638, begraven 18 Okt 1638 in Culemborg Barbarakerk (zie info 1).

   

  Derde Generatie


 

4. Cornelis Cornelisse Wambois den jongen, geboren circa 1575, overleden Dec 1630, leefde in Culemborg, schipper.
Hij was al zelfstandig schipper begin 1600 en hij komt al voor in de oudste rekeningen van havengeld in 1605. Hij koopt in 1625 het burgerrecht van de stad Culemborg. Hij betaald hiervoor 16 pond en 16 stuivers.
Op 1 jan 1631 krijgt zijn dochter Adriana 145,- toegewezen als haar deel van de nalatenschap (in die tijd een groot kapitaal).
Hij trouwde circa 1600 in Culemborg, Henrica Peters _, geboren circa 1578, overleden Nov 1642, begraven 1 Dec 1642 in Culemborg Barbarakerk.
Kinderen:

 1. Adriana 'Adriaentken' Wambois, geboren 1604 in Culemborg.
  Zij trouwde 1631 in Culemborg, Adriaen Fransse _.
 2. Cornelis Cornelisse Wambas, geboren circa 1608. zie gezin 5

   

  Vierde Generatie


 

5. Cornelis Cornelisse Wambas, geboren circa 1608, leefde Mrt 1638 in Culemborg (zie info 2), overleden 1665 in Culemborg.
Woonde in Culemborg op de oude Vismarkt maar had meer huizen in Culemborg, die hij verhuurde. Hij was schipper en had een Samoureus (Sambre en Maas) schip (een grote aak). Hij vervoerde voornamelijk turf naar Culemborg.
Samoureus schipHij betaalde den 27 April 1638 voor zijn 1e reis als zelfstandig schipper 6 pond tot quotisatie en voor havengeld 30 stuivers. Met zijn Samoreus schip ging hij turf halen, die hij in Culemborg en wijde omgeving verkocht. Hij leverde o.a. turf voor de verwarming van de Barbarakerk, het Stadhuis, aan het hof van de Graven van Culemborg en aan de bewoners van Culemborg. Maar hij vaarde ook stenen voor de huizen en kiezelstenen voor de stadstraten en allerlij andere dingen.
Hij trouwde 1638, Maria Jochems Knipscheer, geboren circa 1610, (dochter van Jochum Cornelisse Knipscheer en Grietge Jans _) overleden Apr 1691, begraven 14 Apr 1691 in Culemborg Barbarakerk (zie info 3).
Toen haar man in 1665 overleed zette zij de "zaak" voort, met hulp van hun oudste zoon Cornelis. Toen zij in 1691 overleed gingen het schip en de zaak over op Cornelis.
Kinderen:

 1. Jantje 'Jantken' Wambas, geboren waarschijnlijk 1639, gedoopt 4 Feb 1639 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Feb 1685, begraven 28 Feb 1685 in Culemborg Barbarakerk (zie info 4).
  Zij trouwde (kerkelijk huwelijk) 4 Mrt 1666 in Culemborg (Ned. Geref.), Cornelis Samuelsen Wijnen, geboren circa 1636, overleden Mrt 1684, begraven 17 Mrt 1684 in Culemborg Barbarakerk, landbouwer.
  Komt ook in het Gereformeerde doopboek voor als Cornelis Samuelsen van den Borgh. Woonde met zijn gezin in de Nieuwstraat. Maar had ook een huisje met 4 morgen weiland, met daar op staande een vogelkooi in de Korte Hoeven. na het overlijden van Cornelis en zijn vrouw Jantje vervalt de hele nalatenschap aan de Heren Magistraat van Culemborg die het weeshuis besturen. Op deze wijze kunnen de kinderen in het weeshuis worden opgenomen en verzorgd tot zij meerderjarig zijn.
  Op 14 Oct. 1686 draagt Cornelis Cornelise Wambas in qualiteit als oom en bloedvoogd over de onmondige kinderen de nalatschap over aan de Magistraat.
 2. Sijken Wambas, geboren waarschijnlijk 1640, gedoopt 3 Sep 1640 in Culemborg (Ned. Geref.), begraven 30 Jan 1673 in Culemborg (zie info 5).
 3. Cornelis Wambas, geboren waarschijnlijk 1642, gedoopt 18 Aug 1642 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde in Culemborg, turfschipper, begraven 11 Okt 1698 in Culemborg Barbarakerk (zie info 6), overleden voor 15 Aug 1704.  Notaris J. BARBE, UTRECHT, Koop en verkoop, Uittreksel: 
Naam eerste partij: Elisabeth Arissen 
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Wamis ( Cornelis Wambus) 
 
Naam tweede partij: Andries Mulders 
Beroep tweede partij: maasschipper 
 
Soort onroerend goed: maasschip 
 
Zakelijk trefwoord: schepen 
, Akte inv.nr. U136a1, aktenr. 9, d.d. 15-08-1704.
  Grafsteen, Cornelisse Wambas en Elisabeth de Veer in de oude Barbarakerk
  Hij was turfschipper en handelaar in turf. Hij werkte eerst voor zijn moeder en nam toen zij in 1691 overleed, het schip en de zaak over.
  Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 29 Jul 1694 in Schoonhoven (Ned. Geref.), Lijsbeth Ariens de Veer, ook bekend als Elisabeth Arissen, geboren circa 1645 in Schoonhoven, leefde 15 Aug 1704, (zie info 7), leefde 17 Jul 1706 in Culemborg,  Notaris J. BARBE, UTRECHT, Koop en verkoop, Uittreksel: 
Naam eerste partij: Lysbeth Arisse 
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Wamis ( Cornelis Wambus) 
 
Naam tweede partij: Andries Mulder 
 
Soort onroerend goed: souwschip 
 
Zakelijk trefwoord: schepen 
, Akte inv.nr. U136a1, aktenr. 54, d.d. 17-07-1706. (zie info 8), leefde 12 Aug 1727 in Vreeswijk,  T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT, Koop en verkoop, inv.nr. U118a6, aktenr. 118, d.d. 12-08-1727. (zie info 9).
  Na het overlijden van Cornelis Wambas in 1698 ging het schip en de turfhandel over op Lijsbeth. De zaak en het schip bleven in Culemborg, maar Lijsbeth ging in Vreeswijk wonen. Zij kocht op 1 Jul 1707 een huis in Vreeswijk van Jan Alphertsen van Oostrum. Daar woonde zij met haar nicht Maria Wambas (dochter van Jochem Wambas). Zij vaarde tot 1720, en had geen nakomelingen om het schip en de zaak over te nemen.
 4. Jochum Cornelissen Wammus, geboren ca Jan 1645. zie gezin 6
 5. Peter Cornelisse Wambas, geboren waarschijnlijk 1647. zie gezin 7
 6. Maria Wammes, geboren waarschijnlijk 1648, gedoopt 25 Jan 1648 in Culemborg (Ned. Geref.).
  waarschijnlijk begraven 6 Jun 1718 Culemborg Barbarakerk
 7. Heijndrichxie Wambas, geboren waarschijnlijk 1649, gedoopt 14 Dec 1649 in Culemborg (Ned. Geref.).

   

  Vijfde Generatie


 

6. Jochum Cornelissen Wammus, geboren ca Jan 1645,  Overdracht, 10 dec 1681: 
Jacob Bollaen schout, Jelis Jansz Goes ende Hendrick Jansz inden Enge 
schepenen van Schalkwijck verklaren dat ten behoeve van Jochum Cornelisz 
Wammes 12 morgen bouwland met bepoting en beplanting gelegen te Pothuysen, 
strekkende uit de Pothuyserweteringe, boven de Domheer Lamsweert en benenden 
sekere pastorije landt behoorende tot Vianen en Culemborg, wordt overgedragen. 
Het land was van Arnolda van Cooth, weduwe van wijlen Wulff van Hennekeler, in 
leven dijkgraaf. Te zelfder tijd verscheen Hendrick van Wijngaarden, namens 
zijn vader Gerrit van Wijngaarde als borg. leefde in Culemborg,  Tussen Rijn en Lek Artikel van de heer H.M. Pothuizen te Zoelen, jrg24 nr1 (1990). overleden Aug 1692,  Hypotheek, 12 maart 1689, 
Jacob Bollaen schout, Gerrit Gerritsz Wttewael ende Teunis Gerritsz van 
Pothuysen schepenen van Schalkwijck verklaren dat voor hen gekomen is Sr. 
Harmanius van der Pijll borger tot Culemborg als speciaal gemachtigde van 
Jochum Cornelisz van Pothuysen, wonende in 't Veerhuis te Culemborg. Hij 
verklaart een hypotheek ten behoeve van de heer Hendrick Jansz van Werckhoven 
schepen der stad Culemborg de somma van f 555,- te hebben gevestigd. Als 
zekerheid worden 12 morgen en 2 morgen, met daarop de herberg 'de 
Nadorst' belast, gelegen op Pothuysen. (zie info 10), begraven 30 Aug 1692 in Culemborg Barbarakerk (RK),  Het geslacht Wammes; de tak van Jochum door Henk Knoop, Zandweg 82, 3962 ED Wijk bij Duurstede 1996. (zie info 11).
Grafsteen Jochum Wammus; foto A.L. WammesHij was veerman tot Culemborg en woonde in het veerhuis te Redichem. Het veer lag toen meer oostelijk dan het huidige veer, het lag op Redichem waar de dijk het dichtst bij de Lek komt, Er staat nu nog een huis met opschrift "oud Veer" en kwam uit tegenover de scheidingsweg Pothuizen-Honswijk. Hij pachte de veerrechten van 1678 tot 1692.
Jochum was een van de grootste werkgevers van Culemborg in dien tijd. Hij was niet alleen veerschipper, maar ook pachter van rijsweerden en bleekvelden op Redichem en op de linker oever bij Pothuizen. Ook was hij handelaar in turf, het stookmiddel in dien tijd. Zo leverde hij turf aan het stadhuis, voor de verwarming van de Barbarakerk, aan het hof van de Graven van Culemborg enz. enz. Hij had paarden, koeien, varkens enz. enz. en bovendien 14 morgen zowel bouwland als boomgaard op Pothuijsen. Verder was hij in 1686 en 1687 pachter van alle koren en rosmolens binnen en buiten Culemborg.
Al het bovengenoemde pachte hij van de Rentmeesters der Domijnen. Deze Rentmeesters verpachtten de rechten van de Koning voor zo veel geld als maar mogelijk was. En als men eenmaal pachter was verhoogde zij ieder jaar de pacht. Als iemand de pacht niet kon betalen, betaalde de Rentmeester de pacht en kreeg men een lening van de Rentmeester uiteraard met een hoge rente. Als de schuld te hoog opliep liet de Rentmeester beslag leggen en werd het bezit verkocht. In 1678 betaalde Jochum f.650 pacht voor de veerrechten en het veerhuis, dat was in 1692 opgelopen tot f.850. Als pacht voor zijn Vorstelijke genadigde koren, wind en rosmolens binnen en buiten de Stad Culemborg (zoals in de overeenkomst staat) betaalde Jochum f.1712 voor dien tijd een enorm kapitaal. Voor een huis op de markt in Culemborg betaalde men in dien tijd f.250 tot.400.
Zijn gehele bezit op Pothuizen werd na zijn dood door de schuldeisers verkocht. Door tussenkomst van zijn broer Cornelis Cornelisse Wambas en zijn zwager Aart den Dijcker kon ternauwernood worden voorkomen dat zijn 2 jongste kinderen in het weeshuis belandden.
Op 30 Jan. 1673 erft Jochums vrouw Maygen Lamberts Dijcker van haar vader Lambert Cornelissen Dijker en moeder Maygen Hendrix van Pothuijsen, een derde part van een morgen bouwland met bepotingen en een huis daar op staande gelegen in Pothuijsen, aan de scheidingsweg Pothuijsen- Honswijk.
Op 11 Nov. 1675 koopt Jochum de twee andere parten van zijn zwagers en schoonzusters van bovengemeld onroerendgoed. Van het huisje dat tegen de lekdijk aan staat maakt Jochum een herberg, deze herberg noemt hij "De Nadorst". Deze veelbesproken en bekende herberg wordt pas in 1880 gesloopt door Johannes Vulto, landbouwer wonende te Houten, die "De Nadorst" op 4 Aug 1877 had gekocht van Cornelis van Schip. In 1880 wordt iets noordelijker een boerderij gebouwd, later bewoond door de Fam. Zwambach en Vos. welke is afgebrand. Nu (2010) staat er het huis van Jaap Godthelp.
Op 17 Febr. 1678 wordt door Jochum een morgen bouwland op Pothuijsen bijgekocht. Deze morgen bouwland geeft hij op 8 April 1687 aan zijn dochter Lijsbeth als bruidschat.
Op 30 Nov 1681 koopt Jochum opnieuw 12 morgen zowel bouw als weiland op Pothuijsen. Nu Jochum zoveel grond bezit wil hij niet langer Wambas heten en hij gaat zich van Pothuijsen noemen.
Den 9 Maart 1689 wordt door de Procureur Hermannus Laeckens en de Deurwaarder Bernt Harmense Grootveld in opdracht van Agate van Wijck, wed. van de Rentmeester Dirck van Quellenborgh wegens achterstallige pachtpenningen van het veer en veerhuis, wei en rijsvelden, mitsgaders koornmolens ter somma van 1000 caroli guldens bij Jochum beslag gelegd op de veerschuiten, meubelen, goederen, bouwgereedschap en koorn op de zolder mitsgaders 12 melkkoeien, 4 hokelingen, een veers, 6 trekpaarden en 4 veulens, 3 zoggen met enige biggen.
Den 10e Maart 1689 bekend Jochum eveneens schuldig te zijn aan Hendrik Jansen van Werkhoven, Schepen der Stad Culemborg en koopman in wijnen f.550. wegens geleverde wijnen.
Op 17 Maart 1689 stellen Jan Gerritsen Smits, Cornelis Cornelissen Wambas, Aart en Claes den Dijcker zich borg voor Jochum, maar hij moet de wed. 6.5% woeker rente betalen. Jochum kan nu weer verder varen maar is in feite knecht op zijn eigen veer.
Den 17e Sept. 1691 wordt Jochums vrouw ziek en er wordt een testament op de langstlevende opgemaakt, als voogden over de minderjarige kinderen worden aangesteld Jochums broer Cornelis en zijn zwager Aart den Dijcker. Een maand later overlijdt Jochums vrouw.
Op 21 April 1692 hertrouwt Jochum met de bejaarde Anna Lodewijcken, maar 4 maanden later overlijdt Jochum.
Op 19 Juni 1694 wordt door Hendrik de Goijer, Advocaat, als gevolmachtigde van Burgemeester de Langen van Culemborg, verkocht als redding des boedels van Jochum Cornelisz. van Pothuijsen in leven veerman tot Culemborg 12 morgen land op Pothuijsen aan mr. George van Lamsweerde.
Op 24 Okt 1695 wordt tot redding des boedels verkocht "een morgen boomgaard, met huis herberg en oude schure daar op staande, genaamd de Nadorst ..." aan Aert den Dijker (zijn zwager) op Redichem.
Hij trouwde (1) kerk.ondertrouw 4 Jul 1668 in Culemborg (zie info 12), (kerkelijk huwelijk) 2 Aug 1668 in Culemborg (Ned. Geref.), Maria 'Maygen Lambertsdr' den Dijcker, geboren waarschijnlijk 1640, (dochter van Lambert Cornelisse den Dijcker en Maijgen Hendricx van Pothuijzen) gedoopt 13 Apr 1640 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Nov 1691, begraven 23 Nov 1691 in Culemborg Barbarakerk.
Geboren op de hofstede "Schraverweerd" gelegen in de Redichemse waard te Culemborg.
Hij trouwde (2) (kerkelijk huwelijk) 21 Apr 1692 in Culemborg (Ned. Geref), Anna Lodewijcken Godman, ook bekend als Annichie Godman, geboren voor 1648, overleden 1708, begraven 4 Mei 1708 in Culemborg Barbarakerk.
Kinderen van Maria 'Maygen Lambertsdr' den Dijcker:

 1. Lijsbeth Jochems v Pothuijsen, geboren waarschijnlijk 1669, gedoopt 2 Mei 1669 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Mei 1739, begraven 30 Mei 1739 in Culemborg Barbarakerkhof.
  Lijsbeth kreeg als bruidsschat van haar vader Jochem een morgen bouwland gelegen op Pothuijsen. Deze grond wordt op 30 Aug 1694 verkocht aan Hendrik Jansz in den Engh, molenaar te Schalkwijk.
  Zij trouwde 26 Apr 1687 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 26 Apr 1687 in Culemborg (Oud Kath.), Willem Janse Smits, geboren circa 1668, (zoon van Jan Gerritz Smits en Cornelia Berendr _) gedoopt in Culemborg (Oud Kath.), overleden 1723, begraven 5 Aug 1723 in Culemborg in de Barbarakerk, landbouwer.
 2. Cornelis Wambas, geboren waarschijnlijk 1669, gedoopt 2 Mei 1669 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1671, begraven 4 Jul 1671 in Culemborg Barbarakerkhof.
 3. Cornelis Wambas, geboren waarschijnlijk 1670, gedoopt 30 Jul 1670 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1672, begraven 6 Jan 1672 in Culemborg Barbarakerk.
 4. Lambert Wambas, geboren waarschijnlijk 1671, gedoopt 18 Dec 1671 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Dec 1671, begraven 21 Dec 1671 in Culemborg Barbarakerk.
 5. Neeltje Wambas, geboren waarschijnlijk 1671, gedoopt 18 Dec 1671 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Dec 1671, begraven 21 Dec 1671 in Culemborg Barbarakerk.
 6. Cornelis Jochems Wambas, geboren waarschijnlijk 1673. zie gezin 8
 7. Maria Wambas, geboren waarschijnlijk 1675, gedoopt 21 Mrt 1675 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1677, begraven 4 Jul 1677 in Culemborg Barbarakerk.
 8. Lambert Wambas, geboren waarschijnlijk 1676, gedoopt 15 Apr 1676 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Apr 1676, begraven 17 Apr 1676 in Culemborg Barbarakerk.
 9. Gerrichjen Wambas, geboren waarschijnlijk 1678, gedoopt 12 Mei 1678 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Jan 1683, begraven 31 Jan 1683 in Culemborg Barbarakerk.
 10. Maria 'Marrichjen' Wambas, geboren waarschijnlijk 1679, gedoopt 18 Dec 1679 in Culemborg (Ned. Geref.).
  Woont vanaf 1692 bij haar oom en tante Aard den Dijker en Balichien van Killensteijn op de hofstede "'s Gravenweerd". In 1708 woont ze bij haar tante Lijsbeth Ariens weduwe van Cornelis Cornelisz Wambas in Vreeswijk, maar in 1720 is zij weer inwoonster van Culemborg. Na haar huwelijk in 1720 woont zij niet meer in Culemborg.
  Zij trouwde (kerkelijk huwelijk) 9 Jun 1720 in Culemborg (Ned. Geref.), Jan Rank, leefde in Dordrecht.
 11. Frederik Wambas, geboren waarschijnlijk 1683, gedoopt 16 Sep 1683 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde na 11 Okt 1698 in Vreeswijk.
  Wordt in 1692 opgenomen in het gezin van zijn oom en tante Cornelis Cornelisz Wambas en Lijsbeth Ariens. Aart den Dijker betaald voor deze verzorging gedurende 4 jaar. In 1698 gaat hij met zijn tante naar Vreeswijk. Hij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden. Niet getrouwd en geen nakomelingen.
  Frederik Pothuijsen op 30 dec. 1716 te Utrecht gehuwd met Jacoba Bronse of van Brons, overl.15 dec.1717 geen kinderen nalatende. Daarna hertrouwt hij op 19 juli 1718 te Utrecht met Mary van Leusden. Ze krijgen 4 dochters. Hij is overleden 3 jan.1727 te Utrecht. Bij z'n eerste huw. staat aangetekend, soldaat onder het regiment van Cornelis Jonkheer (kolonel). Zijn ouders hen ik nog niet kunnen achterhalen. Is het mogelijk dat het de jongste zoon is van Jochem Cornelisz. van Pothuijsen (Wammes) de veerman en eigenaar ven de Nadorst?

 

7. Peter Cornelisse Wambas, ook bekend als Pieter Cornelisz Wambois, geboren waarschijnlijk 1647, gedoopt 20 Feb 1647 in Culemborg (Ned. Geref.) (zie info 13), marktschipper op Rotterdam, vanaf 1 Jan 1686 veerman tot Beusichem, overleden in Beusichem, begraven 10 Aug 1708 in Culemborg (zie info 14).
Eigenaar van de Herberg "Den Engel" staande en gelegen te Culemborg aan de oostzijde van de Korte Havendijk bij de Lekpoort, gekocht in 1668 van Andries Huuse voor f.126 Eigenaar van meerdere huizen en landerijen in en buiten Beusichem. Pachter van de viswateren in de Lek tussen Culemborg en Beusichem. Pachter van de bier, brandewijn, rouwen en ellen accijnsen te Culemborg. Leefde Culemborg en Beusichem. Woonde in Culemborg in de Herberg "Den Engel" en te Beusichem in het Veerhuis aan de Lek. Komt ook voor als Pieter Cornelisse Wambais, Wambois. Koopt op 7 Sept. 1707 een nieuwe veerpont van Jacob van Soestbergen, Mr. Scheepstimmerman wonende buiten de Tolsteegpoort te Utrecht, met een scheepshypoteek van f.419.90. Bovendien bouwt hij met zijn vrouw Cunera een nieuw huis met berg en schuur tegenover het veerhuis.
Hij trouwde Cunera Aerts van Soelen, ook bekend als Cunera van Zoelen, (dochter van Aert Janse van Soelen en Willemke Claes) leefde 28 Nov 1733.  Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT, Borgtocht, Uittreksel: 
Naam eerste partij: Govert van den Issel 
Woonplaats eerste partij: Utrecht 
Naam tweede partij: Cunera van Zoelen 
Naam echtgenote tweede partij: wed. Pieter Cornelisz Wambois 
Samenvatting inhoud akte: voor zyn zuster Alberta van den Issel, wed. Johannes Wambois te Buren, betreffende uitkering 
aandeel nalatenschap Johannes Wambois 
Bijzonderheden: Cunera van Zoelen, erfgename ab intestato van haar zoon Johannes Wambois, inv.nr. U139a19, aktenr. 94, d.d. 28-11-1733.
Kinderen:

 1. Willempie Peters Wambas, gedoopt 18 Dec 1675 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde 19 Aug 1734 in Buren.
  Zij trouwde 8 Sep 1695 in Beusichem, Willem Willemz. Courius, geboren circa 1670 in Buren, leefde 22 Okt 1728, overleden voor 6 Mei 1734.
 2. Maria Pieters Wambas, gedoopt 2 Mei 1677 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde 1709 in Beusichem, leefde 15 Nov 1721 in Beusichem, overleden voor 15 Nov 1729.
  Zij trouwde burg.ondertrouw 20 Aug 1709 in Rotterdam (zie info 15), 15 Sep 1709, Claes Govertsche van Beusegem, ook bekend als Claas Gobels van Beusichem, geboren circa 1670 in Beusichem, leefde 15 Nov 1721, overleden voor 15 Nov 1729.
  Wonende te Beusichem op de sluijs.
 3. Neeltje Peters Wambas, gedoopt 2 Mei 1677 in Culemborg (Ned. Geref.), begraven 8 Jun 1678 in Culemborg (zie info 16).
 4. Cornelia 'Neeltje Peters' Wambas, gedoopt 18 Okt 1679 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde 8 Jan 1712 in Rotterdam, begraven 7 Jun 1766 in Rotterdam (zie info 17).
  Zij trouwde circa 1700, Huijbrecht van Oosterhout, geboren circa 1675 in 's Hertogenbosch, overleden voor 1734.
 5. Cornelis Peters Wambas. zie gezin 9
 6. Johannes Wambois, ook bekend als Johannes Wambas, gedoopt 16 Sep 1683 in Culemborg, overleden 5 Nov 1733 in Beusichem.
  Leefde Beusichem in het Veerhuis aan de Lek. Wordt in 1708 met zijn broer Harmanus te Wijk bij Duurstede vervolgd wegens poging tot doodslag. Was na het overlijden van zijn vader, Peter Wambas, veerman tot Beusichem. Hij werkte voor zijn moeder, Cunera van Soelen, de pachteres van de veer- rechten. Op den 1e Mei 1727 wordt tussen Hannes en zijn moeder een contract opgemaakt. Maar al spoedig ontstaat er verschil van mening over de inhoud van dit contract. Op 22 Okt 1728 wordt een commissie van wijze mannen benoemd om de hoge kosten van een proces te voorkomen. voor Schout en Schepenen van Beusichem en Zoelmond wordt overeen gekomen, dat Hannes Wambas voor zijn prive zal hebben en behouden de pacht van het Beusichemse veer, ingaande 1 Jan 1728. En voorts de pachten van de landerijen, bieren en brandewijn accijnsen. Mitsgaders den vrije eigendom van de ponten, schuiten en gereedschappen, zeilen en repen. Tot een recompens en salaris voor zijn moeite en diensten, dat hij het veer en de zaken des boedels heeft helpen redden en waarnemen, te rekenen van af zijn vaders dood, zijnde achtien jaren en vier maanden een somma van f.934.
  Zo wordt Hannes eigenaar van het veer. Maar als Hannes in 1733 overlijdt komt het veer aan zijn jeugdige vrouw, Alberta van den IJssel.
  Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 4 Jul 1728 in Wijk bij Duurstede (RK), Alberta van den IJssel, ook bekend als Alberta van den IJsel, geboren circa 1708, (dochter van Jacobus van den IJssel en Dirkje Veldhuijzen) leefde 28 Nov 1733 in Buren, beroep fruitverkoopster met karswagen, leefde 1755.
  Als Alberta van den IJssel hertrouwt op 31 Jan 1736 en voor de derde maal trouwt op 17 Jan 1739 komt het veer in andere handen en heeft de fam. Wammes na 50 jaar geen zeggenschap meer over het veer. Den 10e Jan 1755 dragen Hendrik van Roden en Alberta van den IJssel wegens verschuldigde pachtpenningen het veer over aan Mr. Warmerus Curtius in qualiteit als Rentmeester der Domijnen van Hare Koningklijke Hoogheid Mevrouw de Princesse Douaire van Oranje Nassau. Zo worden de ponten en veerschuiten eigendom van de Koningin-Moeder als Gravinne van Buren. Het Beusichemse veer is nog steeds eigendom van het Graafschap Buren.
 7. Jannigje Peters Wambas, gedoopt 4 Aug 1687 in Beusichem (zie info 18), leefde 28 Feb 1753 in Culemborg, begraven 10 Jul 1737 in Culemborg in de Barbarakerk.
  Zij trouwde 14 Mrt 1723 in Beusichem, (kerkelijk huwelijk) 10 Mrt 1723 in Culemborg (RK), Lambert Aerts den Dijker, geboren in Redichem op de hofstede 'Schravenweerd' gelegen in de Redichemsewaard onder Culemborg, (zoon van Aert Lamberts den Dijker en Balichien Dircks van Killestijn) gedoopt 21 Dec 1695 in Culemborg (zie info 19).
 8. Arnolda 'Aartje Peters' Wambes, geboren circa 1689 in Beusichem, leefde 13 Nov 1712 in 's Hertogenbosch (zie info 20), leefde 23 Feb 1727 in Beusichem, overleden voor 17 Jun 1731.
  Zij trouwde Gobel van Beusichem, leefde 1731 in Beusichem, landbouwer.
 9. Hermandus Wambas, geboren ± 1690. zie gezin 10

   

  Zesde Generatie


 

8. Cornelis Jochems Wambas, geboren waarschijnlijk 1673, gedoopt 2 Feb 1673 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1730, begraven 4 Jan 1730 in Culemborg Barbarakerkhof, leefde in Culemborg op Redichem, landbouwer.
Cornelis was eigenlijk veerschipper op Culemborg, maar na het overlijden van zijn vader in 1692 werden het veer en de andere schuiten verkocht door de schuldeisers. Cornelis trouwde een landbouwersdochter en werd daarmee de stamvader van de Argrarische tak. Hij had geen eigendommen, maar pachte een boerderij van het Graafschap.
Hij trouwde 9 Mrt 1697 in Culemborg, Gertrudis 'Geertruijd' Aarts _, geboren circa 1668 in Redichem, (dochter van Aart Goijerts _ en Gerarda _) overleden Jul 1729, begraven 26 Jul 1729 in Culemborg in de Barbarakerk.
Kinderen:

 1. Jochum Wammes van Pothuijsen, geboren waarschijnlijk 1698. zie gezin 11
 2. Gerarda 'Gerrigje' Wammes, geboren waarschijnlijk 1702, gedoopt 29 Aug 1702 in Culemborg (Oud Kath.), overleden in Beusichem, begraven 2 Aug 1714 in Culemborg in de Barbarakerk.
  of begraven 22 Okt 1731 Culemborg Barbarakerkhof.
 3. Aertje Wammes, geboren waarschijnlijk 1708, gedoopt 11 Okt 1708 in Culemborg (Oud Kath.), overleden 1714, begraven 2 Aug 1714 in Culemborg in de Barbarakerk.
  of begraven 22 Okt 1731 Culemborg Barbarakerkhof.

 

9. Cornelis Peters Wambas, gedoopt 25 Okt 1681 in Culemborg, overleden 6 Mei 1734 in 's Hertogenbosch, schipper.
Wordt op 2 Juli 1704 beëdigd als poorter van s'-Hertogenbosch.
Woonde s'-Hertogenbosch op het Hinthamereinde aan de Zuid Willemsvaart.
Hij trouwde 27 Apr 1704 in 's Hertogenbosch, Johanna Roeloffs, ook bekend als Joanna Rulens, ook bekend als Joanna van Orten, geboren circa 1670, leefde 13 Nov 1712, overleden voor 6 Mei 1734.
Kinderen:

 1. Joannes Wambers, gedoopt 26 Mrt 1705 in 's Hertogenbosch St.Jacob (RK) (zie info 21).
 2. Joannes Wames, gedoopt 10 Apr 1706 in 's Hertogenbosch St.Jacob (RK) (zie info 22).
 3. Petrus Corneliszen Wames. zie gezin 12
 4. Joannes Wames, gedoopt 6 Apr 1711 in 's Hertogenbosch St.Jacob (RK) (zie info 23).
 5. Joannes 'Jan' Corneliszen Wambas. zie gezin 13

 

10. Hermandus Wambas, ook bekend als Hermandus Wambus, ook bekend als Hermanus Wambas, geboren ± 1690, gedoopt 3 Mrt 1692 in Culemborg, 4 Nov 1715 hospes in herberg de Ploegh te Culemborg,  Notaris A. DE COOLE, UTRECHT, Procuratie, Uittreksel: 
Naam eerste partij: Johan Schipper 
Beroep eerste partij: coopman in wynen 
Woonplaats eerste partij: Utrecht 
 
Naam tweede partij: George Hammius 
Beroep tweede partij: notaris en procureur 
Woonplaats tweede partij: Cuylenborg 
 
Samenvatting inhoud akte: om van Harmannus Wammes, hospes te Culemborg, som gelds (45 gulden 10) te innen vanwege geleverde wynen 
, Akte inv.nr. U151a1, aktenr. 216, d.d. 04-11-1715. leefde 29 Nov 1717,  Notaris E. VLAER, UTRECHT, Procuratie, Uittreksel: 
Naam eerste partij: erven ab intestato Maria Staats, in leven wed. Theodoore de Pelechy: 
Naam eerste partij: Johan de Pelechy, zoon 
Naam eerste partij: Adriaan de Pelechy, zoon, venia aetatis 
Naam eerste partij: Maria Magdalena de Pelechy, onmondige dochter 
Naam voogd eerste partij: voogd: Leonard grave van der Nath 
Naam tweede partij: Balthazar Godart Nedermeyer 
Beroep tweede partij: ontfanger des graafschaps Culemborgh 
Samenvatting inhoud akte: om aflossing plecht f 1.200,- ten laste van 
: Hermen Wambus x Cornelia Dyker op te eisen of de plecht te verkopen 
Verwijzingen: plecht d.d. 29-11-1717 voor gerecht van Culemborg 
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 25-1-1743 
, Akte inv.nr. U166a19, aktenr. 90, d.d. 08-11-1742. begraven 22 Apr 1765 in Culemborg.
Wordt in 1713 als borger van Culemborg aangenomen omdat hij een borger dochter trouwt en betaalt 8 gulden en 8 stuivers.
Woonde te Culemborg in de herberg "de Vergulde Ploegh" met annex stallinge bergschuur en erve staande en gelegen aan de westzijde van de Zandstraat. Strekkende voor van de Zandtraat tot achter aan de gemene wagenweg, uitkomende in de Prijssestraat. Had verder nog een schuur en erve ten oosten van de voornoemde wagennweg in de Prijsestraat. Erfde op 19 Aug. 1734 van zijn moeder, Cunera van Soelen voor bewezen diensten de herberg "Den Engel" staande aan de oostzijde van de Havenijk bij de Lekpoort. Had verder nog land op Prijs.
Hij trouwde (1) 28 Jun 1712 in Culemborg (zie info 24), Cornelia Aartje Dijkers, ook bekend als Cornelia Dijckers.
Hij trouwde (2) Helena Pieck, geboren waarschijnlijk 1691 in Beesd, (dochter van Joannes 'Jan' Pieck en Margarita Aertsen van Tussenbroek) gedoopt 29 Okt 1691 in Beesd (RK) (zie info 25).
Hij trouwde (3) kerk.ondertrouw 22 Jun 1739 in Culemborg, 7 Jul 1739 in Culemborg (zie info 26), Mechteld de Keijser, (dochter van Geurt de Keijser).

Kinderen van Cornelia Aartje Dijkers:

 1. Barbara Arnolda Wambas, gedoopt 4 Dec 1716 (zie info 27).
 2. Arnoldus Wambas, gedoopt 14 Dec 1718 in Culemborg (RK), overleden waarschijnlijk vroeg.
 3. Arnoldus Wambas. zie gezin 14
Kinderen van Helena Pieck:
 1. Petrus 'Pieter' Wambas. zie gezin 15
 2. Margarita Wambas, gedoopt 28 Nov 1728 in Culemborg (RK),  RA Beesd en Rhenoy, akte, Pieter en Grietje Wammes, wonend Culemborg, verklaren zich niet met de nalatenschap van hun grootvader Jan Piek tot Beesd te willen bemoeien. Inv,nr.212, f. 203, 10 jun 1754. (zie info 28).
 3. Cornelia Wammes, gedoopt 30 Okt 1730 in Culemborg (RK) (zie info 29).

   

  Zevende Generatie


 

11. Jochum Wammes van Pothuijsen, ook bekend als Joeham Wammes, geboren waarschijnlijk 1698, gedoopt 30 Dec 1698 in Culemborg (Oud Kath.) (zie info 30), overleden Apr 1775, begraven 21 Apr 1775 in Culemborg Barbarakerkhof (zie info 31), landbouwer, leefde in Redichem.
Hij koopt op 6 maart 1726 van Teunis Petersz. Peek een boomgaartje met een huisje en verder getimmer daar op staande en gelegen binnen de voet van de hogen Lekdijk aan t' oude veer op Redichem voor f80. Maar op 15 april 1730 moet hij dit weer verkopen aan Steven van Baden voor f60.wegens achterstallige pachtpenningen ten somma van f60. aan den Rentmeester der domeinen van Groin. Hij kan nog 3 jaar blijven wonen maar hij moet f13. huur per jaar betalen. Op 16 juni 1732 huurt hij van Thomas van Wulfsweert en Johannes Gilbert een huisje met de weide en boomgaard, staande en gelegen op Redichem aan het einde van de Dreef, alsmede de vrugten van de 4 bomen staande bij het huis voor f50.
Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 18 Nov 1725 in Schoonrewoerd (Ned. Geref.), Maijgje Cornelisdr de Jong, geboren waarschijnlijk 1697, (dochter van Cornelis Cornelisz de Jong en Aartje Abramsdr Boogaard) gedoopt 18 Apr 1697 in Schoonrewoerd (Ned. Geref.), overleden 1790, begraven 9 Dec 1790 in Culemborg Barbarakerkhof.
Kinderen:

 1. Cornelis Wammes, geboren waarschijnlijk 1727, gedoopt 11 Sep 1727 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Dec 1796, begraven 17 Dec 1796 in Culemborg Barbarakerkhof, leefde ongehuwd, vleeshouwer (slager).
  Leefde Culemborg was ongehuwd en was eigenaar van een slagerij aan de westzijde van de Tollenstraat.
 2. Godert 'Goijert' Wammes, geboren waarschijnlijk 1729. zie gezin 16
 3. Geertruij Wammes, geboren waarschijnlijk 1731, gedoopt 17 Jan 1731 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden voor 1797 in Wijk bij Duurstede, leefde 25 Okt 1795.
  Wonende op de hofstede Noordwijk, staande aan het einde van de landscheidingsweg te Wijk bij Duurstede.
  Zij trouwde (kerkelijk huwelijk) 30 Apr 1754 in Werkhoven (RK), Jan Jansen van Leur, geboren circa 1725, (zoon van Jan van Leur en Margarita van Reijn) overleden Dec 1782, begraven 31 Dec 1782 in Wijk bij Duurstede in de kerk.
 4. Aertje Wammes, geboren waarschijnlijk 1733, gedoopt 22 Mrt 1733 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Mrt 1733, begraven 1 Apr 1733 in Culemborg Barbarakerkhof.
 5. Arnolda 'Aertje' Wammes, geboren waarschijnlijk 1734, gedoopt 28 Jul 1734 in Culemborg (Ned. Geref.), leefde 5 Jun 1759.
 6. Willem Wammes, geboren waarschijnlijk 1736, gedoopt 14 Okt 1736 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1774, begraven 9 Apr 1774 in Culemborg Barbarakerkhof, leefde ongehuwd.
 7. Gerrigje Wammes, geboren waarschijnlijk 1738, gedoopt 28 Dec 1738 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Jan 1751, begraven 13 Jan 1751 in Culemborg Barbarakerkhof.
 8. Gerrit Wammes, geboren waarschijnlijk 1741, gedoopt 1 Apr 1741 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden Mrt 1759, begraven 21 Mrt 1759 in Culemborg Barbarakerkhof.
 9. Johanna 'Hanna' Wammes, geboren ca Aug 1742 in Culemborg, overleden Mei 1806, begraven 25 Mei 1806 in Culemborg Barbarakerkhof.
  Zij trouwde 7 Mei 1765 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 7 Mei 1765 in Culemborg (RK), Dirk Spithoven, overleden Jan 1790, begraven 17 Jan 1790 in Culemborg Barbarakerkhof.
 10. Jan Wammes, geboren waarschijnlijk 1744, gedoopt 15 Jan 1744 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1779, begraven 6 Dec 1779 in Culemborg Barbarakerkhof.

 

12. Petrus Corneliszen Wames, gedoopt 31 Aug 1708 in 's Hertogenbosch St.Jacob (RK) (zie info 32), begraven 4 Mrt 1779 in Amsterdam, korendrager.
Wordt op 9 juni 1739 aangenomen als poorter van de stad Amsterdam.
Woonde te Amsterdam aan de Botermarkt en later op de Agtergracht.
Hij trouwde (1) 9 Aug 1737 in Amsterdam, Geertruij Kloppenburg, geboren circa 1707 in Haselhünne Duitsland, begraven 7 Apr 1762 in Amsterdam Karthuizer kerkhof.
Hij trouwde (2) Margaretha 'Grietje' Kramer, geboren circa 1717 in Leuningen Groningen, begraven 19 Sep 1779 in Amsterdam St. Antonie Kerkhof.
Kinderen van Geertruij Kloppenburg:

 1. Cornelis Wambus, gedoopt 13 Aug 1739 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK) (zie info 33).
 2. Geertruij Wambas, gedoopt 10 Okt 1740 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK).
 3. Hermanus Wambas, gedoopt 4 Dec 1741 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK).
 4. Cornelis Wambas, gedoopt 9 Feb 1744 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK).
 5. Joanna Wambas, gedoopt 6 Okt 1748 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK), overleden 24 Mrt 1824.
  Zij trouwde burg.ondertrouw 20 Jun 1777 in Amsterdam, Jan Albertus Tortike, geboren in Welsum, leefde 24 Mrt 1824 in Amsterdam.
 6. Maria Margreta Wambus, gedoopt 14 Nov 1750 in Amsterdam Mozes en Aaronkerk (RK).

 

13. Joannes 'Jan' Corneliszen Wambas, geboren in 's-Hertogenbosch aan het Hinthamereinde aan de Zuid Willemsvaart, gedoopt 13 Nov 1712 in 's Hertogenbosch St.Jacob (RK) (zie info 34), overleden 22 Apr 1778 in Beusichem, veerschipper.
Hij trouwde (1) (kerkelijk huwelijk) 3 Mrt 1737 in Beusichem (Ned.Geref.), Johanna Remersz de Munter, geboren circa 1695, begraven 30 Dec 1758 in Beusichem.
Hij trouwde (2) Gerarda 'Gerrigje/Grietje' van Bergen, (dochter van Peter van Bergen en Jannetje Floren Borgonje) gedoopt 18 Feb 1731 in Beusichem, begraven 29 Mei 1779 in Beusichem, leefde 4 Jun 1738.

Kinderen van Johanna Remersz de Munter:

 1. Cornelis Wammes. zie gezin 17
 2. Jannetje Wambas, gedoopt 18 Apr 1740.
Kinderen van Gerarda 'Gerrigje/Grietje' van Bergen:
 1. Johannes Wammes. zie gezin 18
 2. Jelis Wambas, gedoopt 5 Mei 1763 in Beusichem.
 3. Elisabeth Johanna Wambas, gedoopt 29 Jul 1764 in Beusichem, begraven 20 Okt 1764.
 4. Elisabeth Wambas, gedoopt 1 Sep 1765 in Beusichem, overleden 2 Mei 1843 in Amsterdam.
 5. Jenneken Wambas, gedoopt 16 Nov 1766 in Beusichem.
 6. Jenneken Wambas, gedoopt 10 Jan 1768 in Beusichem.
 7. Pieter Wambas, gedoopt 23 Mei 1769 in Beusichem.
 8. Jenneken Wambas, gedoopt 24 Feb 1771 in Beusichem, begraven 1 Jul 1772 in Beusichem.

 

14. Arnoldus Wambas, gedoopt 10 Apr 1721 in Culemborg (RK) (zie info 35).
Hij trouwde kerk.ondertrouw 29 Aug 1740 in Culemborg, 13 Sep 1740 in Culemborg (zie info 36), Wilhelmina Bertiens, ook bekend als Willemina Baertiens, ook bekend als Wilhelmina Bartens.
Kinderen:

 1. Hermandus Wammes. zie gezin 19
 2. Cornelis Wammes, gedoopt 16 Aug 1743 in Culemborg (zie info 37).
 3. Joannes Wambas, gedoopt 5 Dec 1745 in Culemborg (zie info 38).
 4. Cornelis Wambas, gedoopt 19 Nov 1747 in Culemborg (zie info 39).

 

15. Petrus 'Pieter' Wambas, gedoopt 10 Mei 1726 in Culemborg (RK), (zie info 40), leefde 2 Mrt 1770 in herberg De Ploeg te Culemborg.  Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT, Procuratie, Uittreksel: 
Naam eerste partij: nederduytsche gereformeerde dyacony armen 
Woonplaats eerste partij: Utrecht 
Naam voogd eerste partij: boekhouder: Jacob Cambier 
Beroep voogd: preses regent van 't diacony oudemannen en vrouwehuys te Utrecht 
 
Naam tweede partij: H. de Vos 
Beroep tweede partij: procureur tot Culemborg 
 
Samenvatting inhoud akte: om van Pieter Wammes aflossing en rente te vorderen van f.800-0-0, gevestigd op huis en herberg De Ploeg te Culemborg en de plecht na betaling te laten royeren 
Verwijzingen: plecht d.d. 29-11-1717 voor gerecht van Culemborg, Akte inv.nr. U242a7, aktenr. 11, d.d. 02-03-1770.
Hij trouwde Maria Rietvelt, ook bekend als Maria van Reitfeldt, ook bekend als Maria van Ritvelt.
Kinderen:

 1. Helena Wambas, gedoopt 2 Okt 1750 in Culemborg (RK) (zie info 41).
 2. Cornelis Wambas, gedoopt 11 Okt 1752 in Culemborg (RK) (zie info 42).
 3. Elisabetha Wammes, gedoopt 19 Jan 1759 in Culemborg (RK) (zie info 43).
 4. Ceunera Wammes, gedoopt 7 Jun 1761 in Culemborg (RK) (zie info 44).

   

  Achtste Generatie


 

16. Godert 'Goijert' Wammes, ook bekend als Goijaert Wambas, geboren waarschijnlijk 1729, gedoopt 27 Jun 1729 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 1795, begraven 1 Apr 1795 in Culemborg Barbarakerkhof (zie info 45), landbouwer.
Hij woonde in de Hond op Redichem. Tussen de 3e en 4e Hondsteeg had hij een huis met schuur en 1,5 morgen land, waar hij woonde. Verder had hij nog 190 roeden boomgaard gelegen tussen de 4e en 5e Hondsteeg. Beiden had hij op erfpacht. Na aftrek van schulden en lasten, bedraagt de erfenis van Godert 186,-.
Hij trouwde 2 Mei 1752 in Culemborg (zie info 46), (kerkelijk huwelijk) 2 Mei 1752 in Culemborg (RK) (zie info 47), Johanna 'Annigje' Aartsen Bakker, ook bekend als Anna Aartsdr van Leeuwen, ook bekend als Anna Beickers, geboren waarschijnlijk 1726 in Leeuwen, (dochter van Aart Jacobsen _ en Anna Jansen _) gedoopt 8 Jan 1726 in Wamel (RK), overleden circa 1803 in Schalkwijk.
Zij overleed na 18 Nov 1800 en voor 5 Dec 1804 in de herberg "de Nadorst" in Pothuijsen (Schalkwijk).
Kinderen:

 1. Gerrigje Wammes, geboren circa 1751 in Leeuwen? (zie info 48), overleden 2 Jan 1818 in Culemborg (zie info 49).
  Zij trouwde 24 Apr 1775 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 25 Apr 1775 in Culemborg (RK), Gijsbertus 'Bart' van Bemmel, geboren in Schoonrewoerd, (zoon van Cornelis van Bemmel) overleden na 15 Mrt 1800, leefde in Everdingen.
 2. Gerardus 'Gerrit' Wammes, geboren waarschijnlijk 1753. zie gezin 20
 3. Maria Anna 'Annemie' Wammes, geboren waarschijnlijk 1755, gedoopt 22 Mrt 1755 in Culemborg (RK) (zie info 50), overleden 17 Jul 1820 in Culemborg (zie info 51), leefde in Culemborg.
  Woonde in de Tollenstraat en op de Havendijk te Culemborg.
  Zij trouwde 31 Okt 1780 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 31 Okt 1780 in Culemborg (RK), Johannes 'Hannes' van Hesteren, geboren waarschijnlijk 1759 in Beusichem, (zoon van Martinus van Hesteren en Antonia Baars) gedoopt 2 Okt 1759 in Culemborg (RK), overleden 18 Jul 1820 in Culemborg, slager.
 4. Jacobus 'Jochem/Jacob' Wammes, geboren waarschijnlijk 1758. zie gezin 21
 5. Arnoldus 'Aart' Wammes, geboren waarschijnlijk 1763. zie gezin 22

 

17. Cornelis Wammes, gedoopt 27 Okt 1737 in Beusichem (zie info 52), overleden 23 Feb 1820 in Culemborg (zie info 53), 1812 gruttersknegt.
Hij trouwde 1 Mei 1764 in Culemborg (zie info 54), Hesterina Struijk, (dochter van Jacobus Struijk en Geertruij van Eijk) gedoopt 15 Mrt 1739 in Schalkwijk, overleden 15 Mrt 1818 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Joannes Wammes, gedoopt 20 Nov 1765 in Culemborg (RK).
 2. Jacobus Wammes. zie gezin 23
 3. Johannes 'Hannis' Wammes, geboren circa 1768. zie gezin 24
 4. Johanna 'Hanna' Wammes, gedoopt 2 Jan 1770 in Culemborg (RK) (zie info 55), begraven 16 Jul 1800 in Culemborg Barbarakerkhof.
  Zij trouwde 5 Mei 1800 in Culemborg, Johannes van Maurik, geboren circa 1770 in Honswijk.
 5. Wilhelmus 'Willem' Wammes. zie gezin 25
 6. Petrus 'Pieter' Wammes. zie gezin 26
 7. Geertruida 'Truitje' Wammes, geboren circa 1779 in Culemborg, gedoopt 3 Sep 1778 in Culemborg (RK), overleden 25 Nov 1851 in Culemborg.
  Zij trouwde 17 Mei 1820 in Culemborg, Gerardus van Rooijen, geboren circa 1791 in Culemborg, (zoon van Bernardus van Rooijen en Gosuina Bredie) beroep 1820 kleermaker.
 8. Gerrit Wammes. zie gezin 27

 

18. Johannes Wammes, gedoopt 7 Feb 1762 in Beusichem, leefde in Ravenswaaij, overleden 1 Jun 1821 in Ravenswaaij.
Hij trouwde (1) (kerkelijk huwelijk) 19 Mei 1793 in Ravenswaaij (Ned.Geref.), Maaijken van Dalum, (dochter van Geurt van Dalem en Knelia Schaik) gedoopt 16 Dec 1770 in Ravenswaaij (Ned.Geref.), overleden voor 1802.
Hij trouwde (2) Pietronella Schoordijk, (dochter van Geertruij Schoordijk).
Buitenechtelijke dochter van Geertruij Schoordijk, geboren 26-08-1743 te Maurik, die als vader genoemd heeft Peter van Lingen, zoon van Derk van Lingen
Hij trouwde (3) Maria van Doleweerd, geboren 9 Jan 1763 in Ingen, (dochter van Jaspar van Doleweerd en Willemke van Rensen) overleden 18 Sep 1832 in Maurik.
Kinderen van Maaijken van Dalum:

 1. Gerrigje Wammes, geboren 1 Sep 1793 in Ravenswaaij, gedoopt 8 Sep 1793 in Ravenswaaij (Ned.Geref.) (zie info 56).
 2. Johannes Gerrit Wammes, geboren 9 Jun 1796. zie gezin 28
 3. Maaijke Wammes, geboren 22 Feb 1799 in Ravenswaaij, gedoopt 10 Mrt 1799 in Ravenswaaij (Ned.Geref.) (zie info 57).
Kinderen van Pietronella Schoordijk:
 1. Arie Wammes, geboren circa 1803. zie gezin 29

 

19. Hermandus Wammes, ook bekend als Amandus Wammes, ook bekend als Hermanus Wambas, gedoopt 2 Aug 1741 in Culemborg (zie info 58).
Hij trouwde 30 Dec 1766 in Culemborg (zie info 59), Cornelia Smits, ook bekend als Cornelia Smeets.

Kinderen:

 1. Wilhelmina Wammes, gedoopt 22 Apr 1769 in Culemborg (RK) (zie info 60).
 2. Arnoldus Wammes, gedoopt 23 Nov 1771 in Culemborg (RK) (zie info 61).
 3. kind van Hermanus Wammes, begraven 15 Okt 1772 in Culemborg (zie info 62).
 4. kind van Mandes Wammes, begraven 27 Jan 1777 in Culemborg (zie info 63).
 5. kind van Hermandus Wammes, begraven 29 Jan 1784 in Culemborg (zie info 64).

   

  Negende Generatie


 

20. Gerardus 'Gerrit' Wammes, geboren waarschijnlijk 1753, gedoopt 21 Mei 1753 in Culemborg (RK) (zie info 65), overleden 25 Sep 1816 in Culemborg (zie info 66), landbouwer.
Woonde in een hofstede aan de Lekkendijk op Redichem onder Culemborg.
Op 31 mei 1796 koopt Gerrit van de erfgenamen van Johannes Vermeulen, een hofstede bestaande uit huis, schuur, berg en boomgaard annex bouwland groot ongeveer anderhalve morgen gelegen op Redichem onder Culemborg, strekkende van de Hogendijk tot de achterweg, voor de somma van 2020,-.
Op 29 Jul 1799 koopt Gerrit van Lambertus den Dijker 11 hond goedenaards wei of hooiland gelegen in het Culemborgse veld boven de Romer- en de Rodenburger Stege voor de somma van 480,-
Verder had Gerrit nog vijf en een halve hond weiland gelegen op Beusichem, achter de vogelkooi.
Na het overlijden van Gerits 2e vrouw wordt op 4 Febr 1841 door de gezamelijke erfgenamen, de hofstede verkocht aan Sebastiaan Balvers, timmerman wonende in de Hond onder Culemborg voor 2100,-gulden.
Op de plaats waar de boerderij heeft gestaan, staat nu een ander huis, genaamd "Ora et labora". De schuur is echter nog intact en hierin is thans (1996) een pension gevestigd genaamd "de Appelgaard" (Lekdijk nr 12).
Hij trouwde (1) 4 Mei 1779 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 27 Mei 1779 in Culemborg (RK) (zie info 67), Johanna 'Jannigje' van Teffelen, geboren waarschijnlijk 1744 in Redichem, (dochter van Johannes van Teffelen en Adriana Peterse van den Berg) gedoopt 11 Aug 1744 in Culemborg (RK) (zie info 68), overleden 1793, begraven 3 Apr 1793 in Culemborg Barbarakerkhof (zie info 69), landbouweres.
Hij trouwde (2) kerk.ondertrouw 3 Feb 1794 in Culemborg, 18 Feb 1794 in Culemborg, kerkelijk huwelijk 18 Feb 1794 in Culemborg (RK) (zie info 70), Geertrui van der Hoeff 'Verhoeff', ook bekend als Geertrui Vermeulen (zie info 71), ook bekend als Geertruida Verhoef, geboren waarschijnlijk 1772, (dochter van Johannes 'Hannes' van der Hoeff en Maria Vermeulen) gedoopt 6 Sep 1772 in Culemborg (RK) (zie info 72), landbouweres (1826), overleden 29 Okt 1840 in Redichem.
In 1826 kan zij niet schrijven of haar naam tekenen.
Kinderen van Johanna 'Jannigje' van Teffelen:

 1. Adriana 'Ariaentje' Wammes, geboren waarschijnlijk 1780, gedoopt 5 Feb 1780 in Culemborg (RK) (zie info 73), overleden 19 Sep 1851 in Culemborg (zie info 74).
  Zij trouwde 18 Mrt 1802 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 18 Mrt 1802 in Culemborg (RK), Johannes 'Jan' Collewijn, geboren waarschijnlijk 1773, (zoon van Bernardus Collewijn en Cornelia van der Veer) gedoopt 16 Jul 1773 in Culemborg (RK), overleden 29 Jul 1832 in Culemborg, landbouwer.
 2. Godert 'Goijert' Wammes, geboren waarschijnlijk 1781, gedoopt 15 Dec 1781 in Culemborg (RK) (zie info 75), begraven 20 Jul 1782 in Culemborg Barbarakerkhof.
 3. kind van Gerrit Wammes, geboren Sep 1783, overleden Sep 1783, begraven 12 Sep 1783 in Culemborg Barbarakerkhof.
  dood ter wereld gekomen.
Kinderen van Geertrui van der Hoeff 'Verhoeff':
 1. Johannes 'Hannes' Wammes, geboren waarschijnlijk 1794. zie gezin 30
 2. Jannigje Wammes, geboren waarschijnlijk 1796, gedoopt 3 Dec 1796 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 76), overleden 29 Jan 1866 (zie info 77).
  Zij trouwde 29 Sep 1832 in Culemborg, Anthonie Philippi, geboren waarschijnlijk 1790, (zoon van Karel Philippi en Johanna Koers) gedoopt 15 Nov 1790 in Zutphen, overleden 11 Nov 1865 in Culemborg, 1832 winkelier.
 3. Godert 'Goijert' Wammes, geboren waarschijnlijk 1798. zie gezin 31
 4. Maria Wammes, geboren waarschijnlijk 1800, gedoopt 16 Aug 1800 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 78), landbouwster, overleden 14 Jan 1823 in Redichem (zie info 79), leefde ongehuwd.
 5. Anna Wammes, geboren waarschijnlijk 1803, gedoopt 7 Jan 1803 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 80), overleden 30 Mrt 1862 in Culemborg.
  Zij trouwde 30 Dec 1836 in Culemborg, Wouter van de Griend, geboren waarschijnlijk 1799 in Buurmalsen, (zoon van Johannes van de Griend en Nieske de Heus) gedoopt 3 Jan 1799 in Buurmalsen (Ned. Geref.), overleden 2 Mei 1854 in Culemborg, landbouwer.
 6. Cornelia Wammes, geboren waarschijnlijk 1805, gedoopt 13 Jul 1805 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 81), overleden 23 Apr 1862 in Culemborg.
  Zij trouwde 25 Okt 1827 in Culemborg, Johannes Hulskens, geboren waarschijnlijk 1804, (zoon van Cornelis Hulskens en Cornelia Tukker) gedoopt 10 Jul 1804 in Culemborg (RK), overleden 1 Mrt 1877 in Culemborg, stoelenmaker.
 7. Gerarda 'Gerrigje' Johanna Wammes, geboren waarschijnlijk 1808, gedoopt 3 Jul 1808 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 82), overleden 12 Dec 1838 in Culemborg, leefde ongehuwd.
 8. Clasina Wammes, geboren waarschijnlijk 1811, gedoopt 17 Mrt 1811 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 83), overleden 9 Okt 1883 in Culemborg (zie info 84).
  Zij trouwde 31 Okt 1828 in Culemborg, IJsbrand van Hoogwaarde, geboren waarschijnlijk 1798, (zoon van Cornelis van Hoogwaarde en Margrieta 'Grietje' van der Wielen) gedoopt 25 Sep 1798 in Culemborg (RK), overleden 18 Okt 1880 in Culemborg.
 9. Johanna Wammes, geboren 18 Nov 1813 in Culemborg, overleden 8 Dec 1876 in Culemborg (zie info 85).
  Zij trouwde 23 Feb 1844 in Culemborg, Johannes Rodermans, geboren 21 Mrt 1816 in Culemborg, (zoon van Jacobus Rodermans en Antonia Vermeulen) overleden 7 Apr 1886 in Culemborg, landbouwer.

 

21. Jacobus 'Jochem/Jacob' Wammes, ook bekend als Joachim Wammes, geboren waarschijnlijk 1758, gedoopt 18 Jun 1758 in Culemborg (RK) (zie info 86), overleden 9 Nov 1827 in Culemborg, leefde in Culemborg, zakkendrager in de haven.
Werd door zijn ouders Jacob genoemd, maar toen hij volwassen werd noemde hij zich Jochum, naar zijn grootvader. Hij was zakkendrager in de haven en lid van het zakkendragers gilde. Hij moet enorm sterk zijn geweest, hij sjouwde iedere dag zakken van 70 a 80 kilo op zijn rug uit de schuiten de wal op. Hij woonde aan de zuidzijde van de Goilberdingerstraat te Culemborg Daar kocht hij op 11 Juni 1787 voor schout en schepenen van Culemborg, van de erfgenamen van Leonardus van Munster 2 huizen onder een kap voor f.660.
Hij trouwde (1) 9 Mei 1780 in Culemborg (zie info 87), (kerkelijk huwelijk) 9 Mei 1780 in Culemborg (RK) (zie info 88), Anna Elizabeth 'Annigje' van Heumen, ook bekend als Johanna van Heumen, geboren circa 1755 in Hernen, (dochter van Johannes van Heumen en Johanna Huijberts) overleden Mrt 1790, begraven 12 Mrt 1790 in Culemborg Barbarakerkhof.
Hij trouwde (2) kerk.ondertrouw 18 Okt 1790 in Culemborg, 2 Nov 1790 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 2 Nov 1790 in Culemborg (RK) (zie info 89), Judith Odijk, geboren waarschijnlijk 1764, (dochter van Gerrit Odijk en Catharina de Kruijff) gedoopt 20 Mrt 1764 in Culemborg (RK) (zie info 90), overleden 4 Jul 1837 in Culemborg (zie info 91).
Kinderen van Anna Elizabeth 'Annigje' van Heumen:

 1. Johanna Wammes, geboren circa 1778, overleden 20 Feb 1855 in Culemborg (zie info 92).
  Zij trouwde Hermanus van Deventer.
 2. Godert 'Goijert' Wammes, geboren waarschijnlijk 1781. zie gezin 32
 3. Joanna Wammes, geboren waarschijnlijk 1783, gedoopt 27 Okt 1783 in Culemborg (RK) (zie info 93).
 4. Joannes Wammes, geboren waarschijnlijk 1785. zie gezin 33
 5. Arnoldus 'Aart' Wammes, geboren waarschijnlijk 1788. zie gezin 34
Kinderen van Judith Odijk:
 1. Catharina Wammes, geboren waarschijnlijk 1792, gedoopt 2 Mrt 1792 in Culemborg (RK) (zie info 94).
  Zij trouwde 5 Nov 1823 in Rotterdam, Jacobus Emanuel Telders, geboren circa 1799 in Rotterdam, (zoon van Johannes Gerardus Telders en Johanna van den Berg).
 2. Maria Berta Wammes, geboren waarschijnlijk 1794, gedoopt 25 Mei 1794 in Culemborg (RK) (zie info 95).
  Zij trouwde 14 Mei 1823 in Rotterdam, Jean Dumas, geboren circa 1800 in Rotterdam, (zoon van Isaac Pierre Dumas en Christina Steijger).
 3. Cornelis Wammes, geboren waarschijnlijk 1797, gedoopt 9 Jan 1797 in Culemborg (RK) (zie info 96).
 4. Annigje Wammes, geboren waarschijnlijk 1798, gedoopt 17 Jun 1798 in Culemborg (RK) (zie info 97), overleden 25 Nov 1882 in Culemborg.
  Zij trouwde 16 Aug 1844 in Culemborg, Johannes Theodorus Angenend, geboren circa 1801 in 's Hertogenbosch, (zoon van Gosewinus Angenend en Wilhelmina Antonia Elisabetha Rijken) beroep 1844 timmerman.
 5. Gerrigje Wammes, geboren waarschijnlijk 1800, gedoopt 15 Nov 1800 in Culemborg (RK) (zie info 98).
 6. Wilhelmus Wammes, geboren waarschijnlijk 1802, gedoopt 2 Okt 1802 in Culemborg (RK) (zie info 99), overleden 31 Mrt 1835 in Culemborg (zie info 100), arbeider.
 7. Gerarda Wammes, geboren waarschijnlijk 1808, gedoopt 10 Jan 1808 in Culemborg (RK) (zie info 101), overleden 27 Mrt 1875 in Culemborg (zie info 102), dienstmaagd.

 

22. Arnoldus 'Aart' Wammes, geboren waarschijnlijk 1763, gedoopt 28 Mei 1763 in Culemborg (RK), overleden 26 Dec 1837 in Culemborg, zakkendrager, daggelder.
zoon van Godert Wammes en Anna Verhaal.
Hij trouwde (kerkelijk huwelijk) 14 Aug 1785 in Culemborg (Ned. Geref.) (zie info 103), Elisabeth 'Lijsje' Huijsman, geboren waarschijnlijk 1752 in Schoonrewoerd, (dochter van Pieter Huijsman en Maria Cornelisse Pijserman) gedoopt 20 Aug 1752 in Schoonrewoerd (Ned. Geref.), overleden 6 Okt 1824 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Anna Maria Wammes, geboren waarschijnlijk 1786, gedoopt 30 Aug 1786 in Culemborg (Ned. Geref.).
 2. Godert Wammes, geboren waarschijnlijk 1789. zie gezin 35
 3. Petronella Wammes, geboren 3 Feb 1792 in Culemborg, gedoopt 5 Feb 1792 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 13 Apr 1865 in Culemborg.
  Zij trouwde 23 Apr 1817 in Culemborg, Hermanus van den Ham, geboren circa 1793 in Culemborg, (zoon van Cornelia van den Ham).

 

23. Jacobus Wammes, gedoopt 29 Dec 1767 in Culemborg (RK), overleden 21 Okt 1816 in Culemborg, knopenmaker.
Was gehandicapt, liep met 2 krukken. Woonde zijn gehele leven in het huis waar hij geboren was Kloostersteeg nr. 351 in de Nieuwstad te Culemborg.
Hij trouwde 30 Mei 1809 in Schalkwijk (RK) (zie info 104), Adriana 'Jaantje' Mulders, (dochter van Willem Mulders en Maria van Wijk van der Lee) overleden voor 21 Okt 1816.
Kinderen:

 1. Francijntje Wambus. zie gezin 36
 2. Hesterina 'Hester' Wammes, gedoopt 21 Jan 1811 in Culemborg (RK) (zie info 105).
 3. Cornelis Wammes, geboren ca Apr 1812 in Culemborg, overleden 15 Sep 1813 in Culemborg (zie info 106).

 

24. Johannes 'Hannis' Wammes, ook bekend als Joes Wammes, ook bekend als Hannes Wambus, geboren circa 1768, overleden 9 Mrt 1824 in Tull & 't Waal (zie info 107).
Hij trouwde 30 Okt 1797 in Culemborg, Johanna van Maurik, ook bekend als Joanna van Mourik, geboren circa 1773, (dochter van Willem van Maurik en Jannigje Vermeulen) overleden 23 Dec 1848 in Tull & 't Waal (zie info 108).
Kinderen:

 1. Cornelis Wambas, gedoopt 8 Mrt 1797 in Culemborg (RK) (zie info 109).
 2. Willebrordus Wammes, gedoopt 28 Apr 1800 in Culemborg (zie info 110), overleden 8 Apr 1880 in Tull & 't Waal (zie info 111).
 3. Gijsbertus Wammes, gedoopt 19 Apr 1803 in Culemborg (zie info 112).
 4. Hester Johanna Wammes, geboren in Honswijk, gedoopt 12 Apr 1806 in Culemborg (zie info 113).
  Zij trouwde (1) 12 Mei 1834 in Tull & 't Waal, Antonius van Ewijk, geboren circa 1798 in Beest, (zoon van Dirk van Ewijk en Antonia van Bommel).
  Zij trouwde (2) 18 Mei 1846 in Tull & 't Waal, Lambertus Kremer, geboren circa 1807 in Bergh, (zoon van Domianus Kremer en Gertruida Dicker).
 5. Jannigje Wammes, gedoopt 17 Jan 1809 in Culemborg (zie info 114).
 6. Cornelis Wammes, geboren 7 Apr 1812. zie gezin 37
 7. Diena Wambus, geboren 3 Aug 1816 in Schalkwijk, overleden 13 Jan 1819 in Tull & 't Waal (zie info 115).

 

25. Wilhelmus 'Willem' Wammes, gedoopt 5 Nov 1772 in Culemborg (RK), overleden 12 Mrt 1842 in Culemborg, 1812 arbeider.
Hij trouwde (1) Hendrina van Kampen.
Hij trouwde (2) 19 Jul 1798 in Culemborg (zie info 116), Hendrina Verhoeven, ook bekend als Hendrina Verhoef, ook bekend als Adriana Verhoef, geboren circa 1778, (dochter van Henricus Verhoeve en Henrica Vos).
Hij trouwde (3) 24 Jun 1812 in Culemborg, Wilhelmina van Lovendaal, geboren circa 1771, (dochter van Jan Dirkse van Lowendaal en Margaretha Ladraq).
Kinderen van Hendrina Verhoeven:

 1. Cornelis Wammes, gedoopt 27 Okt 1798 in Culemborg (RK) (zie info 117), overleden 16 Nov 1817 in Nijmegen, doodsoorzaak waterzucht.
  Overleden 19 jaar oud in het militair hospitaal te Nijmegen. Hij was kanonnier 2e klasse 5e Compagnie.
 2. Hendrina Wammes, gedoopt 17 Okt 1800 in Culemborg (RK) (zie info 118).
  Zij trouwde (1) 3 Mei 1828 in Culemborg, Jacobus Copier, geboren circa 1802 in Culemborg, (zoon van Aart Copier en Maria van Wijk) beroep 1828 schoenmaker.
  Zij trouwde (2) 8 Feb 1832 in Culemborg, Johannes Christianus Klabbers, geboren 6 Apr 1794 in Oud-Zevenaar, (zoon van Jan Hendrik Klabbers en Christina Holters) beroep 1832 bakker.
Kinderen van Wilhelmina van Lovendaal:
 1. Johannes Wammes, geboren 18 Jul 1815. zie gezin 38

 

26. Petrus 'Pieter' Wammes, gedoopt 8 Feb 1776 in Culemborg (RK) (zie info 119), 1814 arbeider, overleden 19 Nov 1829 in Culemborg.
Hij trouwde 18 Mei 1814 in Culemborg, Hendrika van Panwijk, (dochter van Daniel van Panwijk en Anna Francisca de Haas) gedoopt 1 Okt 1791 in Culemborg (RK) (zie info 120), overleden 27 Mrt 1821 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelis Wammes, geboren 13 Nov 1814 in Culemborg, overleden 30 Jun 1841 in Culemborg (zie info 121).
 2. Daniel Wammes, geboren 12 Jul 1817. zie gezin 39
 3. Hesselina 'Hester' Wammes, geboren 28 Feb 1820 in Culemborg, leefde Feb 1878, overleden 3 Okt 1894 in Wijk bij Duurstede.
  Zij trouwde 15 Mei 1841 in Wijk bij Duurstede, Albertus 'Bart' Weijman, geboren 4 Dec 1806 in Wijk bij Duurstede, (zoon van Hendrik Weijman en Teuntje van Werkhoven) overleden 11 Dec 1883 in Wijk bij Duurstede.

 

27. Gerrit Wammes, gedoopt 24 Okt 1781 in Culemborg (RK), overleden 9 Mei 1842 in Culemborg.
Hij trouwde kerk.ondertrouw 29 Apr 1805 in Culemborg, 14 Mei 1805 in Culemborg, (kerkelijk huwelijk) 14 Mei 1805 in Culemborg (RK) (zie info 122), Mechtelina 'Mechtelt' Verwoert, (dochter van Steven Verwoerd en Maria Pero).
Kinderen:

 1. Cornelis 'Cees' Wammes, geboren 15 Sep 1805. zie gezin 40
 2. Anna Maria Wammes, gedoopt 14 Nov 1807 in Culemborg (RK) (zie info 123), overleden 23 Nov 1870 in Culemborg (zie info 124).
  Zij trouwde 17 Jun 1836 in Culemborg, Nicolaas Collé, (zoon van Stephanus Collé en Hester Mastbrak) gedoopt 28 Feb 1807 in Culemborg (RK), 1836 boerenknecht.
 3. Steven Wammes, geboren waarschijnlijk 1810. zie gezin 41
 4. Hessel Wammes, geboren 20 Jan 1812. zie gezin 42
 5. Antonia Wammes, geboren circa 1816 in Culemborg, overleden 10 Apr 1886 in Culemborg (zie info 125).
  Zij trouwde (1) 6 Okt 1843 in Culemborg, Gijsbertus Swaerdens, geboren circa 1822 in Culemborg, (zoon van Laurentius Swaerdens en Maria van der Sluijs).
  Zij trouwde (2) 18 Feb 1859 in Culemborg, Johannes Entjes, geboren circa 1822 in Culemborg, (zoon van Gerrit Entjes en Elisabeth Broekhuijzen) beroep 1859 stoelenmaker.
 6. Johanna Wammes, geboren ca Jun 1820 in Culemborg, overleden 20 Aug 1821 in Culemborg (zie info 126).

 

28. Johannes Gerrit Wammes, geboren 9 Jun 1796 in Ravenswaaij, 1821 arbeider, overleden 25 Sep 1851 in Groningen, Suriname.
Hij emigreerde met zijn gezin in 1845 naar Suriname. Komt 12 juli 1845 in Suriname aan en sticht met zijn mede kolonisten de kolonie Groningen aan de Saramacca rivier.
Signalement; lengte 1 EL 600 STREPEN; aangezicht blozend; voorhoofd rond; ogen bruin; neus middelmatig; mond klein; haar bruin; wenkbrauwen bruin.
Hij trouwde 3 Okt 1821 in Maurik, Gerritje de Haas, geboren 18 Dec 1799 in Lienden, (dochter van Alida de Haas) overleden 13 Aug 1845 in Groningen, Suriname.
Kinderen:

 1. Johannes Wammes, geboren 10 Nov 1821 in Ravenswaaij, overleden 22 Mrt 1823 in Ravenswaaij.
 2. Alida Wammes, geboren 6 Jan 1824 in Ravenswaaij, overleden 25 Aug 1845 in Groningen, Suriname.
 3. doodgeboren meisje Wammes, geboren 19 Okt 1826 in Ravenswaaij, overleden 19 Okt 1826.
 4. Maaike Wammes, geboren 21 Jan 1828 in Ravenswaaij, overleden 1878.
  Aangekomen in Suriname op 12 juli 1845; 22 juli 1849 vertrokken uit het kolonisatiegebied
  Zij trouwde (1) circa 1845, Johan Frederik Teunissen, (zoon van Jan Teunissen en Elisabeth Seuter) beroep landbouwer.
  Zij trouwde (2) 1869, Gijsbert Rijsdijk, geboren 30 Nov 1840 in Zevenhuizen, (zoon van Jan Rijsdijk en Geertje den Otter) leefde 1895, landbouwer.
  Op 22 juni 1843 in Suriname aangekomen. In 1895 26 runderen, 1 muilezel, 2 steenezels en 12 ha land in eigendom. Heeft nog 1 ha gehuurd van het gouvernement.

 5. Johanna Wammes, geboren 24 Feb 1831 in Ravenswaaij, gedoopt in (Ned. Hervormd), overleden 1870 in Parimaribo.
  Op 12 juli 1845 aangekomen in Suriname vanuit Ravenswaaij. Vertrokken uit het kolonisatiegebied in juli 1850.
  Zij trouwde 1849, Bartholomeus Hubertus van Brussel, geboren 3 Feb 1829 in Breukelen, (zoon van Lourentius Antonius van Brussel en Elisabeth de Bruijn) overleden in Parimaribo, wagenmaker in Nederland, boer in Suriname.
  in oktober 1848 in Suriname aangekomen vanuit Maarssen. In juli 1850 vertrokken uit het kolonisatiegebied.
 6. Johannis Geurt Wammes, geboren 20 Sep 1834 in Ravenswaaij, overleden 26 Sep 1845 in Groningen, Suriname.
 7. Arie Wammes, geboren 4 Jun 1837 in Ravenswaaij, overleden 8 Jun 1847 in Groningen, Suriname.
 8. Petronella Margaretha Wammes, geboren 17 Sep 1840 in Ravenswaaij, overleden 12 Jan 1842 in Ravenswaaij.
 9. Gerritje Wammes, geboren 1 Okt 1844 in Ravenswaaij, overleden 9 Okt 1845 in Groningen, Suriname.

 

29. Arie Wammes, geboren circa 1803 in Ravenswaaij, overleden 7 Mrt 1884 in De Bilt.
Hij trouwde (1) 5 Mei 1826 in Oudenrijn, Margje van Crochten, ook bekend als Margie van Krogten, geboren 7 Nov 1787 in Aarlanderveen, (dochter van Daniel van Crochten en Adriana van der Pot) gedoopt 11 Nov 1787 in Aarlanderveen (Ned.Geref.).
Hij trouwde (2) 24 Apr 1852 in Rhenen, Elisabeth Geertruij Kinds, geboren circa 1807 in Amerongen, (dochter van Emanuel Kinds en Henrica Wilhelmina Klaassen) overleden voor Mrt 1884.
Kinderen van Margje van Crochten:

 1. Petronella Wammes, geboren 22 Mrt 1827 in Vleuten, overleden 25 Jun 1828 in Utrecht.
 2. Petronella Adriana Wammes, geboren 14 Jan 1829 in Utrecht, overleden 15 Jan 1831 in Utrecht.
 3. doodgeboren meisje Wammes, geboren 1 Sep 1830 in Utrecht, overleden 1 Sep 1830.

   

  Tiende Generatie


 

30. Johannes 'Hannes' Wammes, geboren waarschijnlijk 1794 in Culemborg, gedoopt 27 Dec 1794 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 127), 1822 landbouwer, overleden 26 Nov 1857 in Culemborg (zie info 128).
Hij trouwde 13 Feb 1822 in Culemborg (zie info 129), Maria Elizabeth van Santen, ook bekend als Elisabeth van Santen, geboren waarschijnlijk 1800 in Culemborg, (dochter van Barend van Santen en Helena Miolé) gedoopt 4 Jun 1800 in Culemborg (RK) (zie info 130), leefde in Culemborg.
Kinderen:

 1. Gerrit Wammes, geboren 21 Mei 1823. zie gezin 43
 2. Lena Berendina Wammes, geboren 12 Dec 1824 in Culemborg, overleden 17 Mei 1907 in Culemborg (zie info 131).
  Zij trouwde (1) 26 Mei 1848 in Culemborg, Arien Piek, geboren circa 1819 in Everdingen, (zoon van Jan Piek en Catarina Verhoef) beroep 1848 arbeider.
  Zij trouwde (2) 1 Okt 1858 in Culemborg, Johannes Alblas, geboren circa 1828 in Culemborg, (zoon van Elbert Alblas en Aartje Terneuse) beroep 1858 timmerman.
 3. Bernardus Wammes, geboren 3 Aug 1826 in Culemborg, overleden 8 Feb 1827 in Culemborg (zie info 132).
 4. Geertruida Maria Wammes, geboren 12 Dec 1827 in Culemborg.
  Zij trouwde 29 Apr 1853 in Culemborg, Johannes Anthonius van Haren, geboren circa 1823 in Buren, (zoon van Karel van Haren en Maria van der Loo).
 5. Maria Johanna Wammes, geboren 12 Sep 1829 in Culemborg, overleden 2 Mrt 1897 in Culemborg (zie info 133).
  Zij trouwde 13 Mei 1853 in Culemborg, Jacobus Vermeulen, geboren circa 1834 in Culemborg, (zoon van Antonie Vermeulen en Jannigje van Hillo).
 6. Bernardus Jacobus Wammes, geboren 12 Sep 1831. zie gezin 44
 7. Johannes Antonius Wammes, geboren 20 Jun 1833. zie gezin 45
 8. Lambertus Antonius Wammes, geboren 29 Aug 1835. zie gezin 46
 9. Johanna Wammes, geboren 21 Jan 1837 in Culemborg.
  Zij trouwde 8 Okt 1858 in Culemborg, Cornelis Vermeulen, geboren circa 1831 in Culemborg, (zoon van Johannes Vermeulen en Sophia van Hoogwaarden) beroep 1858 arbeider.
 10. Johanna Maria Wammes, geboren 26 Apr 1840, overleden 5 Jun 1840 in Culemborg (zie info 134).
 11. Gerardus Wammes, geboren ca Jun 1841 in Culemborg, overleden 6 Aug 1841 in Culemborg (zie info 135).
 12. Godert Antonie Wammes, geboren 17 Mrt 1843. zie gezin 47

 

31. Godert 'Goijert' Wammes, ook bekend als Gerardus (vulgo Gojert) Wammes, geboren waarschijnlijk 1798 (zie info 136), gedoopt 17 Jun 1798 in Culemborg Barbarakerk (RK) (zie info 137), overleden 22 Apr 1882 in Redichem, leefde 1826 in Culemborg, bouwman.
Hij kan in 1826 en in 1861 niet schrijven of zijn naam tekenen.
Signalement (acte van militie): Lengte 1 El 765 Strepen, Aangezicht rond,
Voorhoofd hoog, Ogen blauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, haar blond,
wenkbrauwen idem, merkbare tekenen geen.
Woonde op Redichem aan de Achterweg, onder Culemborg (tegenover het kerkhof).
Hij trouwde 4 Jan 1826 in Culemborg,  huwelijksakte, 4 Jan 1826. (zie info 138), Regina 'Rekje/Rekki' van Panwijk, geboren waarschijnlijk 1802, (dochter van Bernardus 'Berend' van Panwijk en Wilhelmina 'Mijntje' van Santen) gedoopt 9 Aug 1802 in Culemborg (RK), overleden 15 Mrt 1882 in Culemborg, dienstmeid (1826).
In 1826 en in 1861 kan zij niet schrijven of haar naam tekenen.
Godert en Rekje hadden alleen in eigendom 11 hond land in de korte hoeve, in het Culemborgse veld. Dit hadden zij gekocht in 1841 bij de boedelscheiding van zijn moeder Geertruida van der Hoeff. De boerderij waar zij woonden werd gehuurd van de familie Ausems. Tot 1937 heeft er een Wammes op gezeten (kleinzoon Janus). Tegenwoordig (1996) wordt deze bewoond door C.J.M. Ausems (Achterweg 3).
Kinderen:

 1. Geertruida Wammes, geboren 20 Mrt 1827 in Culemborg, overleden 7 Apr 1828 in Culemborg.
 2. Wilhelmina 'Mijntje' Wammes, geboren 23 Apr 1829 in Culemborg, overleden 26 Aug 1904 in Culemborg.
  Zij trouwde 3 Okt 1851 in Culemborg (zie info 139), Wilhelmus Ant. Salari, geboren 30 Jul 1824 in Culemborg, (zoon van Lambertus Salari en Joanna Groen) overleden 18 Feb 1876 in Culemborg, 1851 rietdekker.
 3. Geertruida Wammes, geboren 12 Feb 1832 in Culemborg, overleden 20 Feb 1870 in Culemborg.
  Zij trouwde 22 Mei 1857 in Culemborg (zie info 140), Johannes Huisman, geboren 23 Nov 1831 in Culemborg,  DTB, DTB, Akte nr. 12. (zoon van Jacobus Huijsman en Maria Verweij) overleden 6 Nov 1896 in Culemborg,  DTB, DTB, Akte nr. 182. beroep 1857 bouwman.
 4. Bernardus 'Berend' Wammes, geboren 17 Jul 1834. zie gezin 48
 5. Gerarda Barbara Wammes, geboren 4 Dec 1836 in Culemborg, overleden 4 Apr 1921 in Zeist.
  Zij trouwde 14 Mei 1869 in Culemborg (zie info 141), Stephanus Snoek, geboren 27 Jul 1837 in Culemborg, (zoon van Bart Snoek en Jannigje van Gelderen) overleden 21 Mei 1912 in Culemborg, 1869 bouwman.

 6. Gerrit Wammes, geboren 29 Nov 1839. zie gezin 49
 7. Godert Wammes, geboren 4 Mei 1842. zie gezin 50

 

32. Godert 'Goijert' Wammes, geboren waarschijnlijk 1781, gedoopt 13 Jul 1781 in Culemborg (RK) (zie info 142), overleden 22 Jun 1858 in Culemborg (zie info 143).
Hij trouwde Johanna 'Annigje' van Weelderen, geboren circa 1785, (dochter van Johanna van Weelderen) gedoopt in Hagestein, overleden 26 Jul 1866 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Joachim 'Jochem' Wammes, gedoopt 21 Jun 1809 in Everdingen (RK), overleden 10 Aug 1810 in Everdingen.
 2. Johannes Wammes, geboren circa 1810 in Everdingen, overleden 5 Nov 1812 (zie info 144).
 3. Joanna 'Anna' Wammes, geboren 31 Mrt 1811. zie gezin 51
 4. Johannes Wammes, geboren 3 Nov 1812 in Culemborg, overleden 6 Nov 1812 in Culemborg.
 5. Johanna 'Hanna' Wammes, geboren 5 Mei 1815 in Everdingen, overleden 21 Jan 1894 in Culemborg (zie info 145).
  Zij trouwde 10 Feb 1837 in Culemborg, Hendrik van Unen, geboren 27 Feb 1799 in Culemborg, (zoon van Govert van Unen en Hendrina van Dijk).
 6. Jacoba 'Coba' Wammes, geboren 26 Sep 1819 in Everdingen, overleden 25 Nov 1875 in Culemborg (zie info 146).
  Zij trouwde 20 Mrt 1846 in Culemborg, Hermandus Broekhuizen, geboren circa 1822 in Culemborg, (zoon van Hermina Broekhuizen) beroep 1846 stoelenmaker.
 7. Maria Elisabeth 'Marie' Wammes, geboren 13 Apr 1825 in Culemborg, overleden 25 Mrt 1856 in Culemborg (zie info 147).
  Zij trouwde 12 Jun 1846 in Culemborg, Hendrikus Molders, geboren circa 1820 in Culemborg, (zoon van Johannes Molders en Cornelia Koetzier).

 

33. Joannes Wammes, geboren waarschijnlijk 1785, gedoopt 8 Nov 1785 in Culemborg (RK) (zie info 148), leefde 1824 in Bunnik, overleden 9 Sep 1859 in Bunnik.
Hij trouwde (1) 9 Mei 1823 in Werkhoven, Petronella van Kuijk, geboren circa 1795 in Vleuten, (dochter van Berend van Kuijk en Ariaantje de Bruijn) overleden 5 Jul 1832 in Bunnik.
Hij trouwde (2) 22 Jan 1836 in Bunnik, Elsje de Kruijf, (dochter van Pieter de Kruijf en Jannigje Vermond) gedoopt 31 Mei 1790 in IJsselstein, overleden 15 Apr 1862 in Bunnik.
Kinderen van Petronella van Kuijk:

 1. levenloos kind Wammes, geboren 17 Apr 1824 in Bunnik, overleden 17 Apr 1824 in Bunnik.
 2. Lambertus Wammis, geboren 8 Jul 1826 in Bunnik, overleden 4 Sep 1898 in Vinkeveen en Waverveen (zie info 149).
  Hij trouwde 2 Mei 1860 in Utrecht, Henderijntje Rijke, geboren circa 1832 in Oudenrijn, (dochter van Johannes Rijke en Pieternella van Bruggen).
 3. Annigje Wammis, geboren 13 Jun 1829 in Bunnik, overleden 1 Jul 1830 in Bunnik.

 

34. Arnoldus 'Aart' Wammes, geboren waarschijnlijk 1788, gedoopt 7 Jul 1788 in Culemborg (RK), leefde 1824 in Bunnik, overleden 23 Nov 1866 in Bunnik.
Hij trouwde 2 Nov 1821 in Rijnauwen, Johanna 'Jannigje' van der Donk, ook bekend als Jannetje Verdonk, geboren circa 1796 in Teckop, (dochter van Pieter van der Donk en Teuntje Honkoop) overleden 11 Dec 1884 in Bunnik.
Kinderen:

 1. levenloos kind Wammes, geboren 9 Aug 1824 in Bunnik, overleden 9 Aug 1824 in Bunnik.
 2. Jannigje Wammis, geboren 13 Apr 1827. zie gezin 52
 3. levenloos kind Wammis, geboren 7 Nov 1828 in Bunnik, overleden 7 Nov 1828 in Bunnik.
 4. Jacobus Wammis, geboren 24 Okt 1831 in Bunnik, overleden 12 Jun 1916 in Utrecht, arbeider.
  Hij trouwde 31 Okt 1873 in Odijk, Maria Vermeulen, geboren circa 1826 in Cothen, (dochter van Pieter Vermeulen en Jannetje van den Boog) overleden 9 Mrt 1899 in Odijk.
 5. Pieter Wammes, geboren 7 Aug 1834 in Bunnik, overleden 15 Mei 1859 in Bunnik (zie info 150), boerenknecht.
 6. levenloos meisje Wammis, geboren 8 Jun 1838 in Bunnik, overleden 8 Jun 1838 in Bunnik.
 7. Antonie Wammis, geboren 9 Nov 1839 in Bunnik, overleden 14 Okt 1881 in Bunnik (zie info 151), boerenknecht.

 

35. Godert Wammes, ook bekend als Govert Wammes, geboren waarschijnlijk 1789, gedoopt 22 Feb 1789 in Culemborg (Ned. Geref.), overleden 2 Mei 1880 in Culemborg, 1817 dagloner, 1851 bouwman.
Hij trouwde (1) 23 Apr 1817 in Culemborg, Petronella Middelkoop, geboren circa 1787, (dochter van Gerrit Middelkoop en Johanna Koijmans) gedoopt 1 Feb 1787 in Culemborg, overleden 22 Mrt 1851 in Culemborg, dienstmeid.
Hij trouwde (2) 24 Dec 1851 in Culemborg, Hendrika van Gistere, geboren circa 1793 in Middelburg, (dochter van Pieter van Gistere en Margrieta Bisterbos).
Kinderen van Petronella Middelkoop:

 1. Arnoldus Wammes, geboren 31 Aug 1817. zie gezin 53
 2. Gerrit Wammes Godertszn, geboren 6 Dec 1819. zie gezin 54
 3. Gijsbertus 'Gijs' Wammes, geboren 2 Dec 1821. zie gezin 55
 4. Johannes Wammes, geboren 27 Feb 1825. zie gezin 56
 5. Godert Wammes, geboren 3 Aug 1827. zie gezin 57

 

36. Francijntje Wambus, gedoopt 10 Mei 1809 in Schalkwijk (RK) (zie info 152).
Zij trouwde op 18-08-1838 te Everdingen met Gerardus 'Gerrit' van Arnhem, arbeider, gedoopt (RK) op 08-09-1795 te Maren bij den Bosch (zoon van Joannes van Arnhem en Henrica van Giesen), overleden op 24-06-1847 te Ommen in de Ommeschans te Overijssel op 51-jarige leeftijd.
Bij huwelijk met Sijntje was Gerrit van Arnhem weduwnaar van Elisabeth van Sterkenburg.

Kinderen:

 1. Johannes Jacobus Wammes, geboren 14 Mrt 1833. zie gezin 58

 

37. Cornelis Wammes, geboren 7 Apr 1812 in Schalkwijk, overleden 6 Dec 1884 in Tull & 't Waal (zie info 153).
Hij trouwde 19 Nov 1862 in Tull & 't Waal, Willemijntje van Leeuwen, geboren circa 1828 in Schalkwijk, (dochter van Jan van Leeuwen en Cornelia de Goeij) overleden 12 Dec 1883 in Tull & 't Waal.
Kinderen:

 1. levenloos geboren kind Wammes, geboren 25 Sep 1864 in Tull & 't Waal, overleden 25 Sep 1864 in Tull & 't Waal.
 2. Joannes 'Hannes' Willibrordus Wammes, geboren 9 Sep 1869. zie gezin 59

 

38. Johannes Wammes, geboren 18 Jul 1815 in Culemborg, 1843 schoenmaker, 1869 huisbewaarder.
Hij trouwde 3 Nov 1843 in Culemborg, Wilhelmina van den Bunt, geboren 27 Sep 1813 aan den Bilt, (dochter van Willem van den Bunt en Sabilla Compeer).
Kinderen:

 1. Wilhelmus Cornelis Wammes, geboren 23 Mei 1844 in Culemborg, overleden 19 Apr 1847 in Utrecht.
 2. Elisabeth Wilhelmina Wammes, geboren 4 Sep 1845 in Culemborg.
  Zij trouwde 6 Okt 1869 in Arnhem, Cornelis van Maarschalkerwaard, geboren circa 1845 in Buren, (zoon van Elbertus van Maarschalkerwaard en Elizabeth Lek) leefde 1878 in Amsterdam, leefde 1882 in Utrecht, 1869 schipper.
 3. Wilhelmina Johanna Wammes, geboren 24 Dec 1848 in Culemborg, overleden 9 Jun 1873 in Arnhem.
 4. Wilhelmus Johannes Wammes, geboren 23 Apr 1850 in Culemborg, overleden 1 Aug 1850 in Utrecht.
 5. Willem Wammes, geboren 18 Aug 1851 in Utrecht, overleden 13 Dec 1852 in Utrecht.
 6. Johannes Wammes, geboren 6 Feb 1853 in Utrecht, overleden 12 Mrt 1853 in Utrecht.
 7. Wilhelmus Johannes Wammes, geboren 30 Jun 1856 in Utrecht, overleden 9 Dec 1857 in Utrecht.

 

39. Daniel Wammes, geboren 12 Jul 1817 in Culemborg, klompenmaker.
Hij trouwde (1) 9 Jul 1840 in Wijk bij Duurstede, Johanna van Nintel, geboren 12 Jun 1822 in Wijk bij Duurstede, (dochter van Johannes van Nintel en Johanna van Lunsen).
Hij trouwde (2) 21 Mei 1858 in Vianen, Elisabeth Barbier, geboren 18 Nov 1819 in Vianen, (dochter van Pierre Antoine Barbier en Cornelia Kop).
Kinderen van Johanna van Nintel:

 1. Johannes Petrus Wammes, geboren 17 Mrt 1841 in Wijk bij Duurstede, overleden 1 Feb 1908 in Vianen, klompenmaker.
  Hij trouwde 31 Jan 1879 in Vianen, Hendrika Leerintveld, geboren 8 Aug 1846 in Houten, (dochter van Dirk Leerintveld en Anna Maria Spliet) overleden 27 Mei 1923 in Breda.
 2. Hendrika Maria Wammes, geboren 30 Jul 1843 in Wijk bij Duurstede, overleden 12 Nov 1919 in IJsselstein.
  Zij trouwde 9 Jun 1876 in Vianen, Coenradus Koch, geboren 7 Mrt 1843 in Lexmond, (zoon van Margaretha Koch) overleden 1 Nov 1922 in IJsselstein, broodbakker.
 3. Adrianus Cornelis Wammes, geboren 25 Feb 1846. zie gezin 60
 4. Petronella Johanna Wammes, geboren 14 Mei 1849 in Culemborg, overleden 18 Apr 1853 in Vianen.
 5. Maria Petronella 'Marie' Wammes, geboren 24 Sep 1851 in Vianen, overleden 17 Sep 1887 in Vianen.
  Zij trouwde 7 Nov 1873 in Vianen, Hendrik 'Henk' van Amstel, geboren 11 Mei 1852 in Everdingen, (zoon van Hermanus van Amstel en Helena 'Lena' de Ridder) beroep koopman, manufacturier.
 6. Petronella Maria Wammes, geboren 4 Mei 1856 in Vianen, overleden 17 Jul 1856 in Vianen.

 

40. Cornelis 'Cees' Wammes, geboren 15 Sep 1805 in Culemborg, gedoopt 15 Sep 1805 in Culemborg (RK) (zie info 154), overleden 10 Apr 1867 in Culemborg (zie info 155), 1860 arbeider.
Hij trouwde (1) 27 Okt 1833 in Grave, Cornelia Toonen, geboren 1 Jan 1803 in Mill, (dochter van Adrianus Toonen en Petronella Cornelissen).
Hij trouwde (2) 14 Nov 1856 in Culemborg, Joanna 'Jannigje' Spaan, geboren circa 1815, (dochter van Gerrid Spaan en Johanna van Kleef).
Kinderen van Cornelia Toonen:

 1. Mechtelina Wammes, geboren circa 1834 in Grave, overleden circa 1859 (zie info 156).
  Zij trouwde 22 Mei 1857 in Culemborg, Hendrik de Jong, geboren circa 1831 in Culemborg, (zoon van Lambertus de Jong en Neeltje Vermeulen) beroep vuurstoker op boot.
 2. Gerarda Petronella Wammes, geboren 31 Mei 1835 in Culemborg, overleden 14 Okt 1859 in Culemborg.
 3. Peter 'Pieter' Wammes, geboren 4 Aug 1837. zie gezin 61
 4. Gerrit Wammes, geboren circa 1841 in Culemborg, overleden 28 Jun 1847 in Culemborg.
 5. Adriana Wammes, geboren circa 1844, overleden 5 Okt 1847 in Culemborg.
 6. Gerardina Petronella Wammes, overleden 24 jaar oud.
 7. doodgeboren meisje Wammes, geboren 29 Mei 1852 in Culemborg, overleden 29 Mei 1852.
Kinderen van Joanna 'Jannigje' Spaan:
 1. Gerardus Wammes, geboren Okt 1857, overleden 4 Nov 1857 (zie info 157).
 2. Gerrit Wammes, geboren Mrt 1859, overleden 4 Jul 1859 in Culemborg (zie info 158).
 3. levenloze zoon Wammes, geboren 5 Mei 1862 in Culemborg, overleden 5 Mei 1862.

 

41. Steven Wammes, ook bekend als Steven Wammers, geboren waarschijnlijk 1810 in Culemborg, gedoopt 16 Jan 1810 in Culemborg (RK) (zie info 159), overleden 7 Sep 1853 in Arnhem, fuselier bij het reserve Bat 3e afd infanterie, pakhuisknecht, vleeschslagersknecht, 1853 arbeider.
Hij trouwde 16 Sep 1840 in Arnhem, Cornelia Jordan, ook bekend als Cornelia Jordaan, geboren circa 1818 in Arnhem, (dochter van Joseph Jordan en Aleida Rap) overleden 31 Okt 1887 in Arnhem, 1862 winkelierster.
Kinderen:

 1. Mechtelina Antonia Cornelia Wammes.
 2. Gerrit Wammes, geboren 14 Mei 1842. zie gezin 62
 3. Antoon Johan Wammes, geboren 20 Apr 1844. zie gezin 63
 4. Elisabeth Maria Cornelia Wammes, geboren 16 Jan 1847 in Arnhem.
 5. Johannes Stephanus Hendricus Wammes, geboren 16 Jan 1847 in Arnhem.
 6. Johannes Franciscus Wammes, geboren 25 Mei 1848. zie gezin 64
 7. Stephanus 'Stef' Wammes, geboren 24 Feb 1850. zie gezin 65
 8. Lucetta Megchelina Wammes, geboren 23 Mrt 1852 in Arnhem.
 9. Albertus Aloijsius Vincentius Wammes, geboren ± 1855. zie gezin 66

 

42. Hessel Wammes, geboren 20 Jan 1812 in Culemborg, overleden 19 Jan 1880 in Culemborg (zie info 160).
Hij trouwde 28 Okt 1836 in Culemborg (zie info 161), IJda van den Ham, ook bekend als Ida van Deventer, geboren 15 Mei 1813 in Culemborg, (dochter van Johannes van den Ham en Adriana Struijk).
Kinderen:

 1. Dirkje Wammes, geboren 22 Mei 1834 in Culemborg, overleden 13 Dec 1880 in Culemborg (zie info 162).
  Dochter van IJda van den Ham Voor het huwelijk geboren, maar bij huwelijk den 28 oct. 1836 door Hessel Wammes en IJda van den Ham als wettig erkend en uit hunne innige vereniging te zijn voortgesproten.
  Zij trouwde 11 Jun 1860 in Culemborg, Pieter Hardenbol, geboren circa 1834 in Culemborg, (zoon van Pieter Herdenbol en Adriana Leerentveld) beroep 1860 stoelenmaker.
 2. Adriana Mechtelina Wammes, geboren 4 Nov 1836 in Culemborg, overleden 3 Sep 1837 in Culemborg (zie info 163).
 3. Mechtelina Wammes, geboren 16 Feb 1839 in Culemborg, overleden 24 Feb 1839 in Culemborg (zie info 164).
 4. Mechtelina Wammes, geboren circa Jun 1842 in Culemborg, overleden 7 Dec 1848 in Culemborg (zie info 165).
 5. Adriana Wammes, geboren ca Jan 1844 in Culemborg, overleden 1 Dec 1848 in Culemborg (zie info 166).
 6. Gerrit Wammes, geboren 14 Jul 1849, overleden 11 Mei 1859 in Culemborg.
 7. Johanna Wammes, geboren 9 Aug 1851 in Culemborg, overleden 12 Aug 1851 in Culemborg (zie info 167).
 8. Mechtelina Wammes, geboren circa 1855 in Culemborg, overleden 17 Nov 1918 in Culemborg (zie info 168).
  Zij trouwde 16 Nov 1877 in Culemborg (zie info 169), Johannes Cornelis van Veen, geboren circa 1854 in Culemborg, (zoon van Ernst van Veen en Adriana Collewijn) beroep 1877 polderwerker.

   

  Elfde Generatie


 

43. Gerrit Wammes, geboren 21 Mei 1823 in Culemborg, overleden 18 Okt 1900 in Culemborg (zie info 170), 1852 arbeider, 1896 arbeider.
Hij trouwde (1) 28 Mei 1852 in Culemborg, Hendrika Sterkenburg, geboren 29 Dec 1826 in Culemborg, (dochter van IJsbrand Sterkenburg en Maria de Groot) overleden 11 Jan 1857 in Culemborg.
Hij trouwde (2) 25 Jun 1858 in Culemborg, Johanna Bosch, geboren 15 Nov 1834 in Culemborg, (dochter van Arnoldus Bosch en IJda Terneuse) overleden 11 Nov 1901 in Culemborg.
Kinderen van Hendrika Sterkenburg:

 1. Maria Elisabeth Wammes, geboren circa 1853 in Culemborg, overleden 28 Jan 1940 in Houten (zie info 171).
  Zij trouwde 10 Nov 1881 in Tull & 't Waal, Kasper de Klein, geboren circa 1856 in Werkhoven, (zoon van Dirk de Klein en Gijsje Olthof) overleden 21 Jan 1939 in Wijk bij Duurstede (zie info 172).
 2. IJsbrand Wammes, geboren 14 Mei 1855 in Culemborg, overleden 16 Jul 1863 in Culemborg.
Kinderen van Johanna Bosch:
 1. Alida Wammes, geboren 18 Jun 1859 in Culemborg, overleden 10 Okt 1890 in Beusichem.
  Zij trouwde (1) 8 Feb 1884 in Culemborg, Johannes Ooms, geboren 9 Nov 1855 in Culemborg, (zoon van Johannes Ooms en Maria Verschoof) overleden 1 Feb 1887 in Culemborg, mandenmaker.
  Zij trouwde (2) 31 Aug 1888 in Culemborg, Johannes van der Hoeff, geboren 22 Aug 1859 in Culemborg, (zoon van Johannes van der Hoeff en Johanna van Sterkenburg) overleden 1 Sep 1929 in Culemborg, 1888 landbouwer.
 2. Hendrika Johanna Wammes, geboren 23 Apr 1861 in Culemborg, overleden 5 Feb 1871 in Culemborg (zie info 173).
 3. Arnolda Wammes, geboren 16 Dec 1863 in Culemborg, overleden 18 Mrt 1924 in Utrecht.
  Zij trouwde 29 Mei 1885 in Culemborg, Adrianus Nicolaas van Baayen, geboren 8 Jun 1863 in Culemborg, (zoon van Johannes van Baayen en Lamberta Francina van Beusekom) overleden 24 Jan 1931 in Utrecht, 1885 metselaar.
 4. Johannes Wammes, geboren 28 Feb 1865 in Culemborg, overleden 15 Mrt 1865 in Culemborg (zie info 174).
 5. Gerrit Wammes, geboren 15 Feb 1866 in Culemborg, overleden 8 Mrt 1866 in Culemborg.
 6. Johanna Wammes, geboren 16 Apr 1867 in Culemborg, overleden 25 Mei 1926 in Culemborg.
  Zij trouwde 21 Mei 1886 in Culemborg, Gerrit Camijn, geboren 8 Jun 1862 in Culemborg, (zoon van Jan Willem Camijn en Margaritha Molders) overleden 26 Jun 1943 in Culemborg. Geen kinderen
 7. Grada Wammes, geboren ca Jan 1869 in Culemborg, overleden 29 Apr 1869 in Culemborg (zie info 175).
 8. Hendrika Wammes, geboren 20 Apr 1870 in Culemborg, overleden 5 Feb 1871 in Culemborg (zie info 176).
 9. Gerrigje Wammes, geboren 19 Sep 1872 in Culemborg, overleden 4 Aug 1873 in Culemborg (zie info 177).
 10. Gerrit Johannes Wammes, geboren 16 Jan 1874. zie gezin 67
 11. Godert Antonie Wammes, geboren 17 Feb 1877 in Culemborg, overleden 23 Jul 1877 in Culemborg (zie info 178).

 

44. Bernardus Jacobus Wammes, ook bekend als Bernardus Jakobus Wammes, geboren 12 Sep 1831 in Culemborg, 1862 landbouwer.
Hij trouwde 2 Mei 1862 in Culemborg, Hendrika van Kuik, geboren circa 1830 in Culemborg, (dochter van Cornelis van Kuik en Dirkje Hulskes).
Kinderen:

 1. levenloos geboren dochter Wammes, geboren 7 Sep 1862 in Culemborg, overleden 7 Sep 1862 in Culemborg.
 2. levenloos geboren dochter Wammes, geboren 7 Sep 1862 in Culemborg, overleden 7 Sep 1862 in Culemborg.
 3. Maria Wammes, geboren 1 Apr 1864 in Culemborg Nieuwstraat 348, overleden 28 Jun 1934 in Culemborg (zie info 179).
  Zij trouwde 28 Mei 1900 in Culemborg, Gerrit Piek, geboren 20 Nov 1848 in Culemborg Nieuwstraat 348, (zoon van Jan Piek en Johanna Werkhoven).
 4. Cornelia Johanna Wammes, geboren circa 1866 in Culemborg, overleden 18 Apr 1871 in Culemborg (zie info 180).
 5. Johannes Bernardus 'Hansie' Wammes, geboren 3 Nov 1868. zie gezin 68

 

45. Johannes Antonius Wammes, geboren 20 Jun 1833 in Culemborg, overleden 5 Aug 1904 in Culemborg, 1858 arbeider.
Hij trouwde 30 Apr 1858 in Culemborg, Anna Maria Snoek, geboren 18 Jun 1834 in Culemborg, (dochter van Bart Snoek en Maria van den Ham) overleden 27 Jul 1909 in Culemborg, 1858 dienstmeid.
Kinderen:

 1. Anna Maria Wammes, geboren 24 Feb 1859 in Culemborg, overleden 30 Aug 1926 in Culemborg.
  Zij trouwde 9 Mei 1884 in Culemborg, Pieter Driessen, geboren 22 Dec 1848 in Culemborg, (zoon van Johannes Driessen en Maria Hoogbergen).
 2. Bartje Wammes, geboren circa 1860 in Culemborg, overleden 28 Dec 1873 in Culemborg (zie info 181).
 3. Anna Maria Wammes, geboren 24 Dec 1863 in Culemborg, overleden 10 Feb 1914 in Culemborg (zie info 182).
  Zij trouwde 7 Nov 1884 in Culemborg, Theodorus Bernardus Ignatius van Tienoven, geboren 1 Aug 1864 in Culemborg, (zoon van Arnoldus Willebrordus van Tienoven en Hendrika Maria van de Leemkolk) beroep 1884 sigarenmaker.
 4. Antonia Wammes, geboren 24 Mrt 1866 in Culemborg, overleden 8 Apr 1870 in Culemborg.
 5. Metje Wammes, geboren ca Sep 1872, overleden 10 Apr 1873 in Culemborg (zie info 183).
 6. Antonia Wammes, geboren circa 1877 in Culemborg, overleden 2 Nov 1881 in Culemborg (zie info 184).

 

46. Lambertus Antonius Wammes, geboren 29 Aug 1835 in Culemborg, leefde in Culemborg, 1861 arbeider, overleden 10 Jan 1909 in Culemborg (zie info 185).
Hij trouwde 17 Mei 1861 in Culemborg (bs) (zie info 186), Margarita Snoek, geboren 1 Jun 1836 in Culemborg, (dochter van Bart Snoek en Jannigje van Gelderen).
Kinderen:

 1. Lambertus 'Bart' Wammes, geboren 23 Feb 1862. zie gezin 69
 2. Maria Wammes, geboren ca Jan 1864, overleden 24 Jul 1866 in Culemborg (zie info 187).
 3. Johanna Wammes, geboren ca Okt 1865 in Culemborg, overleden 13 Apr 1867 in Culemborg (zie info 188).
 4. Johannes Antonius Wammes, geboren circa 1868 in Culemborg, overleden 14 Feb 1894 in Culemborg (zie info 189).
 5. Marinus Wammes, geboren 6 Feb 1870. zie gezin 70
 6. Johanna Wammes, geboren 9 Nov 1872 in Culemborg, overleden 11 Mei 1901 in Culemborg (zie info 190).
  Zij trouwde 24 Mei 1897 in Culemborg, Johannes van Unen, geboren 6 Aug 1869 in Culemborg, (zoon van Godert van Unen en Maria van Weerdenburg).
 7. Gerrit Wammes, geboren 2 Mei 1875. zie gezin 71
 8. levenloos Wammes, geboren 12 Jan 1878 in Culemborg, overleden 12 Jan 1878 in Culemborg.
 9. levenloos Wammes, geboren 6 Jan 1879 in Culemborg, overleden 6 Jan 1879 in Culemborg.
 10. levenloos Wammes, geboren 5 Jan 1881 in Culemborg, overleden 5 Jan 1881 in Culemborg.
 11. Maria Wammes, geboren circa 1883, overleden 29 Apr 1892 in Culemborg.

 

47. Godert Antonie Wammes, geboren 17 Mrt 1843 in Culemborg, overleden 8 Sep 1883 in Culemborg, 1875 landbouwer.
Hij trouwde 14 Mei 1875 in Culemborg, Johanna Willemina Smits, geboren circa 1852 in Culemborg, (dochter van Jan Willem Smits en Gijsberta Cornelia Vermeulen).
Kinderen:

 1. Maria Gijsberta Wammes, geboren 14 Jun 1881 in Culemborg.
  Zij trouwde 21 Mrt 1902 in Culemborg, Leendert van Unen, geboren 8 Jan 1869 in Culemborg, (zoon van Andries van Unen en Hendrika Severin) beroep 1902 kleermaker.

 

48. Bernardus 'Berend' Wammes, geboren 17 Jul 1834 in Culemborg,  voorouders uit gegevens en bestanden van Mw. Verhoef-Snoek. overleden 17 Jan 1906 in Culemborg, leefde in Culemborg, 1861 landbouwer.
Signalement (acte van militie): Lengte 1 El 742 Strepen, Aangezicht rond, Voorhoofd bedekt, Ogen blauw, Neus groot, Mond groot, Kin rond, Haar blond, Wenkbrauwen idem, Merkbare tekenen geen.
Hij trouwde 10 Mei 1861 in Culemborg (bs),  huwelijksacte, 10 Mei 1861.  DTB, Akte nr. 9. (zie info 191), Judith Huisman, geboren 10 Jun 1838 in Culemborg, (zie info 192), (dochter van Jacobus Huijsman en Maria Verweij) overleden 4 Okt 1916 in Culemborg.
Zij kan niet schrijven of haar naam tekenen.Berend en Judith huurden een huisje met schuur etc. in de Derde Hondsteeg op Redichem van de familie Bleijenberg.
Kinderen:
 1. Rekje Wammes, geboren 1 Nov 1862 in Redichem, overleden 7 Jan 1951 in Culemborg.
  Zij trouwde 17 Nov 1882 in Culemborg, Jacobus Vermeulen, geboren 27 Mrt 1855 in Goilberdingen, (zoon van Nicolaas Gerardus Vermeulen en Jannigje Werkhoven) overleden 18 Jul 1943 in Culemborg, 1882 arbeider, 1911 veldarbeider.
 2. Maria Wilhelmina Wammes, geboren 3 Dec 1863 in Redichem, overleden 8 Jan 1864 in Culemborg.
 3. Jacobus Godert 'Kobus' Wammes, geboren 25 Sep 1864. zie gezin 72
 4. Godert Bernardus 'Klein Goyertie' Wammes, geboren 5 Jan 1866. zie gezin 73
 5. Elisabeth Maria Wammes, geboren 29 Okt 1867 in Redichem, overleden 22 Sep 1954 in Utrecht, leefde na 7 Apr 1904 in Utrecht.
  Zij trouwde 20 Apr 1891 in Culemborg, Marinus Wilhelmus Blom, geboren 17 Sep 1868 in Brummen, (zoon van Antonie Willem Blom en Johanna Hoebee) overleden 4 Mei 1958 in Utrecht, 1891 sigarenmaker.
 6. Bernardus Wammes, geboren 1 Okt 1869 in Culemborg, overleden 14 Nov 1869 in Culemborg.
 7. Elisabeth Wilhelmina Wammes, geboren 25 Jan 1871 in Redichem, overleden 14 Jun 1923 in Utrecht, leefde 1901 tot 1922 in Rotterdam.
  Zij trouwde 17 Jul 1901 in Culemborg, Adriaan Petrus de Hart, geboren 20 Dec 1867 in Delfzijl, (zoon van Augustinus de Hart en Maria Wilhelmina Anthonia Petronella Godefrida van Mourik) overleden 19 Feb 1934 in Eindhoven, 1901 kantoorbediende.

 8. Geertruida Judith Wammes, geboren 26 Mrt 1872 in Redichem, overleden 28 Apr 1966 in Culemborg.
  Zij trouwde 5 Nov 1894 in Culemborg, Johannes Geurts, geboren 26 Nov 1860 in Schalkwijk, (zoon van Frans Geurts en Geertruida van Galen) overleden 5 Dec 1943 in Culemborg, 1894 arbeider.
 9. Judith Wammes, geboren 16 Aug 1874 in Redichem, overleden 11 Nov 1918 in Jutphaas.
  Woonde onder andere Utrecht, Den Haag, De Bilt, Jutphaas, Weesp, Naarden.
  Zij trouwde 13 Mrt 1912 in 's Gravenhage, Cornelis van Esseveld, geboren 3 Jul 1890 in Utrecht, (zoon van Cornelis van Esseveld en Berendina Hardeman) overleden 11 Aug 1965 in Rhenen, tuinman, wegwerker spoor.
 10. Bernardus 'Nars' Wammes, geboren 29 Apr 1878. zie gezin 74
 11. doodgeboren zoon Wammes, geboren 29 Apr 1878 in Culemborg.
 12. Johanna Wilhelmina Wammes, geboren 29 Aug 1879 in Redichem, overleden 29 Apr 1966 in Utrecht.
  Zij trouwde 6 Feb 1903 in Culemborg, Theodorus van Middelkoop, geboren 15 Jan 1880 in Culemborg, (zoon van Cornelis van Middelkoop en Elisabeth van Vuuren) overleden 27 Feb 1950 in Culemborg, 1903 koopman.

 

49. Gerrit Wammes, geboren 29 Nov 1839 in Culemborg, 1867 landbouwer.
Hij trouwde 31 Mei 1867 in Culemborg (zie info 193, 194), Theodora 'Dirkje' Smits, geboren 10 Nov 1846 in Culemborg, (dochter van Cornelis Smits en Hendrika Copier) overleden 3 Mei 1907.
Kinderen:

 1. Rekje Wammes, geboren 8 Dec 1867 in Redichem, overleden 14 Jan 1915 in Culemborg.
  Zij was gehandicapt door de Engelse ziekte.
 2. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren 7 Mei 1870. zie gezin 75
 3. Godert Wammes, geboren 16 Feb 1873. zie gezin 76
 4. Hendrika Wammes, geboren 19 Jul 1875 in Redichem, overleden 1 Aug 1952 in Culemborg.
  Zij was gehandicapt door de Engelse ziekte.
 5. Willem Wammes, geboren 17 Dec 1878. zie gezin 77
 6. Elisabeth Wammes, geboren circa 1880 in Culemborg, overleden 19 Nov 1918 in Culemborg.
 7. Gerrit Wammes, geboren 9 Jun 1883. zie gezin 78
 8. Dirk Wammes, geboren Jan 1886, overleden 25 Jan 1886 in Culemborg (zie info 195).
 9. Theodora Wammes, geboren Feb 1891, overleden 5 Jun 1892 in Culemborg (zie info 196).

 

50. Godert Wammes, geboren 4 Mei 1842 in Culemborg, leefde in Culemborg, 1866 landbouwer.
Heeft op het boerderijtje van zijn vader aan de Achterweg geboerd.
Hij trouwde 25 Mei 1866 in Culemborg (zie info 197, 198), Adriana Smits, geboren 12 Jan 1845, (dochter van Cornelis Smits en Hendrika Copier) gedoopt 12 Jan 1845.
Kinderen:

 1. Godert 'van de oven' Wammes, geboren 13 Sep 1866. zie gezin 79
 2. Cornelia Hendrika Wammes, geboren circa 1869 in Culemborg, overleden 9 Jan 1886 in Culemborg (zie info 199).
 3. Rijk Wammes, geboren 4 Jul 1870. zie gezin 80
 4. Cornelia Wammes, geboren 2 Nov 1872, overleden Mei 1974 in Harmelen.
  tante Kee uit Utrecht.
  Zij bereikte de respectabele leeftijd van 101 jaar 5 maanden en 1 dag
  Zij trouwde 11 Nov 1897 in Schalkwijk,  Genlias Huwelijksakte Toegang 281, inv 931 akte 7. Wouter Meijers, geboren circa 1864 in Soest, (zoon van Bart Meijers en Gerrigje Wijnen).
 5. Geertruida Wammes, geboren 18 Dec 1874 in Culemborg, overleden 18 Apr 1973 in IJsselstein.
  Zij trouwde (1) 5 Nov 1896 in Culemborg, Hendrikus den Hartog, geboren 29 Mei 1861 in Vianen, (zoon van Petrus den Hartog en Theodora van Eijndthoven) beroep 1896 metselaar.
  Zij trouwde (2) 13 Mei 1909 in IJsselstein, Hermanus Westland, geboren circa 1877 in IJsselstein, (zoon van Hermanus Westland en Cornelia Tersteeg).
 6. Cornelis Adrianus Wammes, geboren 21 Feb 1876 in Redichem, overleden 30 Dec 1876 in Culemborg.
 7. Adriana Wammes, geboren 23 Aug 1877 in Culemborg, overleden 5 Mrt 1908 in Culemborg.
  Zij trouwde 7 Mei 1900 in Culemborg, Johannes Gijsbertus van Raaij, geboren 10 Dec 1872 in Culemborg, (zoon van Jacobus Johannes van Raaij en Cornelia Wammes) overleden 30 Mrt 1955 in Culemborg, 1900 landbouwer.
 8. Adrianus 'Janus' Wammes, geboren 11 Jan 1879. zie gezin 81
 9. Gerrit Cornelis 'lange Gaard' Wammes, geboren 1 Jul 1882. zie gezin 82
 10. Willemijntje Wammes, geboren 16 Sep 1884 in Culemborg, overleden 10 Apr 1980 in Culemborg.
  Zij trouwde 23 Apr 1913 in Culemborg, Marinus Godefridus van Raaij, geboren 6 Jun 1876 in Buurmalsen, (zoon van Jacobus Johannes van Raaij en Cornelia Wammes) overleden 30 Dec 1949 in Culemborg, 1913 landbouwer.

 

51. Joanna 'Anna' Wammes, geboren 31 Mrt 1811 in Everdingen, overleden 19 Jul 1875 in Culemborg.
Zij trouwde (1) 4 Feb 1842 in Culemborg, Johannes Endjes, geboren circa 1819 in Culemborg, (zoon van Helena Endjes) beroep 1842 stoelenmaker.
Zij trouwde (2) 5 Jun 1857 in Culemborg, Cornelis van Wijk, geboren circa 1813 in Culemborg, (zoon van Dirk van Wijk en Hendrica Odijk).

Kinderen:

 1. Godert Wammes, geboren circa 1835. zie gezin 83

 

52. Jannigje Wammis, geboren 13 Apr 1827 in Bunnik, overleden 1 Aug 1880 in Utrecht.
Zij trouwde 19 Nov 1857 in Bunnik, Jan Verhaar, geboren op 11 Okt 1831 te Odijk, boerenknecht
(zoon van Lodewijk Verhaar en Maria Koemans).

Kinderen:

 1. Antje Wammis, geboren 27 Jun 1849 in Bunnik.

 

53. Arnoldus Wammes, geboren 31 Aug 1817 in Culemborg, overleden 6 Aug 1865 in Culemborg, 1839 landbouwer.
Hij trouwde 18 Okt 1839 in Culemborg, Engelina 'Engeltje' van Sterkenburg, ook bekend als Angela van Sterkenburg, geboren waarschijnlijk 1806, (dochter van Peter Hendriks van Sterkenburg en Anna van Nunen) gedoopt 12 Jun 1806 in Culemborg (RK), overleden na 1865.
Kinderen:

 1. Godert Wammes, geboren 9 Aug 1840 in Culemborg, overleden 8 Dec 1840 in Culemborg (zie info 200).
 2. Peter Hendrik Wammes, geboren 17 Feb 1842 in Culemborg, overleden 28 Feb 1842 in Culemborg (zie info 201).
 3. Pieternella Wammes, geboren 7 Feb 1843 in Culemborg.
  Zij trouwde 12 Feb 1868 in Culemborg, Andries Jansen, geboren circa 1846 in Benschop, (zoon van Andries Jansen en Ardina van Oort).
 4. Anna Wammes, geboren 5 Jan 1846 in Culemborg, overleden 10 Jan 1853 in Culemborg (zie info 202).
 5. Hendrika Maria Wammes, geboren 4 Mei 1849 in Culemborg, overleden 20 Feb 1931 in Culemborg (zie info 203).
  Zij trouwde 27 Nov 1874 in Culemborg, Matthias Hubertus Antonius de Leeuw, geboren circa 1851 in Culemborg, (zoon van Johannes Antonius de Leeuw en Carolina Philippi) beroep 1874 metselaar.

 

54. Gerrit Wammes Godertszn, geboren 6 Dec 1819 in Culemborg, leefde 1872 (zie info 204), landbouwer, overleden 24 Jul 1890 in Culemborg.
Hij trouwde 4 Mei 1849 in Culemborg, Anna Maria Copier, geboren circa 1823 in Culemborg, (dochter van Theodorus 'Dirk' Copier en Elisabeth Romijn).
Kinderen:

 1. doodgeboren kind Wammes, geboren 29 Mrt 1851 in Culemborg, overleden 29 Mrt 1851.
 2. doodgeboren kind Wammes, geboren 29 Mrt 1851 in Culemborg, overleden 19 Mrt 1851.
 3. Pieternella Wammes, geboren 25 Mrt 1853 in Culemborg, overleden 24 Dec 1910 in Culemborg (zie info 205).
 4. Elisabeth Wammes, geboren 9 Mrt 1855 in Culemborg, overleden 18 Apr 1934 in Culemborg (zie info 206).
  Zij trouwde Hendricus Martinus Koolen.
 5. Theodora Wammes, geboren 19 Feb 1857 in Culemborg, overleden 18 Dec 1939 in Culemborg.
  ongehuwd
 6. Johanna Wammes, geboren 1 Sep 1858 in Culemborg, overleden 8 Apr 1933 in Culemborg (zie info 207).
  Zij trouwde 14 Feb 1890 in Culemborg, Antonius Johannes Koolen, geboren circa 1856 in Beusichem, (zoon van Hendrik Koolen en Johanna Maria Sieben) beroep 1890 landbouwer.
 7. levenloos geboren zoon Wammes, geboren 18 Jun 1861 in Culemborg, overleden 18 Jun 1861.
 8. Adriana Wammes, geboren 31 Aug 1862 in Culemborg, overleden 23 Sep 1867 in Culemborg (zie info 208).
 9. levenloos geboren zoon Wammes, geboren 19 Dec 1864 in Culemborg, overleden 19 Dec 1864 in Culemborg.

 

55. Gijsbertus 'Gijs' Wammes, geboren 2 Dec 1821 in Culemborg, arbeider, 1845 bouwman, overleden 12 Aug 1908 in Culemborg.
Hij trouwde 2 Mei 1845 in Culemborg, Maria van Panwijk, geboren 28 Mrt 1823 in Culemborg, (dochter van Cornelis van Panwijk en Jannigje Vermeulen) overleden 22 Nov 1874 in Culemborg (zie info 209), overleden 15 Mrt 1882 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelia Wammes, geboren 16 Aug 1846 in Culemborg, overleden 25 Nov 1936 in Tricht.
  Zij trouwde 3 Feb 1872 in Culemborg, Jacobus Johannes van Raaij, geboren 25 Dec 1840 in Beusichem, (zoon van Johannes van Raaij en Martina van Haren) overleden 17 Apr 1929 in Tricht.

 2. Godert 'Gooierdoom' Wammes Gijszoon, geboren 8 Dec 1848. zie gezin 84
 3. Cornelis Wammes, geboren circa 1849 in Culemborg.
 4. Johanna 'Jansemeu' 'Jannigje' Wammes, geboren 11 Okt 1850 in Culemborg, overleden 15 Mrt 1931 in Culemborg (zie info 210).
  Zij trouwde 8 Jul 1880 in Culemborg,  DTB, Akte nr. 20. (zie info 211), Jacobus Huijsman, geboren circa 1841 in Culemborg, (zoon van Jacobus Huijsman en Maria Verweij) beroep 1880 bouwman.
 5. Petronella 'Pietemeu' Wammes, geboren 8 Okt 1852 in Culemborg.
  Zij trouwde 5 Dec 1879 in Culemborg, Hermanus van Kouwen, geboren circa 1841 in Hagestein, (zoon van Hendrik van Kouwen en Annigje de Leeuw).
 6. Wilhelmina Maria 'Mijntjemeu' Wammes, geboren 2 Mei 1854 in Culemborg, overleden 19 Jun 1944, begraven ongehuwd.
 7. Gijsbertus 'Gijs' Wammes, geboren 26 Jul 1856. zie gezin 85
 8. Aldegonda Antonia 'Gonsemeu' Wammes, geboren 30 Jan 1859 in Culemborg, overleden 28 Dec 1933 in Culemborg (zie info 212), begraven ongehuwd.
 9. Cornelis Bernardus 'Kissie' Wammes, geboren 10 Sep 1862 in Culemborg, overleden 5 Mrt 1931 in Culemborg (zie info 213).
  Kissie leefde met zijn zusters Gonsie en Mijntje op het boerderijtje van zijn ouders hoek Nieuwstraat Kloostersteeg. In 1929 hadden zij eveneens de boerderij van Johannes Bernardus (Hansie) Wammes gekocht verder op gelegen in de Nieuwstraat. Volgens de familie zaten zij er warmpjes bij. Maar toen zij overleden erfden de familie niets. Volgens de familie had de pastoor Kissie bewerkt voor hij overleed en ging de kerk er met de poet vandoor.

 

56. Johannes Wammes, geboren 27 Feb 1825 in Culemborg, overleden 16 Mei 1868 in Culemborg, 1848 arbeider.
Hij trouwde 13 Nov 1848 in Culemborg, Elisabeth Werkhoven, geboren 9 Okt 1823 in Hagestein, (dochter van Hendrik Werkhoven en Aaltje Werkhoven).
Kinderen:

 1. Godert Franciscus Wammes, geboren 22 Aug 1849 in Culemborg, overleden 23 Feb 1896 in Utrecht.
  Ongehuwd. Woonde aan het Houtenschepad 73b.
 2. Hendrik Wammes, geboren 6 Nov 1851. zie gezin 86
 3. Pieter Wammes, geboren 27 Dec 1853 in Culemborg, overleden 12 Jul 1931 in Utrecht, mandenmaker.
 4. Alida Wammes, geboren 11 Okt 1855 in Culemborg.
  Zij trouwde 25 Mei 1883 in Houten, Jan Winkel, geboren 13 Nov 1853 in Schonauwen, (zoon van Jan Winkel en Antonia van der Velden).
 5. Magdelena Wammes, geboren 5 Aug 1857 in Culemborg, overleden 9 Okt 1859 in Culemborg.
 6. Johannes Wammes, geboren 26 Aug 1860. zie gezin 87
 7. Wihelmina Wammes, geboren 4 Jan 1864 in Culemborg, overleden 9 Sep 1913 in Zutphen.
  Ongehuwd.

 

57. Godert Wammes, geboren 3 Aug 1827 in Culemborg (zie info 214), 1851 arbeider, overleden 25 Jun 1880 in Culemborg, kastelein.
Hij trouwde 13 Feb 1857 in Culemborg (zie info 215), Johanna Huijsman, geboren 17 Dec 1833 in Culemborg,  DTB, DTB, Akte nr. 148. (dochter van Jacobus Huijsman en Maria Verweij) beroep 1892 tapster, overleden 13 Jan 1899 in Culemborg,  DTB, DTB, Akte nr. 4. (zie info 216).
Kinderen:

 1. Godert Franciscus Wammes, geboren 11 Dec 1857. zie gezin 88
 2. Maria Wammes, geboren 14 Mei 1859 in Culemborg, overleden 12 Jul 1878 in Culemborg (zie info 217).
 3. levenloos meisje Wammes, geboren 13 Jul 1861 in Culemborg, overleden 13 Jul 1861.
 4. Jacobus Wammes, geboren 10 Nov 1862. zie gezin 89
 5. Pieternella Wammes, geboren 16 Aug 1864 in Culemborg, leefde in Schalkwijk, overleden circa 1905 (zie info 218).
  Zij trouwde 10 Nov 1892 in Culemborg, Zeger Hoefsloot, geboren 24 Jul 1857 in Maartensdijk, (zoon van Rijk Hoefsloot en Evertje Zegerse de Beer) beroep 1892 kleermaker.
 6. Elisabeth Wilhelmina Wammes, geboren 3 Dec 1867 in Culemborg.
  Zij trouwde 13 Nov 1890 in Culemborg, Pierre Antoine Francois Ratterman, geboren circa 1865 in Vianen, (zoon van Bernardus Ratterman en Cornelia Catharina Barbier) beroep 1890 klompenmaker.
 7. Gerardus Arnoldus Wammes, geboren 10 Apr 1870. zie gezin 90
 8. Gijsbertus Wammes, geboren 2 Apr 1873 in Culemborg, geëmigreerd 1901 in Duitsland, klompenmaker.
 9. Maria Adriana Wammes, geboren 9 Mrt 1876 in Culemborg, overleden 6 Aug 1878 in Culemborg (zie info 219).

 

58. Johannes Jacobus Wammes, geboren 14 Mrt 1833 in Culemborg.
Hij trouwde Christina van Haarlem, geboren 25 Jul 1827 in Culemborg, (dochter van Arnoldus van Haarlem en Regina van Embden).
Kinderen:

 1. Franciscus Wammes, geboren circa 1859 in Culemborg, overleden 6 Jan 1925 in Culemborg (zie info 220).
 2. Rijk Wammes, geboren 28 Jun 1860. zie gezin 91
 3. Gerrit Wammes, geboren 3 Jun 1869. zie gezin 92

 

59. Joannes 'Hannes' Willibrordus Wammes, geboren 9 Sep 1869 in Tull & 't Waal, overleden 2 Mrt 1936 in Culemborg (zie info 221).
Hij trouwde 10 Nov 1897 in Tull & 't Waal, Cornelia Oosterom, geboren 8 Jul 1877 in Tull & 't Waal, (dochter van Bastiaan Oosterom en Johanna 'Jannigje' van Schaik).
Kinderen:

 1. Cornelis Willebrordus Hendrikus 'Kees' Wammes, geboren 29 Jan 1899. zie gezin 93
 2. Johanna Wilhelmina Wammes, geboren 18 Mei 1900 in Tull & 't Waal, overleden 3 Apr 1915 in Tull & 't Waal (zie info 222).
 3. Sebastianus Johannes 'Bas' Wammes, geboren 13 Aug 1901. zie gezin 94
 4. Wilhelmina Cornelia 'Mien' Wammes, geboren 21 Sep 1902 in Tull & 't Waal, overleden 11 Jul 1974 in Groningen.
  Zij trouwde (1) 24 Nov 1925 in Tull & 't Waal, Waltherus Antonius Gerrit 'Wouter' de Jong, geboren 3 Feb 1898 in Culemborg, (zoon van Nicolaas de Jong en Gerarda Cornelia Kok).
  Zij trouwde (2) 5 Okt 1932 in Utrecht, Cornelis Theodorus 'Cor' van Ardenne, geboren 7 Apr 1896 in Waddinxveen, (zoon van Johannes van Ardenne en Agnes Verheul) overleden 20 Nov 1966 in Eindhoven.
  Zij trouwde (3) 16 Nov 1962 in Groningen, Jan Johannes Minnes, geboren 29 Jun 1894 in Groningen, overleden 25 Mrt 1966 in Groningen.
 5. Hendrika Antonia 'Riek' Wammes, geboren 25 Jun 1904 in Tull & 't Waal, overleden 6 Nov 1956 in Culemborg.
 6. Willibrordus Lambertus 'Willie' Wammes, geboren 16 Feb 1907 in Tull & 't Waal, overleden 21 Mrt 1973 in Hong Kong, Missionaris der Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria.
  Op 16 Aug. 1931 tot priester geweid, was jaren missionaris in China.
 7. Joannes Antonius 'Jan' Wammes, geboren 16 Feb 1907. zie gezin 95

 

60. Adrianus Cornelis Wammes, geboren 25 Feb 1846 in Culemborg, leefde 1882 in Vianen, overleden 17 Mrt 1933 in Vianen.
Hij trouwde 17 Jan 1879 in Vianen, Anna van Stein, geboren 28 Sep 1854 in Vianen, (dochter van Frank van Stein en Maria van der Helm) overleden 8 Mrt 1914 in Vianen.
Kinderen:

 1. Johanna Maria Elisabeth Wammes, geboren 5 Nov 1879 in Vianen, overleden 10 Nov 1934 in Vianen.
  Zij trouwde 8 Okt 1903 in Vianen, Adrianus Johannes 'Adriaan' Huijsmans, geboren 20 Sep 1876 in Roosendaal, (zoon van Petrus Wilhelmus Huijsmans en Elisabeth Augustijn) overleden 27 Dec 1947 in Utrecht.
 2. Franciscus Daniel Wammes, geboren 20 Jul 1881. zie gezin 96
 3. Daniël Johannes 'Daan' Wammes, geboren 11 Dec 1884 in Vianen, overleden 13 Nov 1888 in Vianen.
 4. Maria Johanna Francina 'Marie' Wammes, geboren 15 Jun 1887 in Vianen, overleden 5 Dec 1958 in Vianen, winkelierster-bakkerszaak.
  Zij trouwde 1 Okt 1912 in Vianen, Johannes Jacobus 'Jan' Otten, geboren 5 Nov 1888 in Lith, (zoon van Johannes Wilhelmus Otten en Hendrina de Vries) overleden 12 Dec 1941 in Vianen, broodbakker.
 5. Daniël Johannes Wammes, geboren 14 Feb 1889 in Vianen, overleden 6 Mei 1889 in Vianen.
 6. Alijda Maria Francina Wammes, geboren 13 Mei 1890 in Vianen, overleden 12 Mei 1916 in Vianen.
 7. Adrianus Josephus Hendrikus 'Adriaan' Wammes, geboren 10 Mrt 1892. zie gezin 97
 8. Daniël Coenradus 'Daan' Wammes, geboren 10 Feb 1894 in Vianen, overleden 13 Jul 1955 in Nijmegen, R.K. Priester (Pater Jezuït).
 9. Johannes Antonius 'Jo' Wammes, geboren 23 Dec 1895. zie gezin 98

 

61. Peter 'Pieter' Wammes, geboren 4 Aug 1837 in Culemborg, overleden 9 Mei 1884 in Culemborg, 1860 koperslagersknecht.
Hij trouwde 3 Aug 1860 in Culemborg, Maria Cornelia Copier, geboren circa 1829 in Culemborg, (dochter van Christiaan Copier en Maria Vermeulen).
Kinderen:

 1. Cornelia Wammes, geboren 16 Dec 1860 in Culemborg.
  Zij trouwde 7 Jul 1882 in Culemborg, Adrianus Hendrikus Balvers, geboren 7 Dec 1849 in Culemborg, (zoon van Hendrikus Balvers en Maria van Veen) beroep 1882 stoelenmaker.
 2. Marinus Wammes, geboren 20 Jan 1862. zie gezin 99
 3. Johanna Wammes, geboren circa Jan 1864 in Culemborg, overleden 24 Feb 1864 in Culemborg (zie info 223).
 4. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren circa 1865. zie gezin 100
 5. Christina Wammes, geboren circa 1869 in Culemborg.
  Zij trouwde 30 Nov 1892 in Utrecht, Jacob Wenning, geboren circa 1866 in Borger, (zoon van Jan Wenning en Jantien Eggens).
 6. Johanna Wammes, geboren circa 1871 in Culemborg.
  Zij trouwde 11 Apr 1894 in Utrecht, Auke van der Werf, geboren circa 1870 in Werthem/gem. Wijmbritseradeel, (zoon van Sijtze van der Werf en Jinke van der Schuit).
 7. Jacobus Wammes, geboren 21 Jun 1874. zie gezin 101

 

62. Gerrit Wammes, geboren 14 Mei 1842 in Arnhem, 1867 en 1908 smid.
Hij trouwde 15 Mei 1867 in Arnhem, Berendina van Kortenhoff, geboren circa 1843 in Arnhem, (dochter van Jan van Kortenhoff en Geertruida Derksen) beroep 1867 keukenmeid.
Kinderen:

 1. Stephania Johanna Wammes, geboren 10 Feb 1868 in Arnhem.
  Zij trouwde 19 Sep 1888 in Arnhem, Philippus Johannes Daams, geboren circa 1863 in Arnhem, (zoon van Philippus Daams en Johanna Brouwer) beroep 1888 boekdrukker.
 2. Antonius Johannes Wammes, geboren 13 Apr 1869 in Arnhem, overleden voor 14 Jul 1951, 1895 wever.
  Hij trouwde 4 Sep 1895 in Arnhem, Aleida Wilhelmina Nulden, geboren circa 1876 in Arnhem, (dochter van Johannes Hendricus Nulden en Margrieta Wilhelmina Keijzer) overleden 14 Jul 1951 in Arnhem.
 3. Albertus Wammes, geboren 9 Dec 1870. zie gezin 102
 4. Geertruida Wammes, geboren 14 Apr 1873 in Arnhem.
  Zij trouwde 8 Feb 1899 in Arnhem, Johannes Albertus Meeuwsen, geboren circa 1873 in Gorssel, (zoon van Johannes Allardus Meeuwsen en Fenneken Waarle) beroep 1899 commissionair.
 5. Berendina Wammes, geboren 29 Jan 1875 in Arnhem.
  Zij trouwde 15 Aug 1900 in Arnhem, Hermanus Rutten, geboren circa 1874 in Nijmegen, (zoon van Petrus Rutten en Gerritje Kleinhorst).
 6. Cornelia Wammes, geboren 26 Jan 1877 in Arnhem.
  Zij trouwde 3 Jun 1908 in Arnhem, Nicolaas Berends, geboren circa 1867 in Arnhem, (zoon van Gerrit Jan Berends en Maria Roest).
 7. Grada Wammes, geboren 9 Aug 1879 in Arnhem.
 8. Wilhelmina Johanna Wammes, geboren 23 Aug 1881 in Arnhem.
  Zij trouwde 22 Mei 1901 in Arnhem, Anthonie Epskamp, geboren circa 1874 in Arnhem, (zoon van Anthonie Epskamp en Hendrina Petronella Willemsen) beroep 1901 pakhuisknecht.
 9. Anna Lisetta Wammes, geboren 17 Dec 1884 in Arnhem.
  Zij trouwde 20 Nov 1907 in Arnhem, Hermanus Fredericus Johannes Wiggers, geboren circa 1881 in Arnhem, (zoon van Ferdinand Wiggers en Sophia Johanna Eskens) beroep 1907 loodgieter.
 10. Gerrit Wammes, geboren 11 Sep 1886 in Arnhem, overleden 16 Nov 1908 in Arnhem, huisknecht.

 

63. Antoon Johan Wammes, geboren 20 Apr 1844 in Arnhem, overleden 20 Dec 1883 in Arnhem, 1876 wijnkoopersknecht.
Hij trouwde 10 Mei 1876 in Arnhem, Aleida Meurs, geboren 5 Aug 1848 in Driel, (dochter van Theodorus Meurs en Geertruida Pas) overleden 6 Mrt 1943 in Tilburg, 1876 dienstbode.
Kinderen:

 1. Theodorus Stephanus Wammes, geboren 3 Jun 1877 in Arnhem.
 2. Antoon Johan Wammes, geboren 19 Feb 1880 in Arnhem.
  Hij trouwde 1 Mrt 1916 in Arnhem, Hendrika Tieken, geboren 13 Nov 1886 in Angerloo, (dochter van Hendrik Jan Tieken en Hendrica Berendina Onstein).
 3. Geertruida Cornelia Wammes, geboren 13 Nov 1881 in Arnhem.

 

64. Johannes Franciscus Wammes, geboren 25 Mei 1848 in Arnhem, overleden 17 Dec 1884 in Arnhem, 1876 oppasser, bordeelhouder, tapper.
Hij trouwde 8 Mrt 1876 in Arnhem, Francina Juliana Elisabeth van Eijmeren, geboren 22 Sep 1844 in Arnhem, (dochter van Cornelis van Eijmeren en Carolina Claassen) overleden 24 Jan 1919 in Arnhem, 1876 dienstbode, bordeelhoudster.
Kinderen:

 1. Johannes Antonius Franciscus Wammes, geboren 11 Sep 1876. zie gezin 103
 2. Cornelis Johannes Wammes, geboren 14 Mrt 1878 in Arnhem.
 3. Wilhelmus Theodorus Wammes, geboren 19 Mei 1879 in Arnhem.

 

65. Stephanus 'Stef' Wammes, geboren 24 Feb 1850 in Arnhem, gedoopt 25 Feb 1850, 1892 en 1902 pakhuisknecht, wijnkopersknecht.
Hij trouwde (1) 11 Aug 1875 in Arnhem, Wilhelmina Johanna Plasman, geboren circa 1844 in Nijmegen, (dochter van Johanna Plasman) beroep 1875 dienstbode.
Hij trouwde (2) 20 Apr 1892 in Arnhem, Anna Maria Boerboom, geboren circa 1849 in Didam, (dochter van Gerrit Boerboom en Gerrardina Jansen).
Kinderen van Wilhelmina Johanna Plasman:

 1. Anthonius Johannes Wammes, geboren circa 1877 in Arnhem, 1902 pakhuisknecht.
  Hij trouwde 18 Jun 1902 in Arnhem, Johanna Alijda Wiggers, geboren circa 1875 in Arnhem, (dochter van Johannes Franciscus Wiggers en Alijda Willemina Jacobs).
 2. Cornelia Elisabeth Wammes, geboren circa 1880 in Arnhem.
  Zij trouwde 6 Nov 1907 in Arnhem, Johannes Theodorus Beenen, geboren circa 1880 in Arnhem, (zoon van Johannes Theodorus Beenen en Berendina Arends) beroep 1907 schoenmaker.
 3. Wilhelmina Johanna Wammes, geboren circa 1884 in Arnhem.
  Zij trouwde 30 Okt 1907 in Arnhem, Berend Jan Montfrooij, geboren circa 1887 in Arnhem, (zoon van Hendrikus Hermanus Montfrooij en Petronella Pasch).

 

66. Albertus Aloijsius Vincentius Wammes, ook bekend als Albertus Wammers, geboren ± 1855 in Arnhem, overleden 19 Jun 1929 in Arnhem, 1883 stucadoor.
Hij trouwde 9 Mei 1883 in Arnhem, Johanna Theodora Schippers, geboren circa 1859 in Arnhem, (dochter van Franciscus Schippers en Johanna Verheggen) overleden 4 Nov 1945 in Arnhem.
Kinderen:

 1. Johanna Cornelia Wilhelmina Wammes, geboren circa 1884 in Arnhem.
  Zij trouwde 10 Sep 1902 in Arnhem, Hermanus Leonardus Willemsen, geboren circa 1881 in Arnhem, (zoon van Theodorus Willemsen en Helena Christina Cregten).
 2. Antonius Franciscus Wammers, geboren circa 1886 in Arnhem, 1915 fabrieksarbeider.
  Hij trouwde 5 Mei 1915 in Arnhem, Josephina Nikgel, geboren circa 1886 in Arnhem, (dochter van Michael Joseph Nikgel en Theodora Bos).
 3. Wilhelmina Wammers, geboren circa 1887 in Arnhem, overleden 31 Mei 1944 in Arnhem.
  Zij trouwde 30 Dec 1908 in Arnhem, Christiaan Hogerhorst, geboren circa 1885 in Arnhem, (zoon van Theodorus Hogerhorst en Catharina Maria Krieboo).
 4. Maria Margaretha Wammers, geboren circa 1890 in Arnhem, overleden 8 Apr 1916 in Arnhem.
 5. Cornelia Louisa Wammers, geboren Mrt 1891 in Arnhem, overleden 15 Jan 1892 in Arnhem (zie info 224).
 6. Cornelia Wilhelmina Wammers, geboren circa 1894 in Arnhem.
  Zij trouwde 20 Mrt 1918 in Arnhem, Christiaan Duijts, geboren circa 1891 in Rheden, (zoon van Stephen Duijts en Louisa Hendrika Nikkels).
 7. Stephanus Franciscus Wammers, geboren circa 1899 in Arnhem, 1918 pakhuisknecht.
  Hij trouwde 20 Mrt 1918 in Arnhem, Martina Jonkers, geboren circa 1896 in Arnhem, (dochter van Johanna Wilhelmina Jonkers).

   

  Twaalfde Generatie


 

67. Gerrit Johannes Wammes, geboren 16 Jan 1874 in Culemborg, 1896 arbeider, overleden 18 Dec 1927 in Culemborg.
Hij trouwde 21 Aug 1896 in Culemborg, Angenitha 'Nitha' Jansen, geboren 18 Dec 1871 in Culemborg, (dochter van Machiel Jansen en Dina Brouwers) overleden 16 Mei 1940 in Culemborg.Kinderen:
 1. Gerrit Machiel 'Gartie' Wammes, geboren 1 Mrt 1897. zie gezin 104
 2. Michiel Gerardus Wammes, geboren ca Okt 1898 in Culemborg, overleden 21 Jan 1899 in Culemborg (zie info 225).
 3. Machiel Gerardus 'Giel' Wammes, geboren 26 Jan 1900 in Culemborg, overleden 18 Jun 1966 in Culemborg, sigarenmaker.
  Hij trouwde 31 Dec 1925 in Culemborg, Maria Kerkhof, geboren 30 Okt 1895 in Deil, overleden 25 Feb 1972 in Culemborg. Geen kinderen.
 4. Johanna Alberdina 'Anna' Wammes, geboren 26 Sep 1901 in Culemborg, overleden 28 Mrt 1905 in Culemborg.
 5. Thomas Hendrikus Wammes, geboren 16 Nov 1903 in Culemborg, overleden 18 Dec 1907 in Culemborg (zie info 226).
 6. Johanna Alberdina 'Anna' Wammes, geboren 5 Mrt 1906 in Culemborg, overleden 23 Mrt 1986 in Naarden.
  Zij trouwde 31 Mei 1929 in Baarn, Hendrik van Harreveld, geboren 31 Jul 1901 in Baarn, overleden 13 Aug 1979 in Hilversum, schilder.

 7. Alberdina Adriana 'Dina' Wammes, geboren 27 Mei 1908 in Culemborg, overleden 8 Feb 1988 in Utrecht.
  Zij trouwde 19 Okt 1928 in Culemborg, Johan John, geboren 17 Mrt 1903 in Culemborg, (zoon van Johannes John en Hendrika de Kroon) overleden 8 Dec 1978 in Utrecht, venter/marskramer.

 8. Arnoldus Johannes Wammes, geboren 27 Sep 1910 in Culemborg, overleden 12 Nov 1911 in Culemborg.
 9. Angenitha 'Nitha' Wammes, geboren 13 Okt 1912 in Culemborg, overleden 17 Jan 1997 in Utrecht.
  Zij trouwde 25 Mei 1932 in Utrecht, Antonius Marinus 'Antoon' Kuijper, geboren 28 Feb 1908 in Utrecht, (zoon van Dirk Kuijper en Sanna Johanna Marks) overleden 28 Aug 1958 in Utrecht, meubelmaker/stoffeerder.

 10. Thomas Bernardus 'Thomas' Wammes, geboren 26 Sep 1916. zie gezin 105

 

68. Johannes Bernardus 'Hansie' Wammes, geboren 3 Nov 1868 in Culemborg, overleden 11 Jan 1929 in Culemborg (zie info 227), 1904 landbouwer.
Hij trouwde 16 Mei 1904 in Culemborg, Maria van Panwijk, geboren 21 Jun 1876 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Hendrika Wilhelmina Wammes, geboren 9 Apr 1905 in Culemborg, overleden 2 Aug 1958 in Culemborg.
 2. Antonie Bernardus Wammes, geboren 2 Okt 1906 in Culemborg, overleden 29 Jun 1976 in Culemborg, bakker, tijdschrijver bij Gispen.
  Hij trouwde 18 Okt 1937 in Culemborg, Johanna Francina Maria van der Vliet, geboren 25 Dec 1905 in Culemborg, overleden 7 Jun 1988 in Culemborg.
 3. Bernardus Wammes, geboren 24 Apr 1910 in Culemborg, overleden kerstnacht 1940 in Mariëndaal bij Grave, pater Jezuït.
 4. Wilhelmus Hendrikus Jozef 'Wim' Wammes, geboren 26 Mrt 1914. zie gezin 106

 

69. Lambertus 'Bart' Wammes, geboren 23 Feb 1862 in Culemborg, 1884 en 1911 mandenmaker.
Hij trouwde 16 Mei 1884 in Culemborg, Cornelia Theodora van Kuik, geboren 24 Dec 1855 in Culemborg, (dochter van Jozef van Kuik en Margaritha Westerhout).
Kinderen:

 1. Lambertus Antonius Wammes, geboren ca Mei 1885 in Culemborg, overleden 27 Sep 1886 in Culemborg (zie info 228).
 2. Jozef Marinus 'Zeef' Wammes, geboren 21 Jun 1887. zie gezin 107
 3. Lambertus Antonius 'Bart' Wammes, geboren 21 Feb 1890. zie gezin 108
 4. Gerardus Johannes Wammes, geboren 1 Okt 1893 in Culemborg, overleden 16 Dec 1895 in Culemborg (zie info 229).
 5. Gradus Johannes Wammes, geboren 30 Mei 1896. zie gezin 109
 6. Cornelis Johannes 'Cor' Wammes, geboren 14 Feb 1900. zie gezin 110

 

70. Marinus Wammes, geboren 6 Feb 1870 in Culemborg, overleden 23 Okt 1915 in Culemborg, 1896 arbeider.
Hij trouwde 24 Aug 1896 in Culemborg, Geertruda Cornelia Verweij, geboren 14 Jul 1875 in Rotterdam, (dochter van Adrianus Arnoldus Verweij en Jansje Hulskens).
Kinderen:

 1. Lambertus Adrianus Johannes Wammes, geboren 25 Feb 1897 in Culemborg, overleden 15 Apr 1897 in Culemborg (zie info 230).
 2. Johanna Maria Wilhelmina Wammes, geboren 16 Mei 1898 in Culemborg, overleden 6 Jun 1898 in Culemborg.
 3. Margaretha Johanna Maria Wammes, geboren 30 Jul 1899 in Culemborg, overleden 30 Aug 1899 in Culemborg.
 4. Johanna Maria Wilhelmina 'Jaantje' Wammes, geboren 15 Mei 1901 in Culemborg, overleden 19 Sep 1940 in Ridderkerk.
  Zij trouwde 13 Sep 1922 in Culemborg, Jacob Leuvekamp, geboren 19 Jun 1893 in Heerjansdam, (zoon van Kornelis Leuvekamp en Wilhelmina Sophia Janse) overleden 31 Dec 1964 in Ridderkerk, 1922 scheepsijzerwerker.
 5. Lambertus Adrianus Johannes Wammes, geboren 22 Feb 1903 in Culemborg, overleden 10 Mei 1907 in Culemborg (zie info 231), doodsoorzaak verdronken (met zijn fietje in de Oostersingel gereden).
 6. Adriana Arnolda Hendrika Wammes, geboren 27 Jul 1904 in Culemborg, overleden 20 Jan 1933 in Culemborg (zie info 232).
 7. Margaritha Geertruida 'Greet' Wammes, geboren 22 Nov 1905 in Culemborg, overleden 10 Nov 1985 in Tiel.
  Zij trouwde 4 Jan 1924 in Culemborg, Johannes Hendrik van Empel, geboren 24 Dec 1902 in Culemborg, overleden 11 Apr 1980 in Culemborg, kolensjouwer (bij Bonhof in de Zandstraat).
 8. Lambertus Marinus Wammes, geboren 3 Okt 1907 in Culemborg, overleden 30 Jan 1909 in Culemborg (zie info 233).
 9. Geertruida Cornelia Wammes, geboren 4 Jan 1909 in Culemborg, overleden 23 Mei 1990 in Culemborg.
 10. Lambertus Marinus Wammes, geboren 3 Mrt 1910 in Culemborg, overleden 25 Okt 1910 in Culemborg (zie info 234).
 11. Lambertus Marinus Wammes, geboren 10 Dec 1911. zie gezin 111
 12. Marinus Gerrit Johannes Wammes, geboren 30 Aug 1915 in Culemborg, overleden 14 Mei 1945 in Zwolle.

 

71. Gerrit Wammes, geboren 2 Mei 1875 in Culemborg, 1897 mandenmaker, 1910 arbeider.
Hij trouwde (1) 28 Mei 1897 in Culemborg, Johanna Adriana van Veen, geboren 8 Sep 1873 in Culemborg, (dochter van Otto van Veen en Johanna van Unen).
Hij trouwde (2) 4 Feb 1910 in Culemborg, Cornelia Brouwer, geboren circa 1883 in Everdingen, (dochter van Bart Brouwer en Antonia Toonen).
Kinderen van Johanna Adriana van Veen:

 1. Lambertus Antonius 'Bertus' Wammes, geboren 24 Jul 1898. zie gezin 112
 2. Otto Wammes, geboren 9 Jan 1903 in Culemborg, overleden 21 Dec 1977 in Culemborg.
Kinderen van Cornelia Brouwer:
 1. Margaretha Antonia Wammes, geboren 6 Nov 1911 in Culemborg, overleden 28 Mei 1931 in Culemborg (zie info 235).
 2. Antonia Johanna Cornelia 'Antonette' Wammes, geboren 28 Apr 1914 in Culemborg, overleden 21 Sep 1986 in Tiel.
  Zij trouwde 16 Okt 1935 in Culemborg, Adrianus Johannes van de Wiel, geboren 29 Dec 1909 in Culemborg, overleden 10 Mrt 1985 in Culemborg, sigarenmaker.
 3. Cornelia Gerarda 'Cor' Wammes, geboren 9 Dec 1917 in Culemborg, overleden 18 Apr 1996 in Culemborg.
  Zij trouwde 5 Jun 1942 in Culemborg, Marinus Wilhelmus 'Riens' Vermeulen, geboren 16 Mei 1915 in Culemborg, (zoon van Otto Vermeulen en Wilhelmina Maria van Zuilekom) overleden 23 Nov 1985 in Culemborg, machinaalhoutbewerker.
 4. levenloos jongetje Wammes, geboren 4 Aug 1921 in Culemborg, overleden 4 Aug 1921.
 5. Gerrit Wammes, geboren 2 Dec 1922. zie gezin 113

 

72. Jacobus Godert 'Kobus' Wammes, geboren 25 Sep 1864 in Redichem, overleden 15 Nov 1944 in Culemborg, begraven 18 Nov 1944 in Culemborg (RK).
geen kinderen Hij had de bijnaam "Kobus de Poep".
Hij trouwde 15 Mei 1899 in Culemborg, Hendrica Maria Vernoij, geboren 13 Dec 1873 in Culemborg, (dochter van Gijsbertus Vernoij en Maria Wilhelmina van Kempen) overleden 19 Jul 1941 in Culemborg.
Kinderen:

 1. dood geboren kind Wammes, geboren 9 Feb 1900 in Culemborg, overleden 9 Feb 1900 in Culemborg.

 

73. Godert Bernardus 'Klein Goyertie' Wammes, geboren 5 Jan 1866 in Redichem,  bidprentje. overleden 25 Mrt 1942 in Culemborg, begraven 30 Mrt 1942 in Culemborg (RK), beroep arbeider/landbouwer.
Klein Goiertie vond het niet leuk als hij zo genoemd werd, maar zijn neef Goiert die op "de Fontijn" woonde was een stuk groter, vandaar de kleine Goiert en de lange Goiert.
Klein Goiertie bouwde zijn boerderijtje (1899) in de Hond te Redichem. Na zijn overlijden is dit verkocht voor 12000,-
Hij trouwde 13 Mei 1892 in Culemborg,  huwelijksacte, 13 Mei 1892. Geertruida 'Vrolijke Trui' van Sterkenburg, geboren 2 Jul 1868 in Goilberdingen, (dochter van Gijsbert 'Gijs' van Sterkenburg en Johanna 'Jantje' Spronk) overleden 11 Dec 1950 in Culemborg, begraven 14 Dec 1950 in Culemborg (RK).Zij kregen in totaal 16 kinderen.
Kinderen:
 1. Judith Johanna 'Jet' Wammes, geboren 13 Dec 1892 in Culemborg, overleden 7 Okt 1968 in Culemborg, begraven 10 Okt 1968 in Houten (RK).
  Zij trouwde 19 Mei 1915 in Culemborg, Jan Zumbrink, geboren 22 Dec 1890 in Houten, (zoon van Theodorus Johannes Zumbrink en Cornelia Peek) overleden 6 Mrt 1963 in Houten, begraven 9 Mrt 1963 in Houten (RK), 1915 metselaar.

 2. Gijsbertus Bernardus 'Gijs' Wammes, geboren 15 Feb 1894. zie gezin 114
 3. Johanna Bernarda 'Jans' Wammes, geboren 22 Jan 1896 in Culemborg, overleden 14 Aug 1978 in Utrecht, leefde in Utrecht.
  Zij trouwde (2) 14 Apr 1921 in Houten, Antonius Winkel, geboren 16 Apr 1893 in Houten, (zoon van Joannes Winkel en Gerarda Harmsen) overleden 2 Nov 1964 in Zeist.

 4. Bernardus Marinus 'Bernard' Wammes, geboren 17 Aug 1897. zie gezin 115
 5. Jacobus 'Kobus' Wammes, geboren 17 Okt 1898 in Culemborg, overleden 14 Jun 1922 in Culemborg, (zie info 236), begraven 17 Jun 1922 in Culemborg (RK), beroep klompenmaker.
  Hij is overleden aan de gevolgen van een val op het ijs, waarbij hij zijn heup had verbrijzeld.

 6. Antonius Godert 'Antoon' Wammes,  Bidpr. geboren 21 Jan 1900 in Redichem, overleden 29 Jan 1970 in Culemborg St.Barbara-ziekenhuis, begraven 2 Feb 1970 in Culemborg (RK), klompenmaker/stoelenmaker.
  geen kinderen.
  Hij trouwde 27 Nov 1929 in Culemborg, Hendrika Johanna 'Riek' Vink, geboren 5 Okt 1908 in Culemborg, (dochter van Willem Vink en Willemina van 't Verlaat) overleden 27 Apr 1989 in Tiel Rivierenland ziekenhuis, begraven in Culemborg (RK).

 7. Geertruida 'Trui' Wammes, geboren 31 Mrt 1901 in Redichem, overleden 22 Nov 1975 in Vianen Bejaardencentrum Batenstein, begraven 25 Nov 1975 in Vianen (RK), leefde in Hagestein.
  Zij trouwde 28 Nov 1923 in Culemborg, Jillis Andries van der Gun, geboren 26 Mrt 1897 in Hagestein, (zoon van Franciscus van der Gun en Catharina Steehouwer) overleden 18 Nov 1983 in Vianen Bejaardencentrum Batenstein, begraven 22 Nov 1983 in Vianen (RK), landarb./griendwerker.

 8. Godert Bernardus Wammes, geboren 2 Mrt 1902. zie gezin 116
 9. Hendrikus Wammes, geboren 20 Jul 1903 in Redichem, overleden 2 Jul 1904 in Culemborg.
 10. Marinus 'Rinus' Wammes, geboren 7 Sep 1904 in Redichem, overleden 12 Aug 1929 in Utrecht St Antonius-Gesticht, begraven 16 Aug 1929 in Culemborg (RK).
  Overleden aan de pleuris.

 11. Albertus 'Bartus' Wammes, geboren 28 Nov 1905. zie gezin 117
 12. Wilhelmina 'Mientje' Wammes, geboren 30 Sep 1906 in Redichem, overleden 10 Feb 1909 in Culemborg (zie info 237).
  Zij is zeer vroeg (ongeveer 2 jaar) gestorven aan de mazelen.
 13. Wilhelmus Wammes, geboren 1 Feb 1908 in Redichem, overleden 11 Nov 1908 in Culemborg (zie info 238).
 14. Wilhelmus 'Willem' Wammes, geboren 13 Jul 1909. zie gezin 118
 15. Adrianus Wilhelmus 'Adriaan' Wammes, geboren 24 Jul 1910 in Redichem, overleden 12 Feb 1930 in Culemborg St.Barbara-ziekenhuis, begraven 15 Feb 1930 in Culemborg (RK), bakkersknecht.
  overleden na een val met een zak meel op zijn rug van de zoldertrap bij zijn baas in Utrecht.

 16. Geertruida 'tante Geert' Wammes, geboren 18 Apr 1916 in Redichem, leefde 1996 in Culemborg bejaardencentrum Elisabethhof.
  Zij trouwde 11 Nov 1942 in Culemborg, Hendrikus Marinus 'Henk' Nieuwenhuizen, geboren 14 Jul 1914 in Culemborg, (zoon van Adrianus Gerardus Nieuwenhuizen en Maria van Veen) overleden 5 Aug 1991 in Tiel Rivierenland ziekenhuis, begraven 9 Aug 1991 in Culemborg (RK), sigarensorteerder, tuinman.

 

74. Bernardus 'Nars' Wammes, geboren 29 Apr 1878 in Redichem, overleden 5 Nov 1918 in Culemborg, landbouwer.
Hij overleed aan de Spaanse griep.
Hij trouwde 5 Nov 1906 in Culemborg,  huwelijksacte, 5 Nov 1906. Johanna van den Ham, geboren 27 Nov 1886 in Culemborg, (dochter van Jan van den Ham en Cornelia van Wiggen) overleden 21 Mrt 1968 in Culemborg.
Na het overlijden van Nars bleef dochter Cornelia bij Johanna, maar de jongens moesten naar een weeshuis.
Kinderen:

 1. Bernardus Jan Wammes, geboren 8 Mei 1907. zie gezin 119
 2. Cornelia Johanna Wammes, geboren 18 Okt 1908 in Culemborg, overleden 31 Mrt 1986 in Utrecht, leefde in Utrecht.
  Zij trouwde 14 Dec 1932 in Utrecht, Antonius van Voorn, geboren 5 Apr 1912 in Utrecht, overleden 3 Jun 1994 in Utrecht.
 3. Jan Bernardus Wammes, geboren 1 Feb 1910 in Culemborg, overleden 11 Mei 1912 in Culemborg.
 4. Judith Johanna Wammes, geboren 2 Apr 1911 in Culemborg, overleden 25 Sep 1911 in Culemborg.
 5. Jan Bernardus Wammes, geboren 31 Jul 1912. zie gezin 120
 6. Judith Johanna Wilhelmina Wammes, geboren 12 Dec 1913 in Culemborg, overleden 23 Jan 1915 in Culemborg.
 7. Jacobus Adrianus Wammes, geboren 7 Mei 1915 in Culemborg, overleden 30 Mrt 1916 in Culemborg.
 8. Jacobus Godert 'Kobus' Wammes, geboren 17 Sep 1916. zie gezin 121
 9. Adriaan Petrus Wammes, geboren 8 Okt 1918 in Culemborg, overleden 8 Jul 1941 in Culemborg, bakker.
  In plaats van kleren kopen in Utrecht met zijn moeder ging hij zwemmen in de Lek en is toen verdronken.

 

75. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren 7 Mei 1870 in Culemborg, overleden 21 Jul 1919 in Culemborg.
Hij trouwde 23 Feb 1900 in Culemborg, Maria Bouwhuijsen, geboren 18 Mrt 1878 in Culemborg, (dochter van Jacobus Petrus Bouwhuijsen en Mietje van Blitterswijk).
Kinderen:

 1. Theodora Maria 'Doortje' Wammes, geboren 25 Mrt 1900 in Culemborg, overleden 3 Apr 1993 in Culemborg.
  Zij trouwde 11 Mei 1938 in Culemborg, Cornelis van Stijn, geboren 23 Feb 1904 in Culemborg, (zoon van Cornelis van Stijn en Sijgje de Raad) overleden 12 Jan 1949 in Culemborg, slager.
 2. Jacobus Cornelis Wammes, geboren 21 Sep 1902 in Culemborg, overleden 25 Mei 1920 in Culemborg.
 3. Gerarda Maria 'Grada' Wammes, geboren 12 Mei 1904 in Culemborg, overleden 13 Mrt 1947 in Culemborg.
  Zij trouwde 20 Mei 1942 in Culemborg, Aart Middelkoop, geboren 12 Feb 1914 in Vianen.
 4. Marinus 'Rinus' Wammes, geboren 23 Feb 1906. zie gezin 122
 5. Cornelis Godert Wammes, geboren 9 Mei 1911 in Culemborg, overleden 4 Sep 1911 in Culemborg.
 6. Jodocus Cornelis Wammes, geboren 30 Sep 1917 in Culemborg, overleden 12 Apr 1918 in Culemborg.

 

76. Godert Wammes, ook bekend als Goijert van de Fontijn, geboren 16 Feb 1873 in Culemborg, overleden 17 Feb 1945 in Culemborg, 1906 landbouwer.
Hij trouwde 5 Feb 1906 in Culemborg, Maria Geertruida Velthuizen, geboren 31 Okt 1882 in Culemborg, (dochter van Hendricus Velthuizen en Maria van Rooijen).
Kinderen:

 1. Gerrit Hendrikus 'Gart' Wammes, geboren 24 Jul 1907. zie gezin 123
 2. Hendrikus Gerrit 'Henk' Wammes, geboren 11 Sep 1909. zie gezin 124
 3. Theodorus Cornelis 'Dorus' Wammes. zie gezin 125
 4. Marinus Willem 'Riens' Wammes, geboren 24 Dec 1912. zie gezin 126
 5. Maria Elisabeth 'Marie' Wammes, geboren 20 Apr 1914 in Culemborg, overleden 18 Mrt 1989 in Doorn.
  Zij trouwde 13 Aug 1947 in Culemborg, Marie Nicolaas Antonius 'Rie' van der Veer, geboren 25 Jan 1916 in Culemborg.
 6. Gerarda Theodora 'Gradda' Wammes, geboren 31 Jul 1916 in Culemborg.
  Zij trouwde 31 Mei 1950 in Culemborg, Leendert Antonius 'Leen' van der Veer, geboren 9 Okt 1919 in Culemborg, overleden 12 Jun 1975 in 's Hertogenbosch, ondernemer (loonbedrijf).
 7. Elisabeth Alida 'Bets' Wammes, geboren 30 Sep 1917 in Culemborg, overleden 12 Nov 2009.
  Zij trouwde 8 Sep 1943 in Culemborg, Gerardus Johannes Anna 'Gerard' van der Sanden, geboren 24 Jun 1915 in Houten, bakker.
 8. Johanna Francina 'Joop' Wammes, geboren 18 Mei 1919 in Culemborg, overleden 25 Okt 1991 in Tiel.
 9. Godert Marinus 'Go' Wammes, geboren 28 Aug 1924 in Culemborg, overleden 25 Okt 1991 in Tiel, chauffeur, sigarenwinkelier.
  Hij trouwde Gerarda Johanna 'Ger' van Heusden, geboren 23 Jan 1932 in Culemborg, overleden 12 Okt 1968 in Culemborg.

 

77. Willem Wammes, geboren 17 Dec 1878 in Culemborg, overleden 31 Okt 1929 in Culemborg, 1907 veldarbeider.
Hij trouwde 30 Dec 1907 in Culemborg, Francina Hendrika Rodermans, geboren 23 Nov 1881 in Culemborg, (dochter van Hendrikus Rodermans en Theodora Sprong).
Kinderen:

 1. Gerrit Hendrikus 'Gart' Wammes, geboren 1 Jun 1908. zie gezin 127
 2. Hendrikus Gerrit 'Henk' Wammes, geboren 28 Apr 1910. zie gezin 128
 3. Theodorus Willem 'Theo' Wammes, geboren 31 Jul 1911 in Culemborg, overleden 7 Jul 1982 in Culemborg, fruitpachter.
 4. Arnoldus Theodorus 'Arnold' Wammes, geboren 9 Dec 1914. zie gezin 129
 5. Cornelis Laurens 'Cor' Wammes, geboren 18 Mei 1921. zie gezin 130
 6. Theodora Elisabeth 'Dora' Wammes, geboren 5 Jun 1922 in Culemborg.
  Zij trouwde 4 Feb 1948 in Culemborg, Marinus Everardus Antonie Pin, geboren 17 Sep 1915 in Culemborg, (zoon van Evert Antonie Pin en Maria Berta Driessen) overleden 18 Aug 1991 in Tiel, huidenhandelaar.

 

78. Gerrit Wammes, geboren 9 Jun 1883 in Culemborg, overleden 5 Jan 1955 in Culemborg, 1910 landbouwer.
Hij trouwde 27 Apr 1910 in Culemborg, Arnolda Rodermans, geboren 1888 in Culemborg, (dochter van Hendrikus Rodermans en Theodora Sprong).
Kinderen:

 1. Gerrit Hendrikus Theodorus Wammes, geboren 29 Jan 1911. zie gezin 131
 2. Theodora Gerarda 'Door' Wammes.
 3. Hendrikus Theodorus 'Henk' Wammes. zie gezin 132
 4. Dirkje Elisabeth Wammes.
 5. Albertus Laurens 'Albert' Wammes, geboren 19 Jun 1922. zie gezin 133
 6. Elisabeth Cornelia 'Bets' Wammes.

 

79. Godert 'van de oven' Wammes, geboren 13 Sep 1866 in Culemborg, overleden 24 Apr 1955, 1905 landbouwer.
Hij trouwde 8 Mei 1905 in Culemborg, Gerarda Johanna 'Daatje' van Sterkenburg, geboren 10 Mei 1878 in Utrecht, (dochter van Johannes van Sterkenburg en Margaretha Johanna Tijdink) overleden 26 Aug 1952 in Beusichem.
Kinderen:

 1. Adriana Margaretha 'Jaantje' Wammes, geboren 8 Nov 1906 in Redichem, overleden 28 Jun 1949 in Culemborg.
  Zij trouwde 24 Sep 1941 in Beusichem, Willem van Kooten, geboren 22 Okt 1904 in Jutphaas, (zoon van Antonius van Kooten en Martina Wilhelmina Pouw) overleden 28 Mrt 1968 in Utrecht, veehouder.
 2. Johannes Godefridus 'Hans' Wammes, geboren 20 Apr 1908. zie gezin 134
 3. Hendrika Grada Johanna 'Riek' Wammes, geboren 6 Feb 1910 in Culemborg, overleden 2 Jul 2005 in Harmelen, begraven 6 Jul 2005 in Nieuwegein.
  Zij trouwde 23 Aug 1950 in Beusichem, Willem van Kooten, geboren 22 Okt 1904 in Jutphaas, (zoon van Antonius van Kooten en Martina Wilhelmina Pouw) overleden 28 Mrt 1968 in Utrecht, veehouder.
 4. Margaretha Johanna 'Greet' Wammes, geboren 19 Feb 1913 in Culemborg, overleden 10 Mei 1990 in Nieuwegein.
  Ongehuwd
 5. Godert Wammes, geboren 24 Aug 1918. zie gezin 135

 

80. Rijk Wammes, geboren 4 Jul 1870 in Culemborg, 1894 landbouwer, overleden 10 Jan 1953 in Winssen, koopman (in fruit), schipper.
Hij trouwde (1) 5 Apr 1894 in Culemborg, Anna van Woesik, ook bekend als Anna van Woezik, geboren 16 Jan 1866 in Ewijk, (dochter van Hendrik van Woesik en Willemina van Wolfferen) overleden 6 Jan 1925 in Ewijk. Anna bracht een schip mee uit haar 1e huwelijk met Willem van Gaalen.
Hij trouwde (2) Hendrika Wouters, geboren 21 Mrt 1876 in Horssen, (dochter van Willem Wouters en Jacoba Weeren) overleden 16 Feb 1951 in Dreumel.


Kinderen van Anna van Woesik:

 1. Adriana Anna 'Jana' Wammes, geboren 15 Mrt 1895 in Rotterdam, overleden 29 Dec 1976 in Essen-Altenessen, Duitsland.
  Zij trouwde circa 1917, Heinrich 'Heinz' Stümper, geboren circa 1895 in Duitsland, arbeider in de staalfabriek van Krüpp.
 2. Hendrikus Richard Gerardus 'Harry' Wammes, geboren 5 Okt 1896 in Rotterdam, overleden 11 Mrt 1931 in Essen, Duitsland, koopman in fruit.
 3. Henrica Maria Gerarda 'Rika' Wammes, geboren 22 Jan 1898 in Rotterdam, overleden 9 Jan 1968 in Brunssum.
  Zij trouwde 13 Aug 1918 in Essen, Duitsland, Antonius Evers, geboren 12 Aug 1891 in Nistelrode, (zoon van Hendrikus Evers en Theodora Pijnenburg) overleden 7 Mei 1972 in Brunssum, mijnwerker.
 4. Maria Christina Alberdina 'Marie' Wammes, geboren 10 Apr 1899 in Rotterdam, overleden 18 Dec 1971 in Soest.
  Zij trouwde (1) 30 Jun 1922 in Essen, Duitsland, Robert Ulrich geboren von Uminski, geboren 28 Mrt 1892 in Loebau, Polen, overleden 19 Mrt 1931 in Essen, Duitsland, monteur chauffeur.
  Zij trouwde (2) Bernard Johann Heinrich Sibbing, geboren 17 Jun 1904 in Delft.
 5. Anna Bertha Wammes, geboren 27 Jun 1900 in Rotterdam, overleden 7 Feb 1955 in Heerlen.
  Zij trouwde Johannes 'Jan' de Haard, geboren 3 Jan 1904 in Ewijk, (zoon van Theodorus de Haard en Wilhelmina Kersten) overleden 19 Nov 1992 in Nijmegen, mijnwerker.
 6. Godert Hendrikus 'Gerrit' Wammes, geboren 18 Nov 1901. zie gezin 136
 7. Rijk Wammes, geboren 9 Mrt 1903. zie gezin 137
 8. Cornelia 'Cor' Wammes, geboren 30 Mrt 1904 in Ewijk, overleden 9 Aug 1989 in Rotterdam, sigarenwinkelierster.
  Zij trouwde 24 Jul 1929 in Rotterdam, Jacobus Johannes Dijkhuizen, geboren 25 Dec 1898 in Naaldwijk, overleden 4 Aug 1975 in Rotterdam.
 9. Catharina Jacoba 'Toos' Wammes, geboren 2 Aug 1905 in Ewijk, overleden 24 Mei 1999 in Haarlem.
  Zij trouwde 25 Mrt 1931 in Rotterdam, Cornelis 'Cor' van Veen, geboren 16 Jun 1906 in Rotterdam, stratenmaker, overleden 12 Mrt 1988 in Rotterdam.
 10. Antonius 'Antoon' Wammes, geboren 21 Sep 1906. zie gezin 138
 11. Adrianus Wilhelmus 'Janus' Wammes, geboren 25 Okt 1907 in Ewijk, overleden 11 Sep 1989 in Ewijk, fabrieksarbeider.
  Hij trouwde 31 Jul 1947 in Ewijk, Petronella Maria 'Nellie' Hijmans, geboren 23 Mei 1909 in Ewijk, (dochter van Theodorus Hijmans en Cornelia de Buiter) overleden 23 Nov 1993 in Wijchen.
 12. Wilhelmus Johannes Maria 'Wim' Wammes, geboren 3 Mei 1909 in Ewijk, overleden 12 Okt 1922 in Ewijk, doodsoorzaak verdronken in de waal bij het zwemmen.

 

81. Adrianus 'Janus' Wammes, geboren 11 Jan 1879 in Redichem, 1913 landbouwer, overleden 13 Jan 1963 in Culemborg.
Heeft tot 1937 op het boerderijtje van zijn opa aan de Achterweg tegenover het kerkhof in Culemborg geboerd. In 1937 is hij verhuist naar Beusichem naar de Catrinushoeve. Dit is tegenwoordig Culemborg bij de kinderboerderij.
Hij trouwde 23 Apr 1913 in Culemborg, Cornelia de Kruijf, geboren circa 1882 in Cothen, (dochter van Johannes de Kruijf en Cornelia Ooms).Kinderen:
 1. Godefridus Johannes Adrianus 'Fried' Wammes, geboren 3 Apr 1914. zie gezin 139
 2. Johannes Godefridus 'John' Wammes, geboren 3 Mrt 1915. zie gezin 140
 3. Adrianus Cornelis 'Jos' Wammes, geboren 22 Jan 1916. zie gezin 141
 4. Cornelis Adrianus 'Case' Wammes, geboren 22 Jan 1916. zie gezin 142
 5. Hendrikus Godefridus 'Henk' Wammes. zie gezin 143
 6. Antonius Gerardus 'Antoon' Wammes. zie gezin 144
 7. Gerrit Wilhelmus Joseph 'Gerry' Wammes, geboren 10 Mrt 1920. zie gezin 145
 8. Martinus 'Martien' Wammes, geboren 15 Nov 1921 in Culemborg, overleden 19 Apr 2000 in Culemborg.
  Hij trouwde 1 Jul 1958 in Beesd, Theodora 'Dora' van Gameren, geboren 9 Feb 1917 in Beesd, (dochter van Theodorus van Gameren en Johanna Christina van Weel) overleden 11 Nov 2005 in Tiel, kraamverpleegster.

 9. Wilhelmus Jacobus 'William' Wammes, geboren 24 Mei 1923. zie gezin 146
 10. Theodorus 'Theo' Wammes, geboren 1 Jun 1926. zie gezin 147

 

82. Gerrit Cornelis 'lange Gaard' Wammes, geboren 1 Jul 1882 in Redichem, landbouwer, overleden 9 Dec 1971 in Culemborg.
Hij trouwde 28 Nov 1912 in Vreeswijk, Jacoba 'Koba' Baars, geboren 27 Jun 1892 in Vreeswijk, (dochter van Gijsbertus Baars en Johanna Pelt) overleden 19 Aug 1965 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Godefridus Gijsbertus 'Fried' Wammes. zie gezin 148
 2. Johanna Adriana 'Anna' Wammes, geboren 11 Feb 1915 in Culemborg, overleden 11 Jan 1921 in Culemborg.
 3. Adriana Johanna 'Jaantje' Wammes, geboren 14 Dec 1916 in Culemborg, overleden 3 Dec 2010 in Culemborg.
  Zij trouwde Marinus Willem 'Riens' Wammes, geboren 24 Dec 1912 in Culemborg, (zoon van Godert Wammes en Maria Geertruida Velthuizen) overleden 17 Mei 2004 in Culemborg, boer op de Nieuwe Fontijn.
 4. Gijsberta Jacoba 'Bertha' Wammes, geboren 16 Dec 1917 in Culemborg, overleden 30 Jan 1995 in Beesd.
  Zij trouwde 5 Okt 1944 in Culemborg, Adrianus Gillius 'Janus' Gremie, geboren 10 Jul 1909 in Beesd, (zoon van Anthonius Johannes Bonifacius Gremie en Grada Spronk) overleden 24 Apr 1992 in Culemborg, stationsassistent NS.
 5. Jacoba Gerarda 'Co' Wammes, geboren 16 Dec 1919 in Culemborg, overleden 19 Nov 2006 in Culemborg.
  Zij trouwde 30 Mei 1945 in Culemborg, Petrus Antonius Stephanus 'Piet' de Kroon, geboren 15 Mrt 1920 in Culemborg, overleden 14 Nov 1996 in Culemborg, klompenmaker.
 6. Johanna Adriana 'An' Wammes, geboren 6 Sep 1922 in Culemborg.
  Zij trouwde 20 Okt 1949 in Culemborg, Jacobus Marinus 'Co' Jansen, geboren 11 Dec 1914 in Culemborg, overleden 29 Nov 1991 in Tiel, schilder.
 7. Gerarda Wilhelmina 'Ger' Wammes, geboren 23 Dec 1924 in Culemborg.
  Zij trouwde 11 Nov 1954 in Culemborg, Petrus Machiel 'Piet' Nieuwenhuizen, geboren 10 Mei 1923 in Culemborg.
 8. Gerrit Antonius Cornelis Wammes, geboren 12 Jan 1927. zie gezin 149

 

83. Godert Wammes, geboren circa 1835 in Culemborg.
Hij trouwde 26 Aug 1864 in Culemborg (zie info 239), Maria Cornelia Peek, geboren circa 1840 in Culemborg, (dochter van Willem Peek en Aaltje Sterk).
Kinderen:

 1. Willem Wammes, geboren circa 1865. zie gezin 150
 2. Godert Wammes, geboren circa 1866. zie gezin 151
 3. Aaltje Wammes, geboren 17 Nov 1868 in Culemborg.
  Zij trouwde 8 Feb 1895 in Culemborg, Machiel van Zuilekom, geboren 11 Jan 1866 in Culemborg, (zoon van Cornelis van Zuilekom en Aldegonda van Baaijen) beroep 1895 metselaar.
 4. kind Wammes, geboren circa Mrt 1872 in Culemborg, overleden 11 Jan 1874 in Culemborg (zie info 240).
 5. Marinus Wammes, geboren 15 Mrt 1875. zie gezin 152
 6. Annigje Wammes, geboren 6 Jul 1877 in Culemborg.
  Zij trouwde 26 Nov 1897 in Culemborg, Marinus de Jager, geboren 6 Jan 1875 in Culemborg, (zoon van Nicolaas de Jager en Maria Blidderswijk) beroep 1897 sigarenmaker.
 7. Aartje Wammes, geboren 26 Mei 1881 in Culemborg.
  Zij trouwde 17 Jan 1902 in Culemborg, Petrus van Antwerpen, geboren 9 Mei 1880 in Culemborg, (zoon van Jan van Antwerpen en Pieternella Romijn) beroep 1902 sigarenmaker.

 

84. Godert 'Gooierdoom' Wammes Gijszoon, ook bekend als Govert Wammes, geboren 8 Dec 1848 in Culemborg.
Hij is geemigreerd (Amerika?) nadat hij zijn boerderij er door gejaagd had na het overlijden van zijn vrouw. Hij had 1 dochter. Die heette Maria Johanna, ze werd genoemd: Miegie van Grov.
Hij werd ook Griepenstaal genoemd.
Hij trouwde Catharina van Kouwen, ook bekend als Catharina van Koumen, geboren circa 1851 in Everdingen, (dochter van Hendrik van Kouwen en Annigje de Leeuw) overleden 2 Jul 1882 in Culemborg.
Kinderen:

 1. levenloos jongetje Wammes, geboren 26 Jul 1880 in Culemborg, overleden 26 Jul 1880 in Culemborg.
 2. Maria Johanna Wammes, geboren 6 Jul 1881 in Culemborg, overleden 28 Jul 1962 in Rosmalen, begraven 31 Jul 1962 in Culemborg (RK).
  Miegie van Grov. Zij is bij haar grootvader opgevoed. Zij had een scheef gezicht en is aan de drank geraakt. Zij bleef ongehuwd.
 3. Johanna Hendrika 'Anna' Wammes, geboren 20 Jun 1882 in Culemborg, overleden 13 Aug 1882 in Culemborg (zie info 241).

 

85. Gijsbertus 'Gijs' Wammes, geboren 26 Jul 1856 in Culemborg, overleden 8 Nov 1931 in Heilo.
Hij trouwde (1) 11 Jan 1892 in Nederhorst den Berg, Geertruida 'Grietje' Dubbelaar, geboren 12 Okt 1867 in Nederhorst den Berg, (dochter van Jan Dubbelaar en Elisabeth de Rue) overleden 29 Sep 1893 in Nederhorst den Berg.
Hij trouwde (2) Geertje Ypma, geboren 17 Jun 1864 in Workum, (dochter van Johannes Cornelis Ypma en Antje Johannes Hettinga) overleden 15 Aug 1919 in Amsterdam.
Kinderen van Geertruida 'Grietje' Dubbelaar:

 1. Maria Elisabeth Wammes, geboren 23 Sep 1893 in Nederhorst den Berg, overleden 21 Aug 1955 in Nederhorst den Berg.
  Zij trouwde 17 Aug 1915 in Nederhorst den Berg, Cornelis Overes, geboren 25 Mei 1890 in Aalsmeer, (zoon van Willem Overes en Wilhelmina Geertruida Stolwijk) overleden 5 Jul 1970 in Nederhorst den Berg.
Kinderen van Geertje Ypma:
 1. Johannes Cornelis Wammes, geboren 12 Feb 1906 in Nieuwer-Amstel, overleden 28 Jul 1906 in Nieuwer-Amstel.

 

86. Hendrik Wammes, geboren 6 Nov 1851 in Culemborg, overleden 5 Jan 1925 in Utrecht, landbouwer, groentehandelaar.
Hij trouwde 30 Jun 1875 in Utrecht, Adriana Bakker, geboren 2 Jun 1849 in Utrecht, (dochter van Derk Bakker en Adriana Smorenburg) overleden 28 Mei 1935 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Adriana Wilhelmina Wammes, geboren 24 Jun 1876 in Utrecht, overleden 15 Apr 1940 in Utrecht.
  Zij trouwde 12 Jun 1912 in Utrecht, Adrianus Keil, geboren 24 Jan 1885 in Utrecht, (zoon van Gijsbertus Keil en Maria van den Bedem) overleden 26 Mrt 1960 in Zeist, huisschilder.
 2. Elisabeth Wammes, geboren 21 Mei 1879 in Utrecht, overleden 3 Nov 1957 in Utrecht.
  Zij trouwde 3 Dec 1902 in Rotterdam, Johan Anthonij Lapperre, geboren 24 Mei 1877 in Harderwijk, (zoon van Jan Anthonij Lapperre en Gerritje Foppen) overleden 10 Aug 1943 in Utrecht.
 3. Johanna Hendrika Wammes, geboren 12 Apr 1881 in Utrecht, overleden 18 Sep 1884 in Utrecht.

 

87. Johannes Wammes, geboren 26 Aug 1860 in Culemborg, overleden 1 Jul 1939 in Utrecht, 1883 sigarenmaker.
Hij trouwde 14 Sep 1883 in Culemborg, Catharina van Wijngaarden, geboren 4 Nov 1859 in Culemborg, (dochter van Cornelis van Wijngaarden en Willemina Collee) overleden 7 Sep 1938 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Willemina Catharina 'Mien' Wammes (geboren van Wijngaarden), geboren 1 Mrt 1881 in Culemborg, overleden 25 Jan 1966 in Amsterdam.
  Buiten huwelijk geboren dochter van Catharina van Wijngaarden. Bij opgevolgd huwelijk den 14 Sept. 1883 door Johannes Wammes geëcht.

  Zij trouwde 17 Jul 1918 in Amsterdam, Jan Bommel, geboren 10 Mrt 1880 in Zaandam, (zoon van Nanning Bommel en Elisabeth Koning) overleden 23 Feb 1923 in Amsterdam.
 2. Elisabeth 'Bets' Wammes, geboren 31 Dec 1883 in Culemborg, overleden 16 Jul 1963 in Hilversum.
  Zij trouwde 9 Nov 1905 in Amsterdam, Jan Hendrik Coens, geboren 4 Jan 1886 in Amsterdam, (zoon van Jan Jacob Coens en Neeltje Staartjes) overleden 10 Jan 1958 in Amsterdam, stucadoor.
 3. Cornelia Wammes, geboren 18 Mrt 1885 in Culemborg, overleden 28 Jul 1887 in Culemborg (zie info 242).
 4. Johanna Maria Wammes, geboren 01 Okt 1886 in Culemborg, overleden 1 Jun 1888 in Culemborg (zie info 243).
 5. Cornelia Johanna 'Cor' Wammes, geboren 25 Jul 1888 in Culemborg, overleden 17 Mrt 1956 in Amsterdam.
  Zij trouwde 15 Jul 1914 in Utrecht (zie info 244), Cornelis Johannes van Eck van der Sluijs, geboren 16 Jul 1891 in Utrecht, (zoon van Gerrit Theodorus van Eck van der Sluijs en Helena Ketelaar) overleden 30 Okt 1925 in Utrecht.
 6. Johanna Wammes, geboren 1 Nov 1889 in Culemborg, overleden 9 Mrt 1925 in Utrecht.
  Zij trouwde 31 Aug 1916 in Utrecht, Hendrik Roelandschap, geboren 6 Mrt 1890 in Utrecht, (zoon van Jacobus Roelandschap en Anna van Laar) overleden 2 Aug 1924 in Utrecht, kelner.
 7. Joannes Cornelis Wammes, geboren 18 Feb 1891 in Culemborg, overleden 16 Jul 1895 in Culemborg (zie info 245).
 8. Catharina Wammes, geboren 6 Feb 1893 in Culemborg, overleden 14 Jul 1981 in Amsterdam.
  Zij trouwde 9 Feb 1916 in Amsterdam, Abraham Hessels, geboren 5 Mei 1892 in Haarlem, (zoon van Willem Johannes Hessels en Hendrika Johanna van Zomeren) overleden 10 Mei 1963 in Amsterdam, mechaniciën, hoedenmaker.
 9. Cornelis Jacobus Wammes, geboren circa 1894 in Culemborg.
  Hij trouwde 12 Jan 1916 in Utrecht, Elisabeth Huffels, geboren circa 1897 in Utrecht, (dochter van Arie Huffels en Reinarda Remkes).
 10. levenloos meisje Wammes, geboren 16 Okt 1895 in Culemborg, overleden 16 Okt 1895 in Culemborg.
 11. Adriana Maria Wammes, geboren 4 Okt 1896 in Culemborg, overleden 1 Mei 1975 in 's Gravenhage.
  Zij trouwde (1) 30 Jun 1920 in Utrecht, Edmond Datené, geboren 14 Feb 1895 in Vaals, (zoon van Pieter Hubert Datené en Anna Maria Angela Ganter) overleden 12 Mei 1938 in Noordwijkerhout.
  Zij trouwde (2) 28 Jul 1949 in Amsterdam, Harry Mendelsohn, geboren 19 Jul 1892 in Parijs, overleden 21 Okt 1959 in Amsterdam.
 12. Johannes Wammes, geboren 9 Dec 1897 in Culemborg, overleden 22 Jan 1898.
 13. Johannes 'John' Wammes, geboren 14 Nov 1899 in Culemborg, geëmigreerd 31 Jul 1923 in Amerika, overleden 21 Sep 1982 in New Milford, Connecticut, U.S.A., bartender.
  Hij trouwde Victoria Shinsky, geboren 19 Jan 1903 in Polen, overleden 22 Jan 1982 in Fairfield, Connecticur, U.S.A.
 14. Pieternella Wammes, geboren 2 Mrt 1902 in Culemborg, overleden 14 Apr 1983 in San Raspeig, Spanje.
  Zij trouwde 18 Jun 1941 in 's Gravenhage, Jan Wouda, geboren 25 Apr 1901 in 's Gravenhage, (zoon van Hermanus Wouda en Margaretha Hazejager) overleden 11 Dec 1981 in 's Gravenhage.

 

88. Godert Franciscus Wammes, geboren 11 Dec 1857 in Culemborg, overleden 10 Jun 1911 in Nijmegen, 1897 magazijnmeester.
Hij trouwde 30 Dec 1897 in Culemborg, Catharina Maria Borgstein, geboren 21 Okt 1866 in Culemborg, (dochter van Jan Borgstein en Catharina Knoop).
Kinderen:

 1. Johanna Maria Catharina Wammes, geboren 18 Nov 1898 in Nijmegen, leefde 1950.
  Zij trouwde 7 Aug 1919 in Heerlen, Paul Hubert Peeters, geboren 10 Okt 1887 in Venlo, (zoon van Hendrik Peeters en Hendrina Hubertina Faessen) overleden 21 Jan 1921 in Heerlen, ondermachinist.

 

89. Jacobus Wammes, geboren 10 Nov 1862 in Culemborg, overleden 26 Feb 1914 in Utrecht (zie info 246), 1896 sigarenmaker.
Hij trouwde 5 Nov 1896 in Culemborg, Cornelia 'Witte Kee' Copier, geboren 14 Nov 1876 in Culemborg, (dochter van Theodorus Copier en Maria van Dord) overleden 25 Nov 1966 in Culemborg.
Zij had in Culemborg de bijnaam van Witte Kee en Kee de Witkop vanwege haar witte haar.

Kinderen:

 1. Johanna Cornelia Wammes, geboren 30 Sep 1897 in Culemborg, overleden 10 Dec 1982 in Culemborg.
  Zij trouwde 16 Feb 1922 in Culemborg, Evert Antonius Marinus Rink, geboren 11 Jun 1895 in Culemborg, (zoon van Arie Rink en Maria Pin) overleden 21 Nov 1966 in Culemborg, 1922 koopman, veehouder.
 2. Theodorus Franciscus 'Dirk' Wammes, geboren 21 Nov 1898. zie gezin 153
 3. Godert Franciscus Gerardus 'Goof' Wammes, geboren 11 Jan 1900 in Culemborg, overleden 24 Mei 1989 in Culemborg, brievenbesteller.
  Hij trouwde 29 Nov 1923 in Culemborg, Gijsberta Maria 'Gijsje' van Tienoven, geboren 31 Aug 1898 in Culemborg, (dochter van Theodorus Ignatius van Tienoven en Catharina Vernooij) overleden 7 Nov 1986 in Tiel.
 4. Wilhelmina Christina 'Marie' Wammes, geboren 7 Jan 1901 in Culemborg, overleden 15 Mei 1969 in Maastricht.
  Zij trouwde 11 Apr 1928 in Culemborg, Hendrik 'Henk' Hoogsteder, geboren 23 Feb 1902 in Culemborg, (zoon van Hendrik 'Henk' Hoogsteder en Johanna Gerritdina Weevers) overleden 3 Nov 1990 in Maastricht, slager.
 5. Petronella Elisabeth 'Pietje' Wammes, geboren 28 Apr 1902 in Culemborg, overleden 4 Feb 1983 in Culemborg.
  Zij trouwde 5 Okt 1954 in Culemborg, Theodorus 'Theo' van Vugt, geboren 1 Apr 1897 in Vianen, (zoon van Jan van Vugt en Petronella van der Linden) overleden 26 Okt 1968 in Nijmegen, kantoorbediende bij de PTT.
 6. Johanna Theodora Wammes, geboren 8 Okt 1903 in Culemborg, overleden 2 Okt 1904 in Culemborg.
 7. Elisabeth 'Bets' Wammes, geboren 25 Jan 1905 in Culemborg, overleden 26 Okt 1975 in Rosmalen.
  Zij trouwde 8 Mei 1930 in Culemborg, Elibertus Marinus 'Bertus' Rink, geboren 22 Dec 1899 in Culemborg, (zoon van Arie Rink en Maria Pin) overleden 24 Dec 1984 in 's Hertogenbosch, keurmeester keuringsdienst van waren.
 8. Cornelia Jacoba Wammes, geboren 26 Jan 1907 in Culemborg, overleden 14 Sep 1908 in Culemborg.
 9. Cornelia Jacoba Wammes, geboren 29 Sep 1908 in Culemborg, overleden 14 Nov 1908 in Culemborg.
 10. Jacobus Cornelis 'Co' Wammes, geboren 9 Mrt 1912. zie gezin 154

 

90. Gerardus Arnoldus Wammes, geboren 10 Apr 1870 in Culemborg, overleden 17 Nov 1928 in Gouda, 1892 sigarenmaker.
Hij trouwde 10 Nov 1892 in Culemborg, Christina Maria van Hesteren, geboren 7 Jan 1871 in Culemborg, (dochter van Johannes van Hesteren en Hendrika van Wiefteren) overleden 21 Jul 1935 in Gouda.
Kinderen:

 1. Johanna Maria 'Annie' Wammes, geboren 3 Feb 1894 in Culemborg, overleden 30 Mei 1980 in Bergen op Zoom.
  Zij trouwde 9 Jan 1918 in 's Gravenhage, Johannes Theodorus van der Neut, geboren 29 Jul 1888 in De Bilt, (zoon van Teunis van der Neut en Christina Sluijter) overleden 3 Mrt 1963 in 's Gravenhage, bakker, verzekeringsagent.
 2. Johannes Jacobus 'Jo' Wammes, geboren 11 Mei 1901. zie gezin 155
 3. Gerarda Francisca 'Grada' Wammes, geboren 14 Dec 1902 in Culemborg, overleden 10 Feb 1997 in 's Gravenzande, naaister.
  Zij trouwde 14 Aug 1933 in Gouda, Willem den Hertog, geboren 5 Okt 1902 in Gouda, overleden 10 Sep 1972 in Gouda, verkoper.
 4. Hendrikus Antonius 'Henk' Wammes, geboren 17 Dec 1904 in Culemborg, overleden 13 Jun 1905 in Culemborg.
 5. Piere Antoine Francois 'Piet' Wammes, geboren 11 Okt 1906 in Culemborg, overleden 16 Aug 1988 in Gouda, behanger, stoffeerder.
  Hij trouwde 21 Dec 1938 in Gouda, Johanna 'Annie' Streng, geboren 19 Jul 1907 in Gouda, (dochter van Willem Streng en Gerarda van der Veer) overleden 15 Sep 1975 in Gouda, hoedenmodiste.
 6. Hendrikus Jozefus Wammes, geboren 19 Dec 1910 in Culemborg, overleden 28 Nov 1911 in Culemborg.

 

91. Rijk Wammes, geboren 28 Jun 1860 in Everdingen, overleden in Amsterdam, 1884 arbeider.
Hij trouwde 4 Jul 1884 in Culemborg, Antonia van Hillo, geboren 18 Okt 1866 in Culemborg, (dochter van Teunis van Hillo en Johanna Maria Geertruida van Kempen) overleden 10 Sep 1963.
Kinderen:

 1. levenloos kind Wammes, geboren 21 Mrt 1885 in Culemborg, overleden 21 Mrt 1885 in Culemborg.
 2. dochter Wammes, geboren 3 Sep 1893 in Utrecht.
 3. Johanna Wammes, geboren 19 Aug 1903 in Amsterdam, overleden 1988.
  Zij trouwde Jan Dapper, geboren 5 Jul 1894 in Steenwijk, (zoon van Jan Dapper en Gerrigje de Dood) overleden 1982.

 

92. Gerrit Wammes, geboren 3 Jun 1869 in Everdingen, 1891 arbeider.
Hij trouwde 13 Feb 1891 in Culemborg, Adriana Hak, geboren circa 1866 in Culemborg, (dochter van Adrianus Hak en Dirkje de Weerde) overleden 7 Nov 1928 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Johanna Jacoba Wammes, geboren circa 1892 in Culemborg, overleden 14 Jan 1901 in Culemborg (zie info 247).
 2. Adrianus Theodorus Wammes, geboren circa 1894 in Culemborg, 1921 plakker.
  Hij trouwde 13 Jul 1921 in Culemborg, Cornelia Antonia Ansems, geboren circa 1901 in Culemborg, (dochter van Antonius Franciscus Ansems en Alida van Leeuwaarden).
 3. Dirk Theodorus Wammes, geboren circa 1899 in Culemborg, 1920 stoelenmaker.
  Hij trouwde 19 Nov 1920 in Culemborg, Johanna Hendrica Copier, geboren circa 1903 in Culemborg, (dochter van Lambertus Hendrikus Copier en Johanna Barbara van Hille).

 

93. Cornelis Willebrordus Hendrikus 'Kees' Wammes, geboren 29 Jan 1899 in Honswijk, overleden 19 Okt 1962 in Amersfoort, monteur, electrisch lasser.
Hij trouwde (1) 7 Okt 1925 in 's Hertogenbosch, gescheiden 12 Mrt 1938 in 's Hertogenbosch, Catharina Maria Klabbers, geboren 7 Okt 1904 in Soest, (dochter van Dirk Theodorus Klabbers en Alida Petronella van Veenendaal) overleden 10 Aug 1996 in Utrecht.
Hij trouwde (2) Maria Katharina 'Marie' Fritz, geboren 15 Mei 1911 in Schriesheim, Duitsland.
Kinderen van Catharina Maria Klabbers:

 1. Johannes Theodorus 'Joop/John' Wammes. zie gezin 156

 

94. Sebastianus Johannes 'Bas' Wammes, geboren 13 Aug 1901 in Honswijk, overleden 14 Jan 1975 in Bodegraven, vehouder, handelaar.
Hij trouwde 4 Jun 1930 in IJsselstein, Petronella Johanna 'Nellie' de Lange, geboren 25 Feb 1897 in Zegveld, (dochter van Otto de Lange en Emmerentia Moerings) overleden 19 Dec 1966 in Bodegraven.
Kinderen:

 1. Cornelia Emerentia 'Corrie' Wammes, geboren 8 Apr 1931 in Utrecht, overleden 12 Okt 1994 in Bddegraven.
  Zij trouwde 23 Feb 1962 in Bodegraven, Cornelis Jacobus Maria 'Cor' Twaalfhoven, geboren 6 Jul 1922 in Bodegraven, (zoon van Gerardus Johannes 'Gerard' Twaalfhoven en Geertruida Hendrika van Vliet) overleden 2 Okt 1985 in Leiden, betonfabrikant.

 

95. Joannes Antonius 'Jan' Wammes, geboren 16 Feb 1907 in Honswijk, overleden 2 Okt 1975 in Utrecht, automonteur.
Hij trouwde (1) 12 Jan 1932 in Leerdam, Leonarda Johanna Hermina 'Lena' van den Berg, geboren 15 Okt 1908 in Muiden, overleden 19 Jan 1954 in Utrecht.
Hij trouwde (2) 25 Jun 1957 in Geleen, Anna Maria Hubertina 'Annie' Verheesen, geboren 6 Okt 1919 in Herten.
Kinderen van Leonarda Johanna Hermina 'Lena' van den Berg:

 1. Joannes Willebrordus 'Wil' Wammes, geboren 21 Jun 1934. zie gezin 157
 2. Leonardus Johannes Adrianus 'Leo' Wammes, geboren 7 Mrt 1937. zie gezin 158
 3. Thomas 'Tom' Wammes, geboren 3 Dec 1944. zie gezin 159
 4. Eduard Maria 'Eddy' Wammes, geboren 3 Okt 1948. zie gezin 160

 

96. Franciscus Daniel Wammes, geboren 20 Jul 1881 in Vianen, overleden 22 Mrt 1971 in Vreeswijk, manufacturier.
Hij trouwde 16 Feb 1909 in Zwolle (zie info 248), Catharina Suzanna Johanna Maria 'Cato' van Eijk, geboren 27 Aug 1883 in Zwolle, (dochter van Johan Michael van Eijk en Adriana Victoriana van Hems).
Kinderen:

 1. Adrianus Johannes Franciscus 'Ad' Wammes, geboren 11 Nov 1909. zie gezin 161
 2. Adriana Victoria Anna 'Sjaan' Wammes, geboren 15 Mrt 1911 in Vreeswijk, overleden 11 Jun 1986 in Utrecht, winkeljuffrouw.
  Zij trouwde 10 Jun 1940 in Vreeswijk, Antonius Johannes 'Anton' van Hienen, geboren 6 Apr 1913 in IJsselstein, (zoon van Johannes 'Jan' van Hienen en Maria Cornelia van Kats) overleden 25 Feb 1997 in Utrecht, banketbakker.
 3. Anna Margaritha Wammes, geboren 20 Jul 1912 in Vreeswijk, overleden 26 Jul 1912 in Vreeswijk.
 4. Johannes Adrianus 'Joop' Wammes, geboren 7 Jul 1913. zie gezin 162
 5. Anna Adriana Wammes, geboren 1 Jul 1914 in Vreeswijk, overleden 23 Aug 1914 in Vreeswijk.
 6. Anna Hendrika 'Annie' Wammes, geboren 5 Mrt 1916 in Vreeswijk, overleden 23 Aug 1990 in Nieuwegein, winkeljuffrouw.
  Zij trouwde 29 Jun 1945 in Vreeswijk, Aleidus Johannes Maria 'Leid' van den Hout, geboren 18 Jul 1915 in Jutphaas.
 7. Aleida Johanna 'Ada' Wammes, geboren 26 Okt 1917 in Vreeswijk, onderwijzeres.
  Zij trouwde 22 Mei 1946 in Vreeswijk, Gerardus Bernardus 'Gerard' Wilmink, geboren 5 Jul 1905 in Groningen, overleden 10 Mei 1973 in Nijmegen, kapitein grote vaart.
 8. Catharina Maria 'Cato' Wammes, geboren 9 Mei 1919 in Vreeswijk, overleden 3 Jul 1994 in Nieuwegein, nooit getrouwd.
 9. Hendrica Wilhelmina Wammes, geboren 13 Apr 1921 in Vreeswijk, overleden 11 Jun 1921 in Vreeswijk.
 10. Johanna Andrea 'Jo' Wammes, geboren 15 Dec 1922 in Vreeswijk, winkeljuffrouw.
  Zij trouwde (1) 18 Sep 1946 in Vreeswijk, Hubertus Johannes 'Bertus' Potters, geboren 14 Aug 1915 in Tiel, overleden 12 Nov 1950 in Tiel, boekhouder.
  Zij trouwde (2) 22 Apr 1960 in Maastricht, Jan Blanken, geboren 28 Sep 1911 in Maastricht, overleden 23 Sep 1989 in Maastricht, stoffeerder.
 11. Franciscus 'Frans' Wammes, geboren 12 Dec 1925. zie gezin 163

 

97. Adrianus Josephus Hendrikus 'Adriaan' Wammes, geboren 10 Mrt 1892 in Vianen, overleden 8 Dec 1965 in Vianen, manufacturier.
Hij trouwde (1) 4 Sep 1917 in Gorinchem, Johanna Elisabeth Otten, geboren 15 Mei 1891 in Lith, (dochter van Johannes Wilhelmus Otten en Hendrina de Vries) overleden 26 Jan 1929 in Vianen.
Hij trouwde (2) 29 Okt 1935 in Vianen, Jacoba 'Co' van Straaten, geboren 2 Jun 1912 in Vianen, (dochter van Hermanus van Straaten en Elisabeth Maria Hendriks) overleden 10 Jan 1999 in Vianen.
Kinderen van Johanna Elisabeth Otten:

 1. Anna Hendrina 'An' Wammes, geboren 12 Jun 1918 in Vianen, overleden 22 Dec 1993 in Wijchen.
  Zij trouwde (1) 7 Jun 1944 in Vianen, Antonius Arnoldus 'Anton' Delpeut, geboren 8 Jul 1914 in Vianen, vertegenwoordiger, overleden 24 Nov 1982 in Maarheeze.
  Zij trouwde (2) 6 Okt 1986 in Wijchen, Theodorus 'Theo' Lucassen, geboren 17 Dec 1917 in Heumen.
 2. Johannes Adrianus 'Jan' Wammes. zie gezin 164
 3. levenloze zoon Wammes, geboren 7 Okt 1920 in Vianen, overleden 7 Okt 1920 in Vianen.
 4. Aleida Elisabeth 'Leid' Wammes, geboren 16 Dec 1921 in Vianen, overleden 12 Jan 1995 in Gouda.
  Zij trouwde 12 Jun 1946 in Vianen, gescheiden 3 Jul 1968 in Gouda, Christiaan 'Chris' van den Heuvel, geboren 15 Mei 1913 in Gouda, overleden 7 Sep 1986 in Gouda, dansschoolhouder.
 5. Hendrina Elisabeth 'Hennie' Wammes, geboren 24 Mei 1927 in Vianen, overleden 20 Jul 1988 in Venlo, verpleegster.
  Zij trouwde 10 Jan 1974 in Vianen, Hubertus Martinus Hol, geboren 28 Apr 1920 in Venlo, overleden 31 Jan 1980 in Maasbree, commisionair (groente en fruit).
Kinderen van Jacoba 'Co' van Straaten:
 1. Anna Elisabeth Theresia 'Anneke' Wammes, geboren 6 Dec 1936 in Vianen.
  Zij trouwde 5 Jan 1966 in Vianen, Guiliemo Gagliolo, geboren 1 Aug 1937 in Genua Italië, overleden 30 Dec 1987 in Andora Marina, Italië.
 2. Hermanus Adrianus 'Hans' Wammes, geboren 7 Feb 1938 in Vianen, bloemist.
  Hij trouwde 21 Sep 1974 in Utrecht, gescheiden 28 Sep 1980 in Utrecht, Sylvia Nanette Ooms, geboren 21 Okt 1945 in Utrecht, receptioniste.
 3. Elisabeth Adriana Catharina 'Elly' Wammes, geboren 2 Apr 1939 in Vianen, kleuterleidster, ondernemer dames en heren mode.
  Zij trouwde 5 Sep 1963 in Vianen, Johannes Theodorus' Jan' Bloks, geboren 3 Aug 1937 in Vianen, ondernemer dames en heren mode.
 4. Adriana Johanna 'Aat' Wammes, geboren 29 Aug 1940 in Vianen, administratief medewerkster.
  Zij trouwde 29 Dec 1964 in Vianen, gescheiden 21 Mrt 1985 in Vianen, Johan Gerard 'John' Vestjens, geboren 13 Feb 1936 in Eindhoven.
 5. Maria Aleida 'Riet' Wammes, geboren 17 Mei 1942 in Vianen, kleuterleidster.
  Zij trouwde 10 Sep 1971 in Vianen, Hubertus Gerardus Jacobus Maria 'Bert' Janssen, geboren 10 Dec 1944 in Zeelst, huisarts.
 6. Theresia Maria 'Trees' Wammes, geboren 29 Nov 1943 in Vianen, verkoopster.

 

98. Johannes Antonius 'Jo' Wammes, geboren 23 Dec 1895 in Vianen, overleden 30 Okt 1967 in Vianen.
Hij trouwde 21 Aug 1930 in Oudenbosch, Francisca Benedicta 'Cisca' Renders, geboren 25 Jun 1902 in Woensel, (dochter van Wilhelmus 'Wim' Renders en Henrica Francisca Jansen) overleden 10 Jun 1993 in Rosmalen.
Kinderen:

 1. Anna Henrica Wilhelmina 'Annie' Wammes, geboren 26 Mrt 1934 in Vianen, lerares.
  Zij trouwde 10 Jul 1964 in Eindhoven, Johannes Franciscus 'Johan' Meijs, geboren 20 Aug 1929 in Dungen, overleden 16 Nov 1982 in Engelen, leraar.
 2. Wilhelmus Adrianus Andreas 'Wim' Wammes, geboren 12 Nov 1935 in Vianen, apotheker.
  Hij trouwde 24 Nov 1967 in Ubbergen, Johanna Cecilia 'Hannie' Covers, geboren 6 Mrt 1931 in Nijmegen, secretaresse.
 3. Henricus Franciscus Maria 'Henk' Wammes, geboren 21 Feb 1939. zie gezin 165

 

99. Marinus Wammes, geboren 20 Jan 1862 in Culemborg, overleden 29 Dec 1940 in Utrecht, 1900 stoelenmatter.
Hij trouwde 27 Jul 1900 in Culemborg (zie info 249), Johanna Hazendonk, geboren 6 Sep 1875 in Culemborg, (dochter van Hendrikus Hazendonk en Sophia van Setten) overleden 22 Apr 1928 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Hendrikus Marinus 'Drikus' Wammes (geboren Hazendonk), geboren 30 Jul 1896 in Culemborg (zie info 250), schipper, overleden 11 Mei 1928 in Culemborg (zie info 251), doodsoorzaak dood gevonden in het water in Amsterdam (zie info 252).
 2. Peter Marinus Wammes, geboren 21 Mei 1901 in Culemborg, overleden 2 Dec 1912 in Culemborg.
 3. Johanna Wammes, geboren 24 Feb 1903 in Culemborg.
  Zij trouwde 25 Jan 1929 in Culemborg, Willem Aart de Jong, geboren 31 Jan 1909 in Rotterdam.
 4. Marinus Wammes, geboren 11 Jun 1904. zie gezin 166
 5. Sophia Wammes, geboren 25 Feb 1906 in Culemborg, overleden 1 Nov 1908 in Culemborg.
 6. Hendrik 'Henk' Wammes, geboren 16 Jul 1907. zie gezin 167
 7. Sophia Wammes, geboren 3 Jun 1909 in Culemborg, overleden 3 Apr 1990 in Leusden.
  Zij trouwde 14 Jun 1929 in Culemborg, Johannes Petrus Brouwer, geboren 15 Okt 1907 in Culemborg, (zoon van Johannes Brouwer en Maria Johanna van Gasteren) overleden 31 Jan 1975 in Baarn, sigarenmaker.
 8. Stephanus Wammes, geboren 17 Mei 1911 in Culemborg, overleden 4 Nov 1911 in Culemborg.
 9. Maria 'Marie' Wammes, geboren 13 Sep 1914 in Culemborg, overleden 19 Jan 1990 in Leerdam.
  Zij trouwde (1) 29 Mrt 1935 in Culemborg, Pieter van Stijn, geboren 10 Mei 1903 in Culemborg, (zoon van Gerrit van Stijn en Paulina van Hillo) overleden 8 Apr 1945 in Zeist, fabrieksarbeider, betonwerker.
  Zij trouwde (2) Johannes Siben, geboren 15 Apr 1915 in Culemborg, overleden 23 Aug 1971 in Leerdam.
  Zij trouwde (3) 10 Dec 1986 in Leerdam, Willem Aart de Jong, geboren 31 Jan 1909 in Rotterdam.
 10. levenloze dochter Wammes, geboren 5 Aug 1918 in Culemborg, overleden 5 Aug 1918 in Culemborg.

 

100. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren circa 1865 in Culemborg, overleden 5 Nov 1937 in Culemborg (zie info 253), arbeider.
Hij trouwde 31 Okt 1890 in Culemborg, Catharina Wilhelmina Blommestijn, geboren circa 1872 in Maarsseveen, (dochter van Johannes Blommestijn en Catharina Wilhelmina Schoonhoven) overleden 25 Jan 1941 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Maria Catharina Wammes, geboren 27 Sep 1891 in Culemborg, overleden 22 Jun 1954 in Utrecht.
  Zij trouwde (1) 22 Apr 1910 in Culemborg (zie info 254), Gerrit van Haaften, geboren 22 Jul 1878 in Deil, (zoon van Lammert van Haaften en Dirkje Steenbeek) overleden 20 Nov 1953 in Utrecht, grondwerker.
  Zij trouwde (2) 5 Jan 1923 in Geldermalsen, Klaas Antonie van Doesburg, geboren 8 Jan 1894 in Geldermalsen, (zoon van Cornelis van Doesburg en Maaike Kruissen) overleden 29 Okt 1964 in Utrecht.
 2. Catharina Wilhelmina Johanna Wammes, geboren 28 Mei 1893 in Culemborg, overleden 3 Feb 1901 in Culemborg.
 3. Catharina Wilhelmina Wammes, geboren 22 Feb 1895 in Culemborg, overleden 18 Jun 1895 in Culemborg (zie info 255).
 4. levenloze dochter Wammes, geboren 6 Nov 1895 in Culemborg, overleden 6 Nov 1895 in Culemborg.
 5. Johanna Cornelia Wammes, geboren 3 Dec 1896 in Culemborg, overleden 7 Apr 1897 in Culemborg (zie info 256).
 6. Pieternella Johanna Cornelia Wammes, geboren 26 Dec 1897 in Culemborg, overleden 26 Sep 1962 in Leerdam.
  Zij trouwde 13 Dec 1915 in Culemborg, Peter van Tongeren, geboren 25 Sep 1895 in Rhenen, (zoon van Bastiaan Dirk van Tongeren en Maaike Vermeer) overleden 12 Mei 1963 in Tiel, 1915 glasblazer.
 7. Antonia Wammes, geboren 17 Aug 1900 in Culemborg, overleden 3 Jun 1974 in Vianen.
  Zij trouwde 18 Aug 1922 in Culemborg, Nicolaas Arie van den Bosch, geboren 28 Jan 1905 in Vianen, (zoon van Nicolaas Arie van den Bosch en Barbara Huiberdina de Launaij) overleden 3 Jan 1989 in Vianen, 1905 stoker.
 8. Cornelis Johannes 'Kees' Wammes, geboren 26 Dec 1903. zie gezin 168
 9. Johanna Cornelia Gijsberta 'Janna' Wammes, geboren 19 Jan 1906 in Culemborg, overleden 26 Sep 1994 in Culemborg.
  Zij trouwde 20 Jun 1928 in Culemborg, Cornelis Hendrik 'Kees' de Heus, geboren 18 Mrt 1907 in Culemborg, overleden 9 Apr 1989 in Tiel, lakspuiter.
 10. Catharina Wilhelmina 'Mien' Wammes, geboren 6 Sep 1908 in Culemborg, overleden 14 Feb 1994 in Tiel.
  Zij trouwde 25 Jul 1930 in Culemborg, Gijsbertus 'Gijs' Heij, geboren 19 Dec 1904 in Culemborg, overleden 15 Sep 1982 in Culemborg.
 11. Jacobus 'Koos' Wammes, geboren 12 Jan 1912. zie gezin 169
 12. Karel Wammes, geboren 2 Okt 1914. zie gezin 170

 

101. Jacobus Wammes, geboren 21 Jun 1874 in Culemborg, overleden 29 Jul 1936 in Culemborg, 1908 fabriekarbeider.
Hij trouwde 8 Mei 1908 in Culemborg, Gerarda van Haaften, geboren 2 Nov 1885 in Oss, (dochter van Adrianus van Haaften en Jenneke van Zetten) overleden 17 Nov 1960 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Jacoba Maria Wammes, geboren 27 Nov 1908 in Culemborg, overleden 16 Mei 1982 in Tiel.
  Zij trouwde 3 Jun 1927 in Culemborg, Arnoldus Wilhelm Siben, geboren 8 Feb 1906 in Leerdam, overleden 24 Jan 1974 in Culemborg.
 2. Adrianus Wammes, geboren 16 Sep 1910 in Culemborg, meubelbeitser, los arbeider, overleden 18 Dec 1973 in Culemborg, nooit getrouwd.
 3. Maria Wammes, geboren 14 Sep 1912 in Culemborg, overleden 24 Aug 1993 in Utrecht.
  Hij trouwde 30 Jan 1935 in Utrecht, Hermanus Stelte, geboren 30 Dec 1910 in Utrecht, overleden 21 Jun 1968 in Leiden.

 

102. Albertus Wammes, geboren 9 Dec 1870 in Arnhem, overleden 15 Mrt 1952 in Arnhem, pakhuisknecht.
Hij trouwde (1) 26 Sep 1894 in Arnhem, Antonia Everdina Engels.
Hij trouwde (2) 4 Mrt 1908 in Arnhem, Gesina Gerritsen, (dochter van Franciscus Gerritsen en Gesina Hendriks).
Kinderen van Antonia Everdina Engels:

 1. Albertus Wammes, geboren circa 1896 in Arnhem.
  Hij trouwde 7 Mei 1919 in Arnhem, Hendrika Maria Johanna Arendina Lucassen, geboren circa 1896 in Arnhem.
Kinderen van Gesina Gerritsen:
 1. Cornelia Gesina Wammers, geboren circa 1914 in Arnhem, overleden 23 Feb 1916 in Arnhem (zie info 257).

 

103. Johannes Antonius Franciscus Wammes, geboren 11 Sep 1876 in Arnhem, 1895 barbier.
Hij trouwde 31 Jul 1895 in Arnhem, Grada Hesseling, geboren circa 1876 in Renkum, (dochter van Jacobus Hesseling en Maria Degen).
Kinderen:

 1. Francisca Juliana Elisabetha Wammes, geboren circa 1897 in Arnhem.
  Zij trouwde 13 Feb 1918 in Arnhem, Jacobus Jan Willem Maters, geboren circa 1895 in Arnhem, (zoon van Jan Willem Maters en Johanna Marie Wielheezen).
 2. Hermanus Antonius Wammes, geboren circa 1899 in Arnhem, 1922 vloerlegger.
  Hij trouwde 23 Aug 1922 in Arnhem, Wilhelmine Allegonda Flick, geboren circa 1902 in Mulheim a/d Ruhr Duitsland, (dochter van Friedrich Wilhelm Flick en Allegonda Elisabeth Pas).

   

  Dertiende Generatie


 

104. Gerrit Machiel 'Gartie' Wammes, geboren 1 Mrt 1897 in Culemborg, overleden 29 Jul 1982 in Culemborg, sigarenmaker.
Hij trouwde 25 Okt 1920 in Culemborg, Maria Jozef Sophia Truijers, geboren 19 Mei 1897 in Leiden, (dochter van Pieter Truijers en Martina Margaretha Broeshart) overleden 25 Jul 1982 in Culemborg.Kinderen:
 1. Dirk Theodorus 'Dick' Wammes (geboren Truijers), geboren 29 Okt 1916. zie gezin 171
 2. Maria Helena 'Marie' Wammes, geboren 11 Dec 1920 in 's Gravenhage.
  Zij trouwde 3 Jan 1940 in Culemborg, Antonie 'Anton' Koedam, geboren 17 Mei 1915 in Delft, timmerman.
 3. Angenitha 'Nitha' Wammes, geboren 30 Jun 1922 in Culemborg, overleden 26 Mei 1961 in Culemborg.
  Zij trouwde 12 Jun 1945 in Culemborg, Leendert Kieviet, geboren 3 Mei 1914 in Culemborg, vertegenwoordiger, overleden 19 Dec 2001.
 4. Gerrit Johannes Wammes, geboren 16 Jun 1926. zie gezin 172
 5. Martina Margaretha 'Tinie' Wammes, geboren 12 Okt 1929 in Culemborg.
  Zij trouwde 6 Okt 1951 in Culemborg, Dirk 'Dick' van Deventer, geboren 6 Mei 1927 in Culemborg, procuratiehouder.

 

105. Thomas Bernardus 'Thomas' Wammes, geboren 26 Sep 1916 in Culemborg, overleden 9 Mei 1983 in Utrecht, werkzaam bij PTT Postvervoer.
Hij trouwde 5 Sep 1946 in Utrecht, Jacoba Petronella 'Cobi' de Rijk, geboren 4 Mrt 1919 in Utrecht.Kinderen:
 1. Angenitha 'Nitha' Wammes, geboren 23 Mei 1947 in Utrecht, lerares basisschool.
  Zij trouwde 23 Jun 1969 in Utrecht, Arnoldus 'Arno' vd Steen, geboren 12 Mrt 1943 in Zutphen.

 2. Johannes Theodorus 'Han' Wammes, geboren 9 Mei 1949 in Utrecht, docent.

 3. Gerrit Johannes 'Geerd' Wammes, geboren 15 Okt 1951. zie gezin 173

 

106. Wilhelmus Hendrikus Jozef 'Wim' Wammes, geboren 26 Mrt 1914 in Culemborg, machinaal houtbewerker.
Hij trouwde 4 Jul 1947 in Culemborg, Antoinetta Pieternella van Maurik, geboren 7 Jun 1915 in Culemborg, (dochter van Marinus IJsbrand van Maurik en Elisabeth Geertruida Jägers) overleden 4 Aug 1987 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Johannes IJsbrand 'Han' Wammes, geboren 11 Okt 1949. zie gezin 174
 2. IJsbrand Bernardus Wammes, geboren 21 Apr 1953 in Culemborg.
 3. Maria Elisabeth 'Marlize' Wammes, geboren 25 Dec 1957 in Culemborg.
 4. Geertrudus Hendrikus Christiaan 'Ruud' Wammes, geboren 25 Jun 1962. zie gezin 175

 

107. Jozef Marinus 'Zeef' Wammes, geboren 21 Jun 1887 in Culemborg, 1911 mandenmaker, overleden 18 Nov 1925 in Tiel.
Hij trouwde 1 Mei 1911 in Culemborg, Judith Vermeulen, geboren 13 Okt 1884 in Culemborg, (dochter van Jacobus Vermeulen en Rekje Wammes).
Kinderen:

 1. Cornelia Rekje 'Cor' Wammes, geboren 27 Jun 1912 in Culemborg, overleden 7 Nov 1986 in Rosmalen.
  Zij trouwde 21 Jun 1943 in Tiel, Antonius Aloysius 'Toon' de Groot, geboren 4 Feb 1915 in Orthen, bakker, overleden 16 Sep 1970 in Rosmalen.
 2. Rika Lamberta Wammes, geboren 7 Mrt 1915 in Tiel, overleden 15 Jun 1990 in 's Hertogenbosch.
  Zij trouwde 24 Nov 1941 in Tiel, Dirk Dominicus van den Hurk, geboren 10 Mrt 1908 in Tiel, klompenmaker, overleden 14 Jul 1981 in Tiel.
 3. Lambertus Jacobus 'Bart' Wammes, geboren 14 Nov 1919. zie gezin 176

 

108. Lambertus Antonius 'Bart' Wammes, geboren 21 Feb 1890 in Culemborg, 1919 mandenmaker, sigarenmaker, overleden 20 Jan 1987 in Culemborg.
Hij trouwde 3 Sep 1919 in Culemborg, Wilhelmina Christina Veldt, geboren 16 Aug 1894 in Culemborg, (dochter van Gijsbertus Veldt en Antonia van Straaten) overleden 14 Jun 1942 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelia Theodora 'Cor' Wammes, geboren 25 Jun 1920 in Culemborg, overleden 21 Mei 2009.
  Zij trouwde 22 Okt 1943 in Culemborg, Johannes Bernardus 'Jo' van Gasteren, geboren 20 Jun 1918 in Culemborg, (zoon van Stefanus van Gasteren en Cornelia Agenita Jägers) beroep tuinman, overleden 13 Sep 1994 in Salzburg, Oostenrijk.
 2. Antonia Gijsberta 'Tonia' Wammes, geboren 30 Sep 1921 in Culemborg.
  Zij trouwde 22 Okt 1942 in Culemborg, Antonie Johannes 'Toon' van Panwijk, geboren 28 Apr 1915 in Culemborg, emballagemedewerker, overleden 3 Aug 1983 in Tiel.
 3. Bertha Antonia 'Bep' Wammes, geboren 15 Feb 1924 in Culemborg, kraamverzorgster.
 4. levenloos kind Wammes, geboren 29 Dec 1925 in Culemborg.
 5. Gijsberta Maria Theresia 'Bets' Wammes, geboren 28 Feb 1928 in Culemborg.
  Zij trouwde 29 Dec 1954 in Culemborg, Gerrit Adrianus van Veen, geboren 16 Feb 1927 in Culemborg, (zoon van Marinus Martinus 'Riens' van Veen en Angnitha Hendrika 'Netta' Wammes) beroep stoffeerder, overleden 24 Mrt 1994 in Nieuwegein.
 6. Willemina Josephina Maria 'Mien' Wammes, geboren 24 Mei 1930 in Culemborg.
  Zij trouwde 6 Mei 1960 in Culemborg, Rutger 'Rut' Onink, geboren 6 Aug 1930 in Wijk bij Duurstede, bouwvakker.
 7. levenloos meisje Wammes, geboren 27 Jun 1933 in Culemborg, overleden 27 Jun 1933.
 8. levenloos jongetje Wammes, geboren 4 Mei 1934 in Culemborg, overleden 4 Mei 1934.

 

109. Gradus Johannes Wammes, geboren 30 Mei 1896 in Culemborg, overleden 10 Mei 1949 in Tiel, 1920 mandenmaker, stoker, chef machinedrijver gasfabriek Tiel.
Hij trouwde 1 Mei 1920 in Tiel, Johanna Willemina Maria 'Jo' Schiltmans, geboren 19 Feb 1896 in Tiel, (dochter van Antonie Schiltmans en Johanna Theodora Vermeulen) overleden 30 Apr 1973 in Tiel.
Kinderen:

 1. Lambertus Antonie 'Bert' Wammes. zie gezin 177
 2. Antonie Wammes, geboren 21 Nov 1923 in Tiel, overleden 5 Jan 1924 in Tiel.
 3. Antonie Wammes, geboren 13 Jun 1926 in Tiel, overleden 20 Sep 1944 in Tiel.

 

110. Cornelis Johannes 'Cor' Wammes, geboren 14 Feb 1900 in Culemborg, overleden 22 Mei 1994 in Tiel.
Hij trouwde 29 Jan 1927, Maria Johanna 'Marie' Schiltmans, geboren 26 Mrt 1900 in Tiel, (dochter van Antonie Schiltmans en Johanna Theodora Vermeulen) overleden 23 Jun 1989 in Tiel.
Kinderen:

 1. Lambertus Jozephus 'Bart' Wammes, geboren 8 Okt 1929 in Tiel, administrateur, overleden 23 Mrt 1994 in Uden.
  Hij trouwde 1 Sep 1955 in Dreumel, Johanna Wilhelmina 'Ans' Sas, geboren 8 Feb 1929 in Dreumel.

 

111. Lambertus Marinus Wammes, geboren 10 Dec 1911 in Culemborg, sjouwerman, overleden 21 Mrt 1943 in Rotterdam, doodsoorzaak leukemie.
Hij trouwde 12 Feb 1937 in Ridderkerk, Maria 'Marie' van den Berg, geboren 24 Aug 1913 in Bolnes.
Kinderen:

 1. Geertruda Cornelia Wammes, geboren 12 Aug 1937 in Bolnes.
  Zij trouwde 17 Jan 1956 in Ridderkerk, Gerrit Hendrik Luyendijk, geboren 4 Mei 1931 in Bolnes, veehouder.

 

112. Lambertus Antonius 'Bertus' Wammes, geboren 24 Jul 1898 in Culemborg, overleden 14 Apr 1972 in Culemborg.
Hij trouwde 8 Mei 1924 in Hoorn, Cornelia Alida 'Cor' de Greew, geboren 26 Jul 1902 in Hoorn, overleden 9 Feb 1988 in Hoorn.
Kinderen:

 1. Gerardus Otto Joseph Wammes, geboren 2 Mrt 1926 in Hoorn, overleden 18 Mrt 1926 in Hoorn.
 2. Jacobus Joseph 'Sjaak' Wammes, geboren 2 Mrt 1926 in Hoorn, tabakbewerker, overleden 15 Feb 1966 in Hoorn.
 3. Gerrit Otto Maria 'Gerard' Wammes, geboren 5 Mei 1930. zie gezin 178
 4. Henricus Cornelis Nicolaas Maria 'Henk' Wammes, geboren 17 Mrt 1938. zie gezin 179

 

113. Gerrit Wammes, geboren 2 Dec 1922 in Culemborg, overleden 24 Apr 1993 in Culemborg, sigarenmaker, machinaalhoutbewerker.
Hij trouwde 25 Jul 1947 in Culemborg, Geertruida Wilhelmina van den Warenburg, geboren 2 Okt 1925 in Deurne, overleden 10 Aug 1991 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Gerrit Henricus Wammes, geboren 8 Feb 1950. zie gezin 180
 2. Hendrina Cornelia Geertruida 'Hennie' Wammes, geboren 19 Dec 1952 in Culemborg, procuratiemedewerkster.
  Zij trouwde (1) 17 Jul 1970 in Culemborg, gescheiden in Culemborg, Thomas Bastiaan Machiel Jansen, geboren 17 Apr 1952 in Culemborg. Partner (2) samenwonend Culemborg, Dirk Johannes Willem van Heerewaarden, geboren 17 Mrt 1952 in Tiel, heftruckchauffeur.

 

114. Gijsbertus Bernardus 'Gijs' Wammes, geboren 15 Feb 1894 in Culemborg, overleden 9 Apr 1963 in Culemborg, begraven 12 Apr 1963 in Culemborg (RK), beroep 1918 landbouwer.
Hij trouwde 23 Jan 1918 in Culemborg, Elisabeth Gerarda 'Bet' van Dord, geboren 14 Sep 1890 in Culemborg, (dochter van Jan Gerrit van Dord en Cornelia Michies) overleden 16 Mei 1970 in Culemborg.Kinderen:
 1. Geertruida Cornelia 'Truus' Wammes, geboren 20 Jun 1918 in Culemborg.
  Zij trouwde 31 Okt 1945 in Culemborg, Marinus Johannes van den Hurk, geboren 20 Jan 1910 in Wijk bij Duurstede, slager, overleden 14 Jun 1976 in 's Hertogenbosch.
 2. Cornelia Johanna 'Cor' Wammes, geboren 4 Jan 1922 in Culemborg, overleden 26 Aug 2007 in Culemborg.
  Zij trouwde 26 Mei 1943, Gijsbertus Bosschaart, geboren 19 Mrt 1920 in Beusichem, overleden 15 Jul 1984 in Culemborg.
 3. Godert Jacobus Wammes, geboren 16 Jul 1923 in Culemborg, overleden Aug 1977.

 

115. Bernardus Marinus 'Bernard' Wammes, geboren 17 Aug 1897 in Culemborg, overleden 22 Mei 1983 in Bunnik, begraven 26 Mei 1983 in Bunnik (RK), postbesteller.
Na zijn militaire dienst ging hij bij zijn zuster en zwager (Jet en Jan) in de kost aan de Houtense wetering (per 18 Nov 1919).
Hij trouwde Dina en woonde in Houten. Toen Bernard werk kreeg bij de spoorwegen in Zutphen zijn ze daar gaan wonen. Na ca 6 jaar keerden ze terug naar Houten, nadat Bernard door reorganisaties zonder werk was gekomen. Later (circa 1942) is hij bij de post gaan werken.
Hij trouwde 9 Mei 1923 in Houten (zie info 258), Alberdina Geertruida 'Dina' Pusters, geboren 10 Aug 1902 in Zutphen,  Geboorteakte, 11 Aug 1902 nr 302. (zie info 259), (dochter van Ferdinandus Franciscus Pusters en Alberdina Wezenberg) overleden 19 Dec 1985 in IJsselstein Verpleeghuis Isselwaarde, begraven 23 Dec 1985 in Bunnik (RK).
Zij diende bij haar broer Marinus in Utrecht. En heeft Bernard Wammes in Utrecht (op het station?) ontmoet.Zij woonden van 1935 tot 1963 in spoorhuis 8 aan de Leedijk te Houten. Dit huis is kort daarna afgebroken.
Zij verhuisden in 1977 naar huize Bunninchem te Bunnik.
Zij hebben hun 60-jarig huwelijksfeest nog gevierd.
Kinderen:
 1. Geertruida Alberdina 'Truus' Wammes, geboren 25 Mrt 1924 in Houten, leefde 1997 in Houten, kleur ogen blauw, overleden 17 Dec 2004 in Houten, begraven 21 Dec 2004 in Houten (RK).
  Zij ontmoette Piet op 6 Jun 1948 bij het dansen in Houten.
  Op 13 Jun 1948 zijn ze in Schalkwijk gaan dansen en sindsdien niet meer uit elkaar geweest. Op 5 Jul 1948 kwam Truus voor het eerst bij de fam. Hommelberg thuis (toen werd Piet zijn moeder 50 jaar).
  Na hun trouwen woonden zij in Schalkwijk.
  In december 1963 verhuisden zij naar een nieuwbouwhuis in het Houtense Vlierplan.
  Als weduwe is Truus later (november 1996) verhuisd naar de Dorpsstraat in Houten.
  Zij trouwde 6 Feb 1953 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 28 Apr 1954 in Houten (RK), Petrus Carolus 'Piet' Hommelberg, geboren 30 Mei 1924 in Schalkwijk, (zoon van Gijsbertus Johannes 'Gijs' Hommelberg en Joanna Margaretha 'Anna' van de Geer) beroep 17 Jul 1945 militair (zie info 260), 21 Jun 1948 buschauffeur (zie info 261), doodsoorzaak longemfyseem, overleden 15 Jan 1982 in Houten, begraven 19 Jan 1982 in Houten (RK), leefde in Schalkwijk, Houten, kleur ogen bruin.

 2. Franciscus Ferdinandus 'Frans' Wammes, geboren 25 Jan 1926. zie gezin 181
 3. Alberdina Bernarda 'Diny' Wammes, geboren 28 Sep 1927 in Zutphen, leefde in Oudheusden.
  Zij trouwde 27 Apr 1956 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 23 Nov 1957 in Houten (RK), Hendrikus Johannes van den Broek, geboren 1 Feb 1927 in Heerlen, (zoon van _ vd Broek) overleden 17 Dec 1993 in Drunen, leefde in Heusden.

 4. Bernardus Godefridus 'Ben' Wammes, geboren 20 Jan 1931. zie gezin 182
 5. Theodora Ferdinanda 'Thea' Wammes, geboren 17 Nov 1932 in Houten, leefde in Westmalle België.
  Zij trouwde 13 Jul 1956 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 21 Jul 1956 in Houten (RK), Arnoldus Antonius Cornelis van der Mispel, geboren 10 Sep 1929 in Wijk bij Duurstede, (zoon van Cornelis van der Mispel en Susanna van Rossum) overleden 31 Mei 1998 in België, leefde in Westmalle België.
  (Arnold).

 6. Maria Jacoba Adriana 'Rina' Wammes, geboren 29 Mei 1934 in Houten, leefde in Zeist.
  Zij trouwde 3 Jun 1960 in Houten, Lucas Johannes Leonardus van Hengstum, geboren 20 Jul 1926 in Schalkwijk, (zoon van Gerardus Lucas Maria van Hengstum en Hendrica Maria Spithoven) overleden Nov 2010.

 7. Alberta Ferdinanda Maria 'Betsy' Wammes, geboren 22 Aug 1936 in Houten, leefde in Hoogeveen.
  Zij trouwde 29 Sep 1961 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 16 Dec 1961 in Houten (RK), Johannes Hendrikus Maria 'Johan' Verweij, geboren 11 Mei 1935 in Houten.

 8. Francisca Geertruida Maria 'Cisca' Wammes, geboren 31 Dec 1939 in Houten, leefde in IJsselstein.
  Zij trouwde 24 Mei 1963 in Houten (bs), (kerkelijk huwelijk) 13 Jul 1963 in Houten (RK), Wilhelmus 'Wim' van Breukelen, geboren 14 Dec 1935 in IJsselstein.

 9. Antonius Hendrikus Joseph 'Ton' Wammes, geboren 7 Mrt 1948 in Houten, leefde in Wijk bij Duurstede, makelaar.
  Hij trouwde 18 Dec 1970 in Breukelen (bs), (kerkelijk huwelijk) 17 Feb 1972 in Breukelen (RK), Arnolda Laurentia Maria 'Nolda' Voorend, geboren 5 Sep 1948 in Breukelen, (dochter van _ Voorend).

 

116. Godert Bernardus Wammes, geboren 2 Mrt 1902 in Redichem, overleden 12 Feb 1986 in Tiel Rivierenland ziekenhuis, begraven 17 Feb 1986 in Culemborg (RK), houtdraaier.Hij trouwde 25 Apr 1928 in Culemborg, Cornelia Andrea 'Cor' den Hartog, geboren 7 Jul 1902 in Culemborg, (dochter van Jan Thomas den Hartog en Metje Coenmans) overleden 28 Okt 1990 in Culemborg bejaardencentrum Elisabethhof, begraven 1 Nov 1990 in Culemborg (RK).
Kinderen:
 1. doodgeboren zoon Wammes, geboren 30 Dec 1931 in Culemborg.
 2. Godert Bernardus 'Goof' Wammes, geboren 16 Mrt 1933. zie gezin 183
 3. Methilda Geertruida 'Tilly' Wammes, geboren 8 Jun 1938 in Culemborg.
  Zij trouwde 17 Jun 1960 in Culemborg, Hendrikus Johannes Antoinus 'Henk' Knoop, geboren 8 Jan 1935 in Wijk bij Duurstede, (zoon van Antonius Knoop en Maria Sophia Teunisse) leefde in Wijk bij Duurstede.

 

117. Albertus 'Bartus' Wammes, geboren 28 Nov 1905 in Redichem, overleden 19 Okt 1989 in Tiel Rivierenland ziekenhuis, landarbeider.
grondwerker, fabrieksarbeiderHij trouwde 8 Jun 1932 in Culemborg, Helena Elisabeth 'Lena' Knopf, geboren 4 Okt 1910 in Recklinghausen, Deutschland, (dochter van Willem Knopf en Elisabeth Biets).
Kinderen:
 1. Geertruida Elisabeth 'Geertje' Wammes, geboren 10 Sep 1932 in Culemborg.
  Zij trouwde (1) 28 Sep 1951 in Culemborg, Cornelis Johannes 'Cees' van Nieuwenhuizen, geboren 17 Jun 1930 in 't Goy.


  Zij trouwde (2) 4 Aug 1995 in Culemborg, Hans Krol, geboren 31 Jan 1949 in Zeist.
 2. Elisabeth Anna Maria 'Betsie' Wammes, geboren 27 Okt 1934 in Culemborg, leefde in Houten.
  Zij trouwde 16 Aug 1957 in Culemborg, Arnoldus Johannes 'Arie' Vermeulen, geboren 12 Jun 1931 in Schalkwijk, overleden 21 Dec 1987 in Houten.
 3. Godefrida Bernarda 'Gonnie' Wammes, geboren 6 Okt 1936 in Culemborg.
  Zij trouwde 24 Jun 1959 in Culemborg, Wilhelmus Hendrikus 'Wim' van Emmerik, geboren 19 Okt 1933 in Schalkwijk.

 4. Bertus Wilhelmus Frans 'Bert' Wammes, geboren 1 Jul 1941. zie gezin 184
 5. Wilhelmus Marinus Adrianus 'Wim' Wammes, geboren 29 Dec 1944. zie gezin 185

 

118. Wilhelmus 'Willem' Wammes, geboren 13 Jul 1909 in Redichem, overleden 17 Mei 1974 in Culemborg, begraven in Culemborg (RK), machinaal houtbewerker.
Hij trouwde 16 Okt 1942 in Culemborg, Ruurtje van Kampen, geboren 29 Aug 1914 in Culemborg, (dochter van Johannes van Kampen en Johanna Christina Vermeulen) overleden 1 Aug 1992 in Tiel Rivierenland ziekenhuis, begraven 6 Aug 1992 in Culemborg (RK).Kinderen:
 1. Geertruida Johanna 'Trudy' Wammes, geboren 8 Okt 1946 in Culemborg.
  Zij trouwde 18 Mrt 1969 in Culemborg, Alexander Casper Karel 'Lex' Deenik, geboren 30 Jan 1947 in Culemborg.
 2. Johannes Wilhelmus 'Hans' Wammes, geboren 18 Jun 1949 in Culemborg.
  geen kinderen
  Hij trouwde 17 Apr 1973 in Bussum, Elisabeth Geertruida Alida Maria Welle, geboren 30 Mei 1951 in Weesperkarspel.
 3. Johanna Ruurtje 'Hannie' Wammes, geboren 15 Jan 1951 in Culemborg.
  Zij trouwde 21 Nov 1985 in Blaricum, Cornelis 'Cees' Deutekom, geboren 8 Nov 1948 in Willemstad Curaçao.
 4. Wilhelmina Petronella M. 'Willy' Wammes, geboren 27 Jul 1957 in Culemborg.
  Zij trouwde 1 Sep 1978 in Culemborg, Gerardus Andreas 'Gerard' Mulder, geboren 3 Feb 1956 in Zwolle-kerspel.

 

119. Bernardus Jan Wammes, geboren 8 Mei 1907 in Redichem, overleden 28 Aug 1991 in Eindhoven, leefde na 15 Sep 1933 in Utrecht.
verhuisde in 1937 naar Eindhoven.
Hij trouwde 13 Sep 1934 in Zuilen, Maria Catharina Bor, geboren 8 Jun 1912 in Heesch bij Nijmegen, overleden 10 Dec 1986 in Eindhoven.
Kinderen:

 1. Bernardus Dirk Marinus 'Bennie' Wammes, geboren 31 Aug 1939. zie gezin 186

 

120. Jan Bernardus Wammes, geboren 31 Jul 1912 in Culemborg, overleden 3 Dec 1974 in Culemborg, autogenisch lasser.
Hij trouwde 28 Feb 1940 in Culemborg, Aartje Cornelia Uittenbogert, geboren 10 Nov 1917 in Culemborg, overleden 10 Dec 1991 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Johanna Geertje 'Annie' Wammes, geboren 15 Nov 1940 in Culemborg.
  Zij trouwde 23 Dec 1966 in Culemborg, Eduardus Hendrikus van Beurden, geboren 6 Okt 1939 in Culemborg, meubelfabrikant.
 2. Aart Adriaan Wammes, geboren 11 Jun 1943. zie gezin 187
 3. Geertje Hendrika 'Gerie' Wammes, geboren 28 Okt 1947 in Culemborg.
  Zij trouwde 10 Jul 1970 in Culemborg, Hendrikus Klaas Sanderse, geboren 5 Dec 1944 in Culemborg.
 4. Janny Wammes, geboren 20 Jan 1951 in Culemborg.
  Zij trouwde 5 Mei 1972 in Culemborg, Johannes Evert Antonius Pin, geboren 17 Jun 1945 in Culemborg.
 5. Hendrika 'Hennie' Wammes, geboren 1 Sep 1952 in Culemborg.
  Zij trouwde 14 Dec 1973 in Culemborg, Augustinus Pieter Maria Jägers, geboren 25 Sep 1949 in Culemborg, sjofelmachinist,monteur.
 6. Irene Wammes, geboren 31 Dec 1961 in Culemborg.
  Zij trouwde 27 Sep 1991 in Culemborg, Wilhelmus Johannes Maria Sterkenburg, geboren 13 Jul 1963 in Culemborg, transportondernemer.

 

121. Jacobus Godert 'Kobus' Wammes, geboren 17 Sep 1916 in Culemborg, leefde na 1 Jun 1950 in Ede, meubelmaker, militair.
Hij trouwde 29 Jun 1950 in Ede, Neeltje Uittenboogaard, geboren 11 Aug 1925 in Woerden, (dochter van Jan Uittenbogaard en Evertje Kriege) overleden 25 Apr 1994 in Ede.
Kinderen:

 1. Bernard 'Bennie' Wammes, geboren 29 Jan 1951. zie gezin 188
 2. Alda Wammes, geboren 19 Dec 1953 in Ede.
  Zij trouwde 29 Dec 1975 in Ede, Jan Dirk Hol, geboren 9 Okt 1948 in Ede.
 3. Jolanda Wammes, geboren 16 Sep 1957 in Ede.
  Zij trouwde 30 Dec 1982 in Nijmegen, Paulus Amowiesio Johannes Maria Lieven, geboren 13 Sep 1952 in Enschede.

 

122. Marinus 'Rinus' Wammes, geboren 23 Feb 1906 in Culemborg, overleden 11 Apr 1993 in Tiel.
Hij trouwde 24 Sep 1930 in Culemborg, Margaretha Agatha 'Greet' de Bouter, geboren 21 Jun 1902 in Tull & 't Waal, overleden 28 Okt 1976 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelis Martinus Wammes, geboren 25 Mei 1935 in Culemborg, overleden 1 Nov 2000 in Tiel.

 

123. Gerrit Hendrikus 'Gart' Wammes, geboren 24 Jul 1907 in Culemborg, stalknecht, polderwerker.
Hij trouwde 17 Jan 1940 in Culemborg, Johanna Maria Theodora 'Anna' Copier, geboren 6 Sep 1915 in Culemborg, overleden 18 Jun 1998 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Godert Gerrit 'Go' Wammes. zie gezin 189
 2. Wilhelmus Marinus 'Wim' Wammes. zie gezin 190
 3. Maria Wilhelmina Johanna Wammes.

 

124. Hendrikus Gerrit 'Henk' Wammes, geboren 11 Sep 1909 in Culemborg.
Hij trouwde Theodora 'Door' van Zuilekom.
Kinderen:

 1. Godert Maria Antonius 'Go' Wammes. zie gezin 191

 

125. Theodorus Cornelis 'Dorus' Wammes.
Hij trouwde Anna Maria Balk, (dochter van Barnardus Balk en Hermana Huurman).
Kinderen:

 1. Godert Bernardus Theodorus Wammes. zie gezin 192
 2. Bernardus Gerardus Antonius Wammes. zie gezin 193

 

126. Marinus Willem 'Riens' Wammes, geboren 24 Dec 1912 in Culemborg, overleden 17 Mei 2004 in Culemborg, boer op de Nieuwe Fontijn.
Hij trouwde Adriana Johanna 'Jaantje' Wammes, geboren 14 Dec 1916 in Culemborg, (dochter van Gerrit Cornelis 'lange Gaard' Wammes en Jacoba 'Koba' Baars) overleden 3 Dec 2010 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Marianne Jacoba Adriana Wammes, geboren 10 Nov 1961 in Culemborg.
  Zij trouwde Alfredus Marinus 'Alfred' Kroeze.

 

127. Gerrit Hendrikus 'Gart' Wammes, geboren 1 Jun 1908 in Culemborg, overleden 3 Apr 1986 in Vianen.
Hij trouwde Wilhelmina van Straaten, geboren 6 Feb 1909 in Hagestein, overleden 18 Nov 2003 in Nieuwegein.
Kinderen:

 1. Francina Hendrika Maria Wammes.

 

128. Hendrikus Gerrit 'Henk' Wammes, geboren 28 Apr 1910 in Culemborg, overleden 12 Dec 1979 in Breda, kruidenier.
Hij trouwde 14 Sep 1954 in Breda, Goverdina Cornelia 'Dina' Janssen, geboren 25 Sep 1916 in Princenhage.
Kinderen:

 1. Johanna Francina Anna Maria 'Joke' Wammes.

 

129. Arnoldus Theodorus 'Arnold' Wammes, geboren 9 Dec 1914 in Culemborg, overleden 29 Dec 1995 in Utrecht, slager.
Hij trouwde 29 Jun 1936 in 's Gravenhage, Elisabeth Maria 'Bets' de Raad, geboren 2 Sep 1914 in Houten, (dochter van Adrianus Cornelis de Raad en Lena Rolina Adriana Nobel) overleden 12 Mrt 1980 in Harmelen.
Kinderen:

 1. Francien Wammes, geboren 21 Sep 1936 in Achtienhoven.
  Zij trouwde in Edmonton, Canada, Han van der Meulen.
 2. Willem Wammes, geboren 22 Okt 1937 in Achtienhoven, overleden 25 Okt 1937 in Utrecht.
 3. Lena Rolina Adriana Wammes, geboren 14 Apr 1939 in Achtienhoven.

 

130. Cornelis Laurens 'Cor' Wammes, geboren 18 Mei 1921 in Culemborg, overleden 9 Okt 2002 in Arnhem, bloemist.
Hij trouwde 12 Apr 1950 in Culemborg, Sabina 'Saakje' Kuipers, geboren 25 Jul 1925 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Francina Hendrika Maria 'Francien' Wammes, geboren 26 Jul 1951 in Culemborg, onderwijzeres.
  Zij trouwde 10 Mrt 1977 in Arnhem, Bernard Maria Bokkes, geboren 18 Aug 1952 in Arnhem, accountant.

 

131. Gerrit Hendrikus Theodorus Wammes, geboren 29 Jan 1911 in Culemborg, overleden 3 Okt 1981 in Buren, arbeider.
Hij trouwde 11 Feb 1943 in Beusichem, Maria van Beusekom, geboren 16 Aug 1915 in Beusichem, overleden 30 Okt 1975 in Beusichem.
Kinderen:

 1. Gerrit Hendrikus Theodorus Wammes, geboren 26 Dec 1944. zie gezin 194
 2. Leendert Gijsbert Peter 'Leo' Wammes, geboren 24 Mei 1946. zie gezin 195

 

132. Hendrikus Theodorus 'Henk' Wammes.
Hij trouwde 12 Jan 1954 in Culemborg, Johanna Maria Theresia van Dord, geboren 14 Jan 1928 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Arnolda Pieternella Maria 'Marian' Wammes, geboren 26 Okt 1954 in Culemborg.
  Zij trouwde 29 Aug 1975 in Culemborg, Antonius Johannes Jacobus Bernardus 'Ton' Wansing, geboren 30 Nov 1955 in Culemborg.
 2. Petronella Arnolda Johanna 'Lily' Wammes, geboren 24 Jan 1958 in Culemborg.
  Zij trouwde 26 Mei 1978 in Culemborg, Robert Wilhelm 'Rob' Valkonet, geboren 5 Jun 1953 in Culemborg.

 

133. Albertus Laurens 'Albert' Wammes, geboren 19 Jun 1922 in Culemborg, beroeps-militair, overleden 9 Aug 2010.
Hij trouwde 20 Feb 1952 in Culemborg, Maria Sofia 'Riet' Bakker, geboren 16 Mei 1927 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Arnoldus Hendrikus 'Arnold' Wammes, geboren 11 Dec 1955 in Bergen op Zoom.
 2. Hendrik Gerrit Albertus 'Han' Wammes, geboren 6 Feb 1958. zie gezin 196
 3. Albertus Theodorus 'Albert' Wammes, geboren 9 Okt 1963 in Vught. Woont samen in Groningen met, Grietje Maria Damhoff, geboren 18 Dec 1959 in Groningen.

 

134. Johannes Godefridus 'Hans' Wammes, geboren 20 Apr 1908 in Redichem, overleden 27 Apr 1974 in Zutphen, landbouwer.
Hij trouwde 29 Mei 1945 in Steenderen, Gerharda Johanna Maria Matthea 'Gerda' Holtslag, geboren 30 Sep 1911 in Olburgen, (dochter van Jozephus Gerhardus Holslag en Aldegonda Maria van Raaij) overleden 3 Okt 1993 in Zutphen.
Kinderen:

 1. Godert Josephus Johannes Maria Wammes. zie gezin 197
 2. Allegonda Gerharda Maria Theresia 'Gonnie' Wammes.
 3. Gemma Gerharda Maria Theresia Wammes.
 4. Johannes Gerhardus Maria 'Hans' Wammes. zie gezin 198
 5. Josephus Willibrordus Maria 'Will' Wammes. zie gezin 199

 

135. Godert Wammes, geboren 24 Aug 1918 in Culemborg, overleden 17 Nov 2003 in Tiel.
Hij trouwde 4 Okt 1950 in Schalkwijk, Agnes van Leur, geboren 24 Mrt 1924.
Kinderen:

 1. Cornelia Gerarda Johanna Maria Wammes.
 2. Gerardus Johannes Godert Maria 'Gerard' Wammes. zie gezin 200
 3. Maria Adriana Agnes 'Ria' Wammes.
 4. Johanna Godefrida Maria 'Janny' Wammes.
 5. Godert Johannes Maria 'Goijert' Wammes. zie gezin 201
 6. Agnes Maria Wammes.

 

136. Godert Hendrikus 'Gerrit' Wammes, geboren 18 Nov 1901 in Rotterdam.
Kinderen:

 1. Johannes Aloysius Regardus 'Johan' Wammes. zie gezin 202
 2. Aloysius Godert Hendrikus Wammes.
 3. Maria Johanna Wilhelmina 'Mia' Wammes.
 4. Henrica Maria Adriana 'Hennie' Wammes.
 5. Godert Johannes Antonius 'Gerrit' Wammes. zie gezin 203
 6. Hendrikus Aloysius 'Henk' Wammes.
 7. Lodewijk Rijk 'Louis' Wammes. zie gezin 204

 

137. Rijk Wammes, geboren 9 Mrt 1903 in Ewijk.
Kinderen:

 1. Richardus Johannes Marinus 'Richard' Wammes.
 2. Johan Antonius 'Jo' Wammes.
 3. Antonia Anna 'Annie' Wammes.
 4. Marinus Wilhelmus Hendrikus Wammes. zie gezin 205
 5. Anna Joanna Maria 'Annie' Wammes.
 6. Johanna Maria Willie 'Hannie' Wammes.
 7. Wilhelmus Jacobus 'Wim' Wammes. zie gezin 206
 8. levenloos kind Wammes.
 9. Jacobus Godert 'Sjaak' Wammes.
 10. Maria Adriana Johanna 'Riet' Wammes.
 11. Adriana Cornelia Catharina Wammes.
 12. Adriana Cornelia Catharina Gerda 'Sjaan' Wammes.

 

138. Antonius 'Antoon' Wammes, geboren 21 Sep 1906 in Ewijk, overleden 3 Jun 1985 in Heerlen, mijnwerker.
Hij trouwde Wilhelmina Maria 'Mien' Peters, geboren 28 Mei 1910 in Wijchen, overleden 15 Nov 1978 in Hoensbroek.
Kinderen:

 1. Anna Ardina Wilhelmina 'Annie' Wammes, geboren 18 Dec 1931 in Hoensboek.
 2. Martina Jacoba Gertruda 'Tiny' Wammes, geboren 5 Sep 1933 in Hoensboek.
 3. Henriëtte Christina Antonia 'Hennie' Wammes, geboren 22 Feb 1946 in Hoensboek.

 

139. Godefridus Johannes Adrianus 'Fried' Wammes, geboren 3 Apr 1914 in Culemborg.Kinderen:
 1. Godefrida Cornelia Maria 'Frida' Wammes.
 2. Cornelia Adriana Maria 'Lia' Wammes.
  Zij trouwde Jacobus Stephanus 'Jaap' Vriens.

 3. Theodora Johanna Maria 'Thea' Wammes.

 

140. Johannes Godefridus 'John' Wammes, geboren 3 Mrt 1915 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Adrian Martin Wammes. zie gezin 207
 2. Ria Wammes.
 3. Cornelia Johanna 'Corry' Wammes.
 4. Martina Maria 'Tina' Wammes.
 5. John Nicholas Wammes. zie gezin 208
 6. Maria Arnolda 'Mary' Wammes.

 

141. Adrianus Cornelis 'Jos' Wammes, geboren 22 Jan 1916, overleden 19 Sep 2001 in Goderich, Ontario, Canada, begraven 22 Sep 2001 in Colborne, St. Peter's Cemetery (RK), leefde in Goderich, Ontario, Canada, geëmigreerd 1947/48 naar Canada.
Hij trouwde Johanna Wilhelmina 'Ann' van den Brink, (dochter van _ van den Brink).Kinderen:
 1. Cornelis Adrianus 'Neil' Wammes. zie gezin 209
 2. Cornelia Maria 'Lia' Wammes, leefde in Clinton.
  Zij trouwde Bill Hoggarth.
 3. Petronella Cornelia Johanna 'Elle' Wammes, leefde in London Ontario Canada.
  Zij trouwde Walter Downey.
 4. Joanne Cornelia Wammes, leefde in Varna.
  Zij trouwde Doug Reid.

 

142. Cornelis Adrianus 'Case' Wammes, geboren 22 Jan 1916, leefde in Blenheim.Kinderen:
 1. Cory Marie Wammes, geboren 22 Okt 1949 in Chatham, Ontario, Canada.

 

143. Hendrikus Godefridus 'Henk' Wammes.Kinderen:
 1. Adrianus Henricus Hermanus Wammes.
 2. Anna Waltruda Maria 'Anneke' Wammes, geboren 3 Dec 1947 in Emmeloord.

 

144. Antonius Gerardus 'Antoon' Wammes.Kinderen:
 1. Cornelia Huibertina 'Corrie' Wammes, geboren 2 Mrt 1950 in Wieringermeer.

 

145. Gerrit Wilhelmus Joseph 'Gerry' Wammes, geboren 10 Mrt 1920 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Edward Henry 'Ed' Wammes.

 

146. Wilhelmus Jacobus 'William' Wammes, geboren 24 Mei 1923 in Culemborg.
Kinderen:
 1. Adrianus 'Josie' Wammes, geboren 30 Mrt 1953 in Culemborg.

 

147. Theodorus 'Theo' Wammes, geboren 1 Jun 1926 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelia Hendrika Maria 'Cora' Wammes, geboren 16 Mrt 1959 in Beusichem.
 2. Hendrika Alida Maria 'Henriëtte' Wammes, geboren 23 Mei 1961 in Beusichem.

 

148. Godefridus Gijsbertus 'Fried' Wammes, verzekeringsagent.
Kinderen:

 1. Gerrit Maria Joseph Wammes. zie gezin 210

 

149. Gerrit Antonius Cornelis Wammes, geboren 12 Jan 1927 in Culemborg, overleden 9 Apr 2001 in Tricht, veehouder.
Hij trouwde 16 Okt 1956 in Vleuten-de Meern, Johanna Maria Agnes 'Joke' van Rooijen, geboren 19 Feb 1932 in Schalkwijk.
Kinderen:

 1. Gerardus Adrianus Maria 'Gerrit' Wammes, geboren 30 Okt 1957 in Beusichem, veehouder.
 2. Clasina Ingrit Maria 'Ineke' Wammes, geboren 4 Sep 1961 in Beusichem.
  Zij trouwde Arnoldus Johannes Wilhelmus 'Arno' Kroeze, geboren 10 Jan 1959 in Beesd, fruitkweker.

 

150. Willem Wammes, geboren circa 1865 in Culemborg, overleden 17 Mei 1941 in Culemborg (zie info 262).
Hij trouwde 13 Jun 1890 in Culemborg (zie info 263), Maria Theodora Bleijenberg, geboren circa 1867 in Culemborg, (dochter van Casper Bleijenberg en Sophia Maria Balvers).
Kinderen:

 1. Govert Adrianus Gerardus Wammes, geboren circa 1890. zie gezin 211
 2. Sophia Maria Wammes, geboren circa 1891 in Culemborg, overleden 29 Nov 1939 in Culemborg (zie info 264).
  Zij trouwde 25 Sep 1914 in Culemborg, Catharinus van Haaften, geboren circa 1881 in Culemborg, (zoon van Gerrit van Haaften en Artje van Acquooij) beroep 1914 sigarensorteerder.
 3. Marinus Wilhelmus Wammes, geboren ca Jun 1894, overleden 20 Feb 1896 in Culemborg (zie info 265).

 

151. Godert Wammes, geboren circa 1866 in Culemborg, 1888 stoelenmaker.
Hij trouwde 19 Okt 1888 in Culemborg (zie info 266), Johanna Brouwer, geboren circa 1863 in Culemborg, (dochter van Coenraad Brouwer en Dirkje van der Stroom).
Kinderen:

 1. Maria Johanna Wammes, geboren circa 1889 in Culemborg.
  Zij trouwde 15 Jun 1917 in Culemborg, Willem Abraham Gutte, geboren circa 1893 in Culemborg, (zoon van Nicolaas Gutte en Annigje Geertruida van der Stroom) beroep 1917 glasblazer.
 2. Dirkje Alida Wammes, geboren circa 1897 in Culemborg, overleden 8 Jun 1900 in Culemborg (zie info 267).

 

152. Marinus Wammes, geboren 15 Mrt 1875 in Culemborg, 1895 arbeider.
Hij trouwde 29 Nov 1895 in Culemborg, Aartje de Jager, geboren 29 Feb 1876 in Eck en Wiel, (dochter van Hendrikus Gijsbertus de Jager en Cornelia de Boef).
Kinderen:

 1. Marie Wammes, geboren circa 1896 in Culemborg.
  Zij trouwde 17 Aug 1917 in Culemborg, Dirk Wouter Leendert de Beus, geboren circa 1896 in Culemborg, (zoon van Casper Antonie de Beus en Johanna Maria Vermeulen) beroep 1917 schippersknecht.
 2. Hendrika Gijsberta Wammes, geboren circa 1899 in Culemborg.
  Zij trouwde 2 Feb 1922 in Utrecht (zie info 268), Evert Donk, geboren circa 1896 in Utrecht, (zoon van Jan Dirk Donk en Antje van der Rijst).

 

153. Theodorus Franciscus 'Dirk' Wammes, geboren 21 Nov 1898 in Culemborg.
Hij trouwde Catharina Maria 'Cato' van Gasteren.
Kinderen:

 1. Cornelia Arnolda Theresia Wammes.

 

154. Jacobus Cornelis 'Co' Wammes, geboren 9 Mrt 1912 in Culemborg, overleden 3 Jun 1972 in Culemborg, sigarensorteerder, houder slijtvergunning, opperman.
Hij trouwde 14 Aug 1940 in Culemborg, Maria 'Marie' van Dillen, geboren 23 Jul 1913 in Culemborg, (dochter van Machiel van Dillen en Maria Bosch) overleden 10 Jul 1984 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Cornelia Maria Antonia 'Connie' Wammes, geboren 7 Dec 1942 in Culemborg, overleden 10 Sep 1996 in Culemborg.
  Zij trouwde 22 Nov 1966 in Culemborg, Friedrich Pieter Rudy 'Ruud' Falet, geboren 12 Okt 1939 in Utrecht, overleden 15 Mrt 1997 in Culemborg, regiofuncionaris.
 2. Maria Cornelia Antonia 'Riet' Wammes, geboren 28 Dec 1944 in Culemborg.
  Zij trouwde 18 Aug 1967 in Culemborg, Nicolaas Jan 'Nico' Piek, geboren 25 Aug 1945 in Culemborg, stucadoor.
 3. Jacoba Maria 'Cobie' Wammes, geboren 2 Aug 1946 in Culemborg.
  Zij trouwde 30 Dec 1971 in Culemborg, Nicolaas 'Nico' van der Winkel, geboren 26 Jun 1946 in Culemborg, vertegenwoordiger.
 4. Michella Anna 'Elly' Wammes, geboren 26 Jul 1948 in Culemborg, overleden 1 Aug 2006 in Nieuwegein.
  Zij trouwde 11 Apr 1972 in Culemborg, Antonie 'Anton' Zeeman, geboren 27 Jan 1933 in Culemborg, kruidenier.
 5. Elisabeth Maria Monica 'Liesbeth' Wammes, geboren 12 Apr 1954 in Culemborg.
  Zij trouwde 24 Jan 1973 in Culemborg, Pieter Dirk 'Piet' van Dungen, geboren 29 Sep 1951 in Culemborg.

 

155. Johannes Jacobus 'Jo' Wammes, geboren 11 Mei 1901 in Culemborg, overleden 12 Jan 1998 in Gouda, schilder, koopman.
Hij trouwde 10 Sep 1930 in Gouda, Johanna 'Annie' Krebs, geboren 8 Mrt 1907 in Gouda, (dochter van Nicolaas Ferdinand Krebs en Johanna Reebeen) overleden 2 Jul 1983 in Gouda.
Kinderen:

 1. Christina Maria Wammes.

 

156. Johannes Theodorus 'Joop/John' Wammes.
Hij trouwde 1 Jun 1948 in Utrecht, Wilhelmina Maria 'Willy' Jongerius, geboren 3 Sep 1926, (dochter van Theodorus Antonius Jongerius en Johanna Maria de Rijk).
Kinderen:

 1. Lucia Catharina Maria Wammes.

 

157. Joannes Willebrordus 'Wil' Wammes, geboren 21 Jun 1934 in Utrecht.
Hij trouwde 7 Mei 1957 in Utrecht, Petronella Elisabeth 'Nel' van Kempen, geboren 23 Jun 1935 in Amsterdam.
Kinderen:

 1. Anna Johanna 'Anja' Wammes, geboren 14 Jul 1958 in Utrecht.
  Zij trouwde Franciscus Josephus 'Frans' Sweebroek, geboren 11 Jul 1954 in Hilversum, truckchauffeur.
 2. Eugene Johannes Maria Wammes, geboren 8 Dec 1965 in Utrecht, taxichauffeur.

 

158. Leonardus Johannes Adrianus 'Leo' Wammes, geboren 7 Mrt 1937 in Utrecht.
Hij trouwde 27 Nov 1962 in Utrecht, Geertruida Anna Antonia 'Truus' Verweij, geboren 1 Dec 1935 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Edwinus Wilhelmus Wammes, geboren 8 Jul 1965. zie gezin 212
 2. Leonardus Arthur Wammes, geboren 14 Nov 1966. zie gezin 213

 

159. Thomas 'Tom' Wammes, geboren 3 Dec 1944 in Utrecht, procuratiehouder.
Hij trouwde Sabitri Rosa Gobardhan, geboren 5 Feb 1946 in Parimaribo, Suriname.
Kinderen:

 1. Sacha Leonarda Nanhoe Wammes, receptioniste.
  Zij trouwde 10 Sep 2008 in Utrecht, R.J. 'Rob' Karlas, geboren 20 Okt 1969 in Utrecht, meubelmaker.
 2. Soraya Sabitri Wammes.
  Zij trouwde 25 Jun 2004 in Utrecht, Wim Versteeg, geboren 18 Okt 1970 in Utrecht, bankemployee.

 

160. Eduard Maria 'Eddy' Wammes, geboren 3 Okt 1948 in Utrecht, beleggingsadviseur.
Hij trouwde 19 Dec 1973 in Houten, Cornelia Clasina 'Corrie' Harskamp, geboren 29 Sep 1947 in Houten, kraamverzorgster.
Kinderen:

 1. Rocco Joannes Eduard Wammes, geboren 28 Feb 1975 in Utrecht.
 2. Giordy Gijsbert Emmanuel Wammes, geboren 3 Mrt 1980 in Utrecht.

 

161. Adrianus Johannes Franciscus 'Ad' Wammes, geboren 11 Nov 1909 in Vreeswijk, overleden 12 Jan 1987 in Nieuwegein, manufacturier.
Hij trouwde 28 Okt 1937 in Utrecht, Alida Cornelia 'Alie' Pijpers, geboren 23 Okt 1912 in Utrecht, (dochter van Gerardus Theodorus Pijpers en Hendrika van Dijk) overleden 3 Okt 1994 in Nieuwegein.
Kinderen:

 1. Catharina Maria 'To' Wammes.
 2. Hendrika Maria 'Riet' Wammes.
 3. Anna Maria 'Ank' Wammes.
 4. Gerardus Maria 'Gerard' Wammes. zie gezin 214
 5. Franciscus Maria 'Frans' Wammes. zie gezin 215
 6. Alida Maria 'Lida' Wammes.
 7. Adrianus Hubertus 'Ad' Wammes. zie gezin 216

 

162. Johannes Adrianus 'Joop' Wammes, geboren 7 Jul 1913 in Vreeswijk, overleden 7 Feb 1981 in Vleuten, bakker, ondernemer.
Hij trouwde 7 Jul 1942 in Breukelen Nijenrode, Maria Elisabeth 'Marie' Heus, geboren 22 Jan 1918 in Breukelen-St.Pieter, (dochter van Jacobus Heus en Maria Cornelia Blom) overleden 5 Dec 1973 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Franciscus Daniël 'Frans' Wammes, geboren 5 Mei 1943. zie gezin 217
 2. Jacobus Johannes 'Jacques' Wammes, geboren 29 Jul 1944. zie gezin 218
 3. Catharina Maria 'Tineke' Wammes, geboren 10 Mrt 1947 in Utrecht, ondernemer.
  Zij trouwde 13 Mei 1969 in Utrecht, Johan 'Hans' Manschot, geboren 2 Jun 1945 in Utrecht.
  Huwelijksgetuige(n): Aalbert Blaas en Joannes van der Horst
 4. Johannes Adrianus 'Hans' Wammes, geboren 24 Jun 1948. zie gezin 219
 5. Petrus Paulus 'Peter' Wammes, geboren 17 Jul 1951. zie gezin 220
 6. Vincentius Maria Antonius 'Vincent' Wammes, geboren 25 Feb 1954. zie gezin 221
 7. Marcellus 'Marcel' Wammes, geboren 16 Jan 1958. zie gezin 222

 

163. Franciscus 'Frans' Wammes, geboren 12 Dec 1925 in Vreeswijk, manufacturier.
Hij trouwde 29 Jun 1955 in Wamel, Antonia Helena Theresia 'Tonnie' van Orsouw, geboren 24 Nov 1929 in Wamel.
Kinderen:

 1. Daniël Franciscus 'Danny' Wammes, geboren 5 Jun 1956. zie gezin 223
 2. Hendrika Maria Hyacintha 'Hesja' Wammes, geboren 18 Dec 1958 in Vreeswijk.
 3. Winocus Johannes Antonius 'Wino' Wammes, geboren 2 Nov 1961. zie gezin 224

 

164. Johannes Adrianus 'Jan' Wammes.
Hij trouwde Sofia 'Fiet' van Peet.
Kinderen:

 1. Ilze Jouke Wammes, geboren 8 Feb 1956 in Dordrecht.
 2. Johannes Adrianus 'Ad' Wammes, geboren 4 Apr 1958 in Dordrecht.
 3. Anco Wammes.

 

165. Henricus Franciscus Maria 'Henk' Wammes, geboren 21 Feb 1939 in Vianen, overleden 11 Jun 1987 in Geldrop, apotheker.
Hij trouwde 13 Dec 1968 in Tegelen, Beatrix Helene Hermine Maria 'Bea' Houx, geboren 5 Apr 1941 in Tegelen, medisch analiste.
Kinderen:

 1. Remco Johannes Wilhelmus Maria Wammes, geboren 27 Jan 1970 in 's Hertogenbosch.
 2. Camiel Joseph Johan Maria Wammes, geboren 18 Feb 1972 in Breda.
 3. Wessel Frank Pieter José Wammes, geboren 12 Okt 1975 in Nuenen.

 

166. Marinus Wammes, geboren 11 Jun 1904 in Culemborg, overleden 1 Mrt 1976 in Utrecht, stoelenmatter, bewaker.
Hij trouwde 13 Jun 1934 in Utrecht, Wilhelmina Hendrika Margaretha van Lingen, geboren 15 Nov 1904 in Utrecht, (dochter van Maria van Lingen) overleden 4 Nov 1995 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Johannes Antonius 'Joop' Wammes. zie gezin 225
 2. Marinus Hendrikus Wammes, geboren 31 Mei 1941.

 

167. Hendrik 'Henk' Wammes, geboren 16 Jul 1907 in Culemborg, overleden 21 Jan 1974 in Culemborg, stoelenmatter, metaalbewerker.
Hij trouwde (1) 17 Dec 1937 in Culemborg, Cornelia Hendrika Metje Catrina van Kampen, geboren 22 Sep 1914 in Culemborg, overleden 19 Jun 1938 in Culemborg.
Hij trouwde (2) 14 Jan 1942 in Utrecht, Aaltje Elisabeth Jurriaans, geboren 13 Nov 1919 in Utrecht, overleden 21 Nov 1973 in Utrecht.
Kinderen van Cornelia Hendrika Metje Catrina van Kampen:

 1. Johanna Maria 'Jopie' Wammes.

 

168. Cornelis Johannes 'Kees' Wammes, geboren 26 Dec 1903 in Culemborg, overleden 18 Okt 1990 in Nieuwegein, stoelenmatter, koopman tevens brugwachter.
Hij trouwde (1) 1 Jun 1927 in Amsterdam, Debora Catharina van Laar, geboren 15 Dec 1904 in Amsterdam, (dochter van Isaäc van Laar en Rigtje Stiensma).
Hij trouwde (2) Cornelia Johanna Wilhelmina van Doesburg, geboren 31 Jan 1924 in Geldermalsen, (dochter van Klaas Antonie van Doesburg en Maria Catharina Wammes).
Kinderen van Debora Catharina van Laar:

 1. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren 10 Jan 1928. zie gezin 226
Kinderen van Cornelia Johanna Wilhelmina van Doesburg:
 1. Marcel Wammes, geboren 16 Mrt 1959. zie gezin 227

 

169. Jacobus 'Koos' Wammes, geboren 12 Jan 1912 in Culemborg, overleden 22 Jul 1989 in Tiel, stoelenmaker, bouwvakker.
Hij trouwde 15 Sep 1934 in Tiel, Catharina Sara Johanna 'Kaat' van Hoeven, geboren 24 Mei 1913 in Tiel, (dochter van Pieter van Hoeven en Janna Jansen) overleden 12 Jul 1991 in Tiel.
Kinderen:

 1. Pieter 'Piet' Wammes. zie gezin 228
 2. Wilhelmina Catharina Gerdina 'Mien' Wammes, geboren 18 Sep 1945 in Tiel.

 

170. Karel Wammes, geboren 2 Okt 1914 in Culemborg, overleden 6 Aug 2000 in Culemborg, tabaksbewerker, lakspuiter.
Hij trouwde 5 Jul 1942 in Culemborg, Grada Maria Stefana van Antwerpen, geboren 12 Aug 1920 in Culemborg, (dochter van Petrus van Antwerpen en Aartje Wammes).
Kinderen:

 1. Cornelis Petrus 'Cor' Wammes, geboren 28 Jan 1944. zie gezin 229

   

  Veertiende Generatie


 

171. Dirk Theodorus 'Dick' Wammes (geboren Truijers), geboren 29 Okt 1916 in Wijk Aan Zee, overleden 6 Feb 1986 in 's Hertogenbosch.
Hij trouwde 24 Sep 1952 in 's Hertogenbosch, Maria Wilhelmina Moors, geboren 1925.
Kinderen:

 1. Francisca Maria Angenitha Wammes, geboren 1953.
  Zij trouwde Hans Bernard Gijsbert Maria van Meegen, geboren 1939.
 2. Dirk Theodorus Maria Wammes, geboren 1955.

 

172. Gerrit Johannes Wammes, geboren 16 Jun 1926 in Culemborg, overleden in Culemborg, sigarenmaker, gevangenisbewaarder.
Hij trouwde 1956 (zie info 269), Martha Cornelia Nicolasina Petronella Bechtold, geboren 1932.
Kinderen:

 1. Gerrit Johannes Wammes, geboren 1958.
 2. Anna Maria Wammes, geboren 1959.

 

173. Gerrit Johannes 'Geerd' Wammes, geboren 15 Okt 1951 in Utrecht, drs sociologie.
Hij trouwde 20 Feb 1976 in Utrecht, Helena Maria Hendrika van Kleef.Kinderen:
 1. Linda Judith Wammes, geboren 1980.
 2. Maarten Robert Wammes, geboren 1980.

 

174. Johannes IJsbrand 'Han' Wammes, geboren 11 Okt 1949 in Culemborg, overleden 28 Nov 2001 in Culemborg, chemisch analist.
Hij trouwde 21 Dec 1972 in Culemborg, Maria Pauline 'Ria' Buijs, geboren 30 Jun 1953 in Rotterdam, receptioniste.
Kinderen:

 1. Sandra Wammes, geboren 16 Nov 1976 in Beusichem.
 2. Mark Wammes, geboren 18 Apr 1978 in Beusichem.

 

175. Geertrudus Hendrikus Christiaan 'Ruud' Wammes, geboren 25 Jun 1962 in Culemborg, politieambtenaar.
Hij trouwde 11 Dec 1986 in Culemborg, Clasina Maria 'Calinda' van den Heuvel, geboren 10 Okt 1965, bankemployée.
Kinderen:

 1. Joris Willem Anton Wammes, geboren 14 Okt 1994 in Culemborg.

 

176. Lambertus Jacobus 'Bart' Wammes, geboren 14 Nov 1919 in Tiel, directeur ziekenhuis, overleden 24 Dec 2004 in Tiel.
Hij trouwde 10 Jan 1948 in Tiel, Geertruida Maria 'Truus' van Straaten, geboren 19 Aug 1922 in Tiel, overleden 2 Nov 1991 in Tiel.
Kinderen:

 1. Judith Francisca Maria Wammes, geboren 15 Nov 1949 in Tiel, radiologisch laborante.
  Zij trouwde 25 Jun 1976 in Ubbergen, Stefan Kirschner, geboren 28 Feb 1951 in Drassburg, Oostenrijk, verkoper.
 2. Jacobus Albertus 'Koos' Wammes, geboren 14 Mei 1951 in Tiel, overleden 28 Apr 1973 in Tiel.
 3. Josephus Ignatius Maria 'Joop' Wammes, geboren 22 Jun 1953. zie gezin 230
 4. Albertus Aloysius Maria 'Bert' Wammes, geboren 8 Okt 1956. zie gezin 231
 5. Paulus Franciscus Maria 'Paul' Wammes, geboren 27 Okt 1961. zie gezin 232

 

177. Lambertus Antonie 'Bert' Wammes.
Kinderen:

 1. Johanna Wilhelmina Maria 'Annemie' Wammes.

 

178. Gerrit Otto Maria 'Gerard' Wammes, geboren 5 Mei 1930 in Hoorn, timmerman.
Hij trouwde 21 Okt 1965 in Hoorn, Wilhelmina Loesia Maria 'Wil' Hendrikse, geboren 21 Sep 1944 in Hoorn.
Kinderen:

 1. Emilius Jacobus Hendrikus Maria 'Emiel' Wammes, geboren 8 Jun 1967 in Hoorn, expeditiemedewerker.
 2. Lambertus Simon Gerardus 'Lambert' Wammes, geboren 19 Dec 1968 in Hoorn, magazijnmedewerker. Woont samen met Lutjebroek, Geertruida Divera 'Trudelke' Deen, geboren 8 Aug 1973 in Doetinchem.
 3. Stefanus Rafaël Maria 'Stefan' Wammes, geboren 9 Jan 1970 in Hoorn, magazijnmedewerker. Woont samen met Hoorn, Anja Poland, geboren 27 Aug 1975 in Hoorn.

 

179. Henricus Cornelis Nicolaas Maria 'Henk' Wammes, geboren 17 Mrt 1938 in Hoorn, administrateur.
Hij trouwde 14 Nov 1962 in Hoorn, Geertruida Maria 'Gerie' de Jongh, geboren 23 Nov 1940 in Hoorn.
Kinderen:

 1. Michaël Mattheus Maria 'Michel' Wammes, geboren 25 Sep 1963. zie gezin 233
 2. Eugenius Jacobus Henricus Maria 'Eugéne' Wammes, geboren 8 Nov 1966 in Hoorn, assurantiemedewerker. Woont samen met Zwaag, Linda Angelique de Vries, geboren 10 Jun 1966 in Makum.
 3. Gabriël Lambertus Gerardus Maria Wammes, geboren 22 Jun 1968 in Hoorn, assistentaccountant. Woont samen met Hoorn, Brenda 'Bieneke' de Jager, geboren 26 Okt 1968 in Alkmaar.

 

180. Gerrit Henricus Wammes, geboren 8 Feb 1950 in Culemborg, truckchauffeur.
Hij trouwde 5 Aug 1976 in Nijmegen, Josepha Hendrina Petronella 'José' Diebels, geboren 7 Apr 1950 in Nijmegen.
Kinderen:

 1. Jolanda Wammes (geboren Diebels), geboren 13 Apr 1970 in Renkum, schoenverkoopster. Woont samen met Culemborg, Geert Jan Cornelis Verbeek, geboren 13 Jun 1967 in Culemborg, medewerker-groenvoorziening.
 2. Trudy Wammes, geboren 11 Jan 1978 in Culemborg.

 

181. Franciscus Ferdinandus 'Frans' Wammes, geboren 25 Jan 1926 in Zutphen, leefde in Houten.
Hij trouwde (1) 17 Jan 1951 in Utrecht (bs), Hermina Wilhelmina 'Herma' Kurver, geboren 22 Feb 1926 in IJsselstein, (dochter van Johannes Marinus Kurver en Catharina Veldhuizen) overleden 5 Apr 2000, begraven 10 Apr 2000 in Nieuwegein (crematie).Heeft een relatie met Corrie Dupont.
Kinderen van Hermina Wilhelmina 'Herma' Kurver:
 1. Alberdina Catherina Maria 'Erna' Wammes, geboren 11 Dec 1954 in Utrecht, leefde in Maarssenbroek.
  Zij trouwde 1 Dec 1976 in Maarssen, Albertus 'Ab' Otten, geboren 8 Jun 1953 in Den Haag.

 2. Johanna Bernarda Maria 'Hannie' Wammes, geboren 6 Jul 1957 in Utrecht, leefde in Houten, overleden Mrt 2010.
  Zij trouwde 10 Dec 1976 in Utrecht, Rudolf 'Ruud' Groeneveld, geboren 10 Jul 1954 in Utrecht.

 3. Franciscus Ferdinandus Maria 'Frank' Wammes, geboren 18 Apr 1963. zie gezin 234

 

182. Bernardus Godefridus 'Ben' Wammes, geboren 20 Jan 1931 in Houten, leefde in Bunnik, meteoroloog.
Hij trouwde 26 Mei 1955 in Wijk bij Duurstede, Engelina Christina Maria 'Leny' de Kruif, geboren 11 Okt 1931 in Wijk bij Duurstede, (dochter van Johannes Petrus de Kruif en Engelina Maria van Woudenberg).Kinderen:
 1. Bernardus Johannes Gerardus 'Berry' Wammes, geboren 29 Aug 1958. zie gezin 235
 2. Johannes Bernardus Gerardus 'Hans' Wammes, geboren 13 Jun 1960 in Bunnik, leefde in Groot-Ammers. Woont samen met Grietje Johanna Henderika Fekkes, geboren 23 Jun 1958 in Apeldoorn.

 3. Monica Maria Wammes, geboren 14 Feb 1963 in Bunnik, leefde in Soesterberg. Woont samen met Roland Straver, geboren 20 Nov 1962 in Doorn.

 4. Robert Godfried 'Rob' Wammes, geboren 11 Mrt 1964. zie gezin 236
 5. Judith Engelina Wammes, geboren 16 Jun 1966 in Bunnik, leefde in Rotterdam.
  Zij trouwde Ger vd Knaap.

 

183. Godert Bernardus 'Goof' Wammes, geboren 16 Mrt 1933 in Culemborg, timmerman.Hij trouwde 11 Dec 1959 in Culemborg, Theodora Johanna Gijsberta Sielhorst, geboren 16 Mrt 1936 in Culemborg, (dochter van Gijsbertus Reinardus 'Gijs' Sielhorst en Johanna Geertruida 'Anna' Copper).
Kinderen:
 1. Bernardus Reinardus 'Bertil' Wammes, geboren 3 Sep 1962 in Culemborg.
 2. Anja Corine Wammes, geboren 18 Sep 1966 in Culemborg.
  Zij trouwde Jeroen Pieter Otten.

 

184. Bertus Wilhelmus Frans 'Bert' Wammes, geboren 1 Jul 1941 in Culemborg.
Hij trouwde 17 Apr 1962 in Culemborg, Hendrina Johanna Maria van Zuilen, geboren 4 Apr 1943 in Culemborg.Kinderen:
 1. Bert Gerrit Jacobus Wammes, geboren 5 Mei 1969. zie gezin 237
 2. Katja Tony Helena Wammes, geboren 11 Okt 1971 in Culemborg.
  Zij trouwde (1) 16 Jun 1995 in Culemborg, Gustaaf Robrecht Zandwijk, geboren 15 Mei 1969 in Culemborg.
  Zij trouwde (2) 21 Mrt 2007 in Tiel, Martijn René Koop.

 

185. Wilhelmus Marinus Adrianus 'Wim' Wammes, geboren 29 Dec 1944 in Culemborg.
Hij trouwde 19 Dec 1968 in Beesd, Willy van Kuilenburg, geboren 29 Nov 1946 in Beesd.Kinderen:
 1. Charles Wilhelmus 'Scanny' Wammes, geboren 17 Dec 1982. zie gezin 238
 2. Angélique Willemina Elisabeth Wammes, geboren 31 Mei 1986 in Tiel. Woont samen met Hendrikus Evert Johannes Cornelis 'Hennie' Blom.

 

186. Bernardus Dirk Marinus 'Bennie' Wammes, geboren 31 Aug 1939 in Eindhoven.
Hij trouwde 28 Sep 1962 in Eindhoven, Petronella Henrica 'Nelly' van Berlo, geboren 17 Jun 1943 in Eindhoven.
Kinderen:

 1. Maria Berendina Catharina 'Maryam' Wammes, geboren 14 Aug 1964 in Eindhoven.
  Zij trouwde 18 Mei 2005 in Heeswijk Dinter, F.N.M. van der Meer.
 2. Petronella Johanna Maria Wammes, geboren 2 Apr 1969 in Eindhoven.

 

187. Aart Adriaan Wammes, geboren 11 Jun 1943 in Culemborg, leefde in Tiel, meubelfabrikant.
Hij trouwde 20 Jan 1967, Janny de Goei, geboren 15 Sep 1940 in Buren.
Kinderen:

 1. Jan Bernardus 'Arjan' Wammes, geboren 10 Nov 1967 in Culemborg.
  Hij trouwde 9 Sep 1994 in Tiel, Johanna Wilh. M.'Jacqueline' Beringen, geboren 9 Jul 1968 in Utrecht.
 2. Cornelia Janny Wilh. 'Jeanette' Wammes, geboren 18 Aug 1971 in Culemborg.
  Zij trouwde 10 Mei 1996 in Tiel, Dick Marinus Bergacker, geboren 2 Dec 1968 in Tiel.

 

188. Bernard 'Bennie' Wammes, geboren 29 Jan 1951 in Ede.
Hij trouwde 22 Dec 1976 in Ede, Hendrika Elisabeth van Middendorp, geboren 19 Aug 1957 in Harskamp.
Kinderen:

 1. Marleen Wammes, geboren 31 Jul 1982 in Woerden.
  Zij trouwde _ Koster.
 2. Sigrid Wammes, geboren 22 Feb 1987 in Woerden.

 

189. Godert Gerrit 'Go' Wammes.
Hij trouwde (1) Geertruida Elisabeth Maria 'Greet' van der Horst.
Hij trouwde (2) Trudi Bep Kampmeijer.
Kinderen van Geertruida Elisabeth Maria 'Greet' van der Horst:

 1. Gerrit Cornelis 'Gerco' Wammes. zie gezin 239
 2. Cornelis Gerardus 'Cock' Wammes.
 3. Johannes Wilhelmus 'Jan' Wammes.

 

190. Wilhelmus Marinus 'Wim' Wammes.
Hij trouwde Henrica Catharina Antonia Maria 'Hennie' van Buuren.
Kinderen:

 1. Johanna Maria Theodora 'Anette' Wammes.
 2. Gerardus Willebrordus Maria 'Gerard' Wammes.

 

191. Godert Maria Antonius 'Go' Wammes.
Hij trouwde Johanna Maria 'Anske' van Schip.
Kinderen:

 1. Henk Jan Wammes.
 2. Anke Wammes.

 

192. Godert Bernardus Theodorus Wammes.
Hij trouwde Judith Catharine Elisabeth Stuij.
Kinderen:

 1. Anna Maria Geeske 'Marieke' Wammes.

 

193. Bernardus Gerardus Antonius Wammes, geboren in Culemborg.
Hij trouwde in Culemborg, Elisabeth Maria Wismeijer, geboren in Haarlem, (dochter van Dirk Wismeijer en Agatha Marchand).
Kinderen:

 1. Monique Agatha Anna Maria Wammes.
 2. Angelique Elisabeth Maria Wammes.

 

194. Gerrit Hendrikus Theodorus Wammes, geboren 26 Dec 1944 in Beusichem.
Hij trouwde Jacoba Gerdina 'Cobie' den Hartog, geboren 12 Sep 1947 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Hilleke Antonia 'Antonique' Wammes, geboren 14 Jul 1971 in Beusichem.

 

195. Leendert Gijsbert Peter 'Leo' Wammes, geboren 24 Mei 1946 in Beusichem.
Hij trouwde 3 Apr 1970 in Coevorden, Geraldina Roelofina 'Gea' Grootoonk, geboren 14 Jun 1950 in Gramsbergen.
Kinderen:

 1. Gerrit Hendrikus Theodorus 'Dennis' Wammes, geboren 6 Mei 1972 in Assen.
 2. Leendert Gijsbert Peter 'Patrick' Wammes, geboren 8 Apr 1985 in Assen.
 3. Maria Jantje Hendrika 'Marjan' Wammes, geboren 2 Mei 1980 in Assen.

 

196. Hendrik Gerrit Albertus 'Han' Wammes, geboren 6 Feb 1958 in Bergen op Zoom.Hij trouwde 10 Jun 1988 in Vught, Gemma Maria van Beurden, geboren 14 Mrt 1958 in Dongen.
Kinderen:
 1. Maartje Wammes, geboren 27 Jun 1990 in Haarlem.
 2. Karlijn Wammes, geboren 29 Okt 1992 in Haarlemmermeer.

 

197. Godert Josephus Johannes Maria Wammes.
Kinderen:

 1. Robert Hans Wammes.
 2. Birgitte Maria Wammes.

 

198. Johannes Gerhardus Maria 'Hans' Wammes.
Kinderen:

 1. Marjolein Patricia Wammes.
 2. Jeroen Martijn Wammes.
 3. Marlies Jolien Wammes.

 

199. Josephus Willibrordus Maria 'Will' Wammes.
Kinderen:

 1. Björn Willybrordus Dominicus Wammes.

 

200. Gerardus Johannes Godert Maria 'Gerard' Wammes.
Kinderen:

 1. Joost Johan Godert Wammes.
 2. Harm Godert Jacobus Wammes.
 3. Judith Jansje Agnes Wammes.

 

201. Godert Johannes Maria 'Goijert' Wammes.
Kinderen:

 1. Petronella Leentje Wammes.
 2. Agnes Alida Hendrijntje 'Agnita' Wammes.
 3. Marina Hendrika Johanna Wammes.
 4. Godert Henrikus 'Goderik' Wammes.

 

202. Johannes Aloysius Regardus 'Johan' Wammes.
Kinderen:

 1. Maria Louise 'Miranda' Wammes.

 

203. Godert Johannes Antonius 'Gerrit' Wammes.
Kinderen:

 1. Maria Josephina Hendrika 'Marie-José' Wammes.
 2. Ronald Godert Engel Gabriél 'Ron' Wammes.
 3. Raymond Sjeert Hendrika Wammes.

 

204. Lodewijk Rijk 'Louis' Wammes.
Kinderen:

 1. Wilhelmina Allegonda Gertruda 'Gonnie' Wammes.
 2. Maria Johanna Wammes.
 3. Robertus Maria Godert 'Rob' Wammes. zie gezin 240

 

205. Marinus Wilhelmus Hendrikus Wammes.
Kinderen:

 1. Maryan Theodora Johanna Wammes.
 2. Richard Hendrikus Martinus Wammes. zie gezin 241
 3. Henry Wammes. zie gezin 242

 

206. Wilhelmus Jacobus 'Wim' Wammes.
Kinderen:

 1. William Petrus 'Billy' Wammes. zie gezin 243
 2. Sonja Maria Wammes.
 3. Sandy Richard Wammes. zie gezin 244

 

207. Adrian Martin Wammes.
Hij trouwde Petronella 'Nellie' de Jeu.Kinderen:
 1. Ronald Martin Wammes. zie gezin 245
 2. Mark John Wammes. zie gezin 246
 3. David Joseph Wammes. zie gezin 247

 

208. John Nicholas Wammes.
Kinderen:

 1. Teresa Marie Wammes.
 2. Brian Christopher Wammes. zie gezin 248
 3. Christine Catharine Wammes.
 4. Joanne Nicole Wammes.

 

209. Cornelis Adrianus 'Neil' Wammes, leefde in Clinton.
Hij trouwde Carol Lynne Steepe.
Kinderen:

 1. Lee Ann Maryka Wammes.
 2. Bradley Adrian 'Brad' Wammes. zie gezin 249

 

210. Gerrit Maria Joseph Wammes.
Kinderen:

 1. Karen Wammes, geboren 12 Jan 1977 in Culemborg.

 

211. Govert Adrianus Gerardus Wammes, geboren circa 1890 in Culemborg, 1914 dekknecht.
Hij trouwde 27 Nov 1914 in Culemborg, Catharina Elisabeth Terneuzen, geboren circa 1890 in Culemborg, (dochter van Lambertus Martinus Terneuzen en Dirkje Entjes).
Kinderen:

 1. Maria Theodora Wammes, geboren circa Jan 1915 in Culemborg, overleden 26 Okt 1915 in Culemborg (zie info 270).

 

212. Edwinus Wilhelmus Wammes, geboren 8 Jul 1965 in Utrecht.
Hij trouwde 21 Jul 1996 in Loosdrecht, Stefanie Christina Dekker, geboren 30 Mrt 1969 in Loosdrecht.
Kinderen:

 1. Nina Isabelle Wammes, geboren 17 Sep 1997 in Utrecht.
 2. Noa Julia Wammes, geboren 21 Jul 2000 in Hilversum.

 

213. Leonardus Arthur Wammes, geboren 14 Nov 1966 in Utrecht. Heeft een relatie met Imre Dietz, geboren 10 Mrt 1971 in Putten.
Kinderen:

 1. Kosja Wammes, geboren 24 Jul 1999 in Utrecht.

 

214. Gerardus Maria 'Gerard' Wammes.
Hij trouwde Elizabeth Carolina 'Els' van Deursen.
Kinderen:

 1. Adrianus Marinus Stefanus 'Stefan' Wammes.
 2. Elizabeth Carolina 'Ester' Wammes.
 3. Jacobina Cornelia 'Jennifer' Wammes, geboren 29 Jul 1974 in Utrecht.

 

215. Franciscus Maria 'Frans' Wammes.
Hij trouwde Woutertje 'Wouke' Verbaan.
Kinderen:

 1. Annabel Hermina Alida Wammes, geboren 23 Apr 1973.

 2. Anita Carina Wammes.
 3. Wouter Adriaan John Wammes.

 

216. Adrianus Hubertus 'Ad' Wammes.
Hij trouwde Inge Hermien Westra.
Kinderen:

 1. Fleur de la Vera Wammes.
 2. Rosalie Wammes.
 3. Karlijn Wammes.

 

217. Franciscus Daniël 'Frans' Wammes, geboren 5 Mei 1943 in Utrecht.
Hij trouwde 1 Mei 1968 in Utrecht, Wilhelmina Anna Maria 'Ineke' van Kesteren, geboren 16 Dec 1944 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Petronella Maria 'Petra' Wammes, geboren 12 Feb 1971 in Utrecht.
  Zij trouwde 18 Jun 1993 in Maarssen, Antonius Marinus Jacobus 'Robert' Agterberg, geboren 14 Mrt 1969 in Utrecht.
 2. Franciscus Daniël 'Frans' Wammes, geboren 15 Mei 1973 in Utrecht.
  Hij trouwde 23 Sep 1994 in Utrecht, Angélique Hamman, geboren 23 Mei 1973 in Utrecht.

 

218. Jacobus Johannes 'Jacques' Wammes, geboren 29 Jul 1944 in Utrecht.
Hij trouwde 28 Feb 1968 in Utrecht, Marianne Hagelen, geboren 27 Jan 1947 in Zuilen.
Kinderen:

 1. Jacobus Hendrikus 'Maikel' Wammes, geboren 15 Dec 1969 in Utrecht.
  Hij trouwde 31 Aug 1996 in Venlo, Angélique Gertruda Joseph van Rensen, geboren 23 Mrt 1971 in Venlo.
 2. Xaverus Wilhelmus 'Dennis' Wammes, geboren 11 Aug 1975 in Utrecht, staalharder.

 

219. Johannes Adrianus 'Hans' Wammes, geboren 24 Jun 1948 in Utrecht.
Hij trouwde 21 Jun 1971 in Zeist, Theodora Francina 'Thea' Tessels, geboren 8 Apr 1950 in Zeist.
Kinderen:

 1. Renske Wammes, geboren 13 Jun 1975 in Veenendaal.
 2. Margje Wammes, geboren 24 Sep 1980 in Ede.

 

220. Petrus Paulus 'Peter' Wammes, geboren 17 Jul 1951 in Utrecht, bakker, ondernemer.
Hij trouwde 10 Dec 1973 in Vleuten, Hendrina Theodora Catharina 'Cathy' van der Molen, geboren 16 Mei 1954 in Hilversum.
Kinderen:

 1. Everim Wammes, geboren 14 Mrt 1979 in Utrecht.

 

221. Vincentius Maria Antonius 'Vincent' Wammes, geboren 25 Feb 1954 in Utrecht.
Hij trouwde 5 Nov 1976 in Apeldoorn, Marijke Berskers, geboren 9 Mei 1954 in Apeldoorn.
Kinderen:

 1. Remco Wammes, geboren 22 Okt 1979 in Harderwijk.
 2. Paul Wammes, geboren 12 Feb 1982 in Harderwijk.

 

222. Marcellus 'Marcel' Wammes, geboren 16 Jan 1958 in Utrecht, reclameontwerper.
Hij trouwde 23 Jun 1987 in Vleuten, Brigitte Maria 'Brigit' Dekkers, geboren 28 Aug 1958 in Hengelo.
Kinderen:

 1. Robbert Adriaan Bernhard 'Rob' Wammes, geboren 8 Feb 1989 in Vleuten-de Meern.
 2. Laura Anna Elisha Wammes, geboren 27 Mei 1991 in Woerden.

 

223. Daniël Franciscus 'Danny' Wammes, geboren 5 Jun 1956 in Utrecht, bioloog.
Hij trouwde 5 Jul 1978 in Arnhem, Baukje Lolkje van der Lei, geboren 26 Dec 1953 in Giekerk, onderwijzeres.
Kinderen:

 1. Srimathi Angi Asoka Wammes, geboren 3 Jun 1982 in Colombo, Sri Lanka.
 2. Dezsö Matthijs Wammes, geboren 10 Apr 1984 in Nyíregyháza, Hongarije.
 3. Nadika Tamara Wammes, geboren 31 Mei 1991 in Matugama, Sri Lanka.

 

224. Winocus Johannes Antonius 'Wino' Wammes, geboren 2 Nov 1961 in Utrecht, chemisch technoloog.
Hij trouwde 18 Mei 1990 in Enschede, Daniëlle Birgit Maria Hessels, geboren 21 Feb 1963 in Losser, verpleegkundige.
Kinderen:

 1. Marijn Daniël Wammes, geboren 23 Dec 1990 in Speyer, Duitsland.
 2. Joost David Wammes, geboren 8 Mei 1992 in Speyer, Duitsland.

 

225. Johannes Antonius 'Joop' Wammes.
Hij trouwde Johanna Hollebrandse.
Kinderen:

 1. Yvonne Wammes.

 

226. Cornelis 'Kees' Wammes, geboren 10 Jan 1928 in Culemborg.
Hij trouwde (2) Maria 'Marie' van der Vliet.
Kinderen:

 1. Clasina 'Sieneke' de Bie (Wammes).
Kinderen van Maria 'Marie' van der Vliet:
 1. Cornelia Debora Maria 'Debby' Wammes.
 2. Cornelis Mario 'Kees' Wammes.

 

227. Marcel Wammes, geboren 16 Mrt 1959 in Jutphaas.
Kinderen:

 1. Angela Bernadette Wammes, geboren 3 Nov 1983 in Utrecht.

 

228. Pieter 'Piet' Wammes.
Hij trouwde Johanna 'Jopie' Stormbroek, geboren 6 Mei 1936 in Wijk bij Duurstede.
Kinderen:

 1. Catharina Hendrika 'Carina' Wammes.
 2. Jannes Jacobus Wammes.
 3. Petra Janna Wammes.

 

229. Cornelis Petrus 'Cor' Wammes, geboren 28 Jan 1944 in Culemborg.
Hij trouwde 8 Mei 1964 in Culemborg, Cornelia Maria 'Corrie' in den Eng, geboren 21 Apr 1945 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Carolus Theodorus Cornelis 'Ronnie' Wammes, geboren 14 Nov 1964. zie gezin 250
 2. Theodorus Johannes Paulus 'Dicky' Wammes, geboren 29 Nov 1965. zie gezin 251

   

  Vijftiende Generatie


 

230. Josephus Ignatius Maria 'Joop' Wammes, geboren 22 Jun 1953 in Tiel, docent Nederlands.
Hij trouwde 16 Dec 1986 in Utrecht, Adriana Jacqueline Maria 'Jeanny' van der Sanden, geboren 20 Okt 1953 in Geldrop.
Kinderen:

 1. Rutger Chamera Wammes, geboren 20 Okt 1990 in Colombo, Sri Lanka.
 2. Vera Avanthi Wammes, geboren 5 Nov 1992 in Colombo, Sri Lanka.

 

231. Albertus Aloysius Maria 'Bert' Wammes, geboren 8 Okt 1956 in Tiel, bankemployée.
Hij trouwde 14 Sep 1984 in Oldenzaal, Carolien Maria Oostvogel, geboren 12 Feb 1962 in Enschede.
Kinderen:

 1. Renée Wammes, geboren 20 Jun 1989 in Gouda.
 2. Maud Wammes, geboren 28 Feb 1991 in Gouda.
 3. Bart Wammes, geboren 27 Sep 1994 in Gouda.

 

232. Paulus Franciscus Maria 'Paul' Wammes, geboren 27 Okt 1961 in Tiel, docent.
Hij trouwde 16 Dec 1992 in Apeldoorn, Marja Nicoline Helena van der Nat, geboren 28 Jan 1962 in Tiel, docente.
Kinderen:

 1. Anne Gertruda Elisabeth Wammes, geboren 13 Mei 1993 in Apeldoorn.
 2. Helena Miriam Pauline Wammes, geboren 25 Sep 1995 in Apeldoorn.

 

233. Michaël Mattheus Maria 'Michel' Wammes, geboren 25 Sep 1963 in Hoorn.
Hij trouwde 10 Sep 1993 in Hoorn, Linda Elisabeth Tol, geboren 12 Feb 1964 in Hoorn.
Kinderen:

 1. Susanna Wammes, geboren 27 Mrt 1996 in Hoorn.

 

234. Franciscus Ferdinandus Maria 'Frank' Wammes, geboren 18 Apr 1963 in Utrecht, leefde in Maarssenbroek.
Hij trouwde 7 Mei 1998, Paula Verhoef, geboren 21 Mei 1964 in Hilversum, overleden .
Kinderen:

 1. Eva Janine Wammes, geboren 25 Feb 1996 in Utrecht.

 2. Sara Francine Wammes, geboren 12 Feb 2000.

 3. Daan Hermanus Wammes, geboren Jan 2003.

 

235. Bernardus Johannes Gerardus 'Berry' Wammes, geboren 29 Aug 1958 in Bunnik, leefde in Amersfoort.
Hij trouwde 22 Nov 1991 in Amsterdam (bs), Catharina Jolanda 'Jolanda' Burbank, geboren 8 Jan 1956 in Eindhoven.Kinderen:
 1. Eline Catharina Wammes, geboren 14 Apr 1992 in Amersfoort.

 2. Charlotte Eva Wammes, geboren 28 Mei 1994 in Amersfoort.

 

236. Robert Godfried 'Rob' Wammes, geboren 11 Mrt 1964 in Bunnik, leefde in Almere.
Hij trouwde 18 Jun 1992 in Muiden (bs), Winnifred Engelschman, geboren 11 Nov 1960 in Amsterdam.
In 1996 is voor de kinderen een naamswijziging (Engelschman) doorgevoerd.Kinderen van Winnifed uit een eerder huwelijk:


  1. Lois Roxanne ‘Lois’ Engelschman (geboren Langereis) , geboren 16 Feb 1988 Amsterdam.


Kinderen:
 1. Mickey Leah ‘Maxime’ Engelschman (geboren Wammes), geboren 22 Jul 1992 in Almere.

 2. Nina Aimée ‘Nina’ Engelschman (geboren Engelschman), geboren 7 Jun 1997 in Almere.

 

237. Bert Gerrit Jacobus Wammes, geboren 5 Mei 1969 in Culemborg.
Hij trouwde 11 Aug 2005 in Geldermalsen, Maria Anna 'Marieke' van Amelsfort, geboren 1 Jan 1972 in Bussum.Kinderen:
 1. Julian Bertus Antonus Wammes, geboren 19 Sep 2005 in Tiel.

 

238. Charles Wilhelmus 'Scanny' Wammes, geboren 17 Dec 1982 in Tiel.
Kinderen:
 1. Milo Martinus Wilhelmus Wammes, geboren 2009.

 

239. Gerrit Cornelis 'Gerco' Wammes.
Hij trouwde Alberta Maria van Doorn.
Kinderen:

 1. Gerrit Albertus Metin 'Gerbert' Wammes.
 2. Wilhelmus Godert 'Wilco' Wammes.

 

240. Robertus Maria Godert 'Rob' Wammes.
Kinderen:

 1. Maria Roberta Wammes, geboren 8 Okt 1983 in Heerlen.
 2. Maria Hubertus Henricus 'Mike' Wammes, geboren 26 Dec 1986 in Heerlen.

 

241. Richard Hendrikus Martinus Wammes.
Kinderen:

 1. Sarah Dale Marieke Wammes.
 2. Katie Oliveen Johanna Wammes.
 3. Jesse Richard Martinus Wammes.

 

242. Henry Wammes.
Kinderen:

 1. Ross Jonathan Rijk Wammes.
 2. Scott Wammes.

 

243. William Petrus 'Billy' Wammes.
Kinderen:

 1. Brandon William Wammes.

 

244. Sandy Richard Wammes.
Kinderen:

 1. Dylan Richard Wammes.

 

245. Ronald Martin Wammes.
Hij trouwde Julie Anne Patterson.Kinderen:
 1. Rachel Olivia Wammes.
 2. Natalie Alexandra Wammes.

 

246. Mark John Wammes.
Hij trouwde Sally Louanne Kenyon.Kinderen:
 1. Luke Adrian Wammes.
 2. Owen Matthew Wammes.

 

247. David Joseph Wammes.
Hij trouwde Andrea Nicole Craig.Kinderen:
 1. Isaac William Wammes.

 

248. Brian Christopher Wammes.
Kinderen:

 1. Damien John Wammes.

 

249. Bradley Adrian 'Brad' Wammes.
Kinderen:

 1. Jules Elizabeth Stuart.
 2. Hayley Lynne Stuart.

 

250. Carolus Theodorus Cornelis 'Ronnie' Wammes, geboren 14 Nov 1964 in Culemborg.
Hij trouwde 19 Jun 1987 in Culemborg, Dirkje Geertruida Maria Blom, geboren 5 Nov 1963 in Culemborg.
Kinderen:

 1. Dirkje Cornelia Pascalle 'Damy' Wammes, geboren 10 Dec 1991 in Culemborg.
 2. Gerarda Theresa Giovanna 'Chanti' Wammes, geboren 31 Jan 1995 in Culemborg.

 

251. Theodorus Johannes Paulus 'Dicky' Wammes, geboren 29 Nov 1965 in Culemborg.
Hij trouwde 9 Jul 1993 in Culemborg, Berlina Flipse, geboren 8 Aug 1968 in Buren.
Kinderen:

 1. Levi Wammes, geboren 8 Apr 1994 in Culemborg.
 2. Jesse Wammes, geboren 1 Mrt 1997 in Culemborg.

  Losse personen


 

252. losse personen Wammes.

 1. Egbert Wammes, geboren ± 1595. zie gezin 253
 2. Christina Wambus, geboren ± 1680, leefde 15 Nov 1705 in Breda.
  Zij trouwde Arnoldus Ardens.
 3. Henricus Wamme. zie gezin 254
 4. huisvrouw van Pieter Wammes, begraven 9 Aug 1784 in Culemborg (zie info 271).
 5. Willem Wammes, begraven 9 Apr 1773 in Culemborg (zie info 272).
  Dezelfde als Willem van Jochem of als Willem van Aart?
 6. huisvrouw van Willem Wammes, begraven 10 Mei 1792 in Culemborg (zie info 273).
 7. huisvrouw van Willem Wammes, begraven 23 Okt 1800 in Culemborg (zie info 274).
 8. kind van Jochem Wammes, begraven 14 Mei 1797 in Culemborg (zie info 275).
  Is dit misschien Cornelis Wammes, gedoopt 9 Jan 1797?
 9. Aart Wammes, geboren circa 1737. zie gezin 255
 10. Aaltje Wammes, geboren circa 1740.
  Zij trouwde 3 Jan 1768 in Amsterdam, Juriaan Vermeulen.
 11. weduwe van Hermannus Wammes, begraven 11 Jul 1781 in Culemborg (zie info 276).
  Is dit misschien Mechteld de Keijser?
 12. huisvrouw van Hermannus Wammes, begraven 8 Jan 1784 in Culemborg (zie info 277).
  Is dit misschien Cornelia Smits?
 13. Maagje Wammes, begraven 9 Dec 1790 in Culemborg (zie info 278).
 14. Johanna Wammes, begraven 16 Jul 1800 in Culemborg (zie info 279).
  Zij trouwde _ van Maurik.
 15. kind van Jacobus Wammes, begraven 13 Feb 1811 in Culemborg (zie info 280).
 16. Hannus Wambus, overleden 9 Mrt 1824 in Tull & 't Waal.
 17. Felipe (Philip?) Wammes. zie gezin 256
 18. Wijntje Wammes, geboren ± 1810. zie gezin 257
 19. Annigje Wammes, geboren ± 1815. zie gezin 258
 20. Antonia Wammes, geboren ± 1815. zie gezin 259
 21. Jacoba Wammes, geboren ± 1820. zie gezin 260
 22. Gerardus Wammes, geboren Jan 1898 in Culemborg, overleden 8 Feb 1898 in Culemborg (zie info 281).
 23. Anthonius Gerardus Jacobus Wammes, geboren ± 1915. zie gezin 261
 24. Goof Wammes, geboren ± 1940.
 25. _ Wammes, geboren ± 1960.
  Zij trouwde Sjef van Emmerik, (zoon van Harrie van Emmerik en Aldina Wijnanda 'Dien' Hommelberg).
 26. Johanna Wammers, geboren in Arnhem.
  Zij trouwde voor 10 Feb 1946, Hubertus Willem Ter Haar.
 27. Martina Josephina Wammers.
  Zij trouwde Adrianus Poessenauw, geboren circa 1919 in Arnhem, (zoon van Adrianus Poessenauw en Jacoba Helena Johanna Kuijper) overleden 26 Jul 1947 in Arnhem.
 28. Antoon Wammers. zie gezin 262
 29. Maria Josina Wammis.
  Zij trouwde 17 Mei 1893 in 's Gravenhage, Johannes Kaal.
 30. Johanna Wammis.
  Zij trouwde 16 Okt 1918 in 's Gravenhage, Martien Kleis Bastiaan Zevenbergen.

  Volgende Generatie


 

253. Egbert Wammes, geboren ± 1595, leefde Dec 1621 in Rotterdam.
Hij trouwde Janneken Thonis.
Kinderen:

 1. Martten Wammes, gedoopt 26 Dec 1621 in Rotterdam (geref.) (zie info 282).

 

254. Henricus Wamme.
Hij trouwde Wilhelmina Oostvogels.
Kinderen:

 1. Mechtildis Wamme, gedoopt 3 Jan 1714 in 's Hertogenbosch St.Pieter (RK) (zie info 283).

 

255. Aart Wammes, geboren circa 1737, overleden vr.28 Aug 1781, begraven 8 Dec 1780 in Culemborg (zie info 284).
Hij trouwde (1) huisvrouw van Aart Wammis, begraven 22 Apr 1765 in Culemborg (zie info 285).
Hij trouwde (2) circa 1769 in Culemborg, Elsje de Haan, (dochter van Christiaan de Haan en Hillegonda Verhoeven) gedoopt 26 Feb 1741 in Culemborg, begraven 17 Mei 1783 in Culemborg (zie info 286).
Kinderen van Elsje de Haan:

 1. Wilhelmus 'Willem' Wammes, geboren circa 1770. zie gezin 263
 2. Hillegonda Wammes, gedoopt 21 Sep 1774 in Culemborg (RK).
 3. Elsje Wammes, geboren waarschijnlijk 1781 in Culemborg, gedoopt 28 Aug 1781 in Culemborg (Luth).
 4. kind van overl.wn. Aart Wammes, begraven 24 Dec 1788 in Culemborg (zie info 287).
 5. kind van Aart Wammes, begraven 19 Dec 1793 in Culemborg (zie info 288).

 

256. Felipe (Philip?) Wammes.
Hij trouwde Elizabeth Probeck.
Kinderen:

 1. Anna Margartha Wammes, geboren 29 Nov 1840 in Niederwolluf.
  Zij trouwde 5 Jun 1865 in São José do Hortêncio (Brazilië), Jacob Rockenbach, geboren 18 Aug 1840 in São José do Hortêncio (Brazilië).

 

257. Wijntje Wammes, geboren ± 1810, leefde 14 Mei 1833 in Culemborg (zie info 289).
Kinderen:

 1. Johannes Antonius Wammes, geboren 14 Mei 1833 in Culemborg.

 

258. Annigje Wammes, geboren ± 1815, leefde 4 Okt 1841 in Redichem (zie info 290).
Kinderen:

 1. Johannes Wammes, geboren circa 1840 in Culemborg, overleden 4 Okt 1841 in Culemborg (zie info 291).

 

259. Antonia Wammes, geboren ± 1815, leefde 5 Jan 1843 in Culemborg (zie info 292).
Kinderen:

 1. Gerrit Wammes, geboren ca Dec 1842 in Culemborg, overleden 5 Jan 1843 in Culemborg (zie info 293).

 

260. Jacoba Wammes, geboren ± 1820, leefde 14 Feb 1846 in Redichem (zie info 294).
Kinderen:

 1. Godert Wammes, geboren Feb 1846 in Culemborg, overleden 14 Feb 1846 in Culemborg (zie info 295).

 

261. Anthonius Gerardus Jacobus Wammes, geboren ± 1915, leefde 18 Mrt 1940 in Arnhem.
Hij trouwde Helena Berdina Hullekes, (dochter van Evert Jan Hullekes en Catharina Snellenberg) overleden 31 Jul 1945 in Arnhem.
Kinderen:

 1. Helena Berdina Wammes, geboren 1934 in Arnhem, overleden 3 Jul 1934 in Arnhem (zie info 296).
 2. Albertus Wammes, geboren circa Sep 1939 in Arnhem, overleden 18 Mrt 1940 in Arnhem.

 

262. Antoon Wammers, 1951 tandtechnicus.
Hij trouwde Jacoba Geertruida Broens.
Kinderen:

 1. Geertruida Jacoba Wammers, geboren circa 1948 in Arnhem, overleden 1 Okt 1951 in Arnhem.

  Volgende Generatie


 

263. Wilhelmus 'Willem' Wammes, geboren circa 1770, gedoopt 24 Aug 1770 in Culemborg, tabakskoper, 1830 pettenmaker.
Hij trouwde (1) 13 Mrt 1791 in Rotterdam (zie info 297), kerk.ondertrouw 23 Feb 1791 in Rotterdam, Susanna Verbeek.
Hij trouwde (2) Jacqueline Dumoulin, overleden voor 1830.
Kinderen van Susanna Verbeek:

 1. Arnoldus Wammes, gedoopt 21 Mrt 1791 in Rotterdam (Luthers) (zie info 298).
 2. Maria Elsje Wammes, geboren 18 Apr 1792 in Culemborg, gedoopt 19 Apr 1792 in Culemborg (Luth).
  Zij trouwde kerk.ondertrouw 26 Mrt 1808 in Rotterdam (zie info 299), Nicolaas Segius.
Kinderen van Jacqueline Dumoulin:
 1. David Arnoldus Wilhelmus Wammes, geboren circa 1813. zie gezin 264
 2. Wilhelmus Jacobus Arnoldus Wammes, geboren ca Mrt 1815, overleden 21 Sep 1815.

  Volgende Generatie


 

264. David Arnoldus Wilhelmus Wammes, geboren circa 1813 in 's Gravenhage, 1830 pettenmaker.
Hij trouwde 3 Okt 1838 in 's Gravenhage, Maria Josiena Vreese, geboren circa 1805 in 's Gravenhage, (dochter van Joseph Vreese en Johanna Meijer).
Kinderen:

 1. Wilhelmus Arnoldus Wammis, geboren ± 1840. zie gezin 265

  Volgende Generatie


 

265. Wilhelmus Arnoldus Wammis, geboren ± 1840, leefde 1865 in 's Gravenhage.
Hij trouwde Hendrina Hoogendam.
Kinderen:

 1. Wilhelmus Arnoldus Wammis, geboren circa 1865. zie gezin 266

  Volgende Generatie


 

266. Wilhelmus Arnoldus Wammis, geboren circa 1865 in 's Gravenhage.
Hij trouwde 30 Dec 1891 in Utrecht (zie info 300), Catharina Johanna van Piggelen, geboren circa 1868 in Utrecht, (dochter van Adrianus van Piggelen en Catharina Johanna Rensenbrink) overleden 13 Nov 1922 in Utrecht.
Kinderen:

 1. Petrus Aloijsius Kornelis Wammis, geboren 17 Okt 1886 in Utrecht.
  Hij trouwde 7 Sep 1911 in Utrecht, Hendrika Grondijs, geboren circa 1889 in Utrecht, (dochter van Hendrik Frederik Grondijs en Johanna Margaretha Penning).
 2. Wilhelmus Arnoldus Wammis, geboren 30 Apr 1891 in Utrecht.


Info 1: Kosten begraven: 6 pond.

Info 2: Een huis op de oude vismarkt (het 2e huis vanaf de vierhoeken) gekocht Maart 1638 voor 250 pond van Peter Henricxsen.

Info 3: In de Barbarakerk met de baar, met 6 klokken overluid, kosten begraven in de kerk f.17.

Info 4: In de Barbarakerk met 4 klokke overluid met de baar. Kosten begraven in de kerk f.13.

Info 5: op het kerkhof met de klok overluid.

Info 6: In de Barbarakerk, met de baar, met 6 klokke overluid. (Kosten begraven f.17.).

Info 7: Zij verkoopt op 15 Aug. 1704 een maasschip (Samoreus) voor f.700. aan Andries Mulder, schipper.

Info 8: Op 17 juli 1706 verkoopt Lijsbeth een Souwschip voor f.925. eveneens aan Andries Mulder.
Zij moet nog een schip gehad hebben want zij betaald tot 1720 havengeld in Culemborg.

Info 9: Op 12 Aug. 1727 verkoopt zij haar huis in Vreeswijk voor f.190. aan Hermen van Geffen.

Info 10: Hij koopt in 1683 een graf met grafsteen in de Barabakerk, in dit graf liggen begraven Jochem en zijn 2 vrouwen en zijn op jonge leeftijd overleden kinderen. De grafsteen is nog aanwezig in de kerk maar ligt nu op een andere plaats.

Info 11: In de Barbarakerk met 4 klokken overluid, met de baar. Kosten begraven in de kerk f.13.

Info 12: den 4 julij 1668
Jochem Cornelissen, j.m. van Cuijlenborgh
met
Maria Lamberts, j.d. wonende op de Recom
Alhier getrouwt den 2 augustii 1668


Info 13: Voor nakomelingen: zie boek van Henk Knoop "de tak van Peter Wambas".

Info 14: In de Barbarakerk,op de baar met 4 klokke overluid, kosten begraven f.13.

Info 15: zie origin; acte (in margine) 3 huw. Procl: 8 Sept

Info 16: In de Barbarakerk met 4 klokke overluid, kosten f.8. Leefde Culemborg.

Info 17: St. Janskerkhof; overledene liet na 1 meerderjarig kind; Baan voorbij de Schildersteeg

Info 18: doopgetuige: Cornelis Aerts van Soelen

Info 19: doopgetuige: Elisabeth den Dijker

Info 20: Arnolda Wambes
getuige 3, op zondag 13 november 1712 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 13-11-1712 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Joannes
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wambes
MOEDER: Joanna Rulens
Getuige 1 (Peter): Hubertus van Oosterhout
Getuige 3 (Meter): Arnolda Wambes
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 57

Info 21: op donderdag 26 maart 1705 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 26-3-1705 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Joannes
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wambers
MOEDER: Joanna Janssen
Getuige 1 (Peter): Joannes van Gemert
Getuige 3 (Meter): Cunera van Sole
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 65
Bron: 's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65
Retroacta van de Burgerlijke Stand

Info 22: op zaterdag 10 april 1706 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 10-4-1706 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Joannes
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wames
MOEDER: Joannes van Orten
Getuige 1 (Peter): Petrus Wames
Getuige 3 (Meter): Maria van El
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 65
Bron: 's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65
Retroacta van de Burgerlijke Stand


Info 23: op maandag 6 april 1711 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 6-4-1711 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Joannes
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wames
MOEDER: Joanna Roelofs
Getuige 1 (Peter): Joannes Wames
Getuige 3 (Meter): Cornelia Wames
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 57
Bron:
's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810
Archief:
DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65 Retroacta van de Burgerlijke Stand


Info 24: getuigen: Cornelia van Roijen en Cunera Abrahams

Info 25: Doopgetuige(n): Theodorus Pieck, Gertrudis Pieck

Info 26: getuigen: Arnoldus Wambas, Cornelis de Keijser, Aertie Wambas, Aletta Wambas en Maria Anna de Keijser.

Info 27: doopgetuige: Cundra Wambas

Info 28: doopgetuige: Emerentie Pieck pro Joanna Piek

Info 29: doopgetuige Catharina van Gasteren

Info 30: doopgetuige: Elisabeth Jochems

Info 31: Op het Barbarakerhof (Pro Deo) (van den Armen).

Info 32: op vrijdag 31 augustus 1708 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 31-8-1708 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Petrus
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wames
MOEDER: Joanna Roelofs
Getuige 1 (Peter): Antonius Strik
Getuige 3 (Meter): Maria van Ommeren
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 57
Bron: 's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65
Retroacta van de Burgerlijke Stand


Info 33: doopgetuige(n): Harmen Kloppeburg en Agnes Mouthaen (Mouwtaen)

Info 34: op zondag 13 november 1712 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 13-11-1712 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch
KIND: Joannes
geslacht: m
wettig: ja
VADER: Cornelius Wambes
MOEDER: Joanna Rulens
Getuige 1 (Peter): Hubertus van Oosterhout
Getuige 3 (Meter): Arnolda Wambes
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 57

Info 35: doopgetuige: Basilissa

Info 36: Tg Cornelius B----direx,Hermense van Oostv---, Aertie Wambas en Derixie V--- Baijen

Info 37: doopgetuige: Joanna Bertiens

Info 38: doopgetuige: Catharina van Gasteren

Info 39: doopgetuige: Maria Bertiens

Info 40: doopgetuige: Joanna Deijckers pro Cornelia Wambas

Info 41: doopgetuige: Margarita

Info 42: doopgetuige: Mechtildis Wambas pro Catharina Ritvelt

Info 43: doopgetuige: Machtildis de Keijser pro Walburge van Ritvelt

Info 44: doopgetuige: Mechtildis Wammes pro Hermanus Wammes

Info 45: Op het Barbarakerkhof, met 1 klok f.3 voor de baar f.1.

Info 46: Is zij dezelfde als Anna Verhaal?

Info 47: getuigen: Cornelis Wambassen, Joanna Gijsbert van Sterkenbourg en Maria Verwoert.

Info 48: Op 3 Apr 1775 was zij meerderjarig (dus minstens 23 jaar). Bij haar overlijden worden als ouders Godert Wammes en Gerrigje van Straten genoemd en is zij 76 jaar oud.
Scenario 1:
Gerrigje van Straten is een eerdere vrouw van Godert. Als Gerrigje Wammes inderdaad 76 jaar oud was bij overlijden dan was haar vader Godert bij haar geboorte pas 13 jaar oud. Mogelijk dat Godert niet haar echte vader was en dat Gerrigje pas later de achternaam Wammes is gaan gebruiken.
Scenario 2:
Zowel naam van moeder (Gerrigje van Straten), als de leeftijd bij overlijden zijn onjuist. Gerrigje Wammes is voor het huwelijk geboren, maar om problemen met de gemeente Culemborg te voorkomen, pas na het huwelijk in het gezin opgenomen.

Info 49: 76 jaar, weduwe van Bart van Bemmel, huis nr 675 Rozenstraat

Info 50: doopgetuige Maria Wammes

Info 51: 64 jaar oud

Info 52: doopgetuige: Lijsbet Hol, huisvrouw van Teunis Petersen van der Lingen, die op de vragen voor de moeder antwoordde.

Info 53: 84 jaar oud, weduwnaar van Hester Struik

Info 54: getuigen: Elisabeth Smits en Gijsberta van den Beijert

Info 55: doopgetuige: Eva Jansen

Info 56: doopgetuige: Gerritje van Dalem

Info 57: doopgetuige: Dirkje de Kruijf

Info 58: doopgetuige: Aletta Wambas

Info 59: getuigen: Gerrit van Vuren en Nicolaas Vermeulen

Info 60: doopgetuige: Maria Stappershoef pro Aletta van der Wielen

Info 61: doopgetuige: Lucretia Smeets

Info 62: Begraven Culemborg: Wammes kv. Hermanus 409-285.4 15-10-1772

Info 63: Begraven Culemborg: Wammes kv. Mandes dg. 409-108.6 27-01-1777

Info 64: Begraven Culemborg: Wammes kv. Hermandus 410- 17.4 29-01-1784

Info 65: doopgetuige: Maria van Achtersloot

Info 66: Des morgens om 3 uur in zijn hofstede No. 822 staande aan de Lekkendijk op Redichem

Info 67: getuigen: Maria Wammes en Catharina van Teffelen

Info 68: doopgetuige: Adriana Janse van Kolwijs

Info 69: Begraven Culemborg: Wammes hv. v. Gerrit met 1 klok 410-221.2 03-04-1793

Info 70: getuigen: Anna Gostin en Elisabeth Mensborg

Info 71: bij geboorte van zoon Godert werd zij als een "Vermeulen" vermeld, in zijn huwelijksakte wordt vermeld dat dit "van der Hoeff" moet zijn.

Info 72: doopgetuige: Gertrudis Vermeulen.

Info 73: doopgetuige: Metje vd Berg

Info 74: overleden in het huis nr.716 staande aan de Lange Havendijk.

Info 75: doopgetuige: Goojert Wammes

Info 76: doopgetuige: Annigje Wammes pro Ariaantje Wammes

Info 77: 69 jaar

Info 78: doopgetuige: Cornelia Sanders

Info 79: 21 jaar

Info 80: doopgetuige Cornelia van der Hoef pro Anna vd Brink

Info 81: doopgetuige: Cornelia Zanders

Info 82: doopgetuige: Cornelia Zunderse pro Gerrigje Vermeulen

Info 83: doopgetuige: Wilhelmina Verhoef

Info 84: 72 jaar

Info 85: 63 jaar

Info 86: doopgetuige Arnoldus Wammes

Info 87: Nakomelingen zie boek van Henk Knoop (deel 6).

Info 88: getuigen: Joannes van Hesteren en Anna Maria Wammes

Info 89: getuigen: Lucia van der Veeren en Elisabeth Mensborg

Info 90: doopgetuige: Bernarda de Kruijff

Info 91: overleden in het huis genummerd 574 in de Goilberdingerstraat.

Info 92: 77 jaar

Info 93: doopgetuige: Maria Odijck voor Maria van Heumen

Info 94: doopgetuige: Maria Odijck voor Dirckje Odijck

Info 95: doopgetuige Gijsberta Odijk

Info 96: doopgetuige Maria van Hesteren

Info 97: doopgetuige: Annigje Wammes pro Gerrigje van Bemmel

Info 98: doopgetuige: Maria van Odijk

Info 99: doopgetuige Maria Odijk pro Goojert Wammes

Info 100: ongehuwd

Info 101: doopgetuige: Maria Stigters voor Catharina Wammes

Info 102: 67 jaar oud

Info 103: Nakomelingen: zie boek van Henk Knoop deel 5

Info 104: Get. Catharina Berentzen en Catharian Swedenrijk

Info 105: doopgetuige: Mechtelt Wammes voor Cornelis Wammes

Info 106: circa 1 1/2 jaar oud

Info 107: 56 jaar oud

Info 108: 75 jaar oud

Info 109: ouders Jois Wambas en Joanna van Maurick
doopgetuige Gertrudis Wambas

Info 110: doopgetuige: Hendrina van Mourik

Info 111: 80 jaar oud

Info 112: doopgetuige Hendrina pro Geurt van Mourik

Info 113: doopgetuige: Maria Koetzier pro Daniele van Mourik

Info 114: doopgetuige Hendrina de Leeuw

Info 115: 2 jaar oud
Vader: Harmus Wambus
Moeder: Johanna van Mourik

Info 116: getuigen: Otto de Jong en Hendrina van Weerden

Info 117: doopgetuigen: Gijsbertus Balvers en Regina Struijk

Info 118: Doopgetuige: Anna Maria Verhoeven

Info 119: doopgetuige: Annigje Struijc voor Peter Wammes

Info 120: Doopgetuige: Rekje van Panwijck.

Info 121: 27 jaar, ongehuwd

Info 122: getuigen: Metje van Hoensel en Anna Fontijn

Info 123: doopgetuige Anna Maria Verwoert

Info 124: 62 jaar; weduwe van Nicolaas Collé

Info 125: 69 jaar oud

Info 126: 14 maanden oud, huis 384 Wester Burgwal

Info 127: doopgetuige: Johanna Verhoef

Info 128: 62 jaar

Info 129: Nakomelingen in boek van Henk Knoop (deel 3).

Info 130: doopgetuige: Carel Miolé

Info 131: 82 jaar

Info 132: 6 maanden

Info 133: 67 jaar

Info 134: 6 weken

Info 135: 6 weken

Info 136: Bij geboorte van Godert werd zijn moeder als een Vermeulen vermeld, In zijn huwelijksakte wordt vermeld dat dit van der Hoeff moet zijn

Info 137: doopgetuige: Maria van Hesteren (-Wammes).

Info 138: bruidegom: 27 jaar.; bruid: 23 jaar.
huw.getuige: Bernardus Hendrikus ter Horst 25 jaar particulier
Gijsbert de Raad Coenraadzoon 48 jaar koopman
Antonie van Buuren 38 jaar broodbakker
Barend Smits 32 jaar broodbakker
allen wonende te Culemborg

Info 139: bruidegom: 27 jaar.; bruid: 22 jaar.

Info 140: bruidegom: 25 jaar.; bruid: 25 jaar.

Info 141: bruidegom: 31 jaar.; bruid: 32 jaar.

Info 142: doopgetuige: Anna Maria van Hesteren voor Goijert Wammes

Info 143: 78 jaar

Info 144: 2 jaar oud, wonende onder Everdingen huis 571 in de Goilberdingenstraat

Info 145: 78 jaar, weduwe van Hendrik van Unen

Info 146: 53 jaar

Info 147: 31 jaar oud

Info 148: doopgetuige: Annigje Wammes; Hermina van Heumen

Info 149: Bij het overlijden worden genoemd:
Vader Lambertus Wammers
Moeder Cornelia Sprei
Partner Hendrijntje Rijke

Info 150: 24 jaar oud

Info 151: 41 jaar oud

Info 152: getuige: Thijs Mulders

Info 153: 72 jaar oud

Info 154: doopgetuige Maria ver Woert voor Hester Wammes

Info 155: 61 jaar oud

Info 156: 25 jaar oud

Info 157: 14 dagen

Info 158: 3 maanden

Info 159: Dg. Hester Wammes pro Steven Verwoert

Info 160: 67 jaar oud

Info 161: wettiging 1 kind

Info 162: 46 jaar oud

Info 163: 10 maanden oud, huis nr 380

Info 164: 8 dagen oud, huis nr 498

Info 165: 6 1/2 jaar oud

Info 166: bijna 5 jaar oud

Info 167: 3 dagen oud

Info 168: 63 jaar oud

Info 169: wettiging 1 kind

Info 170: 77 jaar

Info 171: 86 jaar oud

Info 172: 82 jaar oud

Info 173: Overleden 5 Feb 1871 echter uit andere bron: overleden 7 Mei 1861 (14 dagen oud)

Info 174: 15 dagen oud

Info 175: 3 maanden oud

Info 176: 9 maanden oud

Info 177: 11 maanden oud

Info 178: 5 maanden oud

Info 179: 70 jaar

Info 180: 5 jaar

Info 181: 13 jaar

Info 182: 50 jaar

Info 183: 7 maanden

Info 184: 4 jaar

Info 185: 73 jaar

Info 186: 25 jr bij zijn huw
huw get.: Bernardus Wammes 26 jr landbouwer neef vd bruidegom
Cornelis Vermeulen 29 jr arbeider beh broer bruidegom
Johannes Alblas 34 jr timmerman beh broer vd bruidegom

Info 187: 2 1/2 jaar

Info 188: 1 1/2 jaar oud

Info 189: 26 jaar oud

Info 190: 28 jaar oud

Info 191: bruidegom: 26 jaar.; bruid: 22 jaar.
Huw get. Wilhelmus Salari 36 jr rietdekker beh. broer van bruidegom
Johannes Albertus Philippi 44 jr molenaarsknecht neef bruidegom
Cornelis Helmond 25 jr landbouwer halve broeder van bruid
Godert Wammes 33jr landbouwer beh broer van bruid

Info 192: op 10 mei 1861 22 jaar

Info 193: bruidegom: 27 jaar.; bruid: 20 jaar.

Info 194: Zie voor nakomelingen boek van Henk Knoop deel 2

Info 195: 3 weken oud

Info 196: 16 maanden

Info 197: bruidegom: 24 jaar.; bruid: 21 jaar.

Info 198: Zie voor nakomelingen boek van Henk Knoop deel 3

Info 199: 17 jaar oud

Info 200: 16 weken, huis nr 270 Zale-straat.

Info 201: 11 dagen

Info 202: 7 jaar

Info 203: 81 jaar

Info 204: hij was huw get 52 jr bij huw van zijn nichtje Cornelia Wammes 3 feb 1872

Info 205: 57 jaar

Info 206: 79 jaar

Info 207: 74 jaar

Info 208: 5 jaar

Info 209: 51 jaar oud

Info 210: 80 jaar, weduwe van Jacobus Huijsman

Info 211: bruidegom: 39 jaar.; bruid: 29 jaar.

Info 212: 74 jaar oud

Info 213: 68 jaar oud

Info 214: geb 3 Aug 1822 ?

Info 215: bruidegom: 29 jaar.; bruid: 23 jaar.

Info 216: 65 jaar oud

Info 217: 19 jaar

Info 218: 41 jaar oud

Info 219: 2 jaar

Info 220: 66 jaar oud

Info 221: 66 jaar

Info 222: 14 jaar oud

Info 223: 2 maanden

Info 224: 10 maanden

Info 225: 3 maanden

Info 226: 4 jaar

Info 227: 60 jaar

Info 228: 16 maanden

Info 229: 2 jaar

Info 230: 7 weken oud

Info 231: 4 jaar oud

Info 232: 28 jaar oud

Info 233: 15 maanden oud

Info 234: 7 maanden oud

Info 235: 19 jaar

Info 236: 23 jaar

Info 237: 2 jaar

Info 238: 9 maanden

Info 239: bruidegom: 29 jaar.; bruid: 24 jaar.; wettiging 1 kind

Info 240: 22 maanden

Info 241: 9 weken oud

Info 242: 2 jaar oud

Info 243: 20 maanden oud

Info 244: Gescheiden: 25-02-1925 Utrecht, ingeschr.30-10-1925 Utrecht.

Info 245: 4 jaar oud

Info 246: 51 jaar

Info 247: 9 jaar

Info 248: bruidegom: 27 jaar.; bruid: 25 jaar

Info 249: wettiging 1 kind

Info 250: Buitenechtelijke zoon van Johanna Hazendonk bij huwelijk den 27 juli 1900 door Marinus Wammes gewettigd en erkend.


Info 251: 31 jaar oud

Info 252: Of hij van de kade in het water is gevallen of dat hij in het water is gegooid bij een vechtpartij, is nooit duidelijk geworden.


Info 253: 72 jaar

Info 254: echtscheiding vonnis Tiel 16-09-1921

Info 255: 3 maanden

Info 256: 4 maanden

Info 257: 2 jaar

Info 258: Huwelijken tot 1922 zijn in 2001 ter inzage in het Utrechtse archief. Voor dit huwelijk in 1923 moet nog even worden gewacht.

Info 259: geboren om 11 uur in de namiddag.
Getuigen: Arnoldus Braam (45 jr) stoelenmaker en Petrus Pleur (31 jaar) leerlooiersknecht

Info 260: Hij heeft in de oorlog ondergedoken gezeten, en melde zich na de oorlog aan als vrijwilliger voor Indië.
Op 17 Jul 1945 in dienst getreden.
Op 10 Aug 1945 aankomst Mahern Wells (Engeland).
Op 3 Okt 1945 vertrek uit Engeland met het schip de "Stirling Castle" (?) naar Australië.
Vervolgens werd gelijk doorgereisd naar Indië.
Op 27 Nov 1945 aankomst in Penang.
Op 8 Dec 1945 overgeplaatst naar de Militaire Politie.
Op 3 Mrt 1946 vertrek uit Penang en de volgende dag aankomst in Ipoh.
Op 15 Mrt 1946 vetrek Ipoh en aankomst op 20 Mrt 1946 in Tandjong Priok.
Op 8 Apr 1946 vertrek Polonia Batavia en de volgende dag aankomst in Tjimali.
Op 11 Apr 1946 aankomst in Bandoeng.
Na in een hinderlaag gelopen te zijn tijdens een patrouille (waarbij hij door enkele kogels werd getroffen en waarvan er 1 zelfs nooit is verwijderd), is hij van 19 Apr 1946 tot 19 Jul 1946 verpleegd in het Juliana Hospitaal.
Op 6 Sep 1946 werd hij bevorderd tot korporaal.
Van 31 Dec 1946 tot 13 Jan 1947 lag hij in het Militair Hospitaal.
Op 15 Aug 1947 vertrok hij uit Bandoeng, was de volgende dag in Tegal en de dag daarna in Tjilatjap.
Op 14 Sep 1947 ging hij naar Karangkandri en hij keerde 30 Okt 1947 weer terug in Tjilatjap.
Op 7 Feb 1948 ging hij naar Banjoemas.
Op 9 Feb 1948 naar Batavia (KW3. Sub: BAT.) en op 11 Feb 1948 naar het transitcamp Tjililitan II.
Op 28 Feb 1948 vertrokken ze vanuit dit transitcamp met de boot ("de SS Groote Beer") naar Amsterdam.
Op 20 Mrt 1948 kwam hij aan in Amsterdam.
Op 16 Apr 1948 is hij gedemobiliseerd (in Huis ter Heide) na een testing op 13 en 14 Apr in Ede.

In zijn agenda uit 1947 staan de volgende gegevens:
P.C. Hommelberg, 4-MP-I Hutjonsweg 8, Bandoeng, B div. 14-16, PersNr.240530008, rijbewijs en paspoortnr 19588 geldig tot 8 Apr 1949, schoenen 9M.
In zijn agenda van 1948: schoenen 42½ boord 15½.

Info 261: Op 20 Apr 1948 solliciteerde hij bij de gemeentepolitie in Utrecht (gesprek op 29 Apr).
Op 4 Mei solliciteerde hij bij de brandweer in Amsterdam.
Op 13 Mei 1948 verscheen hij voor de politie selectiecommissie te Utrecht.
Uiteindelijk vond hij een baan als buschauffeur bij "de Twee Provinciën".
Hij begon daar op 21 Jun 1948 en reed op 18 Jul 1948 reed hij dienst 51 om 6:30 uur van IJsselstein naar Montfoort.

Info 262: 76 jaar

Info 263: wettiging 1 kind

Info 264: 48 jaar

Info 265: 20 maanden

Info 266: bruidegom: 22 jaar.; bruid: 25 jaar.

Info 267: 3 jaar

Info 268: Huwelijk ontbonden door echtscheiding Utrecht 03-01-1962

Info 269: getrouwd 16 Jun 1956?

Info 270: 9 maanden

Info 271: Begraven Culemborg: Wammes hv. v. Pieter pvdk 410- 19.7 09-08-1784

Info 272: Begraven Culemborg: Wammes Willem 409-290.4 09-04-1773

Info 273: Begraven Culemborg: Wammes de hv. v. Willem 410-215.5 10-05-1792

Info 274: Begraven Culemborg: Wammes de hv. v. Willem 410- 74.14 23-10-1800

Info 275: Begraven Culemborg: Wammes kv. Jochem 410-256.3 14-05-1797

Info 276: Begraven Culemborg: Wammes wd. Hermannus 409-341.4 11-07-1781

Info 277: Begraven Culemborg: Wammes hv. v.Hermannus 410- 16.5 08-01-1784

Info 278: Begraven Culemborg: Wammes Maagje 410-205.4 09-12-1790

Info 279: Begraven Culemborg: Wammes Johanna wd. N:v. Maurik410-279.7 16-07-1800

Info 280: Begraven Culemborg: Wammes kv. Jacobus 410- 98.11 13-02-1811

Info 281: 2 weken oud

Info 282: Getuige Claes Thonisse Janneken Goverts

Info 283: Mechtildis Wamme
gedoopt op woensdag 3 januari 1714 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 3-1-1714 RK in de St.Pieter te 's-Hertogenbosch
KIND: Mechtildis
geslacht: v
wettig: nee
VADER: Henricus Wamme
MOEDER: Wilhelmina Oostvogels
Getuige 1 (Peter): Arnoldus Oostvogels
Getuige 3 (Meter): Maria Tomissen
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 35
Bron: 's-Hertogenbosch St.Pieter RK dopen, 1669-1734
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 33-35, 38
Retroacta van de Burgerlijke Stand


Info 284: Begraven Culemborg: Wammes Aart 409-338.3 08-12-1780

Info 285: Begraven Culemborg: Wammis hv.v. Aart 409-177.1 22-04-1765

Info 286: Begraven Culemborg: Wammes de wd.v. Aard pvdk. 410- 9.4 17-05-1783

Info 287: Begraven Culemborg: Wammes kv.overl.wn. Aart 410-181.5 24-12-1788

Info 288: Begraven Culemborg: Wammes kv. Aart 410-226.5 19-12-1793

Info 289: ongehuwd

Info 290: ongehuwd, huis nr 12 te Redichem

Info 291: 1 1/2 jaar oud, huis nr 12 te Redichem

Info 292: ongehuwd, huis no 368

Info 293: 3 weken oud

Info 294: huis nr 96 B, Redichem

Info 295: 13 uur oud

Info 296: 8 weken oud

Info 297: Bruidegom Willem Wammers , jongeman , Kuijlenburg Bruid Susanna Verbeek, jongedochter, Rotterdam Plaats Rotterdam Datum trouwen 13-03-1791 Datum ondertrouw 23-02-1791 Opmerkingen 3 gld.

Info 298: Getuige Gerardus de Haan Johanna Tekelenburg

Info 299: interdictie gedaen tegen het voortgaen der 3e proc

Info 300: Erk. zoons Petrus A.K. en Wilhelmus A., geboren 17-10-86 en 30-04-1891 te Utrecht
Laatste wijziging: 05 Juni 2011 16:09:31.